Sumamigren

Sumamigren jest to lek zaliczany do tryptanów – pochodnych indolu i agonistów serotoniny. Preparat ten wskazany jest do stosowania w łagodzeniu napadów migreny. Substancją czynną leku jest sumatryptan.

Działanie Sumamigren

Lek Sumamigren zaliczany jest do grupy tryptanów czyli agonistów serotoniny i pochodnych indolu. Lek stosowany jest w doraźnym zwalczaniu napadów migreny – wykazuje on przeciwmigrenowe działanie. Substancją czynną tego preparatu jest sumatryptan, a dokładniej bursztynian sumatryptanu. Odpowiada ona za zwężenie naczynia obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej, co prawdopodobnie jest przyczyną występowania napadów migreny.

Działanie preparatu zauważalne jest po ok. 30 minutach od zastosowania leku. Sumamigren dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek powlekanych w dawce 50 mg lub 100 mg w opakowaniach zawierających 2, 6, 9, 12 lub 18 tabletek.

Wskazania do stosowania leku Sumamigren

Wskazaniem do stosowania leku Sumamigren jest leczenie napadów migreny. Poza łagodzeniem bólu głowy, preparat ten wpływa również na zmniejszenie nudności, nadwrażliwości na światło oraz dźwięk, które towarzyszą napadom migrenowym.

Przeciwwskazania do stosowania leku Sumamigren

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Sumamigren są:

 • Przeciwwskazaniem do stosowania leku Sumamigren jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie.
 • Lek nie powinien być stosowany w zapobieganiu napadom migrenowym.
 • Sumamigren nie jest zalecany dla pacjentów poniżej 18 lub powyżej 65 lat.
 • Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego lub z chorobą niedokrwienną serca, dusznicą Prinzmetala, chorobą naczyń obwodowych lub objawami przedmiotowymi i podmiotowymi wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.
 • Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z udarem mózgu lub przemijającym mózgowym napadem niedokrwiennym w wywiadzie.
 • Sumamigren nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
 • Stosowanie sumatryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz z łagodnym niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.
 • Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy lub jej pochodnych (w tym metyzergidu) lub jakiegokolwiek leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 jest przeciwwskazane.
 • Stosowanie sumatryptanu jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) jest przeciwwskazane, a lek nie może być stosowany przez dwa tygodnie od zaprzestania stosowania inhibitorów monoaminooksydazy.

Dawkowanie leku Sumamigren

Dawkę, częstotliwość stosowania leku, a także czas trwania terapii ustala lekarz. Lek ten stosowany jest w celu zwalczania napadów migreny i nie należy stosować go równolegle z lekami, które zawierają sumatryptan lub też inne tryptany, a także w skojarzeniu z preparatami zawierającymi ergotaminę lub jej pochodne. Preparat Sumamigren występuje w postaci tabletek powlekanych, które są przeznaczone do stosowania doustnego.

Dorośli

Zalecana doustna dawka sumatryptanu dla dorosłych wynosi 50 mg. W przypadku niektórych pacjentów może być konieczne podanie dawki 100 mg. W przypadku braku ustąpienia objawów po jednorazowej dawce leku podczas napadu migreny, nie należy przyjmować kolejnej dawki sumatryptanu. W takiej sytuacji można zastosować paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Następną dawkę sumatryptanu można przyjąć podczas kolejnego napadu. Jeśli jednorazowe zastosowanie leku spowodowało ustąpienie objawów, ale napad migreny powrócił, można przyjąć drugą dawkę sumatryptanu w ciągu kolejnych 24 godzin, pod warunkiem co najmniej 2-godzinnego odstępu między dawkami. Nie należy przekraczać dawki większej niż 300 mg w ciągu 24 godzin. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania sumatryptanu w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Brak jest danych klinicznych dla tej grupy wiekowej. W badaniach klinicznych nie wykazano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania sumatryptanu w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania sumatryptanu w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku od 10 do 17 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane na temat stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce między tą grupą badanych a osobami młodszymi. Jednak do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych nie zaleca się stosowania sumatryptanu w tej grupie pacjentów. U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sumamigren

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Sumamigren powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • występowanie napadów drgawkowych,
 • występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
 • ból głowy o charakterze migrenowym, który występuje mimo braku rozpoznania migreny,
 • nietypowy ból głowy u osób, u których migrena została rozpoznana,
 • migrena hemiplegiczna, podstawna, okoporaźna (rozpoznana),
 • choroby nerek,
 • choroby wątroby,
 • równoległe stosowanie leków przeciwdepresyjnych,
 • łagodna postać nadciśnienia tętniczego,
 • nietolerancja cukrów,
 • alergia na sulfonamidy.
 1. Kobiety będące w ciąży, a także planujące/podejrzewające ciążę, nie powinny stosować żadnych leków bez konsultacji z lekarzem. W przypadku preparatu Sumamigren nie powinien być on stosowany w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.
 2. Lek nie jest zalecany kobietom karmiącym piersią.
 3. Jednym ze skutków ubocznych stosowania leku jest senność, co może mieć wpływ na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń oraz maszyn.

Stosowanie leku Sumamigren z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio, obecnie stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty, a także o preparatach ziołowych). Lek Sumamigren może wchodzić w interakcje z:

 • innymi lekami z grupy tryptanów,
 • inhibitorami monoaminooksydazy,
 • ergotaminą i jej pochodnymi,
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny,
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny oraz noradrenaliny,
 • zielem dziurawca zwyczajnego.

Wpływ Sumamigren na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Po badaniach przeprowadzonych na ponad 1000 kobietach, które przyjmowały sumatryptan w pierwszym trymestrze ciąży, nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad wrodzonych u dzieci. Niemniej jednak, dane te są niewystarczające do wyciągnięcia ostatecznych wniosków, a dane na temat stosowania sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży są ograniczone. Według oceny badań przeprowadzonych na zwierzętach, nie wykazano działania teratogennego ani szkodliwego wpływu na rozwój przed i pourodzeniowy. Niemniej jednak, u królików przeżywalność zarodka i/lub płodu była zaburzona. Sumamigren może być stosowany w ciąży tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód.

Karmienie piersią: Po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka. Aby zminimalizować wpływ leku na niemowlę, w okresie do 12 godzin od przyjęcia sumatryptanu, należy unikać karmienia piersią i wyrzucić odciągnięte w tym czasie mleko.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże, należy pamiętać, że w czasie leczenia sumatryptanem może wystąpić senność, co może mieć negatywny wpływ na umiejętność prowadzenia pojazdów. W związku z tym, należy zachować ostrożność i nie prowadzić pojazdów, jeśli odczuwa się senność po zażyciu leku.

Z czym nie łączyć leku Sumamigren

Sumamigren i Inne Tryptany: Po zastosowaniu innych tryptanów (np. zolmitryptan, ryzatryptan, naratryptan) należy odczekać co najmniej 24 godziny przed użyciem Sumamigren. Ta sama zasada dotyczy stosowania innych tryptanów po zastosowaniu Sumamigren.

Interakcje z Lekami Przeciwdepresyjnymi: Sumamigren nie powinien być stosowany z lekami zawierającymi inhibitory monoaminooksydazy, stosowane często w leczeniu depresji. Wymagana jest przerwa co najmniej 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy, zanim rozpocznie się stosowanie Sumamigren.

Ryzyko Zespołu Serotoninowego: Leki takie jak citalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, a także wenlafaksyna i buprenorfina, mogą wchodzić w interakcje z Sumamigren, prowadząc do ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy to m.in. sztywność mięśni, drgawki, halucynacje, gorączka, wymioty, biegunka. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków, pacjent powinien być ściśle monitorowany przez lekarza.

Zwiększone Ryzyko Działań Niepożądanych: Stosowanie Sumamigren w połączeniu z preparatami zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może prowadzić do częstszego występowania działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sumamigren

Skutki uboczne leku Sumamigren

Często: Zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy, uczucie słabości, zmęczenie, senność, nudności lub wymioty, ból mięśni, zaburzenia czucia (w tym niedoczulica), ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia oraz duszność.

Bardzo rzadko: Zmiany w wynikach badań oceniających czynność wątroby.

Częstość nieznana: Zaburzenia widzenia (migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, oczopląs, utrata wzroku), niskie ciśnienie krwi prowadzące do omdlenia, zaburzenia rytmu serca (zwolnione lub przyspieszone bicie serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej), drżenie lub niekontrolowane ruchy, nadmierne pocenie, ból stawów, sztywność karku, lęk, ból lub pogorszenie bólu w miejscu urazu lub stanu zapalnego oraz trudności w przełykaniu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sumamigren

Pytania naszych Pacjentów

Jak szybko działa Sumamigren?

Sumamigren działa szybko i skutecznie, zazwyczaj zaczyna działać w ciągu 30 minut po zażyciu. Maksymalny efekt leku występuje zwykle po około 2 godzinach od jego podania. Czas działania Sumamigrenu zależy od dawki, stanu zdrowia pacjenta oraz stopnia nasilenia bólu głowy i może się różnić u różnych osób. Warto jednak pamiętać, że Sumamigren nie jest lekiem przeciwbólowym na ból zwykłej głowy, a jedynie lekiem stosowanym w przypadku migreny. Przed zastosowaniem Sumamigrenu zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy zażyć Sumamigren?

Zazwyczaj Sumamigren stosuje się natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów migreny. W przypadku silnego bólu można przyjąć kolejną tabletkę po dwóch godzinach. Lek należy popić w całości, nie żując ani nie krusząc tabletek. Należy pamiętać, że nie jest przeznaczony do stosowania jako leczenie zapobiegawcze napadów migrenowych.

Czy Sumamigren jest silnym lekiem?

Tak, Sumamigren jest silnym lekiem przeciwmigrenowym. Jego skuteczność w łagodzeniu bólu głowy związanej z migreną wynika z jego właściwości ściśle związanych z receptorem 5-HT1B/1D. Jednak jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, dlatego ważne jest, aby stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać dawki.

Czy Sumamigren jest bezpieczny?

Tak, Sumamigren jest bezpiecznym lekiem, o ile stosuje się go zgodnie z zaleceniami lekarza oraz zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce. Jednak jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, nudności czy zaburzenia widzenia. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem i poinformować go o wszystkich chorobach oraz przyjmowanych lekach, aby uniknąć niepotrzebnych ryzyk i komplikacji.

Ile dni można brać Sumamigren?

W przypadku nawracających napadów migreny, Sumamigren można stosować przez kilka dni. Jednakże, zaleca się skonsultowanie z lekarzem, aby ocenił on częstotliwość i intensywność migren oraz aby ustalił dalsze kroki terapeutyczne. Może być konieczne wprowadzenie innych leków lub modyfikacja dawki i częstotliwości stosowania Sumamigrenu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sumamigren? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSumatriptanum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Sumamigren

ApoMigra, Frimig.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2024