Poltram

Poltram jest to lek zaliczany do opioidów, który wykazuje działanie przeciwbólowe. Substancją czynną preparatu jest tramadol w postaci chlorowodorku tramadolu. Stosowany jest w leczeniu bólu, którego nasilenie jest średnie lub duże.

Działanie Poltram

Lek Poltram jest to opioidowy lek, który wykazuje działanie przeciwbólowe. Stosowany jest w łagodzeniu bólu o średnim lub dużym natężeniu m.in. w chirurgii, ortopedii, traumatologii narządów ruchu, medycynie rodzinnej czy onkologii klinicznej. Dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci kropli doustnych (100 mg/ml, 10 ml lub 96 ml), kapsułek (50 mg po 20 sztuk w opakowaniu) lub roztworu do wstrzykiwań (50 mg/ml, 5 amp. a 1 ml, 5 amp. a 2 ml).

Substancją czynną leku jest tramadol w postaci chlorowodorku tramadolu. Wykazuje on silne narkotyczne działanie przeciwbólowe, które można porównać do działania morfiny (siła działania to 1/6 do 1/10 siły działania morfiny). Dodatkowym działaniem tramdaolu są właściwości przeciwkaszlowe. W odróżnieniu do morfiny – jeśli stosowany jest w zalecanych dawkach – nie wpływa na zahamowanie czynności układu oddechowego, a także na motorykę przewodu pokarmowego. Jego wpływ na układ krążenia również jest nieduży.

Wskazania do stosowania leku Poltram

Wskazaniem do stosowania leku Poltram jest ból o średnim i dużym nasileniu taki jak:

 1. Ból pourazowy – Poltram jest skuteczny w łagodzeniu bólu pourazowego, takiego jak ból spowodowany urazem lub wypadkiem.
 2. Ból pooperacyjny – po operacji wiele osób odczuwa ból, który może utrzymywać się przez wiele dni. Poltram jest stosowany w leczeniu bólu pooperacyjnego.
 3. Ból nowotworowy – Poltram jest stosowany w leczeniu bólu związanego z chorobą nowotworową, który jest często uciążliwy i trudny do kontrolowania.
 4. Ból związany z chorobami przewlekłymi – Poltram może być stosowany w leczeniu bólu związanego z chorobami przewlekłymi, takimi jak bóle stawów, migrena, bóle neuropatyczne i bóle związane z fibromialgią.
 5. Ból zęba – Poltram może być stosowany w łagodzeniu bólu zęba, szczególnie gdy standardowe leki przeciwbólowe nie działają wystarczająco skutecznie.
 6. Ból menstruacyjny – Poltram jest stosowany w leczeniu bólu menstruacyjnego u kobiet.
 7. Ból nerwobólowy – Poltram może być stosowany w leczeniu bólu nerwobólowego, który jest związany z uszkodzeniem nerwu, takim jak neuropatia cukrzycowa.
 8. Ból pleców – Poltram może być stosowany w leczeniu bólu pleców, szczególnie gdy standardowe leki przeciwbólowe nie działają wystarczająco skutecznie.

Poltram zawiera tramadol i paracetamol, które są skuteczne w łagodzeniu bólu o średnim i dużym nasileniu. Tramadol działa poprzez zmniejszenie odczuwania bólu, natomiast paracetamol działa jako lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Poltram jest dostępny na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania do stosowania leku Poltram

Przeciwwskazania do stosowania leku Poltram to:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – osoby, które wykazują nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub którykolwiek inny składnik leku, powinny unikać stosowania Poltram.
 2. Nadwrażliwość na inne opioidowe leki przeciwbólowe – osoby, które mają nadwrażliwość na inne opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak morfina czy kodeina, powinny również unikać stosowania Poltram.
 3. Ostre zatrucie alkoholem – stosowanie Poltramu jest przeciwwskazane u osób, które przebywają w okresie ostrego zatrucia alkoholem.
 4. Ostre zatrucie lekami nasennymi – stosowanie Poltramu jest przeciwwskazane u osób, które przebywają w okresie ostrego zatrucia lekami nasennymi.
 5. Ostre zatrucie ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi (również opioidami) – Poltram nie powinien być stosowany u osób, które przebywają w okresie ostrego zatrucia ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opioidami.
 6. Ostre zatrucie lekami psychotropowymi – Poltram jest przeciwwskazany u osób, które przebywają w okresie ostrego zatrucia lekami psychotropowymi.
 7. Padaczka, która nie poddaje się leczeniu – stosowanie Poltramu jest przeciwwskazane u osób z padaczką, której nie można skutecznie leczyć.
 8. Równoległe stosowanie leków inhibitorów MAO, a także przez okres 14 dni od zakończenia leczenia tymi inhibitorami – stosowanie Poltramu jest przeciwwskazane u osób, które przyjmują inhibitory MAO lub które stosowały je w ciągu ostatnich 14 dni.
 9. Uzależnienie od opioidów – Poltram nie powinien być stosowany u osób, które są uzależnione od opioidów.
 10. Wiek poniżej 14. roku życia – Poltram jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 14. roku życia, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Dawkowanie leku Poltram

Lek Poltram przeznaczony jest do stosowania doustnego. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zasięgnąć jego porady. Nie należy stosować większych dawek niż zalecane, ponieważ nie wpłynie to na wzrost skuteczności leku, a wręcz odwrotnie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania terapii ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników tkj. np. nasilenie bólu u pacjenta czy jego reakcja na leczenie.

Lek w postaci kropli i tabletek należy stosować doustnie. W przypadku kropli należy je przyjmować z niewielką ilością płynu lub metodą „na cukier”, niezależnie od pory posiłków. Następnie należy go popić niewielką ilością wody.

Dawkowanie u osób dorosłych oraz dzieci po 12. roku życia – najczęściej zalecana dawka to od 50 do 100 mg – co odpowiada 20 do 40 kroplom lub też 4 do 8 naciśnięć pompki dozującej, stosowana co 4 do 6 godzin. O ile lekarz nie zaleci inaczej to maksymalna dobowa dawka wynosi 400 mg.

Dawkowanie u osób po 75. roku życia oraz osób chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek/wątroby – zazwyczaj lekarz zaleca wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie leku u osób z ciężką niewydolnością nerek jest przeciwwskazane.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Poltram

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Poltram powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • uzależnienie od opioidów,
 • przebyty uraz głowy,
 • wstrząs,
 • zaburzenia świadomości, których pochodzenie nie jest znane,
 • zaburzenia oddechowe, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego,
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • zwiększona wrażliwość na opioidy,
 • zahamowana czynność ośrodka oddechowego przy równoczesnym stosowaniu leków hamujących pracę ośrodkowego układu nerwowego – w szczególności, gdy konieczne jest stosowanie dawki tramadolu większej niż zalecana.
 1. Odnotowano przypadku wystąpienia drgawek, u osób wdrożono terapię z zastosowaniem tramadolu – zwłaszcza w przypadku stosowania leku w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub też stosowania równolegle leków, które obniżają próg drgawkowy. Z uwagi na to ryzyko osoby z padaczką w wywiadzie lub też z większym ryzykiem występowania drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone tramadolem jedynie wtedy, gdy zaistnieje bezwzględna konieczność.
 2. Stosowanie tramadolu, jak również innych opioidowych leków przeciwbólowych, może prowadzić do uzależnienia, a także rozwoju tolerancji na lek, co skutkuje koniecznością stosowania coraz większych dawek preparatu dla uzyskania takiego samego działania terapeutycznego. Osoby, które mają skłonność do nadużywania leków lub są podatne na uzależnienia powinny stosować tramadol przez możliwie jak najkrótszy okres czasu, a także pod stałym nadzorem lekarskim.
 3. U osób, które są uzależnione od opioidów, tramadol nie powinien być stosowany jako terapia zastępcza.
 4. W przypadku osób z niewydolnością nerek i wątroby, które są poddawane długotrwałej terapii z zastosowaniem tramadolu, należy dokonywać kontroli stężenia leku w osoczu.
 5. Tramadolu nie należy stosować równolegle z lekami, które wywołują lekkie znieczulenie ogólne, bo zwiększa to ryzyko wybudzenia pacjenta.
 6. Tramadol, tak jak inne opioidowe leki przeciwbólowe, ma wpływ na sprawność psychomotoryczną, co może również wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń oraz maszyn mechanicznych. W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń/maszyn.
 7. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Również kobiety podejrzewające lub planujące ciążę przed zastosowaniem preparatu powinny zasięgnąć porady lekarza. Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku należy zrezygnować ze stosowania tego preparatu w trakcie trwania ciąży.
 8. Karmienie piersią w trakcie stosowania leku – zwłaszcza długotrwale – nie jest zalecane.

Stosowanie leku Poltram wraz z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Poltram należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych lekach oraz o tych, które pacjent planuje przyjmować (również dostępnych bez recepty).

Preparatu nie należy stosować równolegle z:

 • inhibitorami MAO (np. selegilina, moklobemid) – ryzyko pobudzenia/zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego wraz z wystąpieniem nadciśnienia/niedociśnienia, leku Poltram nie można stosować również przez okres 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO,
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi – ryzyko zwiększenia siły działania leków,
 • lekami przeciwpsychotycznymi – ryzyko zwiększenia siły działania leków,
 • innymi lekami, które obniżają próg drgawkowy,
 • karbamazepiną – ryzyko osłabienia i skrócenia czasu działania tramadolu,
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną – ryzyko osłabienia działania tramadolu.

Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie stosowania tramadolu równolegle z:

 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny – ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, którego objawy to:
  – pobudzenie,
  – uczucie splątania,
  – gorączka,
  – nadmierne pocenie się,
  – niezborność,
  – wzmożenie odruchów,
  – drgawki kloniczne mięśni,

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ zespół serotoninowy może zagrażać zdrowiu a nawet życiu.

 • pochodnymi kumaryny np. warfaryną – ryzyko wzrostu wskaźnika INR powstawania krwawień i wybroczyn,
 • lekami, które są metabolizowane w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu, które prowadzi do hamowania tego procesu metabolicznego – do takich leków zalicza się np. erytromycyna czy ketokonazol – ryzyko wzrostu stężenia tramadolu we krwi. 

Z czym nie łączyć leku Poltram

Poltram a karbamazepina – Stosowanie Poltramu w połączeniu z karbamazepiną (używaną w leczeniu padaczki oraz bólu twarzy, jak w neuralgii nerwu twarzowego) może zmniejszyć efektywność obu leków. Obniżone działanie przeciwbólowe Poltramu w tej interakcji może wymagać dostosowania dawek.

Poltram a opioidy – Połączenie Poltramu z buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (leki opioidowe) może prowadzić do zmniejszenia efektu przeciwbólowego. U pacjentów przyjmujących te leki wraz z Poltramem należy monitorować skuteczność terapii przeciwbólowej.

Poltram a leki przeciwdepresyjne – Użycie Poltramu razem z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi może wywołać zespół serotoninowy, objawiający się m.in. wzrostem temperatury, tachykardią, nadmiernej potliwością, drżeniem mięśni i niepokojem. W razie wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Poltram a leki uspokajające i nasenne – Jednoczesne stosowanie Poltramu z lekami uspokajającymi, nasennymi, innymi opioidami (jak morfina, kodeina), baklofenem, lekami obniżającymi ciśnienie, przeciwdepresyjnymi lub antyhistaminowymi może prowadzić do nasilenia senności i uczucia omdlenia. W takich przypadkach zaleca się szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas wykonywania czynności wymagających skupienia.

Poltram a leki przeciwpsychotyczne – Stosowanie Poltramu z lekami przeciwpsychotycznymi lub innymi lekami mogącymi powodować drgawki może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. W przypadku wystąpienia drgawek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Poltram a pochodne kumaryny – Poltram może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna czy fenprokumon, zwiększając ryzyko krwawień. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi.

Poltram a ondansetron – Stosowanie Poltramu z ondansetronem (lek przeciwwymiotny) może wpływać na skuteczność obu leków. W przypadku wystąpienia nadmiernych wymiotów lub nudności podczas stosowania tej kombinacji leków, należy skonsultować się z lekarzem.

Poltram a ketokonazol, erytromycyna – Używanie Poltramu razem z ketokonazolem lub erytromycyną (leki przeciwzakażeniowe) może zaburzać skuteczność Poltramu. W takim przypadku należy rozważyć dostosowanie dawkowania lub zmianę terapii.

Poltram z alkoholem Podczas terapii Poltramem nie zaleca się spożywania alkoholu, ponieważ może to prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy lub nawet ryzyko poważnych komplikacji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Poltram

Skutki uboczne leku Poltram

Skutki uboczne stosowania leku Poltram można podzielić na różne kategorie w zależności od częstości ich występowania i nasilenia:

Bardzo częste:

 • Nudności mogą wystąpić na różnych etapach leczenia, czasem prowadząc do wymiotów.
 • Zawroty głowy mogą być od łagodnych po ciężkie, wpływające na koncentrację i orientację.

Częste:

 • Bóle głowy oraz senność i zmęczenie, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie.
 • Wymioty i zaparcia, które są typowymi objawami przy stosowaniu opioidów.
 • Suchość w ustach oraz nadmierne pocenie się.

Niezbyt częste:

 • Problemy sercowo-naczyniowe, takie jak kołatanie serca czy obniżenie ciśnienia krwi.
 • Dolegliwości żołądkowe jak uczucie pełności, odbijanie czy biegunka.

Rzadkie:

 • Zaburzenia neurologiczne takie jak drgawki, drżenie, parestezje, zaburzenia snu i koszmary senne.
 • Problemy z oddychaniem oraz zaburzenia mowy i widzenia.

Bardzo rzadkie i o nieznanej częstości:

 • Zespół serotoninowy charakteryzujący się szybkimi zmianami stanu psychicznego i objawami neurologicznymi.
 • Anafilaksja oraz inne reakcje alergiczne mogące zagrażać życiu, takie jak obrzęk naczynioruchowy czy wstrząs anafilaktyczny.
 • Zapaść sercowo-naczyniowa, a także objawy z odstawienia, które mogą obejmować szeroki zakres reakcji od nerwowości po fizyczne objawy dyskomfortu.

Psychiczne i poznawcze zmiany:

 • Zaburzenia nastroju i aktywności, zmęczenie, problemy z percepcją sensoryczną i poznawczą mogą prowadzić do nieadekwatnej oceny sytuacji.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek z wymienionych działań niepożądanych, szczególnie tych ciężkich lub niespotykanych, zaleca się niezwłoczny kontakt z lekarzem lub szpitalem. Warto pamiętać o regularnym monitorowaniu stanu zdrowia podczas stosowania Poltramu, szczególnie przy długotrwałej terapii.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Poltram

Pytania naszych Pacjentów

Czy Poltram to narkotyk?

Poltram to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest tramadol. Tramadol jest opioidem syntetycznym, czyli lekiem przeciwbólowym o działaniu przypominającym narkotyki. Jednakże, w przeciwieństwie do nielegalnych narkotyków, tramadol jest legalnie dostępny na receptę i jego stosowanie jest kontrolowane przez lekarza. Należy pamiętać, że nadużywanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia i innych negatywnych skutków dla zdrowia. Dlatego, zawsze należy stosować leki przepisane przez lekarza zgodnie z jego zaleceniami.

Jakie działanie ma Poltram?

Poltram jest lekiem przeciwbólowym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Głównym składnikiem czynnym jest tramadol, który działa poprzez zmniejszenie przewodnictwa sygnałów bólowych w mózgu oraz zwiększenie wydzielania endorfin - naturalnych substancji przeciwbólowych organizmu. Poltram jest zwykle stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, w tym bólu pourazowego, bólu pourazowego, bólu nowotworowego i bólu pourazowego pooperacyjnego.

Czy Poltram jest bezpieczny?

Tak, Poltram jest bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekracza się zalecanej dawki. Poltram jest lekiem przeciwbólowym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Głównym składnikiem aktywnym Poltramu jest tramadol, który jest agonistą receptorów opioidowych, co oznacza, że działa w podobny sposób jak naturalne opioidy w organizmie.

Jak silny jest Poltram?

Poltram jest opioidem o umiarkowanej sile działania w porównaniu do innych opioidów, takich jak morfina. Według klasyfikacji stosowanej w medycynie, Poltram jest uznawany za opioid silniejszy niż kodeina, ale słabszy niż morfina.

Jak odstawić Poltram?

Odstawianie Poltramu powinno odbywać się stopniowo, pod kontrolą lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. Nie należy natychmiastowo przerywać leczenia, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, takich jak: bóle mięśniowe i stawowe, bóle głowy, drażliwość, niepokój, splątanie, bezsenność, nudności, wymioty, biegunka, nadmierna potliwość, drżenie, przyspieszenie akcji serca. Odstawienie Poltramu powinno być przeprowadzone stopniowo, zmniejszając dawkę leku stopniowo co 2-4 dni, zależnie od długości stosowania, dawki i indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadku osób, które stosowały lek przez dłuższy czas lub w dużych dawkach, proces odstawiania może trwać dłużej i być bardziej stopniowy. W przypadku wystąpienia objawów odstawienia, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki leku lub wprowadzenie innych środków zmniejszających objawy odstawienia. Ważne jest również, aby pacjent nie próbował samodzielnie zmniejszać dawki leku lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Odstawienie leku bez nadzoru lekarza może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Jak szybko działa Poltram?

Poltram zaczyna działać po około 30 minutach od zażycia i jego maksymalne działanie osiąga po około 2-3 godzinach.

Czy Poltram jest na receptę?

Tak, Poltram jest lekiem na receptę. To oznacza, że aby go zakupić, konieczne jest posiadanie ważnej recepty wystawionej przez lekarza lub innego uprawnionego do tego specjalistę. Bez recepty Poltram nie jest dostępny w aptekach. Jest to środek kontrolowany, ze względu na swoje działanie przeciwbólowe i uzależniające.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Poltram? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Poltram

Tramal (Tramadol), Tramal Retard .

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024