Sildenafil

Sildenafil jest to lek, który stosowany jest w leczeniu zaburzeń wzwodu. Jego zadanie polega na ułatwieniu osiągnięcia erekcji poprzez zwiększenie napływu krwi do prącia. Substancją czynną preparatu jest sildenafil.

Działanie Sildenafil

Lek Sildenafil stosowany jest w leczeniu zaburzeń wzwodu, a także w leczeniu nadciśnienia płucnego. Ułatwia on osiągnięcie erekcji poprzez wzrost napływu krwi do prącia. Lek ten stosowany jest w urologii i kardiologii.

Substancją czynną leku jest sildenafil. Substancja ta, poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia, poprawia zaburzony mechanizm erekcji. Erekcję aktywuje tlenek azotu uwalniany w ciałach jamistych w trakcie pobudzenia seksualnego. Sildenafil blokuje enzym, który ma wpływ na rozkład c-GMP (związek ten prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich w ciałach jamistych). Sildenafil może zadziałać jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego, które jest warunkiem koniecznym do uwolnienia tlenku azotu.  Dodatkowo sildenafil wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe.

Preparat Sildenafil występuje w postaci tabletek, tabletek powlekanych, tabletek do rozgryzania lub do życia,  tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT), proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej.

Wskazania do stosowania leku Sildenafil

Oto rozwinięcie każdego z podpunktów:

Leczenie zaburzeń erekcji u mężczyzn w przypadku niemożności uzyskania lub utrzymania wzwodu – Sildenafil jest skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji. Lek ten działa na enzym fosfodiesterazę typu 5 (PDE5), który jest odpowiedzialny za rozpad cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) w ciałach jamistych prącia. Sildenafil hamuje ten enzym, co powoduje zwiększenie ilości cGMP i zwiększenie ukrwienia prącia, co ułatwia uzyskanie i utrzymanie wzwodu.

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego klasy II oraz III zgodnie z WHO u osób dorosłych, którego celem jest poprawa wydolności wysiłkowej – Sildenafil działa rozkurczająco na naczynia krwionośne płuc, co zwiększa przepływ krwi i zmniejsza opór naczyniowy. Lek ten jest stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego klasy II i III, aby poprawić wydolność wysiłkową i zmniejszyć objawy choroby, takie jak duszność i zmęczenie.

Leczenie nadciśnienia płucnego u dzieci oraz młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat – Sildenafil działa podobnie u dzieci i młodzieży jak u dorosłych, rozkurczając naczynia krwionośne płuc i zwiększając przepływ krwi. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat, aby poprawić wydolność fizyczną i zmniejszyć objawy choroby, takie jak duszność i zmęczenie.

W każdym przypadku, dawkowanie i czas trwania leczenia Sildenafilem powinny być ustalone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od jego potrzeb i stanu zdrowia. Pacjent powinien zawsze stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać zaleconych dawek.

Przeciwwskazania do stosowania leku Sildenafil

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników – Osoby, które wykazują nadwrażliwość na Sildenafil lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku, nie powinny go stosować. Nadwrażliwość może objawiać się reakcjami alergicznymi, takimi jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.
 2. Leczenie zaburzeń erekcji u osób, u których aktywność seksualna jest przeciwwskazana z powodu np. ciężkiej choroby układu sercowo-naczyniowego (niestabilnej dławicy piersiowej, ciężkiej niewydolności serca) – Sildenafil powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i naczyń krwionośnych, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca. Aktywność seksualna może stanowić obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego i powinna być przeciwwskazana u pacjentów, u których ryzyko zaostrzenia choroby jest zbyt duże.
 3. Pacjenci z utratą wzroku w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od tego czy pacjent był wcześniej leczony z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy 5 – Pacjenci, którzy doświadczyli utraty wzroku w jednym oku z powodu neuropatii nerwu wzrokowego, nie powinni stosować Sildenafilu. Ryzyko utraty wzroku może być zwiększone u pacjentów stosujących inhibitory fosfodiesterazy 5, w tym Sildenafil.
 4. Niedawno przebyty udar mózgu – Sildenafil powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów, którzy niedawno doświadczyli udaru mózgu. Lek może zwiększyć ryzyko krwawienia i zaostrzyć objawy udaru.
 5. Niedawno przebyty zawał serca – Pacjenci, którzy niedawno doświadczyli zawału serca, nie powinni stosować Sildenafilu. Lek może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowych i nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy jeszcze nie wrócili do zdrowia po zawałach serca.
 6. Niskie ciśnienie tętnicze (poniżej 90/50) – Sildenafil powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym, ponieważ może powodować spadek ciśnienia tętniczego. Lek może wpłynąć na rozszerzenie naczyń krwionośnych i spadek ciśnienia tętniczego, co może zagrażać życiu u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym. Pacjenci z niskim ciśnieniem tętniczym powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Sildenafilu i być monitorowani podczas leczenia.
 7. Ciężka niewydolność wątroby – Sildenafil powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lek jest metabolizowany w wątrobie i może wydłużyć czas półtrwania leku oraz zwiększyć jego stężenie we krwi, co może prowadzić do działań niepożądanych. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni być uważnie monitorowani podczas leczenia.
 8. Dziedziczne degeneracyjne zmiany siatkówki (np. retinopatia barwnikowa) – Sildenafil powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z dziedzicznymi degeneracyjnymi zmianami siatkówki, takimi jak retinopatia barwnikowa. Lek może wpływać na funkcję siatkówki i zwiększać ryzyko utraty wzroku u pacjentów z tej grupy. Pacjenci z dziedzicznymi degeneracyjnymi zmianami siatkówki powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Sildenafilu.

Dawkowanie leku Sildenafil

Dawkę, częstość stosowania leku i czas trwania leczenia ustala lekarz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skontaktować się z lekarzem.

Lek w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Lek zazwyczaj jest stosowany na ok. 1 godzinę przed zaplanowanym stosunkiem seksualnym. Preparatu nie należy stosować częściej niż 1 raz na dobę. W przypadku stosowania leku w trakcie posiłku może dojść do opóźnienia początku działania leku w porównaniu z zastosowaniem leku na czczo.

Stosowanie leku

 • Lek w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego.
 • Lek zazwyczaj jest stosowany na ok. 1 godzinę przed zaplanowanym stosunkiem seksualnym.
 • Preparatu nie należy stosować częściej niż 1 raz na dobę.

Dawki

 • U mężczyzn, u których występują zaburzenia erekcji, dawka najczęściej wynosi od 25 do 100 mg.
 • Maksymalna dobowa dawka leku to 100 mg.
 • U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością wątroby, a także u osób równocześnie stosujących inhibitory CYP3A4 lub alfa-adrenolityki, u osób ze złą tolerancją leku należy wziąć pod uwagę zmniejszenie początkowej dawki do 25 mg.
 • W przypadku leczenia nadciśnienia płucnego zazwyczaj stosowaną dawką leku jest do 60 mg na dobę.

Bezpieczeństwo

 • Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Sildenafil należy zgłosić się do lekarza w celu oceny układu sercowo-naczyniowego.
 • W trakcie stosowania preparatu należy stosować się do zaleceń lekarza.
 • Nie należy stosować leku po upływie daty ważności.

U osób starszych

 • Dawki nie trzeba modyfikować.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sildenafil

 1. Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Sildenafil należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. Lekarza należy również poinformować o:
 • nadwrażliwości na substancję czynną preparatu lub którąkolwiek z jego substancji pomocniczych,
 • ciężkich schorzeniach układu sercowo-naczyniowego,
 • ciężkiej niewydolności wątroby,
 • niedociśnienia,
 • niedawno przebytego udaru,
 • niedawno przebytego zawału serca,
 • dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki,
 • stosowaniu leków należących do grupy nitratów,
 • stosowaniu leków uwalniających tlenek azoty,
 • stosowaniu erytromycyny, ketokonazolu, itrakonazolu, cymetydyny.
 1. Szczególną ostrożność, w trakcie stosowania leku Sildenafil, powinny zachować osoby:
 • z deformacją prącia tkj. zagięcie, choroba Peyronirgo, zwłóknienie ciał jamistych,
 • z chorobami, które przebiegają z bolesnym wzwodem tkj. np. białaczka, szpiczak mnogi, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
 • z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • z chorobą wrzodową,
 • równolegle stosujące nitroprusydek sodu – dotyczy pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • równolegle stosujące antagonistów witaminy K u pacjentów z nadciśnieniem płucnym – ryzyko wzrostu ryzyka krwawienia,
 • równolegle stosujące inhibitory izoenzymu CYP3A4 tkj. ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna – ryzyko zmniejszenia zdolności do oczyszczenia krwi, które przepływa przez kłębuszki nerkowe z sildenafilu,
 • równolegle stosujące inne leku, które zawierają inhibitory fosfodiesterazy 5,
 • równolegle stosujące leki α-adrenolitycznymi – ryzyko nasilenia objawów niedociśnienia tętniczego,
 • z nadciśnieniem płucnym do wtórnego do niedokrwistości serpowatokrwinkowej,
 • ciężkim nadciśnieniem płucnym, nadciśnieniem płucnym wtórnym do zatorowości płucnej w przebiegu zakrzepicy żylnej.
 1. Sildenafilu znajdującego się w lekach stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu nie należy stosować u kobiet.
 2. W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
 3. W trakcie leczenia Sildenafilem nie należy spożywać soku grejpfrutowego, ponieważ może on nieznacznie zwiększać jego stężenie w surowicy krwi.
 4. W trakcie leczenia Sildenafilem należy zrezygnować ze spożywania alkoholu z uwagi na ryzyko istotnych spadków ciśnienia tętniczego, które mogą się wiązać z bólem głowy, zawrotami głowy lub omdleniami.
 5. Szczególną ostrożność w trakcie terapii z zastosowaniem leku Sildenafil należy zachować podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń oraz maszyn, z uwagi na to, że preparat ten może powodować zaburzenia widzenia czy zawroty głowy.
 6. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Sildenafilu stosowanego do leczenia zaburzeń erekcji nie należy stosować u kobiet. Sildenafilu stosowanego w leczeniu nadciśnienia płucnego nie należy stosować u kobiet w ciąży, a także u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcyjnej, chyba że lekarz uzna to za konieczne.
 7. W trakcie leczenia z zastosowaniem leku Sildenafil nie należy karmić piersią, ponieważ nie istnieją dane dotyczące przenikania substancji czynnej leku do mleka matki.

Z czym nie łączyć leku Sildenafil

Sildenafil i Azotany – Sildenafil nie powinien być stosowany razem z lekami z grupy azotanów, jak np. leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej. Ich równoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Sildenafil i Poppers – Stosowanie Sildenafilu razem z substancjami uwalniającymi tlenek azotu, takimi jak azotyn amylu (powszechnie znany jako „poppers”), jest niewskazane. Może to spowodować potencjalnie niebezpieczne obniżenie ciśnienia krwi.

Sildenafil i Riocyguat – Pacjenci przyjmujący riocyguat powinni poinformować o tym lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania Sildenafilu.

Sildenafil i Inhibitory Proteazy – U pacjentów przyjmujących inhibitory proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki Sildenafilu (25 mg).

Sildenafil i Leki α-Adrenolityczne – Pacjenci przyjmujący leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego lub rozrostu prostaty mogą doświadczać zawrotów głowy lub zamroczeń, będących objawami niedociśnienia ortostatycznego. Zaleca się przyjmowanie stałych dawek leków α-adrenolitycznych przed rozpoczęciem leczenia Sildenafilu.

Sildenafil z Jedzeniem i Alkoholem – Sildenafil może być przyjmowany z jedzeniem lub na czczo, ale spożywanie obfitych posiłków może opóźnić jego działanie. Spożywanie znacznych ilości alkoholu przed zażyciem Sildenafilu może zaburzyć zdolność erekcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sildenafil

Skutki uboczne leku Sildenafil

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy to uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Ważne jest, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku. Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Sildenafil

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
 

 • Reakcja alergiczna – występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów) Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
 • Bóle w klatce piersiowej – występują niezbyt często Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
  • należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
  • nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
 • Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody – występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 • Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występują rzadko
 • Ciężkie reakcje skórne – występują rzadko

Objawy mogą być następujące: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

 • Napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sildenafil

Pytania naszych Pacjentów

Ile stoi po Sildenafilu?

Sildenafil wchłania się szybko po przyjęciu doustnym, a jej maksymalne stężenie we krwi występuje po 30 - 120 minutach. Średni czas do pojawienia się erekcji od przyjęcia preparatu wynosi 25 minut, jednakże zdarza się, że wzwód może pojawić się nawet po 4-5 godzinach od przyjęcia leku. Odpowiadając na pytanie pacjenta "Ile stoi po Sildenafilu?", możemy odpowiedzieć , że czas trwania erekcji po przyjęciu sildenafilu jest zazwyczaj zróżnicowany i zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek, zdrowie ogólne, dawka leku i pobudzenie seksualne.

Czy sildenafil opóźnia wytrysk?

Sildenafil może wpłynąć na opóźnienie wytrysku u niektórych mężczyzn, ale nie jest to jego głównym celem terapeutycznym. Sildenafil został pierwotnie opracowany jako lek na nadciśnienie i choroby serca, a jego zdolność do poprawy erekcji stała się odkryciem przypadkowym podczas badań klinicznych.

Czy Sildenafil jest na receptę?

Tak, sildenafil jest lekiem na receptę. Aby go otrzymać, pacjent musi uzyskać receptę od lekarza po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji medycznej.

Czy Sildenafil jest szkodliwy?

Sildenafil to lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Sildenafil działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do prącia, co pomaga osiągnąć i utrzymać erekcję. W ogólnym sensie, Sildenafil jest stosunkowo bezpieczny i skuteczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

W jakim wieku Sildenafil?

Sildenafil jest zalecany dla mężczyzn w wieku 18 lat i starszych.

Czy Sildenafil jest skuteczny?

Tak, sildenafil jest skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji u większości pacjentów. Działanie sildenafilu polega na zwiększeniu przepływu krwi do prącia, co pomaga osiągnąć i utrzymać wzwód wystarczający do odbycia satysfakcjonującego stosunku seksualnego.

Czym się różni Viagra od Sildenafilu?

Viagra to markowy lek produkowany przez firmę Pfizer, który zawiera substancję czynną sildenafil, podobnie jak leki generyczne zawierające sildenafil, ale są sprzedawane pod różnymi nazwami. Różnica między Viagra a Sildenafilem generycznym zwykle polega na cenach i nazwach handlowych, ponieważ oba leki zawierają tę samą substancję czynną i mają podobne działanie w leczeniu zaburzeń erekcji.

Co lepsze Sildenafil czy Cialis?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór najlepszego leku na zaburzenia erekcji zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Sildenafil i Cialis (Tadalafil) są oba skutecznymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji, ale różnią się czasem działania, czasem trwania działania oraz skutkami ubocznymi. Cialis działa dłużej niż Sildenafil i może być bardziej odpowiedni dla niektórych pacjentów. Ostateczny wybór leku powinien zostać podjęty przez lekarza po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki i ocenie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Ile Sildenafilu na pierwszy raz?

Dawkowanie Sildenafilu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego stanu zdrowia. Zwykle zaleca się stosowanie 50 mg Sildenafilu na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Co jest lepsze od Sildenafilu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór najlepszego leku na zaburzenia erekcji zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Istnieją jednak inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, takie jak Tadalafil czy Vardenafil, które mogą być bardziej skuteczne lub lepiej tolerowane przez niektórych pacjentów.

Czy Sildenafil jest zdrowy?

Sildenafil jest stosowany jako skuteczny lek w leczeniu zaburzeń erekcji, ale tak jak każdy lek, może powodować skutki uboczne i interakcje z innymi lekami lub chorobami.

Czym zastąpić Sildenafil?

Nie powinno się samodzielnie zmieniać dawki lub rodzaju leku bez konsultacji z lekarzem. Jeśli Sildenafil nie jest skuteczny lub powoduje niepożądane skutki uboczne, należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny przyczyn i możliwych alternatywnych terapii. W zależności od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia, lekarz może zalecić stosowanie innych leków lub metod leczenia zaburzeń erekcji.

Kiedy Sildenafil nie działa?

Sildenafil może nie działać, jeśli nie ma pobudzenia seksualnego, gdyż działanie leku polega na poprawie przepływu krwi do prącia w odpowiedzi na stymulację seksualną. Sildenafil może również nie działać u osób z pewnymi chorobami lub lekami, które wpływają na jego metabolizm. W przypadku braku skuteczności Sildenafilu zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu oceny przyczyn i możliwych alternatywnych terapii.

Jak długo działa Sildenafil?

Sildenafil zwykle zaczyna działać około 30-60 minut po zażyciu i jego działanie utrzymuje się przez około 4-6 godzin, ale czas działania może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i spożyte posiłki.

Czy można brać Sildenafil codziennie?

Nie zaleca się przyjmowania Sildenafilu codziennie jako stałego leczenia zaburzeń erekcji, chyba że zaleci to lekarz. Zwykle zaleca się stosowanie Sildenafilu tylko przed planowaną aktywnością seksualną, nie częściej niż raz na dobę.

Czy Sildenafil szkodzi na serce?

Sildenafil może mieć wpływ na układ krążenia i może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych u osób z istniejącymi problemami sercowymi. Dlatego przed zastosowaniem Sildenafilu należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny ryzyka i korzyści z jego stosowania, szczególnie u osób z chorobami serca.

Czy Sildenafil uszkadza wzrok?

Sildenafil może powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, takie jak zniekształcenia barw lub widzenie obiektów jako "mgliste", ale nie powoduje on trwałego uszkodzenia wzroku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Sildenafil może wyleczyć?

Sildenafil nie jest lekiem na stałe leczenie żadnej choroby. Jest on stosowany tylko w celu poprawy funkcji seksualnej u mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

Czy Sildenafil działa po alkoholu?

Sildenafil może działać po spożyciu alkoholu, ale alkohol może zmniejszyć jego skuteczność i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu w nadmiarze podczas stosowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sildenafil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSildenafili citras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentApotex

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Sildenafil

Viagra, Vizarsin.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2024