Vizarsin

Vizarsin to lek zawierający syldenafil, inhibitor PDE5, wspomagający rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu. Zwiększa napływ krwi do prącia, umożliwiając erekcję podczas podniecenia seksualnego. Stosowany w leczeniu impotencji u mężczyzn.

Działanie Vizarsin

Vizarsin działa poprzez zawartą w nim substancję czynną, sildenafil. Jest to inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), enzymu, który rozkłada cGMP, substancję chemiczną produkowaną w prąciu podczas normalnej stymulacji seksualnej.

cGMP rozszerza naczynia krwionośne w prąciu, co pozwala na większy napływ krwi, prowadzący do erekcji. Blokując PDE5, sildenafil zwiększa ilość dostępnego cGMP, co ułatwia i utrzymuje erekcję.

Vizarsin nie działa jednak bez stymulacji seksualnej. Jest to ważne, ponieważ oznacza, że erekcja nie wystąpi jedynie poprzez zażycie leku – musi towarzyszyć jej pobudzenie seksualne. Lek jest wykorzystywany w leczeniu dysfunkcji erekcji, czyli impotencji u mężczyzn.

Wskazania do stosowania Vizarsin

Vizarsin jest stosowany do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, które są często określane jako impotencja. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat tego wskazania:

 • Zaburzenia erekcji: Jest to stan, w którym mężczyzna nie jest w stanie osiągnąć lub utrzymać erekcję prącia wystarczającą do odbycia stosunku płciowego. Może to być spowodowane zarówno czynnikami fizycznymi, jak i psychologicznymi. Leczenie obejmuje farmakoterapię, terapie psychologiczne i zmiany stylu życia.
 • Dysfunkcja erekcji związana z chorobami układu sercowo-naczyniowego: U niektórych mężczyzn zaburzenia erekcji mogą być związane z problemami naczyniowymi, takimi jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. Vizarsin może być stosowany w leczeniu dysfunkcji erekcji u tych pacjentów, zazwyczaj w połączeniu z innymi lekami stosowanymi do leczenia podstawowych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
 • Dysfunkcja erekcji związana z cukrzycą: Cukrzyca może powodować uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów, które mogą prowadzić do problemów z erekcją. Vizarsin może być stosowany u tych pacjentów do leczenia zaburzeń erekcji.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Vizarsin

Przeciwwskazania do stosowania Vizarsin obejmują:

 • Uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku. To oznacza, że jeśli pacjent miał wcześniej reakcję alergiczną na którykolwiek składnik leku, nie powinien go przyjmować.
 • Przyjmowanie azotanów – azotany są często stosowane do łagodzenia objawów dławicy piersiowej. Jednoczesne przyjmowanie azotanów i Vizarsin może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Przyjmowanie leków uwalniających tlenek azotu, takich jak azotyn amylu (tzw. „poppers”), które mogą także prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego.
 • Ciężka choroba serca lub ciężka choroba wątroby – te warunki mogą pogarszać zdolność organizmu do metabolizowania i eliminowania leku, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Przyjmowanie leku riocyguat, stosowanego w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Współużytkowanie tych leków może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia krwi.
 • Historia udaru lub zawału serca, lub niskie ciśnienie tętnicze – te warunki mogą zwiększać ryzyko poważnych problemów sercowych podczas stosowania Vizarsin.
 • Dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa), czy utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Wśród środków ostrożności przy stosowaniu Vizarsin warto zwrócić uwagę na:

 • Informowanie lekarza o wszelkich problemach zdrowotnych, takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia krwi czy dolegliwości sercowe.
 • Przerwanie przyjmowania leku i skontaktowanie się z lekarzem, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub utrata wzroku.
 • Unikanie stosowania Vizarsin jednocześnie z innymi lekami na zaburzenia erekcji, bez konsultacji z lekarzem.
 • Poinformowanie lekarza o przyjmowaniu innych leków, zwłaszcza leków stosowanych w leczeniu bólu w klatce piersiowej, azotanów, leków uwalniających tlenek azotu, riocyguat, inhibitorów proteazy czy leków alfa-adrenolitycznych.
 • Unikanie spożywania dużych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
 • Przyjmowanie Vizarsin u osób poniżej 18 roku życia jest niewskazane.
 • Vizarsin nie jest przeznaczony dla kobiet.
 • Poinformowanie lekarza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ może to wymagać dostosowania dawki.
 • Pacjenci powinni upewnić się, jak reagują na Vizarsin, zanim zaczną prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.
 • Lek zawiera laktozę i sód. Osoby z nietolerancją niektórych cukrów lub na dietach niskosodowych powinny to uwzględnić.

Jak stosować Vizarsin?

Vizarsin jest lekiem stosowanym do leczenia zaburzeń erekcji. Oto szczegółowe instrukcje dotyczące jego stosowania:

Dawkowanie: Zalecana dawka początkowa to 50 mg. Leku Vizarsin nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku Vizarsin jest za mocne lub za słabe, powinniście skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas przyjęcia: Lek Vizarsin powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Vizarsin umożliwia osiągnięcie erekcji tylko w przypadku pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Vizarsin jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może nastąpić później, jeśli zostanie on przyjęty po obfitym posiłku.

Jak przyjmować: Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Niepowodzenie leczenia: Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Vizarsin nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania erekcji nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku Vizarsin, u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz. W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono, należy skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, aby zawsze skonsultować wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące leku z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Vizarsin

Vizarsin i leki na ból w klatce piersiowej – Lek Vizarsin może interagować z lekami stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. Jeśli pacjent doświadcza pogorszenia stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy, należy poinformować opiekunów medycznych o zażyciu Vizarsin.

Vizarsin i azotany – Nie należy stosować Vizarsin przyjmując jednocześnie leki z grupy azotanów, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Azotany są często stosowane w leczeniu dławicy piersiowej.

Vizarsin i leki uwalniające tlenek azotu – Podobnie jak w przypadku azotanów, jednoczesne stosowanie Vizarsin i leków uwalniających tlenek azotu (np. azotyn amylu) może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Vizarsin i riocyguat – Pacjenci przyjmujący riocyguat powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania Vizarsin.

Vizarsin i inhibitory proteazy – U osób leczonych inhibitorami proteazy, stosowanymi w terapii HIV, zaleca się rozpoczęcie terapii Vizarsin od dawki 25 mg.

Vizarsin i leki α-adrenolityczne – Może dojść do zawrotów głowy lub zamroczenia, szczególnie u pacjentów przyjmujących leki α-adrenolityczne na wysokie ciśnienie krwi lub rozrost prostaty. Aby zmniejszyć ryzyko, należy regularnie przyjmować stałe dawki leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem terapii Vizarsin.

Vizarsin i leki zawierające sakubitryl z walsartanem – Należy poinformować lekarza o stosowaniu tych leków, które są wykorzystywane w leczeniu niewydolności serca.

Vizarsin i jedzenie – Vizarsin może być przyjmowany niezależnie od posiłków, choć spożywanie obfitych posiłków może wydłużyć czas potrzebny do rozpoczęcia działania leku.

Vizarsin i alkohol – Spożywanie alkoholu może czasowo zaburzać zdolność do uzyskania erekcji. Aby w pełni wykorzystać potencjał leku Vizarsin, zaleca się unikanie spożywania znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Vizarsin

Skutki uboczne leku Vizarsin

Lek Vizarsin, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Zwykle są one łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Ciężkie działania niepożądane:

Reakcja alergiczna (występuje niezbyt często, może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): Objawy mogą obejmować nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.

Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często): Jeżeli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim, należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić. Nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.

Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (występują rzadko, mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): Jeżeli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku (występują rzadko).

Ciężkie reakcje skórne (występują rzadko): Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

Napady padaczkowe lub drgawki (występują rzadko).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, przekrwienie oczu, ból oczu, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa, ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku, krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, obrzęk oczu lub powiek, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano rzadko przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Ważne jest, że większość, ale nie wszyscy mężczyźni, u których wystąpiły te działania niepożądane, miała wcześniej zaburzenia czynności serca. Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Vizarsin.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Vizarsin

Pytania naszych Pacjentów

Czy stosując Vizarsin można pić alkohol?

Choć nie ma bezpośrednich przeciwwskazań dotyczących picia alkoholu podczas stosowania Vizarsin, spożywanie alkoholu może zredukować skuteczność leku i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed spożyciem alkoholu podczas leczenia Vizarsin.x

Czy można dostać Vizarsin bez recepty?

Vizarsin wymaga recepty od lekarza.

Jakie są zamienniki Vizarsin?

Zamiennikami Vizarsinu są inne leki zawierające składnik aktywny sildenafil, takie jak Viagra, Maxigra czy leki generyczne takie jak Sildenafil Actavis, Sildenafil Teva, Sildenafil Accord. Inne leki na dysfunkcję erekcji, takie jak Cialis (Tadalafil), Levitra (Vardenafil), czy Spedra (Avanafil), mogą również działać podobnie, lecz zawierają inne składniki aktywne.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Vizarsin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSildenafili citras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Zamienniki dla leku Vizarsin

Sildenafil, Viagra.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024