Frimig

Frimig (Sumatriptanum) to lek zawierający pojedynczą dawkę sumatryptanu, należącego do grupy leków zwanych tryptanami. Stosuje się go do leczenia napadów migrenowych, zarówno z auralną, jak i bez aury.

Działanie Frimig

Frimig to lek stosowany w doraźnym leczeniu napadów migreny, zarówno z aurą, jak i bez niej. Przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów i podawany doustnie w formie tabletek. Tabletki należy połykać w całości. Zalecana dawka wynosi 50 mg, podawana jednorazowo, jak najwcześniej po wystąpieniu bólu migrenowego. U niektórych pacjentów konieczne może być podanie dawki 100 mg. Jeśli pierwsza dawka nie przyniesie ulgi, nie należy podawać kolejnej podczas tego samego napadu, ale można zastosować paracetamol lub NLPZ. Sumatryptan można podać w leczeniu kolejnego napadu migreny. W przypadku powrotu objawów, w ciągu kolejnych 24 godzin można podać 1-2 dodatkowe dawki, nie częściej niż co 2 godziny, nie przekraczając dawki 300 mg/dobę. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się stosowanie dawek 25-50 mg.

Wskazania do stosowania Frimig

Frimig jest lekiem stosowanym w doraźnym leczeniu napadów migreny. Jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów w wieku 18-65 lat. Wskazania do stosowania Frimig obejmują:

 • Leczenie napadów migreny z aurą: Migrena z aurą to rodzaj migreny, w której bólom głowy towarzyszą dodatkowe objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia widzenia, mowy, czucia lub koordynacji ruchów. Frimig może być stosowany w celu złagodzenia bólu i objawów migreny z aurą, pod warunkiem, że został zdiagnozowany przez lekarza.
 • Leczenie napadów migreny bez aury: Migrena bez aury to rodzaj migreny, która występuje bez wcześniejszych objawów neurologicznych. Frimig może być stosowany w celu złagodzenia bólu migrenowego bez aury.

W przypadku obu rodzajów migreny, Frimig powinien być przyjmowany jak najszybciej po wystąpieniu objawów migreny, aby osiągnąć maksymalną skuteczność. Nawet jeśli lek zostanie podany później podczas napadu migrenowego, nadal może przynieść ulgę.

Przeciwwskazania do stosowania Frimig

 • Uczulenie na sumatryptan lub pozostałe składniki leku: Stosowanie Frimig jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Uczulenie może objawiać się wysypką, swędzeniem, trudnościami w oddychaniu czy obrzękiem twarzy.
 • Choroby serca, takie jak zwężenie tętnic wieńcowych, dławica lub przebyty zawał serca: Pacjenci z chorobami serca, takimi jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica) oraz osoby, które przebyły zawał serca, nie powinni stosować Frimig ze względu na potencjalne ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
 • Dolegliwości związane z krążeniem w nogach (choroba naczyń obwodowych): Frimig nie jest zalecany dla pacjentów z dolegliwościami związanymi z krążeniem w nogach, które powodują ból podczas chodzenia, podobny do skurczu (choroba naczyń obwodowych). Stosowanie Frimig może nasilić problemy z krążeniem i zwiększyć ryzyko powikłań.
 • Przebyty udar lub mini-udar: Pacjenci, którzy przebyli udar lub mini-udar (napadowe przemijające niedokrwienie mózgu), nie powinni stosować Frimig, gdyż może to zwiększyć ryzyko ponownego udaru.
 • Nadciśnienie tętnicze (chyba że jest łagodne i odpowiednio leczone): Frimig jest przeciwwskazany u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chyba że jest łagodne i odpowiednio leczone. Lek może powodować wzrost ciśnienia krwi, co może być niebezpieczne dla pacjentów z nadciśnieniem.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni stosować Frimig, gdyż lek może obciążać wątrobę i nasilać istniejące problemy.
 • Stosowanie innych leków przeciwmigrenowych, takich jak ergotamina, maleinian metyzergidu, naratryptan, zolmitryptan: Frimig nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwmigrenowymi, takimi jak ergotamina, maleinian metyzergidu, naratryptan czy zolmitryptan, gdyż może to prowadzić do interakcji lekowych i nasilenia działań niepożądanych oraz powikłań.
 • Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, takich jak inhibitory MAOI (w ciągu ostatnich 2 tygodni), SSRI, SNRI: Frimig jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy przyjmują leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAOI (monoaminooksydazy) w ciągu ostatnich 2 tygodni przed planowanym stosowaniem Frimig. Lek może również oddziaływać z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak inhibitory SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) czy SNRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny), co może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego. Zespół ten może objawiać się gorączką, drżeniem mięśni, zaburzeniami psychicznymi oraz objawami neurologicznymi.
 • U dzieci poniżej 18 lat: Stosowanie Frimig jest przeciwwskazane u dzieci poniżej 18 lat, gdyż nie ma wystarczających badań naukowych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność leku w tej grupie wiekowej. W przypadku dzieci z migreną lekarz może zalecić inne, bardziej odpowiednie leki lub metody leczenia.

Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem stosowania Frimig lub dowolnego innego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby z przeciwwskazaniami do stosowania Frimig powinny poinformować o tym lekarza, który może zalecić inne metody leczenia migreny.

Środki ostrożności stosowania Frimig:

 1. Przed przepisaniem Frimig, lekarz powinien ustalić, czy ból głowy pacjenta jest spowodowany migreną, a nie inną chorobą.
 2. Jeśli pacjent należy do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby serca, lekarz powinien sprawdzić czynność serca przed przepisaniem sumatryptanu.
 3. Jeśli pacjent ma napady drgawkowe w wywiadzie lub inne stany mogące zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadu drgawkowego.
 4. Jeśli pacjent ma choroby wątroby lub nerek.
 5. Jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów.
 6. Jeśli pacjent jest uczulony na leki z grupy sulfonamidów.
 7. Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne SSRI lub SNRI.
 8. Jeśli pacjent często przyjmuje sumatryptan, lekarz może zalecić zaprzestanie jego stosowania.
 9. Jeśli pacjent odczuwa ból lub ucisk w klatce piersiowej po zastosowaniu sumatryptanu, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej.
 10. Stosowanie Frimig z niektórymi innymi lekami może prowadzić do interakcji lekowych i działań niepożądanych. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
 11. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub planowania ciąży należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Frimig.
 12. Jeśli wystąpi senność po przyjęciu Frimig, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkowanie Frimig

Dawkowanie Frimig, leku stosowanego w doraźnym leczeniu napadów migreny, różni się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Lek jest przeznaczony dla dorosłych osób w wieku 18-65 lat i podawany doustnie.

Tabletki Frimig najlepiej przyjmować jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny, ale można je również stosować w trakcie trwania napadu migrenowego.

Frimig nie służy do zapobiegania napadom migreny – należy go stosować tylko w celu leczenia już wystąpiłych objawów migreny.

Dorośli: Zwykle zalecana dawka wynosi jedną tabletkę 50 mg, którą należy połknąć w całości z wodą. U niektórych pacjentów może być wymagana dawka 100 mg, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Frimig nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Osoby starsze (powyżej 65 lat): Frimig nie jest zalecany dla osób powyżej 65 lat.

W przypadku nawrotu objawów: Można przyjąć kolejną tabletkę Frimig, jeśli minęło co najmniej 2 godziny od zażycia poprzedniej tabletki. Nie należy przekraczać dawki 300 mg w ciągu 24 godzin.

W przypadku braku poprawy po zażyciu jednej tabletki: Nie należy przyjmować drugiej tabletki ani innych leków zawierających sumatryptan podczas tego samego ataku migreny. Jeśli pierwsza dawka Frimig nie przyniosła ulgi, można stosować inne leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Frimig można zastosować ponownie podczas następnego ataku migreny. Jeśli lek nie przynosi ulgi, skonsultuj się z lekarzem.

Przyjmowanie większej niż zalecana dawka Frimig: Nie należy przekraczać dawki sześciu tabletek 50 mg lub trzech tabletek 100 mg (co stanowi łącznie 300 mg) w ciągu doby. Przedawkowanie Frimig może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak opisano w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek przez pacjenta lub inną osobę, skontaktuj się natychmiast z lekarzem, szpitalem lub Centrum Informacji Toksykologicznej.

Z czym nie łączyć leku Frimig

Ergotamina i Frimig Ergotamina, stosowana w leczeniu migren, oraz podobne leki jak maleinian metyzergidu, nie mogą być stosowane równocześnie z Frimig. Ważne jest, aby przerwać stosowanie tych leków na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania Frimig, a także nie przyjmować ich ponownie przez 6 godzin po zakończeniu stosowania Frimig.

Inne Tryptany i Frimig Leki z grupy tryptanów (np. naratryptan, zolmitryptan) oraz agonisty receptora 5HT1, stosowane również w leczeniu migren, nie powinny być stosowane równocześnie z Frimig. Należy przerwać ich stosowanie na co najmniej 24 godziny przed oraz po zakończeniu kuracji Frimig.

Inhibitory MAOI i Frimig Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), stosowane w leczeniu depresji, nie mogą być stosowane przez pacjentów przyjmujących Frimig, jeśli były używane w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia.

SSRI i SNRI oraz Frimig Stosowanie Frimig wraz z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), również stosowanymi w leczeniu depresji, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego. Symptomy tego zespołu obejmują między innymi niepokój ruchowy, stany splątania, potliwość, omamy, nasilone odruchy, skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszoną czynność serca i drżenie. W przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ziele Dziurawca i Frimig Podczas stosowania Frimig wraz z lekami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), mogą częściej występować działania niepożądane.

Lit i Frimig Lit, stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych (choroby dwubiegunowej), może również wchodzić w interakcje z Frimig, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Frimig

Skutki uboczne leku Frimig

Reakcje alergiczne: Mogą występować w różnych formach od łagodnych wysypek skórnych, takich jak czerwone plamki czy bąble pokrzywkowe, do ciężkich reakcji jak anafilaksja. Objawy anafilaksji to m.in. obrzęk twarzy, powiek, warg, nierównomierne bicie serca, trudności w oddychaniu oraz świszczący oddech.

Objawy ogólnoustrojowe: Do częstszych należą zawroty głowy, dzwonienie w uszach, senność, i zaburzenia czucia. Może również dojść do przejściowego zwiększenia ciśnienia krwi, nagłego zaczerwienienia, uczucia ciężkości, bólu mięśni, oraz objawów ogólnych jak zmęczenie.

Problemy z układem pokarmowym i oddechowym: Nudności, wymioty, trudności w oddychaniu oraz biegunka. W skrajnych przypadkach, rzadko występujące zapalenie jelita grubego może prowadzić do krwawej biegunki.

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne: Możliwe są lęk, napady drgawkowe, ruchy mimowolne, drżenia oraz oczopląs. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić również zaburzenia widzenia, takie jak zlewanie się obrazów lub utrata wzroku.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Może dojść do zaburzeń rytmu serca, bólu w klatce piersiowej, zawału serca, niskiego ciśnienia krwi oraz objawu Raynauda, który charakteryzuje się blednięciem i drętwieniem palców rąk i stóp.

Inne rzadkie objawy: Obserwowano niewielkie zaburzenia funkcji wątroby oraz zwiększoną potliwość. Może również wystąpić sztywność karku, ból stawów, a u osób z istniejącymi stanami zapalnymi lub po urazach — pogorszenie bólu w tych miejscach.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. W sytuacji pojawienia się ciężkich reakcji alergicznych konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie się po pomoc medyczną.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Frimig

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Frimig?

Frimig to lek stosowany w doraźnym leczeniu napadów migrenowych, zarówno z aurą, jak i bez niej. Każda tabletka leku zawiera sumatryptan.

Czy Frimig jest bezpieczny?

Frimig jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, ale może powodować niepożądane działania, takie jak uczucie zimna lub gorąca, zawroty głowy, nudności, biegunka, bóle brzucha czy uczucie ucisku w klatce piersiowej. Przed użyciem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Na co są tabletki Frimig?

Tabletki Frimig są stosowane w doraźnym leczeniu napadów migrenowych, zarówno z aurą, jak i bez niej. Każda tabletka leku zawiera sumatryptan.

Czy Frimig podnosi ciśnienie?

Frimig może podnieść ciśnienie krwi u niektórych pacjentów, dlatego pacjenci z nadciśnieniem tętniczym powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego leku.

Jak często można brać Frimig?

Nie należy stosować więcej niż jednej dawki Frimig w ciągu 24 godzin, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli lek Frimig nie przynosi ulgi w ciągu jednego napadu migreny, nie należy stosować kolejnej dawki dla tego samego napadu.

Czy Frimig jest na receptę?

Frimig jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Frimig? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSumatriptanum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Zamienniki dla leku Frimig

ApoMigra, Sumamigren.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2024