Systen Conti

Systen Conti to plaster hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) zawierający estradiol (estrogen) i octan noretysteronu (progestagen). Stosowany do złagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, problemy ze snem, drażliwość i depresja.

Działanie Systen Conti

Systen Conti działa poprzez dostarczanie estrogenów i progestagenów do organizmu przez skórę, co pomaga zrównoważyć spadek naturalnej produkcji tych hormonów podczas menopauzy. W ten sposób lek pomaga łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, problemy ze snem, drażliwość i depresja.

Wskazania do stosowania Systen Conti

Systen Conti jest przede wszystkim stosowany do łagodzenia objawów menopauzy. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe wskazania:

 • Złagodzenie objawów związanych z menopauzą: Podczas menopauzy, naturalna produkcja estrogenów przez organizm kobiety spada, co może prowadzić do szeregu objawów. Do najbardziej typowych należą „uderzenia gorąca” (przejściowe odczucie gorąca, często z towarzyszącym zaczerwienieniem skóry i poceniem się), problemy ze snem, drażliwość i depresja. Systen Conti dostarcza organizmowi dodatkowego estradiolu, co pomaga złagodzić te objawy.Uwaga: Lek Systen Conti jest zazwyczaj zalecany tylko wtedy, gdy objawy menopauzy są na tyle nasilone, że utrudniają codzienne funkcjonowanie.
 • Osteoporoza: Estrogeny, takie jak estradiol zawarty w Systen Conti, mogą być stosowane do zapobiegania osteoporozie (cienkieniu i osłabieniu kości) u kobiet po menopauzie, które są narażone na duże ryzyko złamań, a u których inne leczenie nie jest odpowiednie.

Przeciwwskazania do stosowania Systen Conti

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Systen Conti obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancje czynne: Systen Conti nie powinien być stosowany przez osoby, które mają nadwrażliwość na estradiol lub noretysteron.
 • Nieznany powód krwawienia z pochwy: Kobiety z niezdiagnozowanym krwawieniem z pochwy nie powinny stosować Systen Conti, dopóki przyczyna nie zostanie ustalona.
 • Choroby wątroby: Kobiety z ciężką chorobą wątroby nie powinny stosować Systen Conti.
 • Zakrzepica: Systen Conti nie powinien być stosowany przez kobiety z historią zakrzepicy, takiej jak głęboka żylaków żył głębokich (VTE) lub udaru mózgu.
 • Rak piersi lub endometrium: Kobiety z obecnym lub wcześniejszym nowotworem piersi lub endometrium (błona śluzowa macicy) nie powinny stosować Systen Conti.

Środki ostrożności:

 • Ryzyko raka piersi: Hormonalna terapia zastępcza (HTZ), tak jak Systen Conti, może nieznacznie zwiększyć ryzyko raka piersi. Kobiety powinny regularnie samodzielnie badać piersi i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości swojemu lekarzowi.
 • Ryzyko raka endometrium: Leczenie tylko estrogenem bez progestagenu może zwiększyć ryzyko raka endometrium. Systen Conti zawiera estradiol i noretysteron, co minimalizuje to ryzyko, ale nie usuwa go całkowicie.
 • Ryzyko zakrzepicy: HTZ może zwiększyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi. Kobiety z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, palące papierosy lub mające bliskie krewnych z zakrzepicą powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Systen Conti.
 • Inne stany zdrowia: Kobiety z problemami zdrowotnymi, takimi jak migrena, cukrzyca, choroby pęcherzyka żółciowego, niewydolność nerek, astma, epilepsja, systemowe zapalenie tkanki łącznej, endometrioza, fibroidy macicy, powinny omówić te kwestie ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Systen Conti.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Systen Conti.

Jak stosować Systen Conti?

Systen Conti to lek hormonalny stosowany do łagodzenia objawów menopauzy. Stosowanie go powinno być zgodne z zaleceniami lekarza, a dawkowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiety. Oto kilka szczegółowych wskazówek dotyczących dawkowania i stosowania Systen Conti:

Jak stosować lek Systen Conti: Lek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, a jego dawkowanie powinno być możliwie najmniejsze i przez możliwie najkrótszy czas zapewniający złagodzenie objawów menopauzy. Jeżeli pacjentka uważa, że dawka jest za duża lub za mała, powinna skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie: Lekarz dostosuje dawkę do skuteczności działania u danej kobiety. Systen Conti należy stosować w sposób ciągły (bez przerw), przyklejając plastry na skórę tułowia poniżej talii dwa razy w tygodniu. Plastry należy zmieniać co 3 lub 4 dni. Na przykład, jeśli pierwszy plaster został nałożony w poniedziałek, należy go wymienić we czwartek, a następnie w kolejny poniedziałek.

Stosowanie u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby: Brak wystarczających danych dotyczących dawkowania u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów, dlatego pacjentki z niewydolnością serca i nerek powinny być pod ścisłą obserwacją podczas stosowania Systen Conti.

Stosowanie u kobiet w podeszłym wieku: Brak wystarczających danych pozwalających na stosowanie leku Systen Conti u kobiet w wieku powyżej 65 lat.

Sposób stosowania: Plaster należy przykleić na czystą, suchą, zdrową i nieuszkodzoną skórę tułowia poniżej talii. Nie należy go przyklejać na skórę piersi lub w ich okolicy. Miejsce, w którym przyklejany jest plaster, należy zmieniać, zachowując przynajmniej tydzień przerwy pomiędzy kolejnymi aplikacjami w tym samym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Systen Conti: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania mogą być: nudności, krwawienia śródcyklowe, ból i tkliwość piersi, skurcze i wzdęcia brzucha.

Pominięcie zastosowania leku Systen Conti: Jeśli pacjentka zapomni zmienić plaster, powinna to zrobić tak szybko, jak to możliwe, ale zachować dotychczasowy termin zmiany plastra. Zapomnienie o zastosowaniu leku może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień i plamień śródcyklowych.

Jeśli planowana jest operacja: Jeśli u pacjentki planuje się wykonanie operacji, powinna ona poinformować chirurga, że przyjmuje Systen Conti. Może być konieczne przerwanie stosowania leku na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zminimalizować ryzyko zakrzepu krwi.

Pamiętaj, że te informacje są ogólne i nie zastąpią porady lekarskiej. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku.

Z czym nie łączyć leku Systen Conti

Interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi i Systen Conti – Leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina, mogą zmniejszać skuteczność Systen Conti, co może prowadzić do nieregularnych krwawień.

Interakcje z lekami przeciwgruźliczymi i Systen Conti – Leki przeciwgruźlicze, na przykład ryfampicyna i ryfabutyna, mogą również wpływać na obniżenie efektywności Systen Conti, zwiększając ryzyko nieregularnych krwawień.

Interakcje z lekami na HIV i Systen Conti – Leki stosowane w zakażeniach wirusem HIV, takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir, mogą wpływać na obniżenie skuteczności Systen Conti.

Interakcje z lekami na wirusowe zapalenie wątroby typu C i Systen Conti – Leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C, na przykład telaprewir, mogą również wpływać na zmniejszenie efektywności Systen Conti.

Interakcje z produktami roślinnymi zawierającymi dziurawiec i Systen Conti – Produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą zmniejszać skuteczność Systen Conti, co może prowadzić do nieregularnych krwawień.

Wpływ na leki na padaczkę i Systen Conti – Hormonalna terapia zastępcza, jaką jest Systen Conti, może wpływać na zwiększenie częstości napadów drgawkowych u osób przyjmujących leki na padaczkę, takie jak lamotrygina.

Wpływ na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C i Systen Conti – Hormonalna terapia zastępcza może powodować zwiększenie parametrów czynności wątroby w badaniach laboratoryjnych krwi, szczególnie u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol. W przypadku Systen Conti, który zawiera estradiol, nie wiadomo, czy podobny efekt wystąpi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Systen Conti

Skutki uboczne leku Systen Conti

Systen Conti, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, ale nie u każdej kobiety one wystąpią. U kobiet stosujących Hormonalną Terapię Zastępczą (HTZ) zaobserwowano zwiększone ryzyko rozwoju:

Rak piersi: Hormony podawane w terapii zastępczej mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi.

Nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak): HTZ może prowadzić do nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy lub nawet raka.

Rak jajnika: U kobiet przyjmujących HTZ stwierdza się większe ryzyko wystąpienia raka jajnika.

Zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płucach (żylne choroby zakrzepowo-zatorowe): HTZ może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach nóg lub płuc.

Choroba niedokrwienna serca: U kobiet przyjmujących HTZ zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Udar mózgu: HTZ może zwiększać ryzyko udaru mózgu.

Prawdopodobnie otępienie jeśli rozpoczęto stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat: Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia otępienia u kobiet, które zaczęły stosować HTZ po 65 roku życia.

Działania niepożądane mogą występować z różną częstotliwością:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentek): rumień, świąd, wysypka, reakcja w miejscu podania.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentek): nadwrażliwość, depresja, bezsenność, lęk, nerwowość, parestezje, ból głowy, kołatanie serca, nadciśnienie, żylaki, rozszerzenie naczyń, ból brzucha, biegunka, nudności, wysypka rumieniowa, ból stawów, ból pleców, ból piersi, polip szyjki macicy, hiperplazja endometrium, upławy, bolesne miesiączkowanie, obfite krwawienie miesięczne, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z macicy, ból, obrzęk, zmęczenie, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentek): drożdżyca, zmniejszenie popędu płciowego, migrena, wzdęcia, świąd, wysypka, ból mięśni, obrzęk uogólniony, obrzęk obwodowy.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentek): padaczka, zakrzepica.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nowotwór piersi, rak błony śluzowej macicy, wahania nastroju, incydent mózgowo-naczyniowy, zawroty głowy, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, wzdęcie brzucha, kamica żółciowa, zespół Stevens-Johnson’a, powiększenie piersi.

Inne działania niepożądane związane z doustną estrogenowo-progestagenową terapią zastępczą: zawroty głowy, niestrawność, wymioty, ból kończyn, miastenia, tkliwość piersi, skurcze macicy, zakażenie pochwy, mięśniak macicy, torbiel jajowodu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, choroba pęcherzyka żółciowego, żółtaczka, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, prawdopodobne otępienie w wieku powyżej 65 lat, zespół suchego oka, zmiana składu łez.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Systen Conti

Pytania naszych Pacjentów

Ile lat można brać Systen Conti?

Czas stosowania leku Systen Conti zależy od indywidualnej oceny lekarskiej, ale zgodnie z obecnymi wytycznymi, hormonalna terapia zastępcza (HTZ) powinna być stosowana jak najkrócej, zwykle nie dłużej niż kilka lat. Decyzję o długości terapii należy podejmować po ocenie korzyści i ryzyka, uwzględniając indywidualne potrzeby i stan zdrowia pacjentki.

Co to jest System Conti?

Systen Conti to lek stosowany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w okresie menopauzy. Zawiera dwa hormony: estradiol (estrogen) i noretisteron (progestagen), które pomagają łagodzić objawy związane z niskim poziomem hormonów kobiecych, takie jak uderzenia gorąca, poty nocne czy suchość pochwy.

Czy przy stosowaniu Systen Conti się tyje?

Tak, istnieje możliwość przybrania na wadze podczas stosowania leku Systen Conti, jako że jest to jeden z potencjalnych skutków ubocznych związanych z tą hormonalną terapią zastępczą. Jednak każdy organizm reaguje inaczej, a zmiany masy ciała mogą być również związane z innymi czynnikami, takimi jak dieta i poziom aktywności fizycznej.

Dlaczego nie ma leku Systen Conti?

Systen Conti jest dostępny w aptekach.

Jaka jest różnica między Systen Conti a Systen Sequi?

Kluczowa różnica między Systen Conti a Systen Sequi polega na tym, jak i kiedy hormony są dostarczane. W przypadku Systen Conti, estradiol i octan noretysteronu są dostarczane cały czas, podczas gdy w przypadku Systen Sequi, dostarczanie hormonów zmienia się w trakcie cyklu terapii, co naśladuje naturalny cykl miesiączkowy kobiety. Wybór między tymi dwoma rodzajami terapii zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentki oraz zaleceń lekarza.

Po jakim czasie zaczynają działać plastry Systen Conti?

Plastry Systen Conti zaczynają działać niemal od razu po ich nałożeniu, dostarczając estrogen i progesteron do organizmu przez skórę. Natomiast pełne efekty, takie jak redukcja objawów menopauzy, mogą stać się zauważalne po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Czym można zastąpić plastry Systen Conti?

Alternatywami dla plastrów Systen Conti mogą być inne formy terapii hormonalnej, takie jak tabletki, żele lub wkładki dopochwowe zawierające estrogen i progesteron. Ostateczny wybór zależy od indywidualnej sytuacji pacjentki i powinien być skonsultowany z lekarzem.

Czy Systen Conti zawiera progesteron?

Systen Conti nie zawiera progesteronu jako takiego, ale zawiera noretysteronu octan, który jest syntetycznym progestagenem. Progestageny są substancjami o działaniu podobnym do naturalnego progesteronu, hormonu produkowanego przez ciało kobiety.

Czy Systen Conti jest na receptę?

Tak, Systen Conti jest lekiem na receptę.

Jak prawidłowo naklejać plastry Systen Conti?

Plastry Systen Conti nakleja się na suchą, czystą skórę dolnego brzucha lub pośladków, omijając obszar piersi. Po odklejeniu folii ochronnej, plaster należy dokładnie przycisnąć do skóry, zwłaszcza na krawędziach. Plaster wymienia się dwa razy w tygodniu, naklejając każdy nowy w innym miejscu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Systen Conti? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEstradiolum + Norethisteroni acetas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTheramex Ireland Limited

Zamienniki dla leku Systen Conti

Activelle, Kliogest, Novofem, Systen Sequi, Trisequens.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024