Xanax

Xanax to lek, który wykazuje działanie uspokajające, zmniejsza stany lękowe i dodatkowo działa nasennie. Preparat ten stosowany jest w psychiatrii. Występuje w postaci tabletek i dostępny jest jedynie na receptę. Jakie są właściwości leku Xanax? Jakie są wskazania i przeciwwskazania co do jego stosowania? Czy podczas kuracji z zastosowaniem preparatu Xanax mogą wystąpić działania niepożądane?

Xanax – opis i właściwości leku

Lek Xanax ma swoje zastosowanie w psychiatrii – działa przeciwlękowo, uspokaja i pomaga w zasypianiu. Dostępny jest pod dwiema nazwami Xanax (0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg) oraz Xanax SR (0,5 mg; 1 mg, 2 mg) i występuje w postaci tabletek. Xanax SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Substancją czynną leku Xanax jest alprazolam. Maksymalne stężenie tej substancji w osoczu krwi występuje po ok. 1-2 godzinach od zażycia tabletek o natychmiastowym uwalnianiu i 5-11 godzin od zażycia tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Xanax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zaleconej dawki, ponieważ nie zwiększy to skuteczności leku, a może negatywnie wpłynąć na zdrowie, a nawet życie. Zmiana dawkowania leku lub też zakończenie kuracji powinno odbywać się pod stałym nadzorem lekarskim.

Podczas stosowania leku Xanax należy zrezygnować z prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, ponieważ wpływa on negatywnie na sprawność psychomotoryczną.

Wskazania do stosowania leku

W celu zwalczania stanów lękowych oraz zaburzeń nerwowych:

 • zaburzenia lękowe uogólnione,
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku,
 • zaburzenia lękowe występujące w postaci fobii,
 • zaburzenia lękowe mieszane,
 • zaburzenia depresyjne,

Lek stosowany jest w psychiatrii – łagodzi stany niepokoju, stany depresyjne, zmniejsza napięcie. Preparat uspokaja, wycisza, a dodatkowo ma działanie przeciwdrgawkowe i nasenne (może wywoływać zobojętnienie).

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku, inne benzodiazepiny lub inne składniki preparatu,
 • bezdech nocny,
 • ciężka niewydolność oddychania,
 • choroby nerek,
 • choroby wątroby (ciężka niewydolność wątroby),
 • dziedziczna nietolerancja galaktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp,
 • wiek poniżej 18. roku życia,
 • nużliwość mięśni,
 • ciąża lub jej podejrzenie.

Skład leku Xanax

1 tabletka preparatu Xanax zawiera:

 • substancję czynną – alprazolam w dawce 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg lub 2 mg,
 • laktozę jednowodną
 • celulozę mikrokrystaliczną,
 • krzemu dwutlenek koloidalny,
 • magnezu stearynian,
 • skrobię kukurydzianą.

1 tabletka preparatu Xanax SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) zawiera:

 • substancję czynną – alprazolam w dawce 0,5 mg; 1 mg lub 2 mg,
 • laktozę jednowodną,
 • hydromelozę 4000 cps,
 • hypermelozę 100 cps,
 • krzemu dwutlenek koloidalny,
 • magnezu stearynian.

Tabletki o dawce 0,5 i 2 mg substancji czynnej dodatkowo zawierają F.D. & C. Blue No. 2 Aluminium Lake.

Dawkowanie leku Xanax:

Przed rozpoczęciem kuracji z zastosowaniem leku Xananx należy udać się do lekarza. To lekarz ustala dawkę oraz częstotliwość stosowania preparatu w zależności od intensywności objawów, jak również rekacji pacjenta na ten lek. Kurację najlepiej jest rozpocząć od możliwie namniejszej dawki leku, którą można zwiększać jeżeli zajdzie taka potrzeba. Im krócej potrwa terapia z zastosowaniem leku Xanax, tym lepiej. Najczęściej czas stosowania leku to nie dłużej niż 8-12 tygodni (wraz z okresem odstawienia preparatu). Długotrwałe stosowanie preparatu zwiększa ryzyko uzależnienia.

Zazwyczaj dawkowanie leku Xanax uzależnione jest od występujących objawów:

 • objawowe leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia depresyjnego oraz zaburzenia lękowego mieszanego – dawka początkowa to 0,25 lub 0,5 mg 3 razy na dzień. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 4 mg;
 • zaburzenia lękowe z napadami lęku oraz zaburzenia lękowe w postaci fobii – dawka początkowa to 0,5 lub 1 mg 1 x raz dziennie (przed snem). Maksymalna dobowa dawka leku to 3-4 dawki (od 4 do 8 mg) w odstępach czasowych.

Dawkowanie leku Xanax SR:

 • objawowe leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia depresyjnego oraz zaburzenia lękowego mieszanego – dawka początkowa to 1 mg na dobę jednorazowo lub w 2 dawkach. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 4 mg (w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych);
 • zaburzenia lękowe w postaci fobii – dawka początkowa to 0,5 lub 1 mg 1 x raz dziennie (przed snem). Dawkę, w razie konieczności, można zwiększyć o maksymalnie 1 mg co 3-4 dni. Maksymalna dobowa dawka leku stosowana w badaniach klinicznych wynosiła od 4 do 8 mg (maksymalnie 10 mg – rzadko).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Xanax

Stosowanie leku Xanax niekiedy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • depresja z tendencjami samobójczymi,
 • podejrzenie myśli lub planów samobójczych,
 • podatność na uzależnienia (m.in.: skłonność do nadużywania leków, narkotyków i/lub alkoholu),
 • podeszły wiek,
 • osłabienie,
 • przewlekła niewydolność oddechowa,
 • ostra jaskra z zamkniętym katem przesączania,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie leku Xanax z innymi lekami

Leku Xanax nie powinno się stosować równolegle z:

 • preparatami o działaniu psychotropowym,
 • preparatami przeciwdrgawkowymi,
 • preparatami przeciwhistaminowymi,
 • alkoholem,
 • środkami farmakologicznymi oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy,
 • ketokonazolem,
 • itrakonazolem,
 • lekami przeciwgrzybicznymi z grupy azoli.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku Xanax równolegle z:

 • preparatami o działaniu hamującym enzymy wątrobowe,
 • nefazodonem,
 • cymetydyną,
 • fluwoksaminą,
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,
 • antybiotykami makrolidowymi,
 • fluoksetyną,
 • propoksyfenem,
 • sertraliną,
 • diltiazemem,
 • inhibitorów proteazy HIV.

Z czym nie łączyć leku Xanax

Interakcje leku Xanax z opioidami i Xanax – Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Xanax z opioidami. Oba leki działają depresyjnie na układ oddechowy, co może prowadzić do zwolnienia i spłycenia oddechów. Skutki uboczne takiego połączenia mogą obejmować nadmierne uspokojenie, depresję oddechową, śpiączkę, a nawet śmierć.

Wpływ Xanax na działanie innych leków i Xanax – Lek Xanax może nasilać działanie leków przeciwpsychotycznych, nasennych, przeciwlękowych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, narkotycznych leków przeciwbólowych, leków przeciwdrgawkowych, środków znieczulających oraz leków przeciwhistaminowych. Należy być świadomym potencjalnego wzrostu efektów tych leków przy jednoczesnym stosowaniu z alprazolamem.

Interakcja Xanax z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi i Xanax – Jednoczesne stosowanie Xanax i narkotycznych leków przeciwbólowych może prowadzić do nasilenia euforii, co zwiększa ryzyko uzależnienia psychicznego. Należy unikać takiego połączenia ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo.

Xanax a alkohol i Xanax – Podczas stosowania leku Xanax, zdecydowanie odradza się spożywanie alkoholu. Alkohol może nasilać działanie depresyjne Xanax na układ oddechowy oraz zwiększać ryzyko poważnych działań ubocznych.

Xanax a leki przeciwgrzybicze i Xanax – Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania leku Xanax z niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego (np. ketokonazolem, itrakonazolem). Połączenie te może prowadzić do wzrostu stężenia alprazolamu w organizmie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Xanax i inne specyficzne leki i Xanax – Należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki Xanax podczas jednoczesnego stosowania z nefazodonem, fluwoksaminą, cymetydyną, fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną, klarytromycyną).

Xanax a inhibitory proteazy HIV i Xanax – Jednoczesne stosowanie leku Xanax oraz inhibitorów proteazy HIV (np. rytonawiru) wymaga modyfikacji dawki lub zaprzestania przyjmowania alprazolamu ze względu na możliwość interakcji.

Xanax i digoksyna i Xanax – Pacjenci przyjmujący jednocześnie alprazolam i digoksynę powinni być ściśle monitorowani pod kątem objawów związanych z toksycznością digoksyny.

Xanax a teofilina i Xanax – Teofilina może zmniejszyć działanie benzodiazepin, w tym Xanax. W przypadku stosowania obu leków, konieczne może być dostosowanie dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xanax

Skutki uboczne leku Xanax

Zaburzenia psychiczne i neurologiczne: Depresja, senność, uspokojenie, lęk, bezsenność, nerwowość, ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia mowy, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, drażliwość, mania, omamy, gniew, pobudzenie, stan splątania, dezorientacja, zaburzenia koncentracji, nadmierna potrzeba snu, letarg, drżenie, nieostre widzenie.

Zaburzenia pamięci i poznawcze: Zaburzenia pamięci, niepamięć, zmniejszenie lub zwiększenie libido.

Problemy żołądkowo-jelitowe i apetytu: Zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała, zmniejszenie apetytu.

Zaburzenia seksualne i dermatologiczne: Zaburzenia seksualne, zapalenie skóry, reakcje nadwrażliwości na światło.

Zaburzenia mięśniowe i moczowe: Osłabienie siły mięśniowej, nietrzymanie moczu, nieregularne miesiączki, dystonia (zaburzenia napięcia mięśni), zatrzymanie moczu, obrzęki obwodowe.

Problemy wątrobowe i ogólnoustrojowe: Zapalenie wątroby, zaburzenia wątroby, żółtaczka, zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej, obrzęk naczynioruchowy.

Reakcje alergiczne i hematologiczne: Agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), reakcje alergiczne lub anafilaksja.

Reakcje paradoksalne i związane z odstawieniem: Reakcje paradoksalne takie jak zwiększony lęk, objawy odstawienia w tym ból głowy, nasilony lęk, dezorientacja, zmiany nastroju, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy, napady padaczkowe.

Zależność fizyczna i psychiczna: Możliwość rozwoju zależności od leku, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu lub przy dużych dawkach, co może prowadzić do poważnych objawów odstawienia.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy doświadczy tych skutków ubocznych i ich wystąpienie może być różne w zależności od indywidualnej reakcji na lek. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xanax

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAlprazolamum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPFIZER

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Xanax

Afobam.

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2024