Seretide 50

Seretide 50 to lek na astmę z dwiema substancjami: salmeterolem i flutykazonem. Salmeterol utrzymuje drożność oskrzeli przez 12 godzin, a flutykazon zmniejsza obrzęk w płucach. Stosowany codziennie, pomaga zapobiegać duszności i świstom. Nie jest przeznaczony do doraźnej interwencji w razie nagłego ataku astmy; w takim przypadku potrzebny jest szybko działający lek jak salbutamol.

Działanie Seretide 50

Seretide działa na dwa sposoby dzięki zawartym substancjom. Salmeterol jako rozszerzacz oskrzeli utrzymuje drożność dróg oddechowych przez co najmniej 12 godzin. Flutykazon z kolei działa jako kortykosteroid, redukując obrzęk i podrażnienie w płucach. Efektem jest łatwiejsze oddychanie i kontrola objawów astmy. Nie służy do szybkiego złagodzenia napadów astmy, w takim przypadku konieczny jest inny, szybko działający lek.

Wskazania do stosowania Seretide 50

Stosowanie leku Seretide jest zazwyczaj zalecane w określonych sytuacjach, takich jak:

Astmą oskrzelową: W przypadku osób cierpiących na astmę, Seretide jest często używany jako lek kontrolujący objawy. Działa na przewlekłe objawy astmy, pomagając w utrzymaniu drożności dróg oddechowych i redukując zapalenie.

POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc): Lek może być stosowany również w leczeniu objawów POChP, gdzie działa podobnie jak w astmie, pomagając utrzymać drożność dróg oddechowych i redukować stan zapalny.

Kombinowane leczenie: W przypadkach, gdy astma lub POChP nie są skutecznie kontrolowane przez jeden lek, Seretide może być używany w połączeniu z innymi lekami na receptę, aby zapewnić bardziej efektywną kontrolę objawów.

Długotrwała profilaktyka: Wskazany do stosowania u pacjentów, którzy wymagają stałego leczenia zarówno bronchodylatatorami, jak i kortykosteroidami wziewnymi.

Duszność i świsty: W leczeniu objawów takich jak duszność i świsty w drogach oddechowych, z wyjątkiem nagłych ataków, dla których potrzebne są doraźne środki.

Przeciwwskazania do stosowania Seretide 50

 • Nadwrażliwość na Składniki: Nie można stosować tego leku, jeśli pacjent ma alergię na salmeterol, flutykazonu propionian lub inne składniki leku.
 • Dzieci Poniżej Pewnego Wieku: Seretide 50 jest często niewskazany dla dzieci poniżej określonego wieku. Zalecenia wiekowe mogą różnić się w zależności od kraju i produktu.
 • Stan Po Ostrym Ataku Astmy: Leku nie należy używać jako środka doraźnego podczas ostrego ataku astmy.
 • Ciężkie Problemy z Serce, Nerek czy Wątrobą: Osoby z ciężkimi problemami zdrowotnymi, takimi jak niewydolność serca, niewydolność nerek czy choroby wątroby, powinny omówić ze swoim lekarzem możliwość stosowania Seretide.
 • Leczenie Innych Chorób Płucowych: Nie zaleca się stosowania Seretide w leczeniu innych chorób płucowych, które nie są kontrolowane przez leki rozszerzające oskrzela lub kortykosteroidy.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Choć brakuje jednoznacznych danych, zaleca się ostrożność przy stosowaniu Seretide podczas ciąży i karmienia piersią. Konsultacja z lekarzem jest tutaj szczególnie ważna.
 • Interakcje z Inymi Lekami: Niektóre leki, zwłaszcza inne sterydy, leki na serce czy antybiotyki, mogą wchodzić w interakcję z Seretide, co może wymagać dostosowania dawki.

Środki ostrożności przy stosowaniu Seretide 50

Stosując Seretide 50, ważne jest przestrzeganie pewnych środków ostrożności:

 • Regularne Badania: Pacjent powinien regularnie poddawać się badaniom, aby lekarz mógł monitorować efekty leczenia i dostosowywać dawkę.
 • Nie Przekraczać Dawkowania: Ważne jest, aby nie przekraczać zaleconej dawki i zawsze stosować się do wskazówek lekarza.
 • Uwaga na Inne Leki: Jeżeli pacjent korzysta z innych leków równocześnie, ważne jest omówienie tego z lekarzem ze względu na potencjalne interakcje.
 • Ostrzeżenie o Napadach: Seretide nie jest przeznaczony do szybkiego łagodzenia napadów astmy. Zawsze trzymaj pod ręką szybko działający rozszerzacz oskrzeli na wypadek nagłych objawów.
 • Obserwacja Objawów: Jeżeli objawy astmy pogorszą się lub nie będą skutecznie kontrolowane, konieczne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować możliwość stosowania Seretide z lekarzem.
 • Ostrożność przy Innych Chorobach: Osoby z problemami sercowymi, nerkowymi czy z zaburzeniami tarczycy powinny być szczególnie ostrożne i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Przerwanie Leczenia: Nie przerywaj leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli objawy uległy poprawie. Nagłe przerwanie może prowadzić do pogorszenia objawów.
 • Przechowywanie: Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zgodnie z wytycznymi producenta, aby uniknąć zmiany jego składu i efektywności.
 • Aktywność Fizyczna i Dieta: Zaleca się również konsultację z lekarzem w kontekście wpływu leku na zdolność do uprawiania sportów oraz ewentualnych modyfikacji w diecie.

Jak stosować Seretide 50?

Zawsze stosuj Seretide zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lek jest przeznaczony do codziennego użytku i nie powinien być przerywany ani modyfikowany bez porady lekarza. Dawkę podaje się inhalacyjnie przez usta.

Dawkowanie:

 • Dorośli i młodzież od 12 lat: Seretide 50: dwie inhalacje dwa razy na dobę.
 • Dzieci od 4 do 12 lat: Seretide 50: dwie inhalacje dwa razy na dobę.
 • Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 4 lat.

Jeżeli Twoje objawy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej inhalacji na dobę, w zależności od tego, kiedy dolegliwości występują (rano lub wieczorem).

W przypadku nasilenia objawów astmy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie zwiększaj liczby inhalacji bez konsultacji.

Instrukcja użycia inhalatora:

 1. Przed użyciem sprawdź inhalator, czy działa prawidłowo.
 2. Zdejmij nasadkę z ustnika i upewnij się, że jest czysty.
 3. Energicznie wstrząśnij inhalatorem kilka razy.
 4. Trzymaj inhalator pionowo i wykonaj głęboki wydech.
 5. Umieść ustnik w ustach i zacznij powoli wdychać.
 6. W trakcie wdychania, naciśnij inhalator, aby uwolnić dawkę leku.
 7. Wstrzymaj oddech na kilka sekund, a następnie wydychaj spokojnie.
 8. Jeżeli potrzebujesz drugiej dawki, powtórz kroki od 3 do 7.
 9. Po użyciu wypłucz jamę ustną wodą i wypluj.
 10. Nałóż nasadkę z powrotem na ustnik inhalatora.

Uwagi

 • Jeżeli masz problem ze skoordynowaniem wdychania i naciśnięcia inhalatora, lekarz może zalecić używanie komory inhalacyjnej.
 • Jeżeli licznik na inhalatorze pokazuje '020′, to oznacza, że jest czas na wymianę inhalatora.
 • Regularne czyszczenie inhalatora jest niezbędne, aby zapobiec jego zablokowaniu.

Starszym dzieciom lub osobom o słabych rękach może być łatwiej trzymać inhalator w obu dłoniach. Chwycić inhalator dwoma palcami wskazującymi na wierzchu inhalatora i oboma kciukami na dole poniżej ustnika.

Z czym nie łączyć leku Seretide 50

Leki z grupy β-adrenolityków i Seretide – β-adrenolityki, takie jak atenolol, propranolol, i sotalol, są często używane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca. Stosowanie Seretide w połączeniu z tymi lekami może zmniejszyć skuteczność leczenia astmy lub prowadzić do poważniejszych problemów sercowych. Seretide może również zmniejszać skuteczność β-adrenolityków.

Leki przeciwgrzybicze, antybiotyki, leki na HIV i Seretide – Leki takie jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, rytonawir, oraz leki zawierające kobicystat mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu i salmeterolu (składniki Seretide) w organizmie. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia niepożądanych efektów, takich jak nieregularne bicie serca. W takich przypadkach lekarz może zalecić uważne monitorowanie stanu zdrowia.

Kortykosteroidy doustne lub wstrzyknięte i Seretide – Jeśli pacjent niedawno stosował kortykosteroidy doustnie lub w formie wstrzyknięć, może to zwiększyć ryzyko zaburzeń czynności nadnerczy, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu z Seretide. Należy dokładnie informować lekarza o wszelkich niedawno stosowanych kortykosteroidach.

Leki moczopędne i Seretide – Leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi mogą wchodzić w interakcje z Seretide, co może wpływać na równowagę elektrolitową w organizmie i zwiększać ryzyko niektórych działań niepożądanych.

Inne leki rozszerzające oskrzela i Seretide – Stosowanie innych leków rozszerzających oskrzela, takich jak salbutamol, w połączeniu z Seretide może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych związanych z układem oddechowym oraz sercowo-naczyniowym.

Leki zawierające pochodne ksantyny i Seretide – Pochodne ksantyny, często stosowane w leczeniu astmy, mogą interagować z Seretide, co może prowadzić do nasilenia niektórych działań niepożądanych, zwłaszcza tych związanych z układem oddechowym.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Seretide 50

Skutki uboczne leku Seretide 50

Lek Seretide jest stosowany w leczeniu astmy i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), ale jak każdy lek, może on również wywołać różne skutki uboczne. Oto one:

Reakcje alergiczne:
Mogą wystąpić trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel, duszność, swędzenie, wysypka czy obrzęki. Objawy te są stosunkowo rzadkie i występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów.

Bardzo częste działania niepożądane:
Tu zalicza się ból głowy oraz zwiększoną częstotliwość przeziębień u osób z POChP.

Częste działania niepożądane:
W tej kategorii znajdują się pleśniawki w jamie ustnej i gardle, ból języka, bóle i obrzęk stawów, bóle mięśni oraz kurcze mięśni.

Działania niepożądane u pacjentów z POChP:
Do tego zalicza się łatwiejsze siniaczenie, złamania pourazowe, zapalenie zatok, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, oraz zapalenie płuc, które może mieć różne objawy jak gorączka, dreszcze czy nasilony kaszel.

Niezbyt częste działania niepożądane:
Mogą wystąpić zmiany w poziomie cukru we krwi, zaćma, tachykardia, migotanie przedsionków, zaburzenia snu oraz niepokój.

Rzadkie działania niepożądane:
Do rzadkich działań niepożądanych należą zaburzenia wytwarzania hormonów steroidowych, które mogą wpływać na spowolnienie wzrostu, zmniejszenie masy kostnej, jaskrę czy zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:
Mogą wystąpić depresja czy agresja, co jest bardziej prawdopodobne u dzieci, oraz nieostre widzenie.

Jeżeli którekolwiek z tych objawów wystąpi, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem prowadzącym. Lekarz może dostosować dawkę leku lub zasugerować inne formy leczenia w celu zminimalizowania ryzyka skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Seretide 50

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluticasoni propionas + Salmeterolu ksynafonian
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zamienniki dla leku Seretide 50

Seretide Dysk 500.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2024