Afobam

Afobam jest to lek, która wykazuje działanie przeciwlękowe, a swoje zastosowanie ma w psychiatrii oraz w neurologii. Preparat ten ma działanie hamujące na układ nerwowy. Dostępny jest jedynie na receptę. Jakie są właściwości leku Afobam? Czy istnieją przeciwwskazania co do jego stosowania? Czy podczas kuracji z zastosowaniem tego preparatu mogą wystąpić jakiekolwiek skutki uboczne?

Afobam – opis i właściwości leku

Lek Afobam, z uwagi na swoje właściwości przeciwlękowe, ma swoje zastosowanie w psychiatrii, a także w neurologii. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek o różnej dawce substancji czynnej – alprazolamu – 0,25 mg, 0,5 mg oraz 1 mg. Preparat wykazuje hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy: uspokaja, a także działa nasennie.

Afobam stosowany jest w przypadku leczenia stanów lękowych związanych z depresją, zespołem lęku napadowego, zespołem lęku uogólnionego czy zespołem lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju. Substancją czynną leku jest alprazolam – organiczny związek chemiczny, który odpowiada za przeciwlękowe właściwości preparatu.

Preparat powinno się stosować jedynie wtedy, gdy dojdzie do nasilenia objawów, a prawidłowe funkcjonowanie zostanie zaburzone lub objawy będą uciążliwe dla osoby chorej.

Skład i dawkowanie leku Afobam

Skład leku

1 tabletka leku zawiera:

 • substancję czynną – alprazolam w dawce 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg,
 • laktozę jednowodną,
 • celulozę mikrokrystaliczną,
 • skrobię kukurydzianą,
 • magnezu stearynian,
 • sodu laurylosiarczan,
 • krzemionka koloidalna bezwodna,

dodatkowo

 • tabletki z zawartością substancji czynnej 0,5 mg zawierają żelaza tlenek żółty,
 • tabletki z zawartością substancji czynnej 1 mg zawierają żelaza tlenek czerwony.

Dawkowanie leku

Lek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza przez możliwie jak najkrótszy czas. Stan pacjenta powinno się regularnie oceniać i na tej podstawie decydować o konieczności przedłużenia terapii. Terapia nie powinna trwać dłużej niż 8 – 12 tygodni, a lek należy odstawiać stopniowo zmniejszając jego dawkę. Preparat działa po ok. 1-2 godzinach od zastosowania.

Dawkowanie:

 • w przypadku zespołu lęku uogólnionego, zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju u osób dorosłych:
  zalecana dawka początkowa to 0,25 – 0,5 mg stosowane 3 razy na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 3 mg na dobę stosowanych w dawkach podzielonych, a rozpoczynając od dawki wieczornej. Maksymalna dobowa dawka to 4 mg. Dawka podtrzymująca to 0,5 – 3 mg na dobę stosowana w dawkach podzielonych.
 • W przypadku zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej u osób dorosłych:
  zalecana dawka początkowa 0,5 mg stosowane 2 razy na dobę, następnie lekarz może zwiększać dawkę stopniowo o 0,5 mg co 3-4 dni do 5-6 mg na dobę stosowanych w dawkach podzielonych. Maksymalna dobowa dawka to 10 mg stosowane w 3-4 dawkach podzielonych.
 • u osób starszych lub tych, u których występują choroby prowadzące do wyniszczenia początkowo stosuje się dawkę 0,25 mg 2-3 razy na dobę, którą lekarz może zwiększyć w razie konieczności (w zależności od tolerancji danej osoby)
 • u osób z łagodną/umiarkowaną niewydolnością wątroby należy stosować mniejsze dawki, a czas leczenie (wraz z odstawieniem leku) nie powinien być dłuższy niż 8-12 tygodni. W przypadku, gdy istnieje konieczność zakończenia leczenia dawkę należy zmniejszać stopniowo o 0,5 mg w ciągu 3 dni lub jeszcze wolniej. Odstawienie leku oczywiście powinno się odbywać pod nadzorem lekarza.

Wskazania do stosowania leku

W celu krótkotrwałego leczenia:

 • zespołu lęku napadowego (z agorafobią lub bez),
 • zespołu lęku uogólnionego,
 • zespołu lękowego z towarzyszącym wtórnym obniżeniem nastroju.

Lek powinno się stosować jedynie w przypadku nasilenia objawów, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie, a także są uciążliwe dla pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku,
 • Myasthenia gravis,
 • ciężka niewydolność wątroby,
 • ciężka niewydolność oddechowa,
 • zespół bezdechu nocnego,
 • wiek poniżej 18. roku życia,
 • ciąża oraz okres karmienia piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Afobam

Istnieją sytuacje, w których podczas stosowania leku Afobam powinno się zachować szczególne środki ostrożności. Niekiedy konieczna może być zmiana dawkowania leku lub też przeprowadzenie badań kontrolnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby:

 • ze skłonnościami do nadużywania leków, narkotyków, alkoholu,
 • z depresją,
 • z tendencjami samobójczymi,
 • z zaburzeniami czynności wątroby,
 • z zaburzeniami czynności nerek,
 • z jaskrą z zamykającym kątem przesączania,
 • w podeszłym wieku,
 • z przewlekłą niewydolnością oddechową,
 • które równolegle stosują leki i środki, które działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy,
 • z nadwrażliwością na alprazolam, inne benzodiazepiny, a także inną substancję pomocniczą preparatu,
 • z zespołem bezdechu sennego,
 • z miastenią.

Z czym nie łączyć leku Afobam

Afobam i Leki Przeciwpsychotyczne, Nasenne, Przeciwlękowe, Uspokajające, Przeciwdepresyjne, Opioidowe Leki Przeciwbólowe, Leki Przeciwdrgawkowe, Środki Znieczulające, Leki Przeciwhistaminowe – Afobam może nasilać działanie wymienionych grup leków, prowadząc do zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak nadmierne uspokojenie, osłabienie koordynacji ruchowej, czy zmniejszenie zdolności koncentracji.

Afobam i Opioidowe Leki Przeciwbólowe – Stosowanie Afobamu razem z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może zwiększać euforię, co z kolei może prowadzić do nasilenia zależności psychicznej.

Afobam i Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas stosowania Afobamu jest surowo zabronione ze względu na ryzyko nasilenia efektów sedatywnych, co może być niebezpieczne.

Afobam i Leki Przeciwgrzybicze – Nie zaleca się stosowania Afobamu w połączeniu z niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, itrakonazol), ze względu na potencjalne interakcje.

Afobam i Nefazodon, Fluwoksamina, Cymetydyna – Należy zachować ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki Afobamu przy równoczesnym stosowaniu tych leków.

Afobam i Fluoksetyna, Propoksyfen, Doustne Środki Antykoncepcyjne, Sertralina, Diltiazem, Antybiotyki Makrolidowe – Podczas stosowania tych leków z Afobamem należy zachować szczególną ostrożność.

Afobam i Opioidy – Jednoczesne stosowanie Afobamu i opioidów znacząco zwiększa ryzyko senności, problemów z oddychaniem, a nawet śpiączki. Stosowanie tych leków razem jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i wymaga ścisłego monitorowania.

Afobam i Inhibitory Proteazy HIV – Stosowanie Afobamu z inhibitorami proteazy HIV wymaga dostosowania dawki lub nawet zaprzestania stosowania alprazolamu.

Afobam i Digoksyna – Pacjenci przyjmujący jednocześnie Afobam i digoksynę powinni być ściśle monitorowani pod kątem objawów toksyczności digoksyny.

Afobam i Teofilina – Teofilina może zmniejszać działanie Afobamu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Afobam

Skutki uboczne leku Afobam

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Afobam

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAlprazolamum 
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentEgis Pharmaceuticals PLC

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Afobam

Xanax.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023