Monural

Monural jest to lek, który zaliczany jest do antybiotyków. Preparat ten stosuje się w urologii w leczeniu zakażeń dróg moczowych, które są wywołane przez m.in. bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne. Substancją czynną tego leku jest fosfomycyna. Lek występuje w postaci granulatu do sporządzania roztworu przeznaczonego do spożywania doustnie.

Działanie Monural

Lek Monural to antybiotyk stosowany głównie w leczeniu zakażeń pęcherza moczowego u osób płci żeńskiej. Dodatkowo lek ten może być wykorzystywany profilaktycznie w antybiotykoterapii w przypadku biopsji przezodbytniczej gruczołu krokowego u mężczyzn.

Substancją czynną tego preparatu jest fosfomycyna w postaci trometamolu fosfomycyny, której zadaniem jest pozbywanie się bakterii i patogenów odpowiedzialnych za rozwój zakażeń dróg moczowych. Fosfomycyna bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Preparat Monural występuje w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego. 1 opakowanie zawiera 1 torebkę leku o wielkości 6 g (2 g fosfomycyny) lub 8 g (3 g fosfomycyny). Lek ten dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę. Stosowany jest doustnie i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. W przypadku stosowania tego antybiotyku w trakcie spożywania posiłku lub po posiłku może mieć to wpływ na proces wchłaniania, który będzie spowolniony, a maksymalne stężenie fosfomycyny w moczu oraz we krwi zmniejszy się. Preparat w niezmienionej postaci jest wydalany głównie z moczem i w niewielkim stopniu wraz z kałem.

Wskazania do stosowania leku Monural

Ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego – Lek jest skuteczny w przypadku infekcji bakteryjnych układu moczowego, zwłaszcza w przypadku zapalenia pęcherza moczowego, które charakteryzuje się bólem i pieczeniem podczas oddawania moczu oraz częstym oddawaniem moczu w niewielkich ilościach.

Obfity, bezobjawowy bakteriomocz – Lek może być stosowany w przypadku bakteriomoczu, który jest wykrywany w badaniach laboratoryjnych, ale nie powoduje objawów chorobowych.

Profilaktycznie w celu zapobiegania zakażeniom dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych, a także zakażeniom, które są związane z przezcewkowymi zabiegami diagnostycznymi – Lek może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiec infekcjom dróg moczowych, które mogą pojawić się po operacjach moczowodów lub pęcherza moczowego oraz po przezcewkowych zabiegach diagnostycznych, takich jak cystoskopia czy uretroskopia.

Należy jednak pamiętać, że przed zastosowaniem leku Monural należy skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednią dawkę leku oraz określi czas jego stosowania. Lek nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością na fosfomycynę lub inne składniki leku.

Lek przeznaczony jest do stosowania dla osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia.

Przeciwwskazania do stosowania leku Monural

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Monural są:

Nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników – Osoby, u których występuje nadwrażliwość na fosfomycynę lub inne składniki leku Monural, nie powinny stosować tego leku.

Ciężka niewydolność nerek – W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lek Monural może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem oraz po dostosowaniu dawki leku do stanu nerek.

Poddawanie hemodializie – Osoby poddające się hemodializie nie powinny stosować leku Monural, ponieważ fosfomycyna jest szybko usuwana z organizmu podczas dializy, co zmniejsza skuteczność leku.

Dawkowanie leku Monural

Lek Monural przeznaczony jest do stosowania doustnego. Należy go przyjąć ok. 2-3 godziny po posiłku (z uwagi na opóźnione wchłanianie leku jeżeli zostanie on przyjęty w trakcie lub bezpośrednio po posiłku), najlepiej przed snem i po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki z lekiem należy rozpuścić w 50-75 ml wody lub innego płynu. Sporządzony roztwór należy wypić zaraz po przygotowaniu.

Nie zaleca się stosowania leku Monural u pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia, chyba że lekarz zdecydował inaczej. Leku Monural w dawce 3 g nie należy stosować u dzieci. Lek Monural w dawce 2 g można stosować u dzieci powyżej 5. roku życia, oczywiście za zgodą lekarza.

Dawkowanie w przypadku niepowikłanego zapalenia układu moczowego:

 • u osób dorosłych – zalecana dawka to 3 g leku stosowane jednorazowo,
 • u osób obłożnie chorych, w wieku powyżej 75. roku życia, w przypadku zakażeń nawracających lub wywołanych bakteriami Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus spp.- zalecana dawka to 3 g leku stosowane 2 razy – z zachowaniem 24-godzinnego odstępu między dawkami,
 • u dzieci powyżej 5. roku życia – zalecana dawka to 2 g leku stosowane jednorazowo,
 • w przypadku dzieci obłożnie chorych, zakażeń nawracających lub zakażeń wywołanych bakteriami Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus spp zaleca się zastosowanie 2 dawki leku po 2 g z zachowaniem 24-godzinnego odstępu pomiędzy dawkami,

Dawkowanie w przypadku zapobiegania zakażeniom dróg moczowych po zabiegach – zalecana dawka to 3 g leku stosowana 3 godziny przed zabiegiem oraz 3 g leku stosowane po 24 godzinach od zabiegu,

 • w przypadku dzieci zalecana dawka to 2 g leku na 3 godziny przed zabiegiem praz 2 g leku po upływie 24 godzin od zakończenia zabiegu.

Objawy zakażenia zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci najczęściej ustępują po ok. 2-3 dniach od rozpoczęcia leczenia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Monural

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Monural powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczna może być zmiana dawkowania leku lub też przeprowadzenie badań kontrolnych.

 1. Jednymi z rzadkich skutków ubocznych stosowania leku Monural są ciężkie reakcje nadwrażliwości – również reakcje anafilaktyczne (wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy) – które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeżeli dojdzie do pojawienia się objawów mogących świadczyć o tych reakcjach należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. Stosowanie fosfomycyny w takim przypadku jest przeciwwskazane.
 2. W przypadku wystąpienia biegunki, która jest jednym z możliwych skutków ubocznych stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Biegunka taka nie powinna być leczona samodzielnie z uwagi na ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Takie zapalenie niekiedy może stanowić zagrożenie dla życia. Objawami rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez pałeczkę Clostridium difficile są:
 • wodniste stolce zawierające krew i śluz,
 • bóle brzucha: tępe, rozlane lub kolkowe,
 • gorączka,
 • okresowe parcie na stolec.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit może wystąpić zarówno w trakcie leczenia z zastosowaniem fosfomycyny, jak również nawet do 2 miesięcy po zakończeniu stosowania tego leku.

 1. Lek zawiera sacharozę, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 2. Nie istnieją dane dotyczące wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów, a także obsługiwania maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Skutkami ubocznymi związanymi ze stosowaniem preparatu mogą być jednak zawroty głowy, które mogą zaburzać zdolność psychomotoryczną, a w tym również zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn.
 3. Bezpieczeństwo oraz ryzyko spożywania alkoholu w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Monural nie zostały określone.
 4. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Monural może być on stosowany jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. W takim przypadku powinno się zastosować więcej niż 1 dawkę leku, ponieważ 1 dawka leku nie będzie skuteczna w przypadku kobiet będących w ciąży.
 5. W przypadku kobiet karmiących piersią – jeśli lekarz tak zdecyduje – można zastosować jednorazowo 1 dawkę doustną leku. Lek jednak należy stosować tylko i wyłącznie, gdy zaistnieje taka konieczność.

Z czym nie łączyć leku Monural

Lek Monural a metoklopramid – Stosowanie Monuralu jednocześnie z metoklopramidem, lekiem przeciwwymiotnym, może prowadzić do zmniejszenia stężenia fosfomycyny, aktywnego składnika Monuralu, w surowicy krwi i moczu. Zmniejszenie to wynika z przyspieszenia ruchów jelit przez metoklopramid, co może zmieniać sposób, w jaki organizm przyswaja fosfomycynę.

Lek Monural a leki przyspieszające ruch jelit – Podobnie jak w przypadku metoklopramidu, inne leki, które przyspieszają ruch jelit, mogą wpływać na obniżenie stężenia fosfomycyny w organizmie. To oddziaływanie może zmniejszać skuteczność Monuralu, ponieważ fosfomycyna jest mniej efektywnie wchłaniana i transportowana do miejsc infekcji.

Lek Monural a leki przeciwzakrzepowe – Monural, będąc antybiotykiem, może wpływać na wskaźnik krzepliwości krwi (INR) u pacjentów stosujących równocześnie leki z grupy antagonistów witaminy K, czyli leki przeciwzakrzepowe. Jest to ważna informacja dla osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub tych, które są na terapii przeciwzakrzepowej.

Monural z jedzeniem i piciem – Spożywanie pokarmów może opóźniać wchłanianie Monuralu. Dzieje się tak, ponieważ pokarm może wchodzić w interakcje z lekiem w przewodzie pokarmowym, zmniejszając jego maksymalne stężenie w osoczu krwi i moczu. Dlatego zaleca się przyjmowanie Monuralu na czczo lub 2-3 godziny po posiłku, aby zapewnić jego optymalne wchłanianie i skuteczność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Monural

Skutki uboczne leku Monural

Często (występujące rzadziej niż u 1na 10 osób): zapalenie sromu i pochwy, ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, dyspepsja.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): parestezje (zaburzenia czucia), wymioty, ból brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd, zmęczenie.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): tachykardia (przyspieszona czynność serca).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny (uogólniona reakcja alergiczna o natychmiastowym i gwałtownym przebiegu), reakcje nadwrażliwości, astma, zapalenie jelit związane ze stosowaniem antybiotyku, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), niedociśnienie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Monural

Pytania naszych Pacjentów

Jak działa Monural?

Monural działa jako antybiotyk o szerokim spektrum działania, a jego substancją czynną jest fosfomycyna. Fosfomycyna działa poprzez hamowanie wczesnego etapu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do zaburzenia ich wzrostu i rozmnażania. Monural skutecznie zwalcza wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus i Streptococcus agalactiae. Dzięki swojej unikalnej strukturze, fosfomycyna wykazuje także działanie bakteriobójcze wobec tych mikroorganizmów, co oznacza, że zabija je bezpośrednio, a nie tylko hamuje ich wzrost. Monural jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i szybko przenika do tkanek, gdzie utrzymuje skuteczne stężenie przez kilka dni. Ze względu na swoją skuteczność i wygodną formę dawkowania (jedna dawka doustna), Monural jest często stosowany w leczeniu infekcji układu moczowego.

Na co stosuje się lek Monural?

Lek Monural stosuje się w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego oraz w profilaktyce zakażeń dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych i przezcewkowych badaniach diagnostycznych.

Czy Monural to antybiotyk?

Tak, Monural jest antybiotykiem. Jest to lek bakteriobójczy, który działa na wiele rodzajów bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych, w tym na Escherichia coli, które jest najczęstszą przyczyną zapalenia pęcherza moczowego. Substancją czynną leku Monural jest fosfomycyna, która hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii, prowadząc do ich śmierci.

Ile nie sikać po Monuralu?

Po zażyciu Monuralu zaleca się unikanie oddawania moczu przez około 2-3 godziny, aby umożliwić substancji czynnej leku, fosfomycynie, skuteczne działanie w drogach moczowych. Większość lekarzy zaleca zażycie leku przed snem lub przed dłuższym okresem odpoczynku, tak aby czas, w którym nie powinno się oddawać moczu, mógł zostać przestrzegany. Jednakże należy pamiętać, że czas ten może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta i zaleceń lekarza, więc należy skonsultować się z nim w tej sprawie.

Czy Monural jest na receptę?

Tak, Monural jest lekiem na receptę i nie można go kupić bez recepty w aptece. Lekarz może przepisać Monural w przypadku ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego lub jako środek profilaktyczny przed zakażeniami dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych lub przezcewkowych zabiegach diagnostycznych.

Dlaczego Monural przed snem?

Przyjmowanie Monuralu przed snem jest korzystne, ponieważ wtedy organizm ma czas na wchłonięcie leku bez wpływu jedzenia lub picia, co może przyspieszyć działanie leku i zwiększyć jego skuteczność.

Czy przy Monuralu trzeba probiotyk?

Tak, zaleca się stosowanie probiotyku po zastosowaniu Monuralu lub każdego innego antybiotyku. Probiotyki pomagają przywrócić równowagę mikroflory bakteryjnej w jelitach, wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i odgrywają ważną rolę w trakcie i po antybiotykoterapii. Probiotyki są dostępne w różnych formach, w tym w postaci tabletek do połykania oraz probiotyków ginekologicznych dla kobiet. Można stosować dowolny dostępny probiotyk, aby uzupełnić korzystną florę bakteryjną, a niektóre z nich zawierają dodatkowo składniki, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, takie jak UroLact, LactoLady, Lacibios Femina, Trilac Lady. Warto jednak skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania probiotyku, aby wybrać odpowiedni produkt i dawkowanie.

Monural jak szybko działa? Kiedy są efekty?

Monural to lek o szybkim działaniu, którego odczuwalne efekty zwykle pojawiają się w ciągu 24-48 godzin od zażycia. Po podaniu doustnym, fosfomycyna, substancja czynna Monuralu, ma krótki okres półtrwania wynoszący około 4 godzin. Jednakże, dzięki specyficznej właściwości fosfomycyny, która gromadzi się w dużych ilościach w moczu, skuteczność leku utrzymuje się przez 48 godzin po podaniu normalnej dawki. Warto jednak pamiętać, że czas ten może być dłuższy lub krótszy w zależności od indywidualnych cech organizmu oraz nasilenia infekcji.

Czy po Monuralu można pić wodę? Jak dużo pić?

Tak, można pić wodę po zażyciu Monuralu. Właściwie należy pić dużo płynów, co najmniej 2-3 litry dziennie, najlepiej wody. Jest to istotne, ponieważ Monural działa podczas oddawania moczu, a woda przepłukuje drogi moczowe i eliminuje bakterie. Warto unikać słodkich napojów i słodyczy, ponieważ stanowią pożywkę dla bakterii. Kwaśne soki, takie jak sok żurawinowy, mogą również pomóc w utrudnieniu przylegania bakterii do błony śluzowej pęcherza moczowego.

Kiedy badanie moczu po Monuralu?

Po zakończeniu leczenia antybiotykiem Monural zaleca się wykonanie kontrolnego posiewu moczu po 7-14 dniach od zakończenia terapii. To pozwoli na potwierdzenie, czy infekcja została skutecznie wyleczona i czy nie ma już bakterii w moczu.

Czy po Monural można jeść?

Pokarm może opóźnić wchłanianie leku Monural, co może spowodować zmniejszenie maksymalnego stężenia fosfomycyny w osoczu krwi i w moczu. Niemniej jednak, Fosfomycyna z trometamolem bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego zarówno u dorosłych, jak u dzieci, w związku z czym po 60 minutach od podania można już jeść i pić normalnie. Mimo to, zaleca się unikanie tłustych i ciężkostrawnych potraw, ponieważ mogą one spowolnić wchłanianie leku. Osoby przyjmujące Monural powinny również unikać alkoholu, ponieważ może on wpływać na efektywność leczenia i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Czy lek Monural jest bezpieczny?

Monural jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez pacjentów i uważany za stosunkowo bezpieczny. Jednakże, jak każdy lek, może powodować niepożądane efekty uboczne, dlatego przed zastosowaniem Monuralu zawsze należy skonsultować się z lekarzem, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Monural osłabia?

Nie, Monural nie powinien powodować osłabienia organizmu, chyba że pacjent ma indywidualną nietolerancję na składniki leku. W takim przypadku może wystąpić niepożądany efekt uboczny w postaci osłabienia lub innych objawów niepożądanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Monural jest jednorazowy?

Tak, Monural jest zazwyczaj stosowany w dawce jednorazowej. Zalecana dawka to 3 g proszku rozpuszczonego w jednej szklance wody, przyjmowana raz na dobę. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy lekarz zaleci inną dawkę lub schemat dawkowania.

Czy Monural jest moczopędny?

Nie, Monural nie jest lekiem moczopędnym. Jego głównym działaniem jest zwalczanie bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych, a nie wpływanie na ilość wydalanego moczu.

Czy Monural na zapalenie cewki moczowej?

Monural może być stosowany w leczeniu niepowikłanego zapalenia cewki moczowej u mężczyzn i kobiet. Jednak w przypadku poważniejszych zakażeń lub powikłań zaleca się skonsultowanie z lekarzem w celu ustalenia optymalnego leczenia.

Czy Monural działa na e coli?

Tak, Monural jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterię Escherichia coli (E. coli), która jest jednym z najczęstszych patogenów wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Czy można łączyć Monural z Furagina?

Nie, Monural i Furagina nie powinny być stosowane równocześnie, ponieważ osłabiają swoje działanie. W przypadku braku poprawy po Monuralu, można zastosować Furaginę, ale z zachowaniem minimum jednodniowego odstępu pomiędzy podaniem tych leków.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Monural? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFosfomycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZambon S.p.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Monural

Symural.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023