Saxenda

Saxenda jest to lek, który stosowany jest w celu zmniejszenia masy ciała. Preparat ten stosowany jest w leczeniu nadwagi oraz otyłości. Występuje w formie roztworu do wstrzykiwań i dostępny jest jedynie na receptę. Substancją czynną preparatu jest liraglutyd. Saxenda jest lekiem wydawanym na receptę i nie podlega refundacji.

Saxenda – opis i właściwości leku

Lek Saxenda stosowany jest w leczeniu nadwagi i otyłości, a efektem jego stosowania jest spadek masy ciała. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i jest to roztwór do wstrzykiwań. Saxenda jest lekiem powodującym zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą.

Substancją czynną preparatu jest liraglutyd. Zadaniem tej substancji jest oddziaływanie na receptory, które znajdują się w mózgu i odpowiadają m.in. za kontrolowanie apetytu. Oddziaływanie to polega na zmniejszaniu uczucia głodu poprzez wywoływania uczucia pełności. Liraglutyd działa podobnie do naturalnie występującego hormonu w organizmie, który uwalniany jest po posiłku w jelitach. W efekcie możliwe jest ograniczenie ilości spożywanego pokarmu, a co za tym idzie – spadek masy ciała.

Wskazania do stosowania leku Saxenda

Wskazaniem do stosowania leku Saxenda jest nadwaga (BMI 27 i więcej), oraz otyłość (BMI 30 i więcej), również u osób, u których dodatkowo występują stany związane z wysoką wagą tkj. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy poziom tłuszczów we krwi czy zaburzenia oddychania podczas snu (bezdech senny). Lek należy stosować równolegle z odpowiednią dietą, a także aktywnością fizyczną.

Lek Saxenda wskazany jest do stosowania:

 • w przypadku osób dorosłych, których początkowy wskaźnik masy ciała BMI wynosi 30 kg/m2 lub więcej (otyłość), w połączeniu z dietą o obniżonej wartości kalorycznej, a także zwiększoną aktywnością fizyczną,
 • w przypadku osób dorosłych, których początkowy wskaźnik masy ciała BMI wynosi nie mniej niż 27 kg/m2 i nie więcej niż 30 kg/m2 (nadwaga), i u których występuje przynajmniej 1 współistniejąca choroba związana z masą ciała (np. zaburzenia gospodarki węglowodanowej , cukrzyca typu 2, stan przedcukrzycowy, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny) – w połączeniu z dietą o obniżonej wartości kalorycznej, a także zwiększoną aktywnością fizyczną,
 • u młodzieży powyżej 12. roku życia z otyłością (zgodnie z międzynarodowym standardem dla przedziałku wiekowego 12-18 lat z uwzględnieniem płci) w celu kontrolowania masy ciała, a także jako uzupełnienie zdrowego odżywiania i zwiększonej aktywności fizycznej,
 • u młodzieży powyżej 12. roku życia z masą ciała powyżej 60 kg w celu kontrolowania masy ciała, a także jako uzupełnienie zdrowego odżywiania i zwiększonej aktywności fizycznej.

Skuteczność stosowania leku Saxenda

Podawanie pacjentom leku Saxenda przy dawce 3 mg doprowadziło do zmniejszenia masy ciała o 7,5% w porównaniu ze zmniejszeniem o 2,3% w przypadku placebo. Utrata masy ciała była bardziej widoczna w przypadku kobiet. Występował stały spadek masy ciała u osób stosujących lek Saxenda w pierwszych 40 tygodniach terapii leczenia. ¹

Działanie Saxenda

Liraglutyd, jest „agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1)”, który jest dostępny w Unii Europejskiej pod nazwą Victoza w niższych dawkach (do 1,8 mg na dobę) w leczeniu cukrzycy typu 2. Pełen sposób w jaki Saxenda sprzyjający utracie masy ciała nie jest znany. Badania wskazują, że może to mieć wpływ z działaniem w obszaru mózgu, który reguluje apetyt poprzez przyłączanie się do receptorów GLP1 komórek mózgu i zmniejsza uczucia głodu i zwiększa poczucie sytości.

Oprócz oddziaływania na łaknienie stymuluje wydzielanie insuliny i ogranicza wydzielanie glukagonu zależnie od stężenia glukozy we krwi. U pacjentów można zauważyć obniżenie stężenia glukozy we krwi.

Lek obniża wagę poprzez utratę tkanki tłuszczowej. W większym stopniu zmniejszą się ilość tkanki trzewnej niż ilość tkanki tłuszczowej podskórnej.

Preparat powinien być stosowany wraz z odpowiednią dietą z obniżoną kalorycznością i odpowiednim planem treningowym ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym, który ułatwi redukcję masy ciała. Redukcja masy ciała następuje u pacjenta po połączeniu leku i aktywności i fizycznej.

Przeciwwskazania do stosowania Saxenda

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na liraglutyd lub którykolwiek ze składników preparatu. Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży, a także karmiących piersią. Nie należy podawać leku dożylnie i domięśniowo.

Ważne – Dla Pacjentów u których stosowanie leku przekracza 12 tygodni.

Zanim zaczniesz stosować lek Saxenda to pamiętaj, że jeśli po 12 tygodniach od stosowania leku przy dawce dobowej 3 mg leku pacjent nie utraci minimum 5% początkowej masy ciała, należy przerwać leczenie.

Skład i dawkowanie leku Saxenda

Skład leku

1 wstrzykiwacz leku Saxenda zawiera:

 • substancję czynną – liraglutyd 18 mg,
 • substancje pomocnicze:
 • disodu fosforan dwuwodny,
 • glikol propylenowy,
 • fenol,
 • kwas chlorowodorowy,
 • wodorotlenek sodu,
 • wodę do wstrzykiwań.

Dawkowanie leku

Lek Saxenda występuje w postaci roztworu do wstrzyknięć i przeznaczony jest do stosowania podskórnego (w ramię, udo lub brzuch). Nie należy go wstrzykiwać do żył lub do mięśni. Roztworu tego nie należy stosować równocześnie z innymi lekami, które podawane są w postaci wstrzyknięć (m.in. dotyczy to insuliny). Najczęściej dawka leku zwiększana jest przez okres pierwszych 5 tygodni leczenia. Lek można stosować niezależnie od pory dnia i pory posiłku/spożywania napoju. Istotne jest jednak, aby lek stosować o stałej porze.

Jak dawkować Saxenda?

Lek Saxenda należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj początkowa dawka wynosi stosowanie 0,6 mg raz na dobę. Takie rozpoczęcie dawkowanie ma na celu zwiększenie tolerancji leku. Dokładną dawkę ustala lekarz, częstość stosowania, a także czas trwania terapii. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, związanych ze stosowaniem preparatu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie w przypadku osób dorosłych – najczęściej początkowa dawka wynosi 0,6 mg stosowane 1 raz na dobę. Po okresie min. 1 tygodnia dawkę tę – zgodnie z zaleceniem lekarza – można zwiększać zazwyczaj o 0,6 mg raz na dobę z odstępami co najmniej tygodniowymi, aż do uzyskania dawki 3 mg 1 raz na dobę. Dawka podtrzymująca najczęściej wynosi 3 mg 1 raz na dobę.

W przypadku złej tolerancji leku (trwającej kolejne 2 tygodnie) po zwiększeniu dawki należy zasięgnąć porady lekarskiej. Lekarz ustali czy konieczne będzie zakończenie leczenia.

Jeśli, po 12 tygodniach stosowania preparatu w dobowej dawce 3 mg, początkowa masa ciała nie zmniejszy się o co najmniej 5% to leczenie należy przerwać.

Dawkowanie w przypadku młodzieży pomiędzy 12. a 18. rokiem życia – w tej grupie wiekowej dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania dobowej dawki w wysokości 3 mg stosowanej 1 raz na dobę lub do uzyskania takiej maksymalnej dawki, która jest tolerowana przez pacjenta. Dawki większe od 3 mg na dobę nie są zalecane. Leczenie należy przerwać jeżeli po 12 tygodniach stosowania preparatu w maksymalnej dawce, która tolerowana jest przez pacjenta lub w dawce 3 mg na dobę, nie nastąpi zmniejszenie wskaźnika BMI o min. 4%.

W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy lek Saxenda stosują równolegle z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika, konieczne może być obniżenie dawki insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii. Prepraratu Saxenda nie należy stosować równolegle z innymi lekami aktywującymi receptor GLP-1.

U osób w podeszłym wieku (tj. po 65. roku życia) dawki nie trzeba dostosowywać. U osób, które ukończyły 75. rok życia, nie zaleca się stosowania preparatu z uwagi na brak doświadczenia klinicznego.

Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, a także osoby ze schyłkową niewydolnością nerek) nie należy stosować preparatu. W przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek dawka nie musi być modyfikowana.

Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny stosować preparatu. Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia z uwagi na brak wystarczających danych związanych z bezpieczeństwem stosowania tego preparatu w tej grupie wiekowej.

W przypadku dobierania dawkowania pacjentów z cukrzycą, lekarz sam odpowiednio dostosuje dawkę leków przeciwcukrzycowych. Ma to zapobiec obniżeniu się stężenia glukozy we krwi.

Ważne! NIE wolno zażywaj podwójnej dawki lub zwiększać jej, w celu uzupełnienia dawki, którą się pominęło.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Saxenda

 1. Szczególne środki ostrożności, podczas stosowania leku Saxenda, należy zachować u osób:
 • z ciężką niewydolnością serca,
 • z niewydolnością nerek,
 • z niewydolnością wątroby,
 • z chorobami tarczycy,
 • z ostrym zapaleniem żołądka lub jelit,
 • w wieku powyżej 75 lat.
 1. Leku nie należy stosować u osób:
 • z zapaleniem trzustki,
 • ze stanami zapalnymi pęcherzyka żółciowego,
 • ze stanami zapalnymi kamieni żółciowych.
 1. Lek występuje w postaci roztworu do wstrzyknięć i jest przeznaczony do stosowania podskórnego (w udo, brzuch lub ramię). Preparatu nie należy stosować dożylnie czy domięśniowo.
 2. Stosowanie leku Saxenda może być związane z odwodnieniem lub utratą płynów ustrojowych, najczęściej na skutek mdłości, wymiotów czy biegunki. Należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu poprzez picie dużej ilości płynów.
 3. Po rozpoczęciu stosowania ze wstrzykiwacza lek może być przechowywany w temperaturze niższej niż 30°C lub w lodówce w temperaturze ok. 2 do 8°C (w możliwie najdalszej odległości od elementu chłodzącego), przez okres do 1 miesiąca. W przypadku braku używania wstrzykiwacza należy chronić go przed światłem poprzez założenie nasadki. Leku nie należy stosować w przypadku, gdy roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny/prawie bezbarwny.
 4. Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Należy poinformować lekarza – przed rozpoczęciem terapii – o ciąży, jej planowaniu lub podejrzewaniu, a także jeśli pacjentka karmi piersią.

Stosowanie leku Saxenda z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem stosowania leku Saxenda należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. Preparat Saxenda może wchodzić w interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi, które zaliczają się do grupy pochodnych sulfonylomocznika, z warfaryną oraz innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Leku Saxenda nie należy stosować równolegle z:

 • innymi lekami aktywującymi receptor GLP-1,
 • pochodną sulfonylomocznika lub insuliną – wzrost ryzyka hipoglikemii (w tym ciężkiej jej postaci),
 • wafaryną lub innymi pochodnymi kumaryny – nie istnieją badania dotyczące tych interakcji, dlatego też nie można ich wykluczyć.

Dawki nie trzeba dostosowywać w przypadku równoległego stosowania leku Saxeda wraz z paracetamolem, atorwastatyną, gryzeofulwiną, digoksyną lub lizynoprylem. Istotne klinicznie interakcje preparatu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi nie zostały stwierdzone.

Osoby chorujące na cukrzycę muszą pamiętać, że nie można stosować leku Saxenda jako zamiennik insuliny. Osoby z cukrzycą typu II, którzy przyjmują liraglutyd łącznie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną mogę być narażeni na zwiększone ryzyko hipoglikemii.

Z czym nie łączyć leku Saxenda

Saxenda i pochodne sulfonylomocznika – Przyjmowanie Saxenda wraz z lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak glimepiryd lub glibenklamid, może zwiększać ryzyko hipoglikemii, czyli niskiego poziomu cukru we krwi. Objawy hipoglikemii mogą obejmować drżenie, pocenie się, głód, bóle głowy, zamieszanie, a w skrajnych przypadkach nawet utratę przytomności. W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Lekarz może dostosować dawkę leków przeciwcukrzycowych, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.

Saxenda i insulina – Podobnie jak w przypadku pochodnych sulfonylomocznika, stosowanie Saxenda razem z insuliną może prowadzić do hipoglikemii. Należy zachować ostrożność i monitorować poziom cukru we krwi. Lekarz może zalecić dostosowanie dawki insuliny w celu uniknięcia niskiego poziomu cukru we krwi.

Saxenda i warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe – Saxenda może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, co może zmieniać krzepliwość krwi. W przypadku przyjmowania tych leków wraz z Saxenda, może być konieczne częstsze badania krwi w celu monitorowania krzepliwości. Należy zwrócić uwagę na objawy takie jak nietypowe siniaki lub krwawienia, które mogą wskazywać na problemy z krzepliwością krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Saxenda

Skutki uboczne leku Saxenda

Prowadzone badania kliniczne na grupie 5800 pacjentów wykazały, że u osób stosujących liraglutyd częściej dochodziło do niektórych schorzeń, niż w przypadku pacjentów przyjmujących placebo. Były to przypadki np. kamicy żółciowej, zapalenia pęcherzyka żółciowego czy zwiększenia częstości akcji serca. W przypadku ostrego zapalenia żołądka może spowodować opóźnienie opróżniania żołądka.

Bardzo często występujące działania niepożądane: 

 • mdłości (nudności), wymioty, biegunka, zaparcia – te objawy ustępują najczęściej po kilku dniach lub tygodniach;
 • reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia preparatu.

Często występujące działania niepożądane:

 • zaburzenia czynności żołądka i jelit, takie jak: niestrawność (dyspepsja), zapalenie błony śluzowej żołądka, dolegliwości żołądkowe, ból w górnej części brzucha, zgaga, wzdęcia, gazy, odbijania, suchość w jamie ustnej;
 • uczucie osłabienia lub zmęczenia;
 • zaburzenia smaku;
 • nadmierna produkcja gazów jelitowych;
 • zawroty głowy;
 • trudności w zasypianiu (bezsenność), objawy te zwykle występują podczas 3 pierwszych miesięcy leczenia;
 • kamienie żółciowe;
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak zasinienie, ból, podrażnienie, swędzenie i wysypka);
 • niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Objawy zapowiadające niskie stężenie cukru we krwi mogą się pojawić nagle. Zaliczają się do nich: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, kołatanie serca, nudności, uczucie silnego głodu, zaburzenia widzenia, senność, uczucie osłabienia, nerwowość, niepokój, stan splątania, zaburzenie koncentracji, drżenie. Lekarz udzieli informacji na temat, jak leczyć objawy spowodowane niskim stężeniem cukru we krwi i jak się zachować w przypadku pojawiania się objawów zapowiadających ten stan.

Niezbyt często występujące skutki uboczne:

 • utrata płynów (odwodnienie), wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia i może być spowodowane wymiotami, mdłościami (nudnościami) i biegunką;
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego;
 • reakcje alergiczne, w tym wysypka skórna;
 • ogólne złe samopoczucie;
 • przyspieszone tętno.

Wśród rzadko występujących działań niepożądanych:

 • upośledzenie czynności nerek lub pojawienie się ostrej niewydolności nerek;
 • ostra niewydolność nerek, objawy mogą obejmować zmniejszenie objętości moczu, metaliczny smak w ustach i łatwo powstające siniaki.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Saxenda

Pytania naszych Pacjentów

Czy przy Saxenda można pić alkohol?

Saxenda (liraglutyd) to lek przepisywany w leczeniu otyłości. Zaleca się, aby osoby stosujące Saxenda unikały spożywania alkoholu lub zmniejszyły jego ilość, ponieważ alkohol może wpłynąć na skuteczność leku i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Alkohol może wpłynąć na metabolizm leku Saxenda, co może prowadzić do zmniejszenia jego skuteczności w obniżaniu masy ciała. Ponadto, picie alkoholu może wpłynąć na poziom cukru we krwi, co może pogorszyć kontrolę glukozy u osób z cukrzycą.

O jakiej porze najlepiej brać Saxenda?

Lek można zażywać o każdej porze. Godzina nie ma wpływy na skuteczności stosowania preparatu. Zaleca się, aby lek był przyjmowany o stałej porze. Godzina i miejsce mogą ulec zmianie bez konieczności dostosowywania dawki.

Ile można schudnąć na Saxendzie?

Saxenda jest lekiem stosowanym w leczeniu otyłości. Zazwyczaj osoby stosujące Saxendę mogą schudnąć od 5 do 10 procent masy ciała w ciągu 12 miesięcy. Jednak efekty leczenia są różne u różnych osób i mogą się różnić w zależności od tego, jak dobrze przestrzega się leczenia.

Ile kosztuje miesięczna kuracja Saxenda?

Przy założeniu, że pacjent przyjmuje docelową dawkę Saxenda wynoszącą 3 mg substancji, jeden wstrzykiwacz o pojemności 18 mg zawiera 6 porcji leku, a całe opakowanie zawiera 18 porcji. Miesięczny koszt terapii zależy od liczby dni w danym miesiącu oraz ceny zakupu leku, która może się różnić w różnych aptekach. Miesięczny koszt terapii Saxenda wynosi średnio około 800 złotych. Warto zaznaczyć, że cena leku może ulegać zmianie, dlatego warto sprawdzić aktualne ceny w swoim mieście przed rozpoczęciem leczenia Saxenda.

Co lepsze Saxenda czy Ozempic?

Saxenda i Ozempic są lekami stosowanymi w leczeniu otyłości. Oba leki są analogami GLP-1, a Saxenda jest zarejestrowany jako preparat do leczenia otyłości. Saxenda charakteryzuje się krótszym okresem półtrwania w porównaniu do Ozempic, choć oba leki działają według identycznego mechanizmu. Wybór, który z leków Saxenda czy Ozempic jest lepszy, zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta.    

Kiedy pierwsze efekty po Saxenda?

Osoby stosujące Saxendę mogą doświadczyć pierwszych efektów po około 4-8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, jednak pełny efekt leku zwykle ujawnia się po około 3-4 miesiącach regularnego stosowania. Ważne jest jednak, aby efekty odchudzania były stopniowe i niezbyt szybkie, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Warto także pamiętać, że każdy organizm reaguje indywidualnie na lek, dlatego czas pojawienia się pierwszych efektów może nieco się różnić między pacjentami.

Czy Saxenda jest niebezpieczna?

Saxenda, podobnie jak każdy inny lek, może powodować skutki uboczne i niebezpieczeństwo związane z jego stosowaniem zależy od indywidualnych cech organizmu pacjenta, dawki i sposobu podawania leku oraz innych czynników, takich jak choroby współistniejące czy przyjmowanie innych leków. W praktyce klinicznej stosowanie Saxendy jest uważane za stosunkowo bezpieczne, ale mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak nudności, biegunki, bóle brzucha, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy i zmęczenie.

Jak długo trwa kuracja Saxenda?

Długość kuracji Saxendą zależy od indywidualnego przypadku i zaleceń lekarza. W zależności od potrzeb pacjenta, leczenie Saxendą może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy lub dłużej. Jednak zazwyczaj zaleca się, aby pacjent kontynuował leczenie przez co najmniej 16 tygodni, aby ocenić skuteczność leku w utracie wagi. Po tym czasie lekarz może zdecydować o kontynuacji leczenia lub zakończeniu go, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta i efektów leczenia.

Dlaczego nie chudnę po Saxenda?

Saxenda jest najskuteczniejsza, gdy jest stosowana jako część kompleksowego planu leczenia otyłości, który obejmuje zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną. Jeśli nie obserwujesz utraty wagi po zastosowaniu Saxenda, może to wynikać z niewłaściwego dawkowania, braku zmian w stylu życia, indywidualnych różnic w reakcji na lek, innych problemów zdrowotnych lub po prostu tego, że lek nie jest dla Ciebie odpowiedni.

Jak zdobyć Saxenda? Jaki lekarz przepisze Saxenda?

Saxenda to lek na receptę stosowany w leczeniu otyłości, który może przepisać lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, taki jak endokrynolog. Proces zdobycia Saxenda obejmuje konsultację z lekarzem, ocenę kwalifikacji, przepisanie leku i regularne monitorowanie.

Jak dawkować Saxenda?

Lek Saxenda należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku zależy od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta, wagi ciała oraz reakcji organizmu na lek. Zazwyczaj lekarz zaleca rozpoczęcie leczenia od małej dawki, która stopniowo jest zwiększana w ciągu kilku tygodni. Ostateczna dawka leku, jaką pacjent powinien stosować, wynosi 3 mg dziennie.

Czy Saxenda jest na receptę?

Tak, Saxenda jest lekiem na receptę i można go kupić tylko po uzyskaniu recepty od lekarza. Saxenda jest lekiem stosowanym w leczeniu otyłości u dorosłych i jest przeznaczony do stosowania tylko pod nadzorem lekarza. Lekarz oceni, czy Saxenda jest odpowiedni dla pacjenta i ustali dawkowanie. Pacjenci nie powinni przekraczać zalecanej dawki i powinni regularnie kontrolować swoją wagę i stan zdrowia podczas stosowania Saxenda.

Saxenda efekty po miesiącu

Po miesiącu stosowania Saxenda, pacjenci mogą odczuwać pewne zmniejszenie apetytu oraz pewne utraty wagi, chociaż efekty mogą być różne dla różnych osób. Ważne jest, aby pamiętać, że Saxenda jest najskuteczniejszy, gdy jest używany w połączeniu z dietą i regularną aktywnością fizyczną.

Czy Saxenda odchudza?

Tak, Saxenda może pomóc w odchudzaniu poprzez zwiększenie uczucia sytości, zmniejszenie spożycia kalorii i prowadzenie do utraty masy ciała, w tym spalenia tkanki tłuszczowej. Jednakże, lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i z towarzyszeniem odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej, aby osiągnąć najlepsze efekty w odchudzaniu.

Czy Saxenda spala tłuszcz?

Tak, Saxenda może pomóc w spalaniu tłuszczu, ale nie działa bezpośrednio na tkankę tłuszczową. Liraglutyd zwiększa uczucie sytości, co może pomóc w zmniejszeniu spożycia kalorii i w efekcie prowadzić do utraty masy ciała, w tym spalenia tkanki tłuszczowej.

Czy Saxenda powoduje raka?

Nie ma dowodów na to, że Saxenda (liraglutyd) powoduje raka. Badania kliniczne nie wykazały związku między stosowaniem liraglutydu a ryzykiem wystąpienia nowotworów u pacjentów z otyłością. Jednakże, przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz przeciwwskazań do stosowania tego leku.

Czy Saxenda uszkadza wątrobę?

Według badań klinicznych, długoterminowe stosowanie Saxenda nie wykazuje szkodliwego wpływu na wątrobę u pacjentów z otyłością. Jednakże, przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz przeciwwskazań do stosowania tego leku.

Czy po leku Saxenda jest efekt jojo?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że po zakończeniu leczenia Saxenda wystąpi efekt jojo, ponieważ to zależy od indywidualnych zachowań pacjenta. Efekt jojo oznacza szybkie odzyskanie utraconej wagi po zakończeniu diety lub programu odchudzania. W przypadku Saxenda, ryzyko wystąpienia efektu jojo może być związane z tym, jak pacjent kontynuuje swoje zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną po zakończeniu leczenia.

Kiedy mijają skutki uboczne Saxenda?

Skutki uboczne Saxenda zazwyczaj mijają w ciągu kilku dni lub tygodni od rozpoczęcia stosowania leku. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych lub pojawienia się nowych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Co po odstawieniu Saxendy?

Po odstawieniu Saxenda pacjenci powinni kontynuować zdrową dietę i aktywność fizyczną, które są ważne w utrzymaniu masy ciała. Zaleca się, aby pacjenci skonsultowali się z lekarzem przed odstawieniem leku oraz regularnie kontrolowali swoją masę ciała, aby uniknąć ponownego przyrostu wagi.

Gdzie wstrzykiwać Saxenda?

Saxenda należy wstrzykiwać podskórnie, zazwyczaj w okolicę brzucha, uda lub ramienia. Należy unikać wstrzykiwania w blizny, zaczerwienienia lub obrzęk. Pacjenci powinni otrzymać instrukcje dotyczące wstrzykiwania od lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania leku.

Czy Saxenda podnosi ciśnienie?

Niektóre badania kliniczne sugerują, że stosowanie Saxenda może prowadzić do niewielkiego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi u niektórych pacjentów. Jednakże, wpływ ten jest zazwyczaj niewielki i nie stwierdzono, aby lek ten powodował klinicznie istotne zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym ciśnieniem krwi. Pacjenci powinni regularnie monitorować swoje ciśnienie krwi podczas stosowania Saxenda i informować lekarza o ewentualnych zmianach.

Czy Saxenda ma wpływ na okres?

Badania kliniczne nie wykazały, aby Saxenda miała bezpośredni wpływ na cykl menstruacyjny u kobiet. Jednakże, utrata wagi, którą może powodować stosowanie leku, może wpłynąć na układ hormonalny organizmu i w efekcie na regularność cyklu menstruacyjnego.

Czy Saxenda stosuje się codziennie?

Tak, lek należy stosować codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj zaleca się podawanie leku jednorazowo raz dziennie, w dowolnym czasie dnia, niezależnie od posiłków.

Czy Saxendę trzeba trzymać w lodówce?

Tak, lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Po pierwszym użyciu można przechowywać go w temperaturze pokojowej przez okres do 30 dni. Należy jednak zawsze przeczytać ulotkę lub skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania pełnych informacji.  

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Saxenda ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLiraglutidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovo Nordisk

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Saxenda

Victoza.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2024