Atoris

Atoris to lek obniżający cholesterol we krwi. Zawiera atorwastatynę i jest stosowany w hipercholesterolemii oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Niewskazany w ciąży i karmieniu piersią.

Działanie Atoris

Atoris działa poprzez hamowanie aktywności enzymu HMG-CoA reduktazy, który jest kluczowy w produkcji cholesterolu w wątrobie. Efektem tego jest obniżenie poziomu cholesterolu LDL (tzw. „zły cholesterol”), ogólnego cholesterolu, trójglicerydów oraz podniesienie poziomu cholesterolu HDL (tzw. „dobry cholesterol”). Lek pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu czy miażdżyca naczyń. Długotrwałe stosowanie Atoris może prowadzić do poprawy zdrowia serca oraz ogólnej kondycji układu krążenia.

Wskazania do stosowania Atoris

Atoris jest lekiem stosowanym w leczeniu hiperlipidemii i prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Hipercholesterolemia pierwotna i mieszana (rodzinna i nie-rodzinna): Atoris jest stosowany do obniżenia wysokich poziomów cholesterolu LDL oraz ogólnego cholesterolu u pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną i mieszana. Lek działa na obniżenie stężenia trójglicerydów oraz podniesienie cholesterolu HDL.
 • Hipercholesterolemia rodzinna u dzieci i młodzieży: Atoris jest stosowany u dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat z rodzinnie uwarunkowaną hipercholesterolemią, gdy dieta i zmiany stylu życia nie przynoszą wystarczających rezultatów.
 • Profilaktyka pierwotna chorób sercowo-naczyniowych: Atoris jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, przeszczepu naczyniowego i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób dorosłych z istniejącymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość czy palenie papierosów.
 • Profilaktyka wtórna chorób sercowo-naczyniowych: Atoris jest stosowany u pacjentów po zawałach serca, udarach mózgu lub z chorobą wieńcową w celu zapobiegania dalszemu rozwojowi miażdżycy naczyń i powikłań sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie miażdżycy naczyń: Atoris może być stosowany w leczeniu miażdżycy naczyń, aby spowolnić rozwój choroby oraz zmniejszyć ryzyko związanych z nią powikłań.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Atoris skonsultować się z lekarzem, który oceni wskazania do terapii i indywidualne ryzyko pacjenta. Stosowanie leku powinno być łączone z odpowiednią dietą oraz zmianami stylu życia, które mogą dodatkowo wspomóc redukcję poziomu cholesterolu i poprawić zdrowie serca.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Atoris

Istnieją określone sytuacje, w których stosowanie leku Atoris jest przeciwwskazane. Obejmują one:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (atorwastatynę) lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie, co może prowadzić do reakcji alergicznych.
 • Trwałe podwyższenie aktywności aminotransferaz we krwi, przekraczające 3-krotnie górną granicę normy (GGN) o nieustalonej przyczynie, co może świadczyć o zaburzeniach czynności wątroby.
 • Czynne schorzenia wątroby, które mogą być pogorszone przez stosowanie leku.
 • Jednoczesne przyjmowanie leków przeciwwirusowych zawierających glekaprewir z pibrentaswirem, stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, ze względu na możliwe interakcje.
 • Okres ciąży, ze względu na ryzyko dla płodu i brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania Atoris w ciąży.
 • Karmienie piersią, ponieważ nie ma danych o tym, czy atorwastatyna przenika do mleka matki i jak wpływa na dziecko.
 • Brak stosowania skutecznej antykoncepcji u kobiet w wieku rozrodczym, ze względu na ryzyko ciąży i konieczność unikania Atoris w tym okresie.

Warto również dodać, że skład tabletek Atoris obejmuje laktozę. W związku z tym lek nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy cierpią na dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U tych osób, stosowanie leku może prowadzić do nasilonych objawów ze strony układu pokarmowego.

Środki ostrożności:

 1. Przed rozpoczęciem terapii Atoris należy wykonać badanie kontrolne czynności wątroby, a następnie monitorować czynność tego narządu podczas leczenia.
 2. Unikać spożywania dużych ilości soku grejpfrutowego podczas przyjmowania atorwastatyny.
 3. Zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, niedoczynnością tarczycy, nieprawidłową czynnością nerek, czy mających w przeszłości problemy z mięśniami po zastosowaniu innych leków obniżających stężenie lipidów.
 4. Pacjenci z cukrzycą lub ryzykiem cukrzycy powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską podczas terapii.
 5. Zakończyć terapię, gdy podejrzewa się śródmiąższową chorobę płuc.
 6. Konsultacja z lekarzem w przypadku utrzymującego się osłabienia mięśni.
 7. Osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii.
 8. Unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli wystąpią skutki uboczne wpływające na koncentrację.
 9. Powstrzymać się od spożywania dużych ilości alkoholu podczas stosowania Atoris.

Interakcje z alkoholem: Alkohol może obciążać wątrobę i zwiększać ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Z tego powodu należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu podczas terapii Atoris.

Interakcje z innymi lekami: Atoris może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, takimi jak: cyklosporyna, leki przeciwgrzybicze, leki regulujące stężenie lipidów, leki blokujące kanał wapniowy, leki na HCV, leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, czy tabletki antykoncepcyjne. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć niepożądanych interakcji.

Jak stosować Atoris?

Dawkowanie preparatu Atoris:

Dawka początkowa: Zwykle dawką początkową jest Atoris 10 mg, przyjmowany raz na dobę. Należy stosować go przez co najmniej 4 tygodnie. Po weryfikacji odpowiedzi organizmu na leczenie, dawkę można zwiększyć. Między modyfikacjami dawki należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni. Maksymalna dawka to 80 mg atorwastatyny raz na dobę.

 • Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii i mieszanej hiperlipidemii: Początkowa dawka 10 mg na dobę jest zazwyczaj wystarczająca. Odpowiedź na leczenie pojawia się zwykle w ciągu pierwszych 2 tygodni, a maksymalna odpowiedź terapeutyczna utrzymuje się po 4 tygodniach terapii.
 • Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej heterozygotycznej: Zaleca się rozpoczęcie od 10 mg atorwastatyny raz na dobę, przyjmowanej przez 4 tygodnie. Następnie dawkę można zwiększać co 4 tygodnie, do maksymalnie 40 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 80 mg na dobę lub stosować 40 mg z innymi lekami wiążącymi kwasy żółciowe.
 • Terapia homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej: Stosować dawki od 10 mg do 80 mg atorwastatyny na dobę jako terapię wspomagającą inne metody leczenia hipolipemizującego lub w przypadku ich niedostępności.
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych: Zazwyczaj stosuje się dawkę 10 mg na dobę, jednak może być konieczne zastosowanie wyższej dawki, jeśli stężenie cholesterolu LDL nie jest na odpowiednim poziomie.

Dawkowanie u dzieci: U dzieci powyżej 10 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zaleca się rozpoczęcie od 10 mg na dobę. Dawka może być zwiększana do maksymalnie 80 mg na dobę, w zależności od tolerancji i reakcji organizmu. Zwiększenie dawki należy przeprowadzać w odstępach co najmniej 4 tygodni. U dzieci poniżej 10 lat stosowanie atorwastatyny nie jest zalecane.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania Atoris, należy natychmiast udać się do lekarza lub najbliższego szpitala. Konieczne jest wdrożenie leczenia objawowego i ewentualnie podtrzymującego czynności życiowe. Należy kontrolować czynność wątroby przez cały czas, do ustabilizowania stanu pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Atoris

Atoris, a alkohol – Podczas leczenia Atorisem należy unikać spożywania alkoholu, który może nasilać ryzyko uszkodzenia wątroby, zwłaszcza że sam lek wpływa na funkcje tego organu. Ponadto, Atoris może wchodzić w interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez wątrobę, w tym antybiotykami i lekami przeciwgrzybiczymi, dlatego niezbędne jest informowanie lekarza o wszystkich stosowanych lekach i suplementach.

Atoris i leki modyfikujące układ odpornościowy – Atoris może wchodzić w interakcje z lekami wpływającymi na układ odpornościowy, takimi jak cyklosporyna. Może to prowadzić do zmiany efektywności obu leków i zwiększenia ryzyka poważnych działań niepożądanych, w tym rabdomiolizy.

Atoris i antybiotyki/przeciwgrzybicze – Leki takie jak erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol mogą zmienić działanie Atoris, co może skutkować zmniejszoną skutecznością lub zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych.

Atoris i leki regulujące stężenie lipidów – Kombinacja Atoris z innymi lekami lipidowymi, np. gemfibrozylem, może zwiększać ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym rabdomiolizy.

Atoris i blokery kanału wapniowego – Leki takie jak amlodypina czy diltiazem mogą wpływać na działanie Atoris, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Atoris i leki przeciw HIV – Leki stosowane w terapii HIV, np. rytonawir, mogą zmieniać efektywność Atoris.

Atoris i leki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C – Leki takie jak telaprewir mogą zmieniać działanie Atoris.

Atoris i inne leki – Atoris może wchodzić w interakcje z ezetymibem, warfaryną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, styrypentolem, cymetydyną, fenazonem, kolchicyną oraz lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Atoris i sok grejpfrutowy – Spożywanie dużych ilości soku grejpfrutowego może zmieniać działanie Atoris. Zaleca się ograniczenie do jednej lub dwiej małych szklanek dziennie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Atoris

Skutki uboczne leku Atoris

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Problemy z układem oddechowym takie jak zapalenie przewodów nosowych, ból gardła i krwawienie z nosa.
 • Reakcje alergiczne oraz zmiany metaboliczne obejmujące zwiększenie stężenia glukozy i kinazy kreatynowej we krwi.
 • Bóle głowy, niestrawność (w tym nudności, zaparcia, wzdęcia, biegunka), bóle stawów, mięśni i pleców.
 • Nieprawidłowe wyniki badań krwi dotyczące wątroby.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, odbijanie, bóle brzucha, zapalenie trzustki) i neurologiczne (koszmary senne, bezsenność, zawroty głowy, drętwienie, zmiana smaku, utrata pamięci).
 • Problemy sensoryczne takie jak nieostre widzenie i dzwonienie w uszach.
 • Zapalenie wątroby, dermatologiczne reakcje (wysypka, swędzenie, pokrzywka, wypadanie włosów) oraz inne objawy jak ból szyi, zmęczenie mięśni, ogólne zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej i obrzęki.

Rzadkie i bardzo rzadkie działania niepożądane:

 • Zaburzenia widzenia, nieoczekiwane krwawienie lub zasinienia, cholestaza, zerwanie ścięgna.
 • Ciężkie reakcje alergiczne, utrata słuchu, ginekomastia.

Częstość nieznana:

 • Utrzymujące się osłabienie mięśni oraz miastenia włączając osłabienie mięśni ocznych.

Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli wystąpią objawy związane z funkcjonowaniem wątroby, cukrzycą, bólami mięśni lub nietypowymi krwawieniami.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Atoris

Pytania naszych Pacjentów

Na co są tabletki Atoris?

Atoris jest lekiem, który służy do obniżania stężenia cholesterolu i lipoprotein we krwi. Warto zaznaczyć, że jest on dostępny jedynie na receptę. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych o różnej dawce substancji czynnej.

Kiedy brać Atoris?

Atoris można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku. Można go przyjąć zarówno z posiłkiem, jak i bez posiłku.

Czy lek Atoris jest bezpieczny?

Atoris (atorwastatyna) jest lekiem, który przeszło szereg badań klinicznych przed wprowadzeniem go na rynek i jest uważany za ogólnie bezpieczny dla większości pacjentów.

Kiedy brać Atoris rano czy wieczorem?

Sposób stosowania Atorisu polega na przyjmowaniu jednej tabletki raz na dobę, niezależnie od pory dnia i posiłku.

Czy można odstawić lek Atoris?

Bardzo ważne jest, aby nie przerywać stosowania Atorisu bez konsultacji z lekarzem. Ten lek powinien być przyjmowany regularnie, ponieważ nagłe odstawienie Atorisu może znacznie pogorszyć parametry cholesterolu. Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przyjmowaniem Atorisu, zawsze warto porozmawiać o tym z lekarzem.

Czy Atoris trzeba brać do końca życia?

To czy pacjent musi przyjmować Atoris (atorwastatynę) do końca życia zależy od indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia oraz celów terapeutycznych.

Czy można brać Atoris co drugi dzień?

Przyjmowanie Atoris co drugi dzień nie jest zalecane w standardowym leczeniu, ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku.

Czy Atoris obniża trójglicerydy?

Tak, Atoris może obniżać poziom trójglicerydów we krwi, choć jego głównym celem jest obniżenie poziomu cholesterolu LDL (tzw. "złego cholesterolu").

Co lepsze Roswera czy Atoris?

Roswera (rosuwastatyna) i Atoris (atorwastatyna) to statyny stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu. Rosuwastatyna jest uważana za silniejszą, ale wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz preferencji i tolerancji leku. Ostateczną decyzję co do leku powinien podjąć lekarz prowadzący po uwzględnieniu sytuacji pacjenta.

Czy lek Atoris to jest statyną?

Tak, lek Atoris zawierający atorwastatynę jest statyną. Statyny są grupą leków stosowanych głównie w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi.

Jakie skutki uboczne ma Atoris?

Atoris może wywołać różnorodne skutki uboczne, takie jak reakcje alergiczne, bóle głowy, niestrawność, bóle mięśni, bóle stawów, czy nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Niekiedy występują rzadkie działania niepożądane, które mogą być poważne dla zdrowia pacjenta, jak anafilaksja, utrata słuchu, czy niewydolność wątroby.

Czy Atoris podwyższa cukier we krwi?

W większości przypadków Atoris nie wpływa istotnie na poziom cukru we krwi, jednak u niektórych pacjentów może to wystąpić.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Atoris? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAtorvastatinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka

Zamienniki dla leku Atoris

Atrox, Tulip.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2024