Seretide Dysk 500

Seretide Dysk 500, zawierający salmeterol i flutykazon, jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy i POChP. Salmeterol rozszerza oskrzela, poprawiając przepływ powietrza, a flutykazon zmniejsza obrzęk płuc. Lek stosuje się profilaktycznie, nie na nagłe ataki duszności.

Działanie Seretide Dysk 500

Seretide Dysk 500 działa dzięki dwóm składnikom: salmeterolowi i flutykazonowi propionianowi. Salmeterol jest lekiem długotrwałego działania, który rozszerza oskrzela, ułatwiając przepływ powietrza do i z płuc przez co najmniej 12 godzin. Flutykazon propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie w płucach. Ta kombinacja składników pomaga zapobiegać zaburzeniom w oddychaniu, takim jak duszność i świszczący oddech, charakterystycznym dla astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jednakże nie jest to lek do stosowania w nagłych napadach duszności – w takim przypadku konieczne jest użycie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela, takiego jak salbutamol.

Wskazania do stosowania Seretide Dysk 500

Seretide Dysk 500 jest lekiem przepisywanym do kontrolowania i zapobiegania objawom następujących chorób:

 • Astma: Seretide jest stosowany w leczeniu astmy u osób, u których nie wystarczająco skuteczne jest leczenie za pomocą inhalatora zawierającego tylko kortykosteroid. Seretide pomaga zapobiegać duszności i świszczącemu oddechowi charakterystycznemu dla astmy. Flutykazonu propionian działa przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i podrażnienie w płucach, podczas gdy salmeterol rozszerza oskrzela, poprawiając przepływ powietrza.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Seretide jest również stosowany w leczeniu POChP, która jest długotrwałą chorobą dróg oddechowych związaną z dusznością, kaszlem i produkcją śluzu. Seretide pomaga kontrolować objawy choroby, a także zmniejsza liczbę zaostrzeń objawów POChP. Salmeterol jako lek rozszerzający oskrzela pomaga utrzymać drożność dróg oddechowych, a flutykazonu propionian działa przeciwzapalnie, redukując podrażnienie i obrzęk w płucach.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Seretide Dysk 500

Leku Seretide Dysk 500 nie powinno się stosować, jeśli pacjent jest uczulony na salmeterol, flutykazonu propionian lub laktozę jednowodną, która jest substancją pomocniczą w tym leku.

Środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Seretide Dysk 500, należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli pacjent cierpi na:

 • Chorobę serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca
 • Nadczynność tarczycy
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Cukrzycę (Seretide Dysk może zwiększać stężenie glukozy we krwi)
 • Małe stężenie potasu we krwi
 • Gruźlicę aktualnie leczoną lub przebytą lub inne zakażenia płuc

Dodatkowo, jeśli pacjent doświadcza nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia podczas stosowania Seretide, powinien skontaktować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Przed zastosowaniem leku Seretide Dysk 500, lekarz powinien być poinformowany o wszystkich innych lekach, które pacjent przyjmuje, w tym lekach stosowanych w astmie, lekach bez recepty, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować. Istnieje ryzyko interakcji z lekami takimi jak:

 • Adrenolityki (np. atenolol, propranolol, sotalol)
 • Leki przeciwinfekcyjne (np. ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna) i leki przeciw HIV (np. rytonawir, leki zawierające kobicystat)
 • Doustne lub iniekcyjne kortykosteroidy
 • Leki moczopędne
 • Inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol)
 • Leki zawierające pochodne ksantyny

Ciąża i karmienie piersią:

Przed rozpoczęciem stosowania Seretide Dysk 500, kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby lek Seretide Dysk 500 wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zawartość laktozy:

Każda dawka Seretide Dysk 500 zawiera do 12,5 mg laktozy. Laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych osób.

Jak stosować Seretide Dysk 500?

Seretide Dysk to lek stosowany w terapii astmy i przewlekłej

 1. Otwarcie urządzenia do inhalacji: Chwyć pokrywę jedną ręką, a kciuk drugiej ręki ułóż w wgłębieniu obudowy. Przesuń kciuk we wgłębieniu od siebie, aż usłyszysz kliknięcie. Widoczny stanie się mały otwór w ustniku.
 2. Ustalenie dawki: Ustaw urządzenie do inhalacji z ustnikiem skierowanym do siebie. Możesz trzymać go prawą lub lewą ręką. Przesuń do oporu suwak w kierunku od siebie, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk. Urządzenie jest gotowe do użycia. Przy każdym przesunięciu suwaka kolejna dawka proszku jest gotowa do inhalacji. Unikaj bawienia się suwakiem, ponieważ to prowadzi do ubywania dawek leku.
 3. Wykonanie wdechu: Trzymaj urządzenie w pewnej odległości od ust i wykonaj spokojny, głęboki wydech. Nie wydychaj do wnętrza urządzenia. Włóż ustnik do ust i wykonaj głęboki wdech przez usta, nie przez nos. Wstrzymaj oddech, wyjmij urządzenie z ust. Wstrzymaj oddech przez około 10 sekund lub tyle, aby nie powodowało to dyskomfortu, a następnie wykonaj spokojny wydech.
 4. Zamknięcie urządzenia: Wsuń kciuk we wgłębienie obudowy i przesuń go do siebie. Podczas zamykania urządzenia słychać „kliknięcie”. Suwak ustawiający dawkę automatycznie wraca do pozycji pierwotnej. Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.
 5. Po inhalacji: Wypłukaj jamę ustną wodą i wypluj ją lub szczotkuj zęby, aby zapobiec chrypce i pleśniawkom.

Jeśli chodzi o dawkowanie, zaleca się jedną inhalację dwa razy na dobę dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat z astmą oskrzelową oraz dla dorosłych z POChP. W przypadku dzieci w wieku od 4 do 12 lat, zalecana dawka to również jedna inhalacja dwa razy na dobę, ale przy użyciu Seretide Dysk 100. Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 4 roku życia.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku do podania raz na dobę, rano lub wieczorem, w zależności od tego, kiedy dolegliwości są najbardziej intensywne.

Bardzo ważne jest, aby pacjent nigdy nie zwiększał liczby inhalacji bez zasięgnięcia porady lekarza, nawet jeśli objawy nasilą się. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne dodatkowe leczenie.

Pamiętaj, aby utrzymywać urządzenie do inhalacji w czystości. Ustnik można czyścić suchą, miękką ściereczką.

Jeśli pominięta zostanie dawka leku, nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu jej uzupełnienia. Przyjmij następną dawkę o wyznaczonej porze.

Przerywanie lub nagłe zmniejszanie dawki leku Seretide Dysk może prowadzić do nasilenia się objawów, a nawet do niewydolności nadnerczy. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

obturacyjnej choroby płuc (POChP). Podstawowym celem jest zastosowanie zgodnie z instrukcjami lekarza, a w razie wątpliwości – skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Seretide Dysk 500

Leki z grupy β-adrenolityków i Seretide Dysk – Leki z grupy β-adrenolityków, takie jak atenolol, propranolol, i sotalol, są często stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca. Zastosowanie tych leków razem z Seretide Dysk może prowadzić do zmniejszenia efektywności Seretide. Może to wynikać z przeciwstawnych efektów na układ adrenergiczny, gdzie Seretide stymuluje, a β-adrenolityki blokują.

Leki przeciwzakaźne i Seretide Dysk – Stosowanie leków przeciwzakaźnych, takich jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, oraz niektórych leków stosowanych w leczeniu HIV (np. rytonawir, leki zawierające kobicystat), w połączeniu z Seretide Dysk, może zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. To z kolei może podnosić ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów, takich jak nieregularne bicie serca, czy nasilanie już istniejących objawów niepożądanych.

Kortykosteroidy i Seretide Dysk – Stosowanie doustnych lub iniekcyjnych kortykosteroidów razem z Seretide Dysk może zwiększyć ryzyko zaburzeń funkcji nadnerczy. Szczególnie ważne jest to w przypadku pacjentów, którzy ostatnio przyjmowali kortykosteroidy, ponieważ ich efekty mogą być nasilone.

Leki moczopędne i Seretide Dysk – Leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi mogą wchodzić w interakcje z Seretide Dysk, potencjalnie prowadząc do zaburzeń elektrolitowych, co może wpływać na działanie Seretide.

Inne leki rozszerzające oskrzela i Seretide Dysk – Stosowanie innych leków rozszerzających oskrzela, takich jak salbutamol, razem z Seretide Dysk, może prowadzić do nasilenia efektów działania obu leków. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak przyspieszenie akcji serca czy drżenia mięśniowe.

Leki zawierające pochodne ksantyny i Seretide Dysk – Leki zawierające pochodne ksantyny, często stosowane w leczeniu astmy, mogą wchodzić w interakcje z Seretide Dysk. Ta interakcja może prowadzić do nasilenia niepożądanych efektów obu leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Seretide Dysk 500

Skutki uboczne leku Seretide Dysk 500

Reakcje alergiczne (niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia, u mniej niż 1 na 100 osób): Może pojawić się trudność w oddychaniu, nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel, duszność, swędzenie, wysypka, obrzęki (najczęściej twarzy, warg, języka lub gardła). Innym objawem może być uczucie bardzo szybkiego bicia serca, słabości, pustki w głowie, co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności.

Zapalenie płuc (częste, u pacjentów z POChP): Symptomy obejmują gorączkę, dreszcze, zwiększoną produkcję śluzu, zmianę jego koloru, nasilenie kaszlu lub trudności w oddychaniu.

Bardzo częste skutki uboczne (u więcej niż 1 na 10 osób): Ból głowy, który zwykle zmniejsza się z czasem, oraz zwiększona częstość występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Częste skutki uboczne (u mniej niż 1 na 10 osób): Pleśniawki, ból języka, chrypka, bezgłos, podrażnienie gardła, bóle i obrzęk stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe, zapalenie zatok oraz zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Niezbyt częste skutki uboczne (u mniej niż 1 na 100 osób): Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi, zaćma, bardzo szybkie bicie serca (tachykardia), uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia snu, uczucie lęku, wysypka alergiczna na skórze.

Rzadkie skutki uboczne (u mniej niż 1 na 1000 osób): Nasilenie trudności w oddychaniu po przyjęciu leku, zaburzenia wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm, zmiany zachowania, nierówne bicie serca, zakażenie grzybicze przełyku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości: Depresja lub agresja (szczególnie u dzieci), nieostre widzenie.

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadczy wszystkich wymienionych skutków ubocznych, a wystąpienie i nasilenie tych skutków mogą być różne u różnych osób. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów po zastosowaniu leku, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Seretide Dysk 500

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluticasoni propionas + Salmeterolu ksynafonian
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zamienniki dla leku Seretide Dysk 500

Seretide 50.

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024