Tulip

Tulip to innowacyjny lek stosowany w celu obniżenia stężenia lipidów we krwi, co pomaga w optymalizacji gospodarki lipidowej w organizmie człowieka. Leczenie z wykorzystaniem Tulip często jest jednym z elementów kompleksowej terapii, obejmującej również zmiany stylu życia. Należy do nich wprowadzenie diety niskotłuszczowej oraz zwiększenie aktywności fizycznej, które razem z lekiem przyczyniają się do zdrowszego funkcjonowania układu krążenia. Ważne jest jednak, aby stosować się do zaleceń lekarza i monitorować efekty terapii.

Działanie Tulip

Tulip to lek z grupy statyn, który ma na celu regulację gospodarki lipidowej organizmu poprzez obniżanie stężenia lipidów we krwi, w tym cholesterolu i triglicerydów. Statyny są inhibitorami reduktazy HMG-CoA, enzymu odpowiedzialnego za wytwarzanie cholesterolu w wątrobie. W efekcie regularnego stosowania Tulip, stężenie szkodliwego cholesterolu LDL we krwi znacząco się obniża, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Zmiany stylu życia, takie jak niskotłuszczowa dieta i większa aktywność fizyczna, są pierwszym krokiem w leczeniu hipercholesterolemii. Jeżeli te działania nie przynoszą oczekiwanych efektów, lekarz może zdecydować o zastosowaniu terapii farmakologicznej, takiej jak Tulip.

Statyny, w tym Tulip, są powszechnie stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz w profilaktyce u osób z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Należą do nich pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, którzy przebyli zawał serca czy udar mózgu, jak również osoby z określonymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie tytoniu czy otyłość.

Zbyt wysoki poziom lipidów we krwi, zwłaszcza cholesterolu LDL, zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Hipercholesterolemia jest zdefiniowana jako stężenie cholesterolu LDL we krwi na poziomie większym lub równym 3 mmol/l (115 mg/dl).

Wskazania do stosowania Tulip

 • Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej: Tulip jest stosowany w terapii hipercholesterolemii pierwotnej, czyli podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi, będącego wynikiem nieprawidłowości w gospodarce lipidowej, niezwiązanej z innymi chorobami lub czynnikami genetycznymi.
 • Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej: Tulip jest wskazany w przypadku rodzinnej hipercholesterolemii heterozygotycznej – zaburzenia genetycznego, które powoduje bardzo wysokie stężenie cholesterolu LDL we krwi i zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej: Tulip może być stosowany w leczeniu rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, której przyczyną są dwa nieprawidłowe geny, powodujące jeszcze wyższe stężenie cholesterolu LDL we krwi niż w przypadku formy heterozygotycznej.
 • Leczenie hiperlipidemii mieszanej: Tulip może być stosowany w przypadku hiperlipidemii mieszanej, czyli podwyższonego stężenia zarówno cholesterolu, jak i triglicerydów we krwi.
 • Leczenie hipercholesterolemii u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10. roku życia: Tulip jest wskazany w leczeniu hipercholesterolemii u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 10. roku życia, gdy dieta, zmiana stylu życia oraz inne niefarmakologiczne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów. Lek stosuje się w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B oraz triglicerydów.
 • Leczenie hipercholesterolemii homozygotycznej z ograniczoną dostępnością innych metod leczenia: W przypadkach hipercholesterolemii homozygotycznej, gdy inne metody leczenia nie są dostępne, Tulip może być stosowany równocześnie z dietą oraz innymi metodami terapii w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL.
 • Profilaktyka powikłań sercowo-naczyniowych u osób dorosłych: Tulip może być stosowany w celach profilaktycznych u osób dorosłych z dużym ryzykiem zdarzenia sercowo-naczyniowego, takiego jak zaburzenia pracy układu sercowo-naczyniowego czy zawał serca, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych powikłań.

Przeciwwskazania do stosowania Tulip

 • Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku: Osoby, które wykazują objawy alergii lub nadwrażliwości na atorwastatynę lub inne składniki leku Tulip, nie powinny go stosować, gdyż może to prowadzić do poważnych reakcji alergicznych.
 • Choroba wątroby: Tulip nie jest wskazany dla osób z czynną chorobą wątroby, gdyż może powodować pogorszenie funkcjonowania tego narządu i zwiększać ryzyko powikłań.
 • Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych przez dłuższy okres czasu, a przyczyna tej sytuacji jest trudna do ustalenia: Stosowanie Tulip jest przeciwwskazane u osób, u których obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz wątrobowych, jeżeli przyczyna tego stanu jest niejasna. Lek może wpływać na czynność wątroby, a u osób z niewyjaśnionymi problemami wątrobowymi ryzyko powikłań jest większe.
 • W okresie planowania ciąży, ciąży oraz karmienia piersią: Tulip jest przeciwwskazany dla kobiet, które planują ciążę, są w ciąży lub karmią piersią, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w tych okolicznościach. Istnieje ryzyko działania teratogennego oraz wpływu na rozwój płodu i dziecka.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tulip

Mimo braku bezpośrednich przeciwwskazań do stosowania leku Tulip, w niektórych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność, przeprowadzić dodatkowe badania lub dostosować dawkę preparatu:

 1. Osoby z podwyższonym stężeniem leku we krwi: U pacjentów, u których stężenie leku we krwi może być podwyższone z powodu interakcji z innymi lekami lub indywidualnych cech organizmu, należy zachować ostrożność i monitorować stan pacjenta.
 2. Osoby z chorobami wątroby w wywiadzie: Pacjenci z przeszłymi chorobami wątroby powinni być ostrożni podczas stosowania Tulip, ponieważ lek może wpłynąć na czynność wątroby i zwiększyć ryzyko powikłań.
 3. Osoby nadużywające alkoholu: Nadużywanie alkoholu może nasilać działanie leku na wątrobę i zwiększać ryć ryzyko powikłań związanych z wątrobą. Dlatego osoby nadużywające alkohol powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Tulip i konsultować się z lekarzem w celu dostosowania dawki leku lub rozważenia innych opcji leczenia.
 1. Osoby z określonymi uwarunkowaniami genetycznymi: Niektóre osoby z genetycznymi predyspozycjami mogą być bardziej podatne na działania niepożądane leku Tulip. W takich przypadkach zaleca się konsultację z lekarzem oraz monitorowanie pacjenta podczas terapii.
 2. Osoby z zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę w przyszłości: Tulip może wpływać na gospodarkę węglowodanową organizmu i zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy u osób ze szczególnym ryzykiem. Dlatego u takich pacjentów należy zachować ostrożność, kontrolować poziom glukozy we krwi i regularnie monitorować stan zdrowia.

Warto dodać, że lek Tulip nie wpływa istotnie na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i urządzeń. Jednakże, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy czy osłabienie, pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, aż do ustąpienia objawów lub konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie leku Tulip

Dawkowanie leku Tulip powinno być dokładnie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a decyzję o dawce i długości terapii powinien podejmować lekarz, opierając się na wynikach badań, stężeniu lipidów w organizmie oraz innych czynnikach, takich jak wiek, waga, czy istniejące schorzenia współistniejące.

Atorwastatyna, substancja czynna Tulip, występuje w różnych dawkach tabletek powlekanych (np. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg). Dawkowanie leku zależy od celu terapii oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. W większości przypadków lekarz rozpoczyna terapię od stosunkowo niskiej dawki, np. 10 mg/dobę, a następnie stopniowo zwiększa dawkę w zależności od osiąganych wyników. Lek Tulip powinien być przyjmowany raz dziennie, bez względu na pory posiłku.

Kontrola wyników badań cholesterolu i lipidów powinna być przeprowadzana regularnie, co umożliwia monitorowanie postępów leczenia oraz ewentualne dostosowanie dawki. Terapia statynami, w tym Tulip, jest zazwyczaj długotrwała, a w niektórych przypadkach dożywotnia.

W przypadku dzieci powyżej 10. roku życia, dawkowanie Tulip ustala się indywidualnie, przy czym maksymalna dawka dla dzieci wynosi 20 mg na dobę, a zwykle leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg/dobę. Stosowanie leku u dzieci wymaga szczególnej ostrożności oraz regularnego monitorowania przez lekarza.

Pacjenci przyjmujący Tulip powinni pamiętać, że przestrzeganie zaleceń lekarza, prowadzenie zdrowego stylu życia oraz regularne kontrolowanie wyników badań są kluczowe dla sukcesu terapii oraz utrzymania prawidłowego stężenia lipidów we krwi.

Z czym nie łączyć leku Tulip

Tulip nie powinien być łączony z pewnymi lekami, ponieważ mogą one wpłynąć na jego skuteczność lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować. Oto lista leków, które mogą interakcjonować z Tulipem:

 • Leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, jak cyklosporyna.
 • Antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, takie jak erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy.
 • Leki regulujące stężenie lipidów, takie jak gemfibrozyl, fibraty, kolestypol.
 • Leki blokujące kanał wapniowy stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, takie jak amlodypina, diltiazem, oraz leki regulujące rytm serca, jak digoksyna, werapamil, amiodaron.
 • Lek przeciwwirusowy letermowir.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, jak rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir.
 • Leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, takie jak telaprewir, boceprewir.
 • Leki takie jak ezetymib, warfaryna, doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol, cymetydyna, fenazon, kolchicyna oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy.
 • Leki dostępne bez recepty, jak ziele dziurawca.

Jeśli pacjent musi przyjmować kwas fusydowy w postaci doustnej, należy tymczasowo przerwać stosowanie Tulipu. Stosowanie obu leków jednocześnie może prowadzić do osłabienia mięśni lub bólu, znanego jako rabdomioliza.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tulip

Skutki uboczne leku Tulip

Tulip – podobnie jak inne leki z grupy statyn – może wywołać działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tego preparatu zalicza się:

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

 • Ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może być przyczyną dużych trudności w oddychaniu.
 • Ciężka choroba przebiegająca ze znacznym łuszczeniem się i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu, narządów płciowych i z gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp z możliwością powstania pęcherzy.
 • Osłabienie, tkliwość, ból lub zerwanie mięśni lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu. Jeśli występują jednocześnie ze złym samopoczuciem lub wysoką gorączką, mogą być spowodowane patologicznym rozpadem mięśni (rabdomioliza) – stanem, który nie zawsze ustępuje nawet po odstawieniu atorwastatyny, może zagrażać życiu i prowadzić do problemów z nerkami.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • Jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub powstaną siniaki, może to wskazywać na zaburzenia czynności wątroby. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 • Zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia dotyczące stawów i działanie na komórki krwi).

 Inne możliwe działania niepożądane leku Tulip:

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, krwawienie z nosa reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (pacjenci z cukrzycą powinni w dalszym ciągu uważnie kontrolować stężenie cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • ból głowy
 • nudności, zaparcie, gazy, niestrawność, biegunka
 • ból stawów, ból mięśni i ból pleców
 • wyniki badań, które wskazują na możliwość nieprawidłowej czynności wątroby

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • jadłowstręt (utrata apetytu), zwiększenie masy ciała, zmniejszenie stężenia cukru we krwi (pacjenci z cukrzycą powinni w dalszym ciągu uważnie kontrolować stężenie cukru we krwi)
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców (rąk i nóg), osłabienie odczuwania bólu lub dotyku, zaburzenia smaku, utrata pamięci
 • niewyraźne widzenie
 • dzwonienie w uszach i (lub) głowie
 • wymioty, wzdęcie, ból w nadbrzuszu i podbrzuszu, zapalenie trzustki (prowadzące do bólu żołądka)
 • zapalenie wątroby
 • wysypka, wysypka skórna i świąd, pokrzywka, wypadanie włosów
 • ból szyi, zmęczenie mięśni
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk (zwłaszcza okolic kostek), podwyższona temperatura obecność białych krwinek w moczu

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • nieoczekiwane krwawienie i powstawanie siniaków
 • zastój żółci (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • uszkodzenie ścięgna

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • reakcja alergiczna (objawami mogą być: nagły świszczący oddech i ból lub ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, omdlenie)
 • utrata słuchu
 • ginekomastia (powiększenie piersi u kobiet i mężczyzn)

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (której nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • martwicza miopatia o podłożu immunologicznym (objawami mogą być: utrzymujące się osłabienie mięśni i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi).

Działania niepożądane, które notowano podczas stosowania niektórych statyn (leków tego samego rodzaju, co Tulip): § zaburzenia seksualne

 • depresja
 • problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka
 • Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza się duże stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.
 • utrata pamięci.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tulip

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tulip można brać co drugi dzień?

Nie zaleca się samodzielnego zmieniania dawki lub częstotliwości przyjmowania leku Tulip bez konsultacji z lekarzem.

Czy Tulip można dzielić?

Nie zaleca się dzielenia tabletek leku Tulip bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność leku oraz zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Czy Tulip jest bezpieczny?

Tulip jest lekiem stosowanym w leczeniu hipercholesterolemii i zazwyczaj jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Jednakże, jak każdy lek, Tulip może powodować działania niepożądane, takie jak bóle mięśniowe, bóle stawów, problemy z trawieniem czy reakcje alergiczne. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza oraz uważnie monitorować swoje samopoczucie podczas stosowania leku Tulip.

Jak odstawić Tulip?

Nie należy przerywać stosowania leku Tulip bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia. Zwykle lekarz zaleca stopniowe zmniejszanie dawki leku przez określony czas. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących odstawienia leku Tulip należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Tulip podnosi cukier?

Statyny, w tym Tulip, zazwyczaj nie wpływają na poziom cukru we krwi i nie powodują hiperkalcemii (podwyższenia poziomu cukru we krwi). Jednakże, każdy organizm jest inny i w niektórych przypadkach lek Tulip może wpłynąć na poziom cukru we krwi. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję, czy należy przeprowadzić dodatkowe badania i ewentualnie dostosować dawkowanie leku.

Co lepsze Roswera czy Tulip?

Decyzja o wyborze między Roswerą (rozuwastatyna) a Tulipem (atorwastatyna) powinna być podejmowana przez lekarza na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta oraz jego reakcji na leki. Obie statyny są skuteczne w obniżaniu poziomu cholesterolu, ale różnią się w skuteczności i działaniach niepożądanych. Rozuwastatyna jest skuteczniejsza w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL niż atorwastatyna, ale może powodować częstsze działania niepożądane, takie jak bóle mięśniowe. W każdym przypadku, decyzja o wyborze odpowiedniego leku powinna być uzgodniona z lekarzem.

Jak stosować lek Tulip?

Zazwyczaj lek należy przyjmować raz dziennie, najlepiej wieczorem, wraz z posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie zaleca się zmiany dawki lub częstotliwości przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Czy Tulip jest na receptę?

Tak, lek Tulip jest na receptę i nie można go zakupić bez recepty lekarskiej. Wymagana jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej dawki i sposobu stosowania leku Tulip. W przypadku braku recepty lub wątpliwości dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak długo można brać Tulip?

Czas trwania terapii lekiem Tulip zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Lekarz zazwyczaj określa czas trwania terapii w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych oraz reakcję pacjenta na lek. W niektórych przypadkach lek Tulip może być stosowany przez całe życie pacjenta w celu utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Należy pamiętać, że zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wymaga długotrwałego stosowania leku oraz utrzymywania zdrowego stylu życia, takiego jak zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna.

Na co pomaga Tulip?

Tulip pomaga w regulowaniu gospodarki lipidowej organizmu, obniżając poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi oraz zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tulip? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAtorvastatinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Tulip

Atoris, Atrox.

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2023