Seronil

Seronil jest to lek, który wykazuje działanie przeciwdepresyjne i jest stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych oraz dzieci, a także zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i bulimii u dzieci oraz u osób dorosłych. Substancją czynną preparatu jest fluoksetyna.

Działanie Seronil

Lek Seronil to przeciwdepresyjny środek farmakologiczny stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jest on zalecany zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w leczeniu depresji, a także dla osób dorosłych w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz bulimii.

Seronil działa dzięki zawartości fluoksetyny, która należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki z tej grupy zwiększają poziom serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za nastrój i emocje, w mózgu. Fluoksetyna osiąga stacjonarne stężenie w osoczu po kilku tygodniach regularnego stosowania, co może wpłynąć na czas potrzebny do uzyskania pełnego efektu terapeutycznego.

Seronil jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę ze względu na jego działanie i potencjalne skutki uboczne. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych o dawce 10 mg, dostępnych w opakowaniach po 30 lub 100 sztuk, oraz kapsułek twardych 20 mg. Po podaniu doustnym fluoksetyna szybko się wchłania, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 6-8 godzinach od przyjęcia.

Wskazania do stosowania Seronil

 • Depresja: Seronil jest stosowany w leczeniu epizodów depresji u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. Lek pomaga zwiększyć poziom serotoniny w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i łagodzenia objawów depresji, takich jak smutek, apatia, utrata zainteresowań, drażliwość czy trudności z koncentracją.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Seronil jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. OCD charakteryzuje się nawracającymi myślami, obawami lub impulsami (obsesje) oraz koniecznością wykonywania określonych czynności lub rytuałów (kompulsje) w celu złagodzenia lęku. Seronil może pomóc zmniejszyć nasilenie obsesji i kompulsji, co prowadzi do poprawy funkcjonowania codziennego.
 • Bulimia: Lek jest stosowany w leczeniu bulimii u osób dorosłych. Bulimia jest zaburzeniem odżywiania, które charakteryzuje się nawracającymi epizodami objadania się, po których następuje stosowanie szkodliwych działań mających na celu uniknięcie przybierania na wadze, takich jak wymioty, nadużywanie leków przeczyszczających czy nadmierne ćwiczenia. Seronil może pomóc w kontroli napadów objadania się oraz redukcji zachowań kompensacyjnych.

Przeciwwskazania do stosowania leku Seronil

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Seronil ważne jest, aby być świadomym jego przeciwwskazań, które mogą ograniczać możliwość jego stosowania w niektórych sytuacjach. Oto główne przeciwwskazania do stosowania leku Seronil:

 • Nadwrażliwość na fluoksetynę lub inne składniki leku: Jeśli pacjent ma uczulenie na fluoksetynę lub inne składniki zawarte w preparacie, nie powinien stosować Seronilu, aby uniknąć reakcji alergicznych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO: Seronil nie może być stosowany równocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) ani przez 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Wzajemne oddziaływanie tych leków może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest stanem zagrożenia życia.
 • Zespół serotoninowy: Pacjenci, u których wystąpił zespół serotoninowy, nie powinni przyjmować Seronilu. Zespół serotoninowy to stan, w którym poziom serotoniny w mózgu jest zbyt wysoki, prowadząc do objawów takich jak drżenie, ból mięśni, biegunka, zmiany psychiczne i gorączka. W przypadku wystąpienia tych objawów, leczenie Seronilem powinno być przerwane i pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Ciężkie niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni być ostrożni przy stosowaniu Seronilu, ponieważ lek jest metabolizowany przez wątrobę. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu niższej dawki leku lub wyborze alternatywnego leczenia w przypadku pacjentów z istotnymi problemami wątrobowymi.
 • Dzieci poniżej 8 lat: Seronil nie jest zalecany dla dzieci poniżej 8 lat ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.
 • Ciąża i karmienie piersią: Seronil może być stosowany w ciąży tylko w przypadkach, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Podczas karmienia piersią należy zachować ostrożność, ponieważ fluoksetyna przenika do mleka matki. W tych przypadkach lekarz może zdecydować o odpowiednim postępowaniu, takim jak zmiana leku lub przerwanie karmienia piersią.

Dawkowanie Seronil

Dawkę, częstotliwość stosowania leku, a także czas trwania leczenia ustala lekarz. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych oraz kapsułek twardych, które należy popić wodą. Preparat należy przyjmować w trakcie trwania posiłków lub też pomiędzy nimi. Dozwolone jest stosowanie jednej dawki lub preparatu w dawkach podzielonych.

Dawkowanie u osób dorosłych (także w podeszłym wieku):

 • w leczeniu depresji – zalecana dobowa dawka leku to 20 mg. W razie potrzeby dawkę można zwiększać, jednak maksymalna dobowa dawka leku to 60 mg. Efekty leczenia najczęściej są zauważalne po kilku tygodniach od rozpoczęcia stosowania preparatu. Czas trwania leczenia powinien trwać min. 6 miesięcy.
 • w leczeniu bulimii – zalecana dobowa dawka leku to 60 mg.
 • W leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – zalecana dobowa dawka leku to 20 mg. Dawkę tę – w razie potrzeby – można zwiększać, jednak maksymalna dobowa dawka leku to 60 mg. Najczęściej na efekty leczenia trzeba poczekać ok. 10 tygodni.

Dawkowanie w przypadku dzieci oraz młodzieży od 8. roku życia do 18. roku życia:

 • w leczeniu depresji – zalecana dobowa dawka leku – stosowana na początku leczenia – to 10 mg. W razie potrzeby dawkę można zwiększać po upływie 1-2 tygodni, jednak maksymalna dobowa dawka leku to 20 mg. W przypadku dzieci, których masa ciała jest mała lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki. Poprawa powinna nastąpić w ciągu ok. 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Dawkowanie w przypadku osób z zaburzeniami czynności wątroby – w tym przypadku lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawek lub też częstości ich podawania.

Przedawkowanie leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Objawami przedawkowania są:

 • problemy żołądkowo- jelitowe: nudności, wymioty,
 • napady drgawek,
 • zaburzenia czynności płuc,
 • zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego (od stanu podekscytowania aż do stanu śpiączki),
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe (od arytmii, która nie daje objawów aż do zatrzymania akcji serca).

Pominięcie dawki leku

W przypadku, gdy dojdzie do pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, o ile nie zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki. Nie należy podwajać dawki leku w celu uzupełnienia tej dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Stosowania leku nie należy przerywać samodzielnie, nawet w sytuacji, gdy nastąpi poprawa, z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów odstawienia, takich jak:

 • problemy ze snem: tzw. żywe sny, bezsenność, koszmary senne,
 • nudności, wymioty,
 • zmęczenie,
 • osłabienie,
 • stany lękowe,
 • zawroty głowy,
 • bóle głowy,
 • uczucie kłucia, mrowienie,
 • niepokój psychoruchowy,
 • pobudzenie,
 • drżenie.

O zakończeniu leczenia decyduje lekarz. Dawka powinna zostać zmniejszana stopniowo przez okres ok. 1-2 tygodni, co powinno zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Seronil

Stosowanie leku Seronil może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności w niektórych sytuacjach. Należy poinformować lekarza o istniejących stanach zdrowia lub innych czynnikach mogących wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania leku. Do sytuacji, w których ostrożność jest wskazana, zalicza się:

 1. Cukrzyca: Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać dostosowania dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych, ponieważ Seronil może wpłynąć na gospodarkę cukrową.
 2. Choroby serca: Lek może wpływać na funkcjonowanie serca, dlatego osoby z chorobami serca powinny zachować ostrożność i być monitorowane przez lekarza.
 3. Zaburzenia krążenia, skłonność do występowania krwawień i siniaków: Seronil może wpłynąć na krzepliwość krwi, zwiększając ryzyko krwawień. Osoby z zaburzeniami krążenia lub skłonnością do krwawienia powinny być uważnie monitorowane.
 4. Padaczka, napady drgawek: Lek może obniżać próg drgawkowy, zwiększając ryzyko napadów. Osoby z padaczką lub historią napadów drgawkowych powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
 5. Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą wymagać dostosowania dawki leku, ponieważ Seronil jest metabolizowany w wątrobie.
 6. Zaburzenia czynności nerek: Osoby z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawki leku ze względu na zmniejszoną zdolność do eliminacji leku z organizmu.
 7. Jaskra lub ryzyko jej wystąpienia: Lek może wpływać na ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwiększając ryzyko jaskry. Osoby z jaskrą lub zagrożone jej wystąpieniem powinny być monitorowane przez lekarza.
 8. Spowolniona czynność serca w spoczynku połączona z niedoborem soli, który powstał w wyniku biegunki, wymiotów lub też stosowania diuretyków: Pacjenci z tymi problemami powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania Seronilu, ponieważ może to prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.
 9. Epizody maniakalne występujące w przeszłości: Leczenie Seronilem może prowadzić do wystąpienia epizodów maniakalnych u osób z historią takich epizodów.
 1. Stosowanie tamoksifenu: Seronil może wpływać na skuteczność tamoksifenu, stosowanego w terapii hormonalnej u pacjentek z rakiem piersi. Pacjentki stosujące tamoksifen powinny omówić z lekarzem potencjalne ryzyko interakcji.
 2. Stosowanie leków, które mają wpływ na krzepliwość krwi: Seronil może nasilać działanie leków wpływających na krzepliwość krwi, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
 3. Stosowanie diuretyków – dotyczy osób w podeszłym wieku: Osoby starsze stosujące diuretyki mogą być bardziej narażone na działania niepożądane Seronilu, takie jak zaburzenia równowagi elektrolitowej. W takim przypadku lekarz może zalecić dostosowanie dawki leku.
 4. Stosowanie terapii elektrowstrząsowej: W przypadku pacjentów poddawanych terapii elektrowstrząsowej, Seronil może zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań. Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku.
 5. Niepokój odczuwany przy konieczności poruszania się, który jest połączony z niemożnością do siedzenia lub stania w miejscu: Seronil może powodować niepokój ruchowy, dlatego pacjenci z tym objawem powinni być monitorowani przez lekarza.
 6. Ciąża i okres karmienia piersią: Seronil może przenikać do mleka matki i wpływać na rozwój płodu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny omówić z lekarzem ryzyko stosowania leku w stosunku do korzyści dla matki.

Osoby stosujące lek Seronil mogą doświadczyć następujących sytuacji, które wymagają zachowania ostrożności:

 1. Myśli samobójcze oraz myśli związane z samookaleczaniem: Pacjenci przyjmujący Seronil, szczególnie na początku leczenia lub w przypadku osób poniżej 25. roku życia, mogą doświadczyć nasilonych myśli samobójczych lub związanych z samookaleczaniem. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 2. Objawy związane z wystąpieniem zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego: W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka, zmiana stanu świadomości, sztywność mięśni, drżenie mięśni, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 1. Wysypki lub inne reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, obrzęk twarzy, warg, duszność: W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skonsultować się z lekarzem, który może ocenić, czy dalsze stosowanie leku jest bezpieczne.
 2. Spadek masy ciała: Seronil może powodować spadek masy ciała u niektórych pacjentów. Jeśli utrata masy ciała staje się znacząca, należy omówić to z lekarzem.
 3. Zaburzenia funkcji seksualnych: Seronil może powodować zaburzenia erekcji, zmniejszenie libido lub problemy z ejakulacją. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skonsultować się z lekarzem.
 4. Wpływ na sprawność psychomotoryczną: Seronil może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni unikać wykonywania tych czynności, dopóki nie poznają swojej indywidualnej reakcji na lek.
 5. Karmienie piersią: Kobiety karmiące piersią powinny rozważyć odstawienie dziecka od piersi lub przerwanie stosowania leku, gdyż Seronil może przenikać do mleka matki i wpływać na dziecko.
 6. Ciąża: Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania leku, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.
 7. Unikanie spożywania alkoholu: W trakcie leczenia Seronilem należy zrezygnować ze spożywania alkoholu, ponieważ może to nasilać działania niepożądane leku lub pogarszać objawy depresji.

Podsumowując, stosowanie leku Seronil może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi problemami zdrowotnymi lub w przypadku wystąpienia niepożądanych działań. Należy zawsze poinformować lekarza o istniejących stanach zdrowia i wszystkich przyjmowanych lekach, aby lekarz mógł ocenić ryzyko i dostosować dawkowanie leku w razie potrzeby.

Stosowanie leku Seronil z innymi preparatami

Stosowanie leku Seronil z innymi preparatami może prowadzić do interakcji lekowych, które mogą wpływać na skuteczność leczenia lub nasilać działania niepożądane. Poniżej przedstawiamy poszczególne przypadki:

 1. Metoprolol: Ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem fluoksetyny, lek Seronil nie powinien być stosowany równocześnie z metoprololem.
 2. Niektóre nieodwracalne, nieselektywne inhibitory MAO: Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, Seronil nie powinien być stosowany równocześnie z takimi lekami.
 3. Tamoksyfen: Stosowanie Seronilu równolegle z tamoksyfenem może zmniejszyć skuteczność tego ostatniego, dlatego nie zaleca się stosowania tych leków razem.
 4. Mekwitazyna: Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, Seronil nie powinien być stosowany równocześnie z mekwitazyną.
 5. Odwracalne inhibitory MAO typu A, takie jak linezolid czy błękit metylenowy: Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, Seronil nie powinien być stosowany równocześnie z tymi lekami.
 6. Fenytoina: Ze względu na ryzyko wpływu leku Seronil na stężenie fenytoiny we krwi, należy zachować ostrożność przy równoległym stosowaniu tych leków.
 7. Lit, tryptany, tryptofan, tramadol, buprenorfina, selegilina, dziurawiec zwyczajny: Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, należy zachować ostrożność przy równoległym stosowaniu Seronilu z tymi lekami.
 8. Leki mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, niektóre leki przeciwbakteryjne, niektóre leki przeciwistaminowe (mizolastyna, astemizol), leki przeciwmalaryczne (zwłaszcza halofantryna): Należy zachować ostrożność przy równoległym stosowaniu Seronilu z tymi lekami.
 9. Leki, które zmniejszają krzepliwość krwi, np. warfaryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy, inne leki mogące powodować rozrzedzenie krwi: Ze względu na ryzyko wpływu na działanie tych leków, należy zachować ostować ostrożność przy równoległym stosowaniu Seronilu z nimi.
 1. Cyproheptadyna: Ze względu na ryzyko zmniejszenia działania przeciwdepresyjnego preparatu Seronil, należy zachować ostrożność przy równoległym stosowaniu tych leków.
 2. Leki, które wywołują małe stężenie sodu we krwi, takie jak leki moczopędne, karbamazepina, desmopresyna czy okskarbamazepina: Stosowanie Seronilu równocześnie z tymi lekami może prowadzić do zmniejszenia stężenia sodu we krwi, dlatego należy zachować ostrożność.
 3. Leki obniżające próg drgawkowy, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, pochodne fenotiazyny, pochodne butyrofenonu, meflochina, chlorochina, tramadol, bupropion: Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek, należy zachować ostrożność przy równoległym stosowaniu Seronilu z tymi lekami.
 4. Flekainid, propafenon, nebiwolol, atomoksetyna, karbamazepina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, rysperydon: Stosowanie Seronilu równocześnie z tymi lekami może prowadzić do zmiany stężenia tych preparatów we krwi, dlatego należy zachować ostrożność.

Podsumowując, równoległe stosowanie leku Seronil z innymi preparatami może prowadzić do różnych interakcji, które mogą wpłynąć na skuteczność leczenia lub nasilać działania niepożądane. Dlatego ważne jest, aby przed zastosowaniem Seronilu skonsultować się z lekarzem i poinformować go o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uzyskać odpowiednie zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania tych środków.

Z czym nie łączyć leku Seronil

Leki, z Którymi Nie Wolno Łączyć Seronil – Nieodwracalne, nieselektywne inhibitory MAO stosowane w leczeniu depresji są absolutnie przeciwwskazane do równoczesnego stosowania z Seronilem. Może to prowadzić do groźnych dla życia działań niepożądanych, takich jak zespół serotoninowy. Metoprolol, lek stosowany w niewydolności serca, również nie powinien być łączony z fluoksetyną (składnik Seronilu), gdyż może to nasilić jego działania niepożądane, takie jak wolna akcja serca.

Leki, Których Stosowanie z Seronil Nie Jest Zalecane – Tamoksyfen, stosowany w leczeniu raka piersi, może mieć zmniejszoną skuteczność, jeśli jest stosowany równocześnie z fluoksetyną. Odwracalne inhibitory MAO typu A, takie jak linezolid czy błękit metylenowy, są również niewskazane ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych, w tym zespół serotoninowy. Mekwitazyna, stosowana w leczeniu alergii, może mieć zwiększone stężenie we krwi i ryzyko działań niepożądanych, gdy jest stosowana z fluoksetyną.

Leki, Przy Których Wymagana Jest Ostrożność podczas Stosowania Seronil – Fenytoina, lek przeciwpadaczkowy, może wymagać szczególnej ostrożności i częstszego monitorowania stężenia we krwi. Podobnie, lit, tramadol, buprenorfina, tryptany, tryptofan, selegilina i dziurawiec zwyczajny mogą zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego przy równoczesnym stosowaniu z fluoksetyną. Leki wpływające na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne, przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe antydepresanty, niektóre antybiotyki i przeciwmalaryczne, mogą mieć zmienione działanie. Również leki zmniejszające krzepliwość krwi, NLPZ, kwas acetylosalicylowy oraz leki mogące wywoływać hiponatremię, jak moczopędne, desmopresyna, karbamazepina, okskarbamazepina, mogą wymagać szczególnej uwagi. Fluoksetyna może również wpływać na stężenie leków obniżających próg drgawkowy oraz leków przeciwarytmicznych, atomoksetyny, karbamazepiny, trójpierścieniowych antydepresantów, rysperydonu, co może wymagać dostosowania dawek tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Seronil

Skutki uboczne leku Seronil

Możliwość wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków jest powszechna. W przypadku leku Seronil można spodziewać się różnorodnych skutków ubocznych. W celu ułatwienia zrozumienia, skutki uboczne zostały podzielone na kategorie w zależności od ich częstotliwości występowania:

Często występujące skutki uboczne

 • Bezsenność (w tym bezsenność początkowa, środkowa i wczesne przebudzenia rano)
 • Biegunka
 • Nudności
 • Bóle głowy
 • Zmęczenie (także astenia)
 • Zmniejszenie apetytu mogące prowadzić nawet do anoreksji
 • Obniżenie lub utrata libido
 • Zaburzenia snu, niezwykłe sny, wzmożona senność, sedacja, letarg, niepokój ruchowy, lęk, drżenie uczucie napięcia, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, napadowe zaczerwienienie skóry twarzy (również z uderzeniami gorąca), ziewanie, niestrawność i wymioty, suchość w ustach, bóle stawów, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wysypka.

Niezbyt często występujące skutki uboczne

 • Podwyższony nastrój, w tym euforia, depersonalizacja, zaburzenia myślenia, zaburzenia lub całkowity brak orgazmu, ataksja, dyskineza, bruksizm, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia równowagi, mioklonie, rozszerzenie źrenic, duszność, niedociśnienie, zaburzenia połykania, większa tendencja do pojawiania się siniaków, łysienie, zimny pot, uczucie zimna, uczucie gorąca, skurcze mięśni, złe lub nietypowe samopoczucie, trudności związane z oddawaniem moczu, zaburzenia seksualne, reakcje anafilaktyczne.

Rzadko występujące skutki uboczne

 • Reakcje anafilaktyczne, choroba posurowicza, łagodne stany maniakalne, hiponatremia, manie, omamy, stan pobudzenia, ataki paniki, akatyzje, drgawki, późne dyskinezy, zapalenie lub rozszerzanie naczyń krwionośnych, obrzęk naczynioruchowy, ból w przełyku, zapalenie gardła, nadwrażliwość na światło, zatrzymanie moczu, mlekotok.

Wpływ na psychikę i zachowanie:

 • Bezsenność (w tym bezsenność początkowa, środkowa i wczesne przebudzenia rano)
 • Zmniejszenie apetytu mogące prowadzić nawet do anoreksji
 • Zmniejszenie lub utrata libido
 • Zaburzenia snu, niezwykłe sny, wzmożona senność, sedacja, letarg, niepokój ruchowy, lęk, drżenie, uczucie napięcia, drażliwość, obniżenie masy ciała, dreszcze
 • Podwyższony nastrój, w tym euforia, depersonalizacja, zaburzenia myślenia, ataksja, dyskineza, bruksizm, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia równowagi, mioklonie, rozszerzenie źrenic, niedociśnienie, trudności związane z oddawaniem moczu, zimny pot, uczucie zimna, uczucie gorąca, skurcze mięśni, złe lub nietypowe samopoczucie, trudności związane z oddawaniem moczu, reakcje anafilaktyczne, myśli i zachowania samobójcze, jąkanie się, splątanie, zespół serotoninowy, szumy uszne, procesy zapalne płuc o różnej histopatologii i/lub włóknieniu, priapizm, bóle mięśni, krwotok z błony śluzowej, idiosynkratyczne zapalenie wątroby.

Wpływ na układ pokarmowy:

 • Biegunka, nudności, wymioty, suchość w ustach, bóle stawów, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wysypka, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu, krwawienia i zaburzenia ginekologiczne, zaburzenia erekcji i wytrysku (w tym także całkowity brak wytrysku, wytrysk przedwczesny, opóźniony lub wsteczny), krwawienia z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego.

Wpływ na fizjologię:

 • Zaburzenia równowagi elektrolitowej (hiponatremia), rumień wielopostaciowy z ryzykiem rozwoju zespołu toksycznej nekrolizy naskórka (Lyella) lub zespołu Stevensa-Johnsona, choroba posurowicza, łagodne stany maniakalne, omamy, stan pobudzenia, ataki paniki, akatyzja, drgawki, późne dyskinezy, zapalenie lub rozszerzanie naczyń krwionośnych, obrzęk naczynioruchowy, ból w przełyku, zapalenie gardła, nadwrażliwość na światło, zatrzymanie moczu, mlekotok, plamica, wybroczyny.

Inne możliwe skutki uboczne Seronilu, które rzadko występują, to:

 • Zapalenie trzustki, które może powodować ból brzucha, nudności, wymioty i gorączkę.
 • Zaburzenia węchu i smaku, które mogą wpłynąć na jakość życia pacjenta.
 • Zaburzenia rytmu serca, takie jak tachykardia, migotanie przedsionków, bloki przedsionkowo-komorowe, które mogą zagrażać życiu.
 • Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, co może prowadzić do bólów głowy, zaburzeń widzenia i wymiotów.
 • Zapalenie wątroby i żółtaczka, które może wystąpić u osób z uprzednimi chorobami wątroby lub u osób przyjmujących duże dawki leku.
 • Zaburzenia metaboliczne, takie jak hiponatremia, hiperglikemia, hipokaliemia i zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak halucynacje, dezorientacja, psychozy, agresja, samobójcze myśli lub zachowania, które są szczególnie ryzykowne u osób z depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi.
 • Zespół serotoninowy, który może wystąpić w przypadku stosowania fluoksetyny jednocześnie z innymi lekami zwiększającymi stężenie serotoniny w mózgu, powodując objawy takie jak gorączka, drgawki, tachykardia, zaburzenia świadomości i mięśniowe, a nawet zagrażające życiu.

Wszystkie powyższe skutki uboczne Seronilu wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. Pacjenci stosujący ten lek powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli doświadczają jakichkolwiek niepokojących objawów.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Seronil

Pytania naszych Pacjentów

Czy Seronil to silny lek?

Seronil jest lekiem przeciwdepresyjnym, który może być stosowany w leczeniu różnych rodzajów depresji. Jego siła i skuteczność zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Na co działa Seronil?

Seronil (fluoksetyna) jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, który działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co może pomóc poprawić nastrój, zmniejszyć uczucie smutku i zwiększyć energię i motywację. Może być również stosowany w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i bulimii.

Czy po Seronilu się chudnie?

Seronil (fluoksetyna) może powodować skutki uboczne związane z utratą wagi, takie jak zmniejszenie apetytu, nudności i biegunka, ale nie jest to jego główny cel terapeutyczny ani jego główne działanie. Utrata wagi może być jednym z efektów ubocznych Seronilu, ale nie należy go stosować jako leku odchudzającego. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii farmakologicznej.

Jak się czuje po Seronilu?

Odczucia po zażyciu Seronilu (fluoksetyny) mogą różnić się u różnych osób. W ogólnym przypadku, lek ten może pomóc poprawić nastrój, zmniejszyć uczucie smutku i zwiększyć energię i motywację. Może również wystąpić szereg skutków ubocznych, takich jak nudności, biegunka, zmniejszenie apetytu, zmęczenie lub problemy z zasypianiem.

Czy lek Seronil uzależnia?

Seronil nie jest uznawany za substancję uzależniającą, ponieważ nie działa na te same obszary mózgu, co uzależniające substancje, takie jak alkohol czy narkotyki. Jednak jak każdy lek, Seronil może prowadzić do uzależnienia psychicznego od jego korzystania, zwłaszcza jeśli jest stosowany długo lub w dużych dawkach. W przypadku uzależnienia psychicznego, przerwanie stosowania leku może prowadzić do objawów odstawienia.

O jakiej porze brać Seronil?

Seronil zazwyczaj stosuje się raz dziennie, najlepiej rano lub wczesnym popołudniem, ponieważ może wpływać na senność i utrudniać zasypianie, gdy jest przyjmowany późnym wieczorem. Jednak zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza, ponieważ indywidualne potrzeby pacjenta mogą różnić się w zależności od diagnozy i objawów.

Czy Seronil powoduje senność?

Tak, Seronil może powodować senność u niektórych osób, zwłaszcza na początku leczenia lub po zmianie dawki. Może to wpłynąć na zdolność do wykonywania czynności wymagających skupienia uwagi, takich jak prowadzenie samochodu, dlatego zaleca się ostrożność w czasie wykonywania tych czynności.

Czy Seronil zmniejsza apetyt?

Tak, Seronil może zmniejszać apetyt u niektórych osób, co może prowadzić do utraty wagi. Zmniejszenie apetytu jest jednym z potencjalnych skutków ubocznych Seronilu, ale nie występuje u każdego pacjenta. Jeśli pacjent doświadcza znacznego zmniejszenia apetytu podczas przyjmowania Seronilu, powinien skonsultować się z lekarzem.

Kiedy poprawa po Seronilu?

Czas, w jakim można zauważyć poprawę po przyjęciu Seronilu (fluoksetyny), może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i ciężkości choroby. W niektórych przypadkach pierwsze efekty terapeutyczne mogą być zauważalne po kilku dniach lub tygodniach, ale pełna skuteczność leku może wymagać kilku tygodni lub nawet miesięcy regularnego stosowania.

Ile czasu można brać Seronil?

Czas stosowania Seronilu zależy od diagnozy, ciężkości choroby oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. Lekarz zazwyczaj ustala plan terapeutyczny i dawkowanie, a także monitoruje pacjenta podczas stosowania leku. Czas stosowania Seronilu może być różny i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zwykle lek stosuje się przez co najmniej kilka miesięcy, a czasem dłużej.

Czy można pić alkohol po Seronilu?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania Seronilu, ponieważ alkohol może wpływać na skuteczność leku i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy i zaburzenia koordynacji. Ponadto, Seronil i alkohol mogą oddziaływać na siebie w sposób nieprzewidywalny i niebezpieczny, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Czy Seronil to Prozac?

Seronil (fluoksetyna) i Prozac (fluoksetyna) to dwa różne nazwy handlowe dla tego samego leku przeciwdepresyjnego, który należy do grupy leków SSRI (selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny). Oba leki zawierają tę samą substancję czynną i działają w podobny sposób, ale mogą mieć nieco różne skutki uboczne i dawkowanie.

Czy Seronil to SSRI?

Tak, Seronil to lek z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), które są stosowane w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i innych chorób psychiatrycznych.

Czy Seronil jest na receptę?

Tak, Seronil jest lekiem na receptę.

Czy Seronil to lek psychotropowy?

Tak, Seronil jest lekiem psychotropowym, co oznacza, że wpływa na układ nerwowy i jest stosowany w leczeniu różnych chorób psychiatrycznych, takich jak depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i bulimia.

Czy Seronil można brać wieczorem?

Seronil zazwyczaj stosuje się raz dziennie, najlepiej rano lub wczesnym popołudniem, ponieważ może wpływać na senność i utrudniać zasypianie, gdy jest przyjmowany późnym wieczorem. Jednak zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza, ponieważ indywidualne potrzeby pacjenta mogą różnić się w zależności od diagnozy i objawów.

Co się dzieje po przedawkowaniu Seronilu?

Przedawkowanie Seronilu (fluoksetyny) może prowadzić do poważnych działań niepożądanych, takich jak nudności, wymioty, biegunka, problemy z koordynacją ruchową, drgawki, zaburzenia rytmu serca, a w skrajnych przypadkach może wystąpić śpiączka i śmierć. W przypadku przedawkowania lub wystąpienia jakichkolwiek objawów niepokojących należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.

Co lepsze Bioxetin czy Seronil?

Bioxetin (fluoksetyna) i Seronil (fluoksetyna) to dwa różne nazwy handlowe dla tego samego leku przeciwdepresyjnego, który należy do grupy leków SSRI (selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny). Oba leki zawierają tę samą substancję czynną i działają w podobny sposób, ale różnią się nazwą handlową, dawkowaniem i skutkami ubocznymi, a wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Seronil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Seronil

Andepin, Fluoksetyna .

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023