Nasen

Nasen jest to lek, który wykazuje działanie uspokajające oraz nasenne. Za to działanie preparatu jest odpowiedzialna jego substancja czynna – Zolpidem. Lek ten pomaga zasnąć, wpływa na wydłużenie czasu trwania snu, a dodatkowo polepsza jego jakość, a także zmniejsza częstotliwość budzenia się w środku nocy.

Działanie leku Nasen

Lek Nasen wykazuje działanie uspokajające oraz nasenne. To substancja czynna preparatu – zolpidem – odpowiada za jego właściwości. Zolpidem ma wpływ na kilka obszarów związanych ze snem: przede wszystkim ułatwia samo zasypianie, wpływa na wydłużenie całkowitej długości snu, poprawia jakość snu, a także redukuje liczbę przebudzeń w ciągu nocy. Substancja ta szybko wchłania się z przewodu pokarmowego po przyjęciu doustnym. Jej maksymalne stężenie osiągane jest w ciągu 2 godzin od zażycia leku. Lek szybko działa, bo jego nasenne właściwości uzyskiwane są już po 10 do 30 min od przyjęcia preparatu i utrzymują się przez kolejnych 6 godzin. Zolpidem wydalany jest głownie z moczem oraz z kałem w postaci nieaktywnych metabolitów.

Lek Nasen dostępny jest jedynie na receptę. Występuje w postaci tabletek powlekanych 10 mg w opakowaniach po 20 sztuk lub po 30 sztuk.

Wskazania do stosowania Nasen

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u osób dorosłych, która zaburza prawidłowe funkcjonowanie lub też jest wyjątkowo uciążliwa.

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek składnik leku;
 • zespół obturacyjnego bezdechu w trakcie snu;
 • miastenia;
 • ciężka niewydolność wątroby;
 • ciężka niewydolność oddechowa;
 • lek przeznaczony dla osób powyżej 18. roku życia.

Dawkowanie i skład leku Nasen

Dawkowanie leku Nasen

Lek występuje w postaci tabletek powlekanych, które są przeznaczone do stosowania doustnego. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może to wpłynąć negatywnie na zdrowie, a nawet życie.

Dawkowanie leku ustala lekarz, niekiedy konieczna jest modyfikacja dawki. Najczęściej dawkowanie wygląda następująco:

W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie 10 mg 1 raz na dobę tuż przed snem. Maksymalna dobowa dawka to 10 mg.

W przypadku osób będących w podeszłym wieku oraz osłabionych zaleca się stosowanie 5 mg 1 raz na dobę. Podobnie w przypadku osób, które zmagają się z niewydolnością wątroby – dawkowanie rozpoczyna się od 5 mg 1 raz na dobę. Jeżeli pacjent nie ukończył 65. roku życia i jest w dobrym stanie ogólnym lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę. Preparat najczęściej stosuje się od kilku do 14 dni, maksymalnie przez okres 4 tygodni.

Lek przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych, które ukończyły 18. rok życia.

Przyjmowanie zbyt dużej dawki może powodować zaburzenia świadomości, senność lub nawet śpiączkę.

Skład leku Nasen

1 tabletka leku zawiera:

 • substancję czynną: winian zolpidemu (10 mg);
 • substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, laktozę jednowodną, hypromelozę, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową typu A;
 • otoczka tabletki to: laktoza jednowodna, hyrpomeloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu (e 171).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nasen

Przed podaniem produktu leczniczego należy upewnić się, czy to możliwe, że przyczyną bezsenności są czynniki zewnętrzne i czy są one możliwe do wyeliminowania. Jeśli bezsenność utrzymuje się lub nasila się po 7 do 14 dniach stosowania produktu leczniczego, może to oznaczać, że przyczyny bezsenności są inne i wymaga to weryfikacji diagnozy.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego może prowadzić do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju tolerancji.

Przyjmowanie dużych dawek leków nasennych przez długi czas może skutkować uzależnieniem fizycznym i psychicznym, zwłaszcza u osób nadużywających alkoholu i innych leków. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, które obejmują bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, lęk, napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania, drażliwość, depersonalizację, derealizację, przeczulicę słuchową, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy, a nawet napady padaczkowe.

Leczenie powinno być prowadzone przez jak najkrótszy okres czasu. Maksymalny czas trwania terapii, w tym okres odstawiania produktu leczniczego, nie powinien przekroczyć 4 tygodni.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu u pacjentów z chorobami psychicznymi, po odtruciu po przedawkowaniu narkotyków, z niewydolnością wątroby, w wieku powyżej 65 lat lub u osłabionych pacjentów. Przy tych pacjentach zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej.

Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie, szczególnie u pacjentów w wieku podeszłym, istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie w sytuacjach, gdy pacjenci wstają w nocy.

Nasen jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ może powodować encefalopatię.

U pacjentów z objawami depresji należy stosować go ostrożnie i przepisywać w najmniejszych możliwych dawkach, ze względu na ryzyko celowego przedawkowania.

Benzodiazepin lub produkty o podobnym działaniu nie powinny być jedynymi produktami leczącymi depresję lub lęki związane z depresją, ponieważ u tych pacjentów mogą występować tendencje samobójcze.

Zolpidem może nasilać niewydolność oddechową, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki leku.

Jeśli wystąpią reakcje paradoksalne (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy smakowe, psychozy lub zmiany zachowania), należy odstawić produkt leczniczy.

Niepamięć

Produkt leczniczy może wywoływać niepamięć następczą zwłaszcza, gdy po zażyciu tabletki pacjent nie prześpi 7-8 godzin snu po jej przyjęciu. Aby zredukować ryzyko, pacjentom powinno się zapewnić możliwość nieprzerwanego 8-godzinnego snu. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone, jeśli:

 • zolpidem zostało przyjęte w czasie krótszym niż 8 godzin przed rozpoczęciem wykonywania czynności wymagających uwagi;
 • zastosowano większą dawkę niż zalecana;
 • zolpidem zostało stosowane jednocześnie z innymi lekami, które działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi.

Zaleca się przyjmowanie zolpidemu w jednorazowej dawce bezpośrednio przed udaniem się do łóżka, a następnie nie przyjmowanie kolejnej dawki w ciągu tej samej nocy.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Picie alkoholu zwiększa działanie nasenne zolpidemu i zwiększa ryzyko skutków ubocznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, tj. reakcji paradoksalnych obejmujących agresję, drażliwość i pobudzenie psychoruchowe.

Jednoczesne stosowanie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy w sposób hamujący:

Nasilenie działania hamującego ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić, gdy zolpidem jest stosowany jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwbólowymi, przeciwpadaczkowymi, znieczulającymi i przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym. To może nasilać senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zdolność prowadzenia pojazdów. Odnotowano także pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną. Ponadto, jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, więc stosowanie ich razem nie jest zalecane.

Inhibitory i induktory cytochromu P450

Produkty, które hamują lub nasilają działanie cytochromu P450 (na przykład erytromycyna) mogą wpływać na działanie zolpidemu, z kolei ryfampicyna osłabia jego działanie. Ponadto, jednoczesne przyjmowanie cyprofloksacyny może powodować zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi, z tego względu nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Inne leki

Nie zaobserwowano istotnych interakcji farmakokinetycznych, gdy zolpidem był stosowany jednocześnie z ranitydyną.

Czy można stosować Nasen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego ani embriotoksycznego działania zolpidemu, jednak nie przeprowadzono odpowiednio licznych i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Z tego powodu zolpidem, tak jak inne leki nasenne, nie powinien być stosowany w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

U noworodków, których matki przyjmowały benzodiazepiny lub inne leki działające podobnie do benzodiazepin w ostatnich tygodniach ciąży, może wystąpić zespół odstawienia, a także uzależnienie fizyczne. Gdy lek jest wskazany w ostatnim okresie ciąży lub w trakcie porodu, może on spowodować u noworodka hipotermię, hipotonię i niewydolność oddechową.

Zaleca się, aby kobiety karmiące piersią unikały stosowania zolpidemu, ponieważ może on przenikać do mleka matki w niewielkich ilościach.

Nasen, a prowadzenie samochodu

Produkt leczniczy Nasen może mieć znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, kierowcy pojazdów i operatorzy maszyn powinni być świadomi ryzyka senności, wydłużenia czasu reakcji, zawroty głowy, ospałości, niewyraźnego i podwójnego widzenia oraz zmniejszonej czujności. Aby minimalizować te zagrożenia, zaleca się, aby od przyjęcia zolpidemu minęło co najmniej 8 godzin przed prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn lub pracą na wysokościach. U pacjentów leczonych zolpidemem w terapeutycznych dawkach zgłaszano zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą”. Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko tego typu zachowań. Dlatego pacjenci powinni być ostrzegani, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas leczenia zolpidemem.

Z czym nie łączyć leku Nasen

Alkohol i Nasen – Połączenie alkoholu z lekiem Nasen (zolpidem) może znacząco nasilać działanie nasenne oraz prowadzić do reakcji paradoksalnych, takich jak pobudzenie psychoruchowe, agresywność czy drażliwość. Alkohol potęguje efekty zolpidemu, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych skutków ubocznych.

Wpływ cytochromu P450 na Nasen – Leki wpływające na działanie układu cytochromu P450, takie jak erytromycyna, mogą zmieniać skuteczność Nasen. Erytromycyna może nasilać działanie zolpidemu, podczas gdy ryfampicyna może je osłabiać. W związku z tym, stosowanie tych leków razem z Nasen wymaga szczególnej uwagi.

Senność i zaburzenia psychoruchowe po Nasen – Stosowanie Nasen z innymi lekami może zwiększać ryzyko senności i zaburzeń psychoruchowych, w tym problemów z koncentracją i prowadzeniem pojazdów. Dotyczy to szczególnie:

 • Leków przeciwpsychotycznych.
 • Leków nasennych.
 • Leków uspokajających i zmniejszających lęk.
 • Leków przeciwdepresyjnych.
 • Narkotycznych leków przeciwbólowych.
 • Leków przeciwpadaczkowych.
 • Leków stosowanych w znieczuleniu.
 • Leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym.

Omamy wzrokowe po zastosowaniu Nasen z antydepresantami – Przyjmowanie zolpidemu z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak bupropion, dezypramina, fluoksetyna, sertralina i wenlafaksyna, może prowadzić do wystąpienia omamów wzrokowych. Pacjenci mogą doświadczać widzenia rzeczy, które nie istnieją.

Przeciwwskazania przyjmowania Nasen z fluwoksaminą i cyprofloksacyną – Zaleca się unikanie stosowania zolpidemu razem z fluwoksaminą i cyprofloksacyną, ze względu na możliwość niekorzystnych interakcji i wzmożonych skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nasen

Skutki uboczne leku Nasen

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nasen

Pytania naszych Pacjentów

Czy można pić kawę i herbatę przy stosowaniu Nasen?

Tak, jednak z umiarem. Należy pamiętać, że Nasen jest lekiem, który jest lekiem stosowanym przy krótkotrwałej bezsenności. Dłuższe stosowanie może wiązać się z obniżeniem progu terapeutycznego.

Czym można zastąpić Nasen?

W przypadku braku możliwości stosowania Nasen, można rozważyć zastosowanie innych leków nasennych, takich jak leki przeciwhistaminowe. Niektóre leki przeciwhistaminowe mają działanie uspokajające i mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów bezsenności. Przykładami takich leków mogą być hydroksyzyna, doksylamina czy prometazyna, które często są stosowane jako leki nasenne.

Ile się śpi po Nasen?

Czas trwania działania leku Nasen, czyli zolpidemu, wynosi zazwyczaj około 6-8 godzin. Oznacza to, że po zażyciu leku, większość osób będzie mogła spać przez około 6-8 godzin. Jednak czas ten może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu, dawki leku oraz innych czynników, takich jak spożywane posiłki czy używki (np. alkohol). Warto jednak pamiętać, że każdy organizm jest inny i czas działania leku może się różnić u różnych osób. Ponadto, lek ten należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, a czas trwania jego działania może być różny u różnych pacjentów.

Czy lek Nasen jest bezpieczny?

Nasen to lek nasenny, który może pomóc w leczeniu krótkotrwałych zaburzeń snu. Podobnie jak większość leków, zolpidem może powodować skutki uboczne, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, inne stosowane leki i dawka stosowanego leku. Właściwe stosowanie zolpidemu zgodnie z zaleceniami lekarza, w odpowiedniej dawce i przez krótki okres czasu, zwykle jest uważane za bezpieczne. Jednak, stosowanie zolpidemu w dawkach większych niż zalecane, przez dłuższy czas niż zalecany lub w połączeniu z innymi lekami lub alkoholem, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym uzależnienia od leku, senności, zawrotów głowy, bólu głowy, nudności i problemy z koordynacją ruchową. Ważne jest, aby przed stosowaniem zolpidemu skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i korzyści związane z jego stosowaniem w indywidualnym przypadku pacjenta. Pacjenci powinni również stosować się do zaleceń lekarza co do dawki i czasu stosowania leku oraz unikać picia alkoholu podczas stosowania zolpidemu.

Czy Nasen to mocny lek?

Nasen jest stosunkowo silnym lekiem nasennym, który jest stosowany do krótkotrwałego leczenia zaburzeń snu u osób dorosłych. Zolpidem działa na układ nerwowy, zmniejszając aktywność neuronów i wywołując senność.

Mam halucynacje po Nasen, czy to normalne?

Halucynacje są znanym, choć rzadkim skutkiem ubocznym leku Nasen; jeśli je doświadczasz, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Twoje objawy mogą wymagać dostosowania dawkowania lub zmiany leczenia.

Jak szybko działa lek Nasen?

Lek Nasen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i zaczyna działać już po około 15-30 minutach od zażycia. Dzięki temu, osoba biorąca lek jest w stanie zasnąć szybciej i w sposób bardziej naturalny, niż w przypadku długiego czekania na efekty innych leków nasennych.

Jak zdobyć receptę na Nasen?

W większości krajów, w tym w Polsce, Nasen jest lekiem na receptę, co oznacza, że ​​można go kupić tylko po uzyskaniu recepty od lekarza. Wizyta u lekarza jest niezbędna, aby ocenić potrzebę leczenia zolpidemem, określić dawkę i wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do jego stosowania.

Czy Nasen uspokaja?

Zolpidem, czyli substancja czynna zawarta w preparacie Nasen, działa na receptory GABA w mózgu, co powoduje zwiększenie ich aktywności i prowadzi do szybszego zasypiania oraz lepszego utrzymania snu, ale nie działa bezpośrednio uspokajająco na organizm.

Czy Nasen obniża ciśnienie?

Nasen, nie jest znany ze swojego wpływu na ciśnienie krwi. Jednakże, przed rozpoczęciem stosowania preparatu zaleca się skonsultowanie z lekarzem w celu oceny indywidualnych wskazań medycznych oraz wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.

Czy Zolpidem to to samo co Nasen?

Zolpidem i Nasen to nazwy handlowe dla tego samego leku nasennego. Zolpidem jest składnikiem czynnym, który wpływa na receptory GABA w mózgu, pomagając w zasypianiu.

Jak zejść z Nasenu?

Zejście z Nasenu powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który dobierze odpowiedni schemat odstawiania i zmniejszania dawek w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj dawki są stopniowo zmniejszane co kilka dni lub tygodni, aby organizm miał czas na przystosowanie się do zmian. Ważne jest również, aby podczas odstawiania leku wprowadzić zdrowe nawyki snu i unikać czynników, które mogą utrudniać zasypianie.

Jak odzwyczaić się od Nasenu?

Zolpidem to lek nasenny z grupy benzodiazepin, który może prowadzić do uzależnienia. Aby odzwyczaić się od Nasenu, ważne jest stopniowe odstawienie pod nadzorem lekarza oraz wprowadzenie zdrowych nawyków snu, takich jak regularny tryb snu, unikanie stymulantów przed snem oraz stworzenie spokojnego środowiska snu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nasen? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaZolpidemi tartras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nasen

Onirex, Polsen, Sanval, Stilnox, Zolpic, Zolpidem .

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024