Symural

Symural to antybiotyk zawierający fosfomycynę stosowany w leczeniu ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat. Przyjmowany doustnie na czczo, jednorazowo 3g fosfomycyny.

Działanie Symural

Symural, zawierający fosfomycynę, jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Działa na wiele rodzajów bakterii, szczególnie na Escherichia coli (E. coli), które są najczęstszą przyczyną zapalenia pęcherza moczowego.

Fosfomycyna hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii poprzez blokowanie enzymu fosfoenolopiruwylotransferazy (MurA), który jest kluczowy w procesie tworzenia peptydoglikanu – głównego składnika ściany komórkowej bakterii. W rezultacie, bakterie nie są w stanie utworzyć stabilnej ściany komórkowej, co prowadzi do ich rozpadu i śmierci.

Dzięki jednorazowej dawce 3g fosfomycyny, Symural szybko działa na zakażenie i przyczynia się do ustąpienia objawów zapalenia pęcherza moczowego, takich jak ból, częste oddawanie moczu czy uczucie pieczenia podczas oddawania moczu.

Wskazania do stosowania Symural

Symural, zawierający fosfomycynę, jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego, szczególnie tych wywołanych przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę. Oto główne wskazania do stosowania Symural:

 1. Ostra niepowikłana infekcja dróg moczowych (cystitis): Symural jest zwykle stosowany jako lek pierwszego rzutu w przypadku ostrego zapalenia pęcherza moczowego. Objawy takie jak ból, częste oddawanie moczu, uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i krwi w moczu sugerują wystąpienie infekcji.
 2. Zakażenia układu moczowego u ciężarnych: Ponieważ Symural ma niewielkie działanie teratogenne i nie zwiększa ryzyka wad rozwojowych, może być stosowany u ciężarnych kobiet z zakażeniem dróg moczowych.
 3. Profilaktyka przed zabiegami urologicznymi: W niektórych przypadkach, Symural może być stosowany profilaktycznie przed zabiegami urologicznymi, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń układu moczowego powiązanych z zabiegiem.

Warto dodać, że stosowanie Symural powinno być zawsze uzgodnione z lekarzem, który dokładnie oceni sytuację pacjenta oraz wskazania do stosowania tego leku. Lekarz może również zalecić badanie moczu, aby ustalić, czy bakterie wywołujące infekcję są wrażliwe na fosfomycynę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Symural

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Symural są ważne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. Oto najważniejsze przeciwwskazania i środki ostrożności:

Przeciwwskazania:

 1. Nadwrażliwość na fosfomycynę: Pacjenci z alergią na fosfomycynę lub inne składniki Symural nie powinni stosować tego leku, gdyż może to prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych.
 2. Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) nie powinni stosować Symural, ponieważ może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych związanych z fosfomycyną.
 3. Dzieci poniżej 12 roku życia: Symural nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku w tej grupie wiekowej nie zostały jeszcze ustalone.

Środki ostrożności:

 1. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Symural może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności, wymioty i ból brzucha. Pacjenci z istniejącymi problemami żołądkowo-jelitowymi powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia.
 2. Interakcje z innymi lekami: Lekarz powinien ocenić, czy pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wchodzić w interakcje z Symural, szczególnie metoklopramid, który może zmniejszyć biodostępność fosfomycyny. W przypadku stosowania innych leków równocześnie z Symural, należy skonsultować się z lekarzem w celu uniknięcia potencjalnych interakcji.
 3. Ciąża i karmienie piersią: Mimo że Symural jest generalnie uważany za bezpieczny dla ciężarnych i karmiących matek, lekarz powinien ocenić korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku w tych okresach. Leczenie powinno być prowadzone tylko wtedy, gdy korzyść przewyższa potencjalne ryzyko dla matki i płodu lub niemowlęcia.

Zawsze należy poinformować lekarza o wszelkich problemach zdrowotnych, alergiach, przyjmowanych lekach oraz innych istotnych informacjach przed rozpoczęciem leczenia Symural, aby zapewnić odpowiednie i bezpieczne stosowanie leku.

Dawkowanie Symural

Dawkowanie i sposób stosowania Symural może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej, wieku pacjenta, wagi ciała oraz innych czynników. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania i stosowania Symural:

Dawkowanie dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat:

Zazwyczaj zalecana dawka to jednorazowe podanie 3 g fosfomycyny (zawartość jednego saszetku Symural). W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o zmianie dawki lub częstotliwości podawania leku.

Sposób stosowania:

 1. Rozpuszczanie proszku: Aby przygotować roztwór do spożycia, należy opróżnić zawartość saszetku z Symural do szklanki, a następnie dodać około 100 ml letniej wody. Następnie mieszać, aż proszek całkowicie się rozpuści. Nie należy stosować gorącej ani zimnej wody ani innych płynów do rozpuszczania proszku.
 2. Czas podawania: Zaleca się przyjęcie dawki Symural na pusty żołądek, na przykład 2-3 godziny po ostatnim posiłku lub przed snem, aby zapewnić maksymalną skuteczność leku. Lekarz może zalecić inny czas podawania w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej.
 3. Przebieg leczenia: Przebieg leczenia zależy od rodzaju infekcji i jej ciężkości. W większości przypadków jednorazowe podanie 3 g fosfomycyny jest wystarczające. Jednak w niektórych przypadkach lekarz może zalecić dłuższy przebieg leczenia.

W przypadku wątpliwości co do dawkowania lub sposobu stosowania Symural, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien poinformować o tym lekarza, który zdecyduje, co robić dalej. Należy unikać podwójnego dawkowania w celu nadrobienia pominiętej dawki.

Z czym nie łączyć leku Symural

Interakcje Symural z innymi lekami – Metoklopramid, stosowany do leczenia problemów żołądkowych, może zmniejszać skuteczność Symuralu (fosfomycyny) poprzez przyspieszanie pasażu pokarmu przez żołądek i jelita. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia wchłaniania fosfomycyny przez organizm.

Interakcje Symural z innymi lekami – Leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, stosowane do zapobiegania powstawaniu skrzepów krwi, mogą mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Symuralem. Fosfomycyna i inne antybiotyki mogą wpływać na ich skuteczność, co wymaga dodatkowej ostrożności i możliwej korekty dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Symural

Skutki uboczne leku Symural

Skutki uboczne Symural mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Poniżej przedstawiam częstość występowania poszczególnych skutków ubocznych:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Biegunka: Lek może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka. Zazwyczaj jest to łagodna i przemijająca dolegliwość.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Nudności i wymioty: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć nudności i wymiotów podczas stosowania Symural. W razie wystąpienia tych objawów, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Bóle brzucha: Bóle brzucha mogą wystąpić jako skutek uboczny leczenia Symural. Jeśli ból jest silny lub utrzymuje się dłużej, należy poinformować lekarza.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Wysypka, pokrzywka, świąd: Reakcje alergiczne na składniki leku są rzadkie, ale możliwe. Mogą one obejmować wysypkę, pokrzywkę lub świąd. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia smaku: Rzadko pacjenci mogą doświadczyć zmian w odczuwaniu smaku podczas stosowania Symural. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią takie objawy.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Ostra niewydolność nerek: W bardzo rzadkich przypadkach Symural może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W przypadku wystąpienia objawów takich jak zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki, ból w okolicy lędźwiowej lub ogólne osłabienie, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Eozynofilowe zapalenie płuc: W bardzo rzadkich przypadkach lek może powodować eozynofilowe zapalenie płuc. Jeśli wystąpią objawy takie jak duszność, kaszel, gorączka lub ogólne osłabienie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadczy tych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących poważne reakcje niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Symural

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Symural?

Symural to marka handlowa leku zawierającego fosfomycynę, która jest antybiotykiem z grupy fosfonianów.

Czy Symural jest bezpieczny?

Symural jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek, zwłaszcza w porównaniu z innymi antybiotykami.

Jak długo działa Symural?

Symural działa przez około 48-72 godziny po jednorazowym podaniu.

Jak stosować Symural?

Aby stosować Symural, rozpuść granulat w 100 ml przegotowanej, ostudzonej wody pitnej i wypij uzyskany roztwór na pusty żołądek, najlepiej przed snem lub co najmniej 2 godziny przed posiłkiem. Stosuj jednorazową dawkę, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.

W jakiej wodzie rozpuścić Symural?

Aby rozpuścić Symural, użyj około 100 ml przegotowanej, ostudzonej do temperatury pokojowej wody pitnej. Dodaj wodę do granulatu i mieszaj, aż uzyskasz jednolity roztwór.

Czy Symural jest bezpieczny w ciąży?

Pomimo że fosfomycyna jest uważana za bezpieczną w ciąży, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Symural w okresie ciąży. Lekarz będzie mógł ocenić ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania tego leku, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności kobiety, a także wybrać najlepszy sposób leczenia zakażenia dróg moczowych.

Kiedy badanie moczu po Symural?

Zaleca się poczekać co najmniej 48-72 godziny po przyjęciu leku, zanim przeprowadzi się badanie moczu.

Co lepsze Symural czy Monural?

Symural i Monural to dwa różne nazwy handlowe leku zawierającego fosfomycynę, stosowanego jako antybiotyk w leczeniu zakażeń układu moczowego, takich jak niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego. Obie te nazwy handlowe odnoszą się do tego samego leku, więc nie można powiedzieć, że jedno jest lepsze od drugiego.

Czy Symural jest na receptę?

Tak, Symural jest lekiem na receptę.

Czy Symural to antybiotyk?

Symural, którego składnikiem czynnym jest fosfomycyna, to antybiotyk. Fosfomycyna jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, który hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii, prowadząc do ich śmierci.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Symural? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFosfomycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSymural

Zamienniki dla leku Symural

Monural.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023