Tramal (Tramadol)

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSTADA Arzneimittel AG

Tramal to silny lek przeciwbólowy należący do grupy opioidów. Lek który wykazuje działanie przeciwbólowe, a jego substancją czynną tego preparatu jest tramadol. Lek ten dostępny jest jedynie na receptę, a występuje w kilku postaciach (tabletki, kapsułki, krople, czopki, płyn do wstrzykiwań). Tramal zalecany jest w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych o średnim lub dużym nasileniu.

Tramal – Działanie i właściwości

Tramadol (chlorowodorek tramadolu) to substancja czynna leku Tramal. Tramadol wchłania się szybko oraz całkowicie po podaniu domięśniowym. Jego biodostępność równa jest blisko 100%. Jest praktycznie całkowicie wydalany wraz z moczem.

Choć Tramadol należy do najczęściej przepisywanych leków na ból, nie jest on obojętny dla zdrowia. Tramadol swoja działanie przeciwbólowe opiera na tym, że hamuje neuroprzekaźniki odpowiedzialne za wysyłanie sygnałów bólowych oraz podwyższa poziom serotoniny i noradrenaliny w organizmie. Z tego powodu jest on mniej bezpieczny dla zdrowia, niż mogłoby się wydawać

Na jakie bóle jest Tramal?

Tramal stosowany jest w leczeniu bólu o natężeniu silnym lub umiarkowanym. Dodatkowo wykazuje on działanie przeciwkaszlowe. W odróżnieniu do morfiny preparat ten nie wpływa negatywnie na czynności układu oddechowego oraz przewodu pokarmowego. Ma niewielki wpływ na układ krążenia.

Tramadol jest stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu pourazowego, pooperacyjnego i nowotworowego. Jest opioidowym analgetykiem II szczebla WHO stosowanym w umiarkowanym i silnym bólu. Znajduje też zastosowanie w premedykacji (farmakologicznym przygotowaniu pacjenta przed operacją), położnictwie i w leczeniu bólu wieńcowego. U pacjentów nieuleczalnie chorych stosuje się go do leczeniu bólów ostrych i przewlekłych, w tym neuropatycznych.

Tramal występuje w kilku postaciach:

 • jako tabletki standardowe lub o przedłużonym uwalnianiu,
 • jako kapsułki twarde,
 • jako krople doustne,
 • jako czopki doodbytnicze,
 • jako płyn do wstrzykiwań.

Tramadol na kaszel

Tramadol działa również jako lek przeciwkaszlowy. Stałe przyjmowanie tabletek może prowadzić do uzależnienia, ponieważ pacjent może zauważyć, że lekarstwo nie tylko złagodziło jego ból, ale także wzmocniło jego samopoczucie dzięki stymulacji serotoninowej. Niebezpieczeństwo uzależnienia jest bardzo realne, dlatego ważne jest, aby uważać i stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkowanie leku Tramal

Lek Tramal przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki oraz kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie kruszyć). W przypadku kropli należy spożyć je z niewielką ilością płynu lub cukru. Dawkę oraz częstotliwość stosowania ustala lekarz. Nie należy przekraczać zalecanych przez lekarza dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności leku, a wręcz przeciwnie – może negatywnie wpłynąć na zdrowie, a nawet życie. Ampułki z zawartością leku można stosować:

 • domięśniowo,
 • dożylnie,
 • podskórnie,
 • jako wlew dożylny.

Czopki z zawartością leku przeznaczone są do stosowania doodbytniczego. Czopków nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Zaleceniem jest stosowanie najniższą dawkę leku, która będzie skuteczna, z zakresu do 400 mg/dobę.

Dawkowanie u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia:

Najczęściej dawka wynosi od 50 do 100 mg w odstępach 4-6-godzinnych. Maksymalna dobowa dawka wynosi 400 mg.

Krople dawkuje się po 20-40 kropli lub też 4-8 naciśnięć pompki dozującej na dobę.

Dawkowanie u dzieci od 1 do 12. roku życia:

W przypadku tej grupy wiekowej należy stosować jedynie krople leku Tramal. Jednorazowa dawka to 1-2 mg na 1 kilogram masy ciała na dobę. Maksymalna dawka wynosi 8 mg na 1 kilogram ciała na dobę. Dawka ta nie może przekroczyć 400 mg lub 160 kropli lub 32 naciśnięć pompki dozującej na dobę.

Stosowanie Tramalu (tramadolu)

Lek Tramal należy przyjmować doustnie, zawsze popijając go wystarczającą ilością płynu. Kapsułkę nie należy dzielić ani rozgryzać. Lek Tramal można przyjmować niezależnie od posiłków. Stosowanie leku Tramal powinno być ograniczone do czasu absolutnie koniecznego. W przypadku konieczności przedłużonego leczenia z uwagi na rodzaj i nasilenie choroby, lekarz powinien regularnie kontrolować stan pacjenta (w tym wstrzymując się od podawania leku na pewien czas, jeśli to konieczne) w celu ustalenia, czy i w jakiej dawce leczenie lekiem Tramal powinno być kontynuowane.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w wieku powyżej 75 lat mogą mieć opóźnione wydalanie Tramadolu. W takim przypadku lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami leku, aby zapewnić skuteczne działanie przeciwbólowe. Ponadto, w przypadku starszych pacjentów, lekarz może zdecydować się na zmianę dawki lub zmianę postaci leku na preparaty o dłuższym działaniu przeciwbólowym, aby zapewnić ciągłe leczenie.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

Nie należy przyjmowania leku Tramal w wypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla zdrowia. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności wątroby i (lub) nerek lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami leku Tramal, aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych. Poza tym pacjenci z niewydolnością wątroby i (lub) nerek powinni skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że przyjmowanie leku Tramal jest bezpieczne i odpowiednie dla ich stanu zdrowia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramal

Po zastosowaniu dawek większych niż zalecane mogą wystąpić: zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca, zapaść, zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stan głębokiej utraty świadomości), napady padaczkowe, zahamowanie oddychania aż do zatrzymania oddechu. W takich przypadkach należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza!

Przerwanie stosowania tramadolu

Jeśli pacjent chce przerwać leczenie Tramalem z powodu wystąpienia działań niepożądanych, powinien poinformować o tym lekarza. Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Zamiast tego lekarz może zaproponować stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych). Zasadniczo po odstawieniu leku Tramal nie stwierdza się żadnych poważnych objawów polekowych, ale bardzo rzadko może ono również powodować: pobudzenie, niepokój, nerwowość, drżenia, nadmierna ruchliwość, trudności w zasypianiu, zaburzenia żołądkowe lub jelitowe, napady paniki, omamy, nieprawidłowe odczuwanie bodźców, splątanie, urojenia, zmiany w postrzeganiu własnej osoby (depersonalizacja), zmiany w postrzeganiu rzeczywistości (derealizacja) i urojenia prześladowcze (paranoja). Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z powyższych objawów po odstawieniu leku, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tramal

Jeśli zapomniano o zażyciu leku Tramal w określonym czasie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dolegliwości bólowe powrócą. Zamiast stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy powrócić do ustalonego wcześniej schematu dawkowania. Jeśli istnieje jakiekolwiek wątpliwość co do dawkowania leku Tramal, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem i zasięgnąć porady medycznej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tramal

Niekiedy – podczas stosowania tabletek Tramal – należy zachować ostrożność. Konsultacji lekarskiej wymagają m.in.:

 • uzależnienie od opioidów,
 • zwiększona wrażliwość na leki opioidowe,
 • uraz głowy,
 • wstrząs,
 • zaburzenia świadomości, których pochodzenie nie jest znane,
 • zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i/lub zaburzenia oddechowe,
 • zahamowana czynność ośrodka oddechowego połączona z równoległym stosowaniem leków, które hamują pracę ośrodkowego układu nerwowego,
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • padaczka,
 • podatność na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego,
 • skłonność do nadużywania leków i/lub uzależnień.

Przeciwwskazania do stosowania Tramalu

Tramal nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mają alergię na Tramadol lub inne składniki leku, jeśli są leczeni za ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi (leki, które wpływają na nastrój i emocje pacjenta), jeśli przyjmują leki z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki przeciwdepresyjne) lub w ciągu 14 dni od ich odstawienia, jeśli cierpią na padaczkę niepoddającą się leczeniu lub w leczeniu uzależnienia od opioidów. Ponadto, lek przeciwbólowy Tramal nie powinien być stosowany w przypadku pacjentów z chorobami serca, ciśnieniem krwi, problemami z oddychaniem, problemami z wątrobą lub nerek, niską ilością krwi, a także u dzieci.

Tramal, a inne leki

Efekty przeciwbólowe leku Tramal mogą się osłabiać i jego czas działania może się skracać, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki zawierające karbamazepinę (lek przeciwpadaczkowy), pentazocynę, nalbufinę lub buprenorfinę (leki przeciwbólowe) lub ondansetron (lek przeciwwymiotny). Dlatego też pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Tramal i jego dawkowaniem.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta:

 • Gdy jednocześnie stosuje się leki przeciwbólowe takie jak morfina, kodeina i alkohol w połączeniu z lekiem Tramal, może wystąpić uczucie senności lub zbliżającego się zasłabnięcia. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić odpowiednie dawkowanie i przeciwdziałać ewentualnym skutkom ubocznym.
 • Jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek Tramal i leki uspokajające lub nasenne, takie jak benzodiazepiny, zwiększa to znacznie ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i nawet zagrożenia dla życia. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe. Gdy lekarz przepisze jednocześnie lek Tramal i leki uspokajające, dawkę i czas leczenia powinien skontrolować. Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach uspokajających, które są przyjmowane, i ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania. Warto poinformować bliskich o możliwych objawach i poprosić ich o czujność. W przypadku wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze, które mogą powodować drgawki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i inne leki obniżające próg drgawkowy, ryzyko wystąpienia drgawek może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje lek Tramal. Dlatego też należy skonsultować się z lekarzem, czy pacjent stosujący te leki może również przyjmować Tramal.
 • Jeśli pacjent stosuje leki przeciwdepresyjne, wówczas lek Tramal może mieć interakcje z nimi i pogorszyć objawy zespołu serotoninowego.
 • W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwkrzepliwych pochodnych kumaryny, takich jak warfaryna, w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, z lekiem Tramal może wystąpić zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień wskutek działania tych leków na układ krzepnięcia. Aby zminimalizować to ryzyko, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania tych leków i monitorować czynność krzepnięcia krwi.
 • Przy jednoczesnym stosowaniu leku Ketokonazolu (leku przeciwgrzybiczego) i Erytromycyny (antybiotyku przeciwbakteryjnego) mogą hamować metabolizm Tramadolu oraz jego aktywnego metabolitu.

Tramal, a alkohol i jedzenie

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku Tramal, gdyż jego działanie może być nasilone, co może prowadzić do zahamowania oddychania. Jednakże spożywanie pokarmu nie ma wpływu na działanie leku Tramal.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak ustalonego bezpieczeństwa stosowania leku Tramal w ciąży, należy unikać jego stosowania w tym okresie. Poprzez długotrwałe podawanie tramadolu w ciąży może mogą wystąpić objawy odstawienia u noworodka. Natomiast Tramadol jest wydzielany do mleka kobiecego, dlatego w okresie karmienia piersią nie należy przyjmować go więcej niż jeden raz, a jeśli został przyjęty więcej niż jeden raz, należy przerwać karmienie piersią.

Doświadczenie ze stosowania tramadolu u ludzi nie wykazuje wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

Skutki uboczne leku Tramal (Tramadol)

Tramal – podobnie jak inne leki tego typu – może wywołać działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem preparatu Tramal zalicza się:

występujące bardzo często:

 • zawroty głowy, nudnośc.
 • występujące często:
 • bóle głowy, uczucie senności, zmęczenie, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wymioty, wzmożona potliwość.

występujące niezbyt często:

 • tachykardia, zaburzenia czynności serca (kołatanie serca), zaburzenia czynności układu krążenia (niedociśnienie ortostatyczne, zapaść sercowo-naczyniowa), odruchy wymiotne, problemy żołądkowo-jelitowe: ucisk w żołądku, podrażnienie żołądka, wzdęcia, biegunka, skórne reakcje: wysypka, świąd, pokrzywka.

występujące rzadko:

 • wzrost ciśnienia tętniczego, bradykardia, problemy z oddychaniem (zahamowanie oddychania), duszności, wzrost/spadek apetytu, problemy z mową, drżenia, drgawki typu padaczkowego, mimowolne skurcze mięśni, problemy z koordynacją, stan splątania, omdlenia, omamy, parestezje, problemy ze snem, koszmary senne, niepokój, majaczenie, zwężenie źrenic/nadmierne rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie, osłabienie mięśni szkieletowych, zaburzenia oddawania moczu,
 • reakcje alergiczne – W razie wystąpienia objawów reakcji alergicznych, takich jak: spuchnięta twarz, język i/lub gardło, zaburzenia mowy, trudności w połykaniu lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi, osłabienie lub omdlenie w wyniku zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem .
 • anafilaksja,
 • objawy reakcji odstawiennych tkj: – nadpobudliwość, – niepokój aż po silny niepokój, – nerwowość, – problemy ze snem, – hiperkinezja, – drżenie ciała, – objawy żołądkowo-jelitowe, – napady paniki, – halucynacje, – parestezje, – szumy w uszach, – zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (urojenia, depersonalizacja, paranoje, derealizacja, stan splątania).

Lek przeciwbólowy Tramal może powodować zaburzenia snu, takie jak bezdech senny (przerwy w oddychaniu) i hipoksemia związana ze snem (niskie stężenie tlenu we krwi). Objawy mogą obejmować przerwy w oddychaniu podczas snu, nocne przebudzenia z powodu duszności, trudność w zasypianiu lub nadmierną senność w ciągu dnia. Jeśli pacjent lub inna osoba zauważy te objawy, zaleca się skontaktowanie się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku.

Napady padaczkowe mogą pojawić się u pacjentów stosujących Tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrosnąć, jeśli stosowana dawka Tramadolu przekracza zalecaną maksymalną dawkę dobową (400 mg) lub gdy pacjent przyjmuje równocześnie inne leki, które obniżają próg drgawkowy.

Lek Tramal może powodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Długotrwałe stosowanie tramadolu może spowodować zmniejszenie skuteczności działania, co z kolei może doprowadzić do zażywania coraz większych dawek (rozwój tolerancji). Osoby z tendencją do nadużywania leków lub cierpiące na uzależnienia powinny być leczone krótkotrwale i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Nadmierne zmęczenie, brak apetytu, silny ból brzucha, nudności, wymioty lub niskie ciśnienie krwi mogą wskazywać, że pacjent cierpi na niewydolność nadnerczy (niskie stężenie kortyzolu). Jeśli pojawią się takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który oceni, czy pacjentowi konieczne jest uzupełnianie hormonów.

Tramadol jest metabolizowany w wątrobie za pomocą enzymu. U niektórych osób występuje odmiana tego enzymu, która może mieć różne u pacjentów skutki uboczne. U niektórych osób uśmierzenie bólu może nie być wystarczające, a u innych może wystąpić szereg ciężkich skutków ubocznych. Jeśli pacjent odczuje którykolwiek z następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem: spowolnienie oddychania lub płytki oddech, uczucie zawroty głowy, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcia, brak apetytu.

Opinie o leku Tramal (Tramadol)

Ocena
Oceniono 5 na 5
26 czerwca 2022

Tramal to lek, do którego sięgam od czasu do czasu, kiedy zmagam się z naprawdę silnym bólem głowy czy zębów. Muszę przyznać, że ten lek jest dla mnie nieoceniony, zwłaszcza ze względu na to, jak szybko działa.
Kiedy pojawia się ból, który jest na tyle silny, że uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie, Tramal jest moim wyborem. Po zażyciu tego leku, ból zaczyna ustępować w naprawdę krótkim czasie. To pozwala mi wrócić do swoich codziennych czynności i funkcjonować normalnie, bez uciążliwego bólu. Tramal jest mocnym lekiem przeciwbólowym, dlatego ważne jest, aby stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Ja osobiście zażywam go tylko sporadycznie, gdy inne, łagodniejsze metody nie przynoszą ulgi.

Monia
Ocena
Oceniono 5 na 5
4 czerwca 2022

Stosowanie Tramalu to dla mnie nowe doświadczenie. Dopiero zaczęłam go stosować – jest to dopiero mój drugi dzień – i jestem naprawdę zaskoczona, jak szybko ten lek zaczął działać. Już po pierwszej dawce poczułam ulgę, co było niezwykle mile widziane, biorąc pod uwagę intensywność mojego bólu.
Tramal, którego dawkę ustalono na 50 mg, szybko zniwelował mój ból, pozwalając mi wrócić do moich codziennych aktywności bez dodatkowego dyskomfortu. To prawdziwy szok dla mnie, ponieważ zwykle leki przeciwbólowe potrzebują trochę czasu, aby zacząć działać, ale Tramal okazał się być wyjątkiem od tej reguły.
To wstępne doświadczenie z Tramalem jest naprawdę obiecujące i cieszy mnie, że mogę polegać na szybkim działaniu tego leku, aby złagodzić mój ból. Biorąc pod uwagę, jak szybko lek zaczął działać, jestem optymistycznie nastawiona do jego dalszego stosowania. Oczywiście, jest to dopiero początek mojej drogi z Tramalem, więc będę nadal obserwować jak mój organizm reaguje na długotrwałe stosowanie tego leku.

Karolina
Ocena
Oceniono 5 na 5
19 marca 2022

Tramal jest dla mnie lekiem, który konsekwentnie sprawdza się w łagodzeniu mojego bólu, gdy inne leki nie dają efektów. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele różnych tabletek, które miałam okazję stosować, nie były w stanie zaoferować mi odpowiedniej ulgi. W takich momentach, zawsze proszę mojego lekarza o przepisanie Tramalu, co z reguły skutkuje natychmiastową poprawą mojego samopoczucia.
Mimo że nie jest to lek, po który sięgam na co dzień, doceniam jego efektywność i szybkość działania, gdy ból staje się nie do zniesienia. Z mojej perspektywy, Tramal jest jednym z nielicznych leków, które potrafią efektywnie radzić sobie z silnym bólem, co czyni go niezwykle cennym narzędziem w mojej apteczce.

Dagmara
Ocena
Oceniono 5 na 5
3 grudnia 2021

Cierpię na koksartrozę stawu biodrowego lewego, co stanowi dla mnie ogromne wyzwanie. Koksartroza, inaczej znana jako zwyrodnienie stawu biodrowego, jest chorobą, która prowadzi do stopniowego niszczenia chrząstki stawowej i może powodować intensywny ból oraz utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Stan ten wywołuje u mnie poważne dyskomforty i przeszkody w normalnym funkcjonowaniu.
Jestem jednak wdzięczny za istnienie leków przeciwbólowych takich jak Tramal, które pomagają mi złagodzić objawy koksartrozy. Tramal to silny lek przeciwbólowy, który działa na centralny układ nerwowy, zmniejszając odczuwanie bólu. Regularne przyjmowanie jednej tabletki tego leku pozwala mi na normalne funkcjonowanie mimo choroby.

Miłosz

Dodaj własną opinię5
Oceniono 5 na 5
5 na 5 gwiazdek (na podstawie 4 opinii)
Świetny100%
Bardzo dobry0%
Średni0%
Słaby0%
Straszny0%

O leku

Producent: STADA Arzneimittel AG

Rejestracja: Lek dostępny na receptę

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Tramal (Tramadol)

Poltram.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2023