Systen Sequi

Systen Sequi to lek stosowany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) dla kobiet w menopauzie. Jest to system transdermalny w formie plastrów do stosowania na skórę. Każde opakowanie zawiera 4 plastry Systen 50 i 4 plastry Systen Conti. Systen Sequi zawiera estradiol, hormon estrogenu identyczny z naturalnie wytwarzanym przez jajniki przed menopauzą, oraz octan noretysteronu, progestagen. Stosowany jest do łagodzenia objawów menopauzy takich jak uderzenia gorąca, problemy ze snem, drażliwość i depresja. Zaleca się go tylko wtedy, gdy te objawy znacznie utrudniają codzienne życie. Doświadczenie leczenia kobiet powyżej 65 lat jest ograniczone.

Działanie Systen Sequi

Lek Systen Sequi jest stosowany głównie w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) dla kobiet przechodzących przez menopauzę. Szczegółowe wskazania do stosowania tego leku to:

 • Złagodzenie objawów menopauzy: W czasie menopauzy, ilość estrogenów produkowanych w organizmie kobiety znacznie się zmniejsza. To może powodować różne objawy, takie jak uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej (tzw. „uderzenia gorąca”), problemy ze snem, drażliwość i depresja. Systen Sequi działa poprzez zwiększanie poziomu estrogenów, co pomaga złagodzić te objawy.

Lek Systen Sequi jest zazwyczaj zalecany tylko wtedy, gdy objawy menopauzy znacznie utrudniają codzienne życie kobiety. Warto pamiętać, że doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Każda pacjentka powinna omówić potencjalne korzyści i ryzyko z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Systen Sequi.

Wskazania do stosowania Systen Sequi

Systen Sequi działa poprzez dostarczanie dwóch hormonów – estradiolu i octanu noretysteronu – bezpośrednio przez skórę do krwiobiegu. Estradiol, hormon estrogenu, jest identyczny z tym naturalnie wytwarzanym przez jajniki kobiety przed menopauzą. W czasie menopauzy, produkcja estrogenów w ciele kobiety maleje, co może prowadzić do różnych objawów, takich jak uderzenia gorąca, problemy ze snem, drażliwość i depresja. Systen Sequi działa poprzez zwiększanie poziomu estrogenów, co pomaga złagodzić te objawy. Drugi hormon, octan noretysteronu, jest formą progestagenu, który pomaga zrównoważyć wpływ estradiolu na błonę śluzową macicy.

Przeciwwskazania do stosowania Systen Sequi

Przy stosowaniu leku Systen Sequi istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które należy uwzględnić.

Przeciwwskazania do stosowania Systen Sequi obejmują:

 • Alergia na estradiol, octan noretysteronu lub jakikolwiek inny składnik leku. Jeśli wystąpią objawy alergii, takie jak wysypka, świąd czy obrzęk, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nieznany przyczynowo krwotok z pochwy. Nieznany krwotok może być sygnałem poważniejszego stanu, który wymaga oceny medycznej.
 • Choroby wątroby. Pacjentki z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny stosować tego leku.
 • Zakrzepica. W przypadku wcześniejszej zakrzepicy lub podwyższonego ryzyka (np. z powodu długotrwałego unieruchomienia), lek jest przeciwwskazany.
 • Nowotwory. Leku nie powinny stosować osoby z diagnozowanymi lub podejrzanymi nowotworami zależnymi od estrogenów, takimi jak rak piersi czy rak endometrium.
 • Nietolerancja niektórych cukrów. Jeśli pacjentka ma rzadko występującą dziedziczną nietolerancję fruktozy, lek jest przeciwwskazany.

Środki ostrożności:

 • Regularne badania kontrolne: Kobiety stosujące Systen Sequi powinny regularnie poddawać się badaniom kontrolnym.
 • Ryzyko nowotworów: Stosowanie HTZ zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, takich jak rak piersi i endometrium.
 • Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych: HTZ może zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i zakrzepicy żył.

Wszystkie powyższe kwestie powinny być omówione z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Systen Sequi.

Jak stosować Systen Sequi?

Lek Systen Sequi powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, najczęściej w cyklach czterotygodniowych. W pierwszych dwóch tygodniach nakłada się plaster Systen 50, co 3 lub 4 dni. W kolejnych dwóch tygodniach, stosuje się plaster Systen Conti, zmieniając go w takich samych odstępach czasu. Po 4 tygodniach cykl należy powtórzyć, rozpoczynając nowe opakowanie.

Plaster nakleja się na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia poniżej talii. Nie powinno się go nakładać na skórę piersi lub w ich okolicy. Krem, balsam do ciała czy puder mogą oddziaływać z warstwą przylepną plastra i nie należy ich stosować w miejscu przylepienia.

W przypadku pomyłki lub odklejenia plastra przed planowaną jego zmianą, należy natychmiast przykleić nowy plaster. Niezależnie od tego, powinno się zachować pierwotny dzień zmiany plastra.

Przed operacją może być konieczne przerwanie stosowania Systen Sequi na 4 do 6 tygodni, aby zminimalizować ryzyko zakrzepu krwi. Przed ponownym rozpoczęciem stosowania leku powinno się skonsultować z lekarzem.

Przedawkowanie może prowadzić do nudności, krwawień śródcyklowych, bólu i tkliwości piersi, skurczów i wzdęć brzucha. Jeśli pacjentka zapomni zmienić plaster, należy to zrobić jak najszybciej, ale zachować dotychczasowy termin zmiany na nowy. Zapominanie o zmianie plastra może zwiększyć prawdopodobieństwo krwawień i plamień śródcyklowych.

Z czym nie łączyć leku Systen Sequi

Interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi i Systen Sequi – Stosowanie leków przeciwpadaczkowych, takich jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina, może zmniejszyć skuteczność Systen Sequi. Może to prowadzić do nieregularnych krwawień.

Interakcje z lekami przeciwgruźliczymi i Systen Sequi – Leki takie jak ryfampicyna i ryfabutyna mogą wpływać na działanie Systen Sequi, powodując nieregularne krwawienia.

Interakcje z lekami antyretrowirusowymi i Systen Sequi – Leki stosowane w zakażeniach wirusem HIV, takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir, mogą obniżyć skuteczność Systen Sequi.

Interakcje z lekami na WZW C i Systen Sequi – Leki takie jak telaprewir, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, mogą wpływać na skuteczność Systen Sequi.

Interakcje z ziołowymi produktami i Systen Sequi – Produkty roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą zmniejszyć skuteczność Systen Sequi.

Wpływ na leki przeciwpadaczkowe i Systen Sequi – Hormonalna terapia zastępcza, tak jak w przypadku Systen Sequi, może zwiększyć częstość napadów drgawkowych u osób stosujących lamotryginę.

Wpływ na leczenie WZW C i Systen Sequi – Stosowanie Systen Sequi może wpłynąć na parametry czynności wątroby w badaniach krwi u kobiet leczonych na wirusowe zapalenie wątroby typu C, szczególnie przy stosowaniu kombinacji ombitaswir/parytaprewir/rytonawir z dazabuwirem lub glekaprewir/pibrentaswir.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Systen Sequi

Skutki uboczne leku Systen Sequi

Podczas stosowania Systen Sequi, jak w przypadku każdej terapii hormonalnej, mogą wystąpić pewne skutki uboczne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie każda osoba stosująca ten lek doświadczy tych skutków ubocznych.

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nieregularne plamienia lub krwawienie z dróg rodnych

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Zaburzenia nastroju takie jak depresja, lęki lub nerwowość
 • Ból głowy, migrena
 • Zmiany libido
 • Zawroty głowy
 • Ból brzucha, nudności, wzdęcia, zmiany apetytu
 • Trądzik, zmiany skórne, swędzenie, wysypka
 • Ból i powiększenie piersi, wydzielina z sutków
 • Masa ciała może ulec zmianie
 • Skutki uboczne na miejscu aplikacji plastra: zaczerwienienie, swędzenie, wysypka, pęcherze, pieczenie, podrażnienie skóry.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia widzenia
 • Ból i obrzęk nóg (mogą być związane z zakrzepicą żylną)
 • Żółtaczka
 • Obrzęki kończyn dolnych
 • Nietypowe, nieprzewidywalne krwawienia z dróg rodnych
 • Guzy piersi
 • Zmiany w wynikach badań funkcji wątroby

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
 • Zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna
 • Rak piersi
 • Rak endometrium (śluzówki macicy)
 • Rak jajników
 • Zwiększone ciśnienie krwi
 • Zawał serca
 • Udary mózgu
 • Zmiany poziomu cukru we krwi
 • Obrzęki (zatrzymanie płynów)
 • Obrzęk i ból piersi
 • Przerost błony śluzowej macicy (endometrium), polipy endometrialne
 • Zaburzenia czynności wątroby, takie jak guzy wątroby

Pamiętaj, że powyższa lista nie obejmuje wszystkich możliwych skutków ubocznych. Jeżeli jakiekolwiek objawy cię niepokoją lub utrzymują się dłużej, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku poważnych skutków ubocznych, takich jak objawy zakrzepicy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Systen Sequi

Pytania naszych Pacjentów

Jak się stosuje Systen Sequi?

Systen Sequi stosuje się poprzez przyklejanie na skórę dwóch rodzajów plastrów: Systen 50 (zawierającego estradiol) przez dwa pierwsze tygodnie, a następnie Systen Conti (zawierającego estradiol i noretisteron) przez kolejne dwa tygodnie, z wymianą plastra co 3-4 dni. Plastry należy przyklejać na czystą, suchą skórę tułowia, poniżej talii, unikając skóry piersi.

Czy Systen Sequi powoduje tycie?

Podczas terapii hormonalnej zastępczej, takiej jak Systen Sequi, niektóre kobiety mogą doświadczyć zmiany masy ciała, ale są to zjawiska rzadko występujące. W przypadku znaczących zmian w masie ciała podczas stosowania Systen Sequi, zaleca się skonsultowanie tego z lekarzem.

Jakie leki zamiast Systen Sequi?

Również do terapii hormonalnej zastępczej stosuje się leki takie jak Evorel Sequi, Kliogest, czy Femoston. Wybór konkretnego leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjentki i powinien być skonsultowany z lekarzem.

Kiedy przykleić pierwszy plaster Systen Sequi?

Pierwszy plaster Systen Sequi należy przykleić w pierwszym dniu miesiączki. Jeśli miesiączka nie występuje, lekarz zdecyduje o odpowiednim dniu rozpoczęcia stosowania leku.

Czy Systen Sequi (HTZ ) odmładza?

Systen Sequi, stosowany jako hormonoterapia zastępcza (HTZ), nie ma za zadanie odmładzania organizmu. Jego głównym celem jest łagodzenie objawów związanych z menopauzą, takich jak uderzenia gorąca, poty nocne czy suchość pochwy.

Czy można odstawić plastry Systen Sequi?

Tak, można odstawić plastry Systen Sequi, ale decyzja taka powinna być dokonana po konsultacji z lekarzem. Lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki lub plan odstawienia, aby minimalizować powrót objawów menopauzy.

Czy Systen Sequi jest na receptę?

Tak, Systen Sequi jest lekiem dostępnym na receptę. Wymaga ona konsultacji z lekarzem, który oceni czy terapia hormonalna jest odpowiednia dla pacjentki i dokona właściwego doboru leku oraz dawkowania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Systen Sequi? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEstradiolum + Norethisteroni acetas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTheramex Ireland Limited

Zamienniki dla leku Systen Sequi

Activelle, Kliogest, Novofem, Systen Conti, Trisequens.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023