Ryspolit

Ryspolit jest lekiem przeciwpsychotycznym. To oznacza, że działa na pewne procesy chemiczne w mózgu, które są odpowiedzialne za objawy niektórych zaburzeń psychicznych.

Działanie Ryspolit

Najważniejszym składnikiem aktywnym w Ryspolit jest rysperydon. Rysperydon jest antagonystą receptora dopaminy i serotoniny, co oznacza, że blokuje działanie tych dwóch neurotransmiterów w mózgu.

Dopamina i serotonina są dwoma głównymi neurotransmiterami, które odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów między komórkami nerwowymi w mózgu. Przy niektórych stanach psychicznych, takich jak schizofrenia, mania i niektóre formy agresji, dopamina i serotonina mogą być nadmiernie aktywne. Ryspolit, poprzez blokowanie działania tych dwóch neurotransmiterów, pomaga w kontroli i złagodzeniu objawów tych stanów.

Szczegółowo, działanie Ryspolit może być opisane w następujący sposób:

 • W leczeniu schizofrenii: Schizofrenia jest chorobą, która polega na tym, że pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość lub dezorientację. Ryspolit działa, blokując działanie nadmiernie aktywnej dopaminy i serotoniny, co pomaga kontrolować halucynacje, urojenia i inne objawy schizofrenii.
 • W leczeniu epizodów maniakalnych: Epizody maniakalne są stanem, w którym pacjent może odczuwać silne pobudzenie, podniecenie, wzburzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny. Są częścią zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Poprzez blokowanie działania nadmiernie aktywnej dopaminy i serotoniny, Ryspolit pomaga kontrolować te epizody manii.
 • W krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długotrwałej agresji: W niektórych przypadkach, agresja może być wynikiem nadmiernej aktywności dopaminy i serotoniny. Ryspolit, blokując działanie tych neurotransmiterów, pomaga kontrolować i zarządzać agresją.

Wskazania do stosowania Ryspolit

Ryspolit, czyli lek zawierający rysperydon, jest stosowany w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych. Poniżej znajdują się najczęstsze wskazania do jego stosowania:

 • Schizofrenia: Schizofrenia to ciężkie zaburzenie psychiczne, które prowadzi do poważnych problemów z myśleniem, czuciem i działaniem. Osoby cierpiące na schizofrenię mogą doświadczać halucynacji, urojeń, myśli paranoidalnych oraz problemów z koncentracją i pamięcią. Ryspolit jest używany do kontroli tych objawów poprzez blokowanie działania nadmiernie aktywnej dopaminy i serotoniny w mózgu.
 • Mania: Mania jest stanem, w którym osoba doświadcza nadmiernego pobudzenia, podniecenia, euforii lub nadmiernej aktywności. Jest często obserwowana u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Ryspolit jest używany do kontroli tych objawów poprzez blokowanie nadmiernej aktywności dopaminy i serotoniny.
 • Agresja u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami behawioralnymi: Ryspolit jest czasem stosowany w celu kontrolowania długotrwałej agresji u dzieci i dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami behawioralnymi, które nie reagują na inne leki.
 • Utrzymywanie stabilności emocjonalnej u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym: Ryspolit może być również stosowany do utrzymania stabilności emocjonalnej u pacjentów, którzy doświadczają cyklicznych zmian nastroju, które charakteryzują zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
 • Autyzm: W niektórych przypadkach, Ryspolit może być stosowany do leczenia niektórych objawów autyzmu, takich jak agresja, samookaleczenie, czy nagłe wybuchy gniewu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ryspolit

Podobnie jak wszystkie leki, Ryspolit nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów i ma pewne przeciwwskazania oraz wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na rysperydon lub jakikolwiek składnik leku: Osoby, które miały wcześniej reakcje alergiczne na rysperydon lub jakikolwiek składnik leku, nie powinny go przyjmować.
 • Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby: Ryspolit jest metabolizowany w wątrobie, więc może być niebezpieczny dla osób z ciężką niewydolnością wątroby. Pacjenci z niewydolnością nerek również powinni unikać tego leku, ponieważ mogą mieć problemy z eliminacją leku z organizmu.

Środki ostrożności:

 • Osoby starsze, zwłaszcza te z demencją: W przypadku osób starszych, zwłaszcza tych z demencją, rysperydon może zwiększać ryzyko udaru i śmierci. Dlatego lek ten powinien być stosowany z dużą ostrożnością w tej populacji.
 • Pacjenci z chorobą serca: Ryspolit może powodować zmiany rytmu serca, które mogą być niebezpieczne dla osób z istniejącymi problemami sercowymi.
 • Pacjenci z cukrzycą: Rysperydon może zwiększyć poziom glukozy we krwi, co może wymagać dostosowania dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych.
 • Pacjenci z zaburzeniami układu krwiotwórczego: Lek może powodować zmniejszenie liczby niektórych typów komórek krwi, takich jak neutrofile, co może zwiększyć ryzyko zakażeń.
 • Osoby z epilepsją: Ryspolit może obniżyć próg drgawkowy, co może zwiększyć ryzyko napadów u osób z epilepsją.
 • Pacjenci z chorobami nerek lub wątroby: Choć jest to przeciwwskazanie, jest też ostrożnością, gdyż dawka może wymagać dostosowania.

Pamiętaj, że decyzję o zastosowaniu Ryspolit powinien podjąć lekarz, który uwzględni indywidualne korzyści i ryzyko dla pacjenta. Stosowanie tego leku powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem medycznym.

Dawkowanie Ryspolit

Ryspolit jest lekiem stosowanym w różnych schorzeniach i jego dawkowanie zależy od konkretnej diagnozy, wieku pacjenta oraz jego masy ciała. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dawkowania i sposobu przyjmowania leku:

Leczenie schizofrenii:

 • Dorośli: Zaczynają od dawki 2 mg na dobę, która może być zwiększona do 4 mg na drugi dzień. W zależności od reakcji pacjenta, dawka może być dostosowana przez lekarza, zazwyczaj do 4-6 mg na dobę. Całkowitą dawkę można podzielić na dwie dawki.
 • Pacjenci w podeszłym wieku: Zaczynają od dawki 0,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 1-2 mg dwa razy na dobę.
 • Dzieci i młodzież: Leku Ryspolit nie zaleca się stosować w leczeniu schizofrenii u osób poniżej 18 roku życia.

Leczenie epizodów maniakalnych:

 • Dorośli: Dawka początkowa to zazwyczaj 2 mg raz na dobę, a następnie dawka jest dostosowywana przez lekarza, zazwyczaj do 1-6 mg raz na dobę.
 • Pacjenci w podeszłym wieku: Zaczynają od dawki 0,5 mg dwa razy na dobę, która może być stopniowo zwiększana do 1-2 mg dwa razy na dobę.
 • Dzieci i młodzież: Ryspolit nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia w leczeniu manii.

Leczenie długotrwałej agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego:

 • Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): Zaczynają od dawki 0,25 mg dwa razy na dobę. Lekarz może dostosować dawkę do 0,5 mg dwa razy na dobę lub 1 mg dwa razy na dobę. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 tygodni.

Leczenie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży:

 • Dzieci o masie ciała poniżej 50 kg: Zaczynają od dawki 0,25 mg raz na dobę, a następnie dawka może być zwiększana co drugi dzień o 0,25 mg. Dawka podtrzymująca to zazwyczaj od 0,25 mg do 0,75 mg raz na dobę.
 • Dzieci o masie ciała 50 kg i więcej: Zaczynają od dawki 0,5 mg raz na dobę, a następnie dawka może być zwiększana co drugi dzień o 0,5 mg. Dawka podtrzymująca to zazwyczaj od 0,5 mg do 1,5 mg raz na dobę.
 • Leczenie nie powinno przekraczać 6 tygodni, a u dzieci poniżej 5 lat lek nie powinien być stosowany.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Wszystkie dawki początkowe oraz kolejne powinny być zmniejszone o połowę, a zwiększanie dawki powinno przebiegać wolniej. Lek należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Ryspolit należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Z czym nie łączyć leku Ryspolit

Leki oddziałujące na mózg i Ryspolit – Rysperydon, substancja aktywna leku Ryspolit, może nasilać działanie uspokajające leków takich jak benzodiazepiny (np. diazepam), opioidy (np. morfina), oraz niektóre leki przeciwhistaminowe (np. difenhydramina). Dlatego przyjmowanie tych środków równocześnie z Ryspolitem wymaga ostrożności, ponieważ może to prowadzić do zwiększonego sedacji i osłabienia.

Leki wpływające na aktywność elektryczną serca i Ryspolit – Leki takie jak te stosowane na malarię, przeciwarytmiczne (np. chinidyna), niektóre przeciwhistaminowe i przeciwdepresyjne mogą oddziaływać na rytm serca. Rysperydon również może wpływać na aktywność elektryczną serca, więc ich wspólne stosowanie może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki zwalniające czynności serca i Ryspolit – Rysperydon może dodatkowo obniżać częstość akcji serca, co w połączeniu z innymi lekami o podobnym działaniu może prowadzić do nadmiernego spowolnienia pracy serca.

Leki zmniejszające stężenie potasu we krwi i Ryspolit – Niektóre leki moczopędne mogą obniżać poziom potasu, co w połączeniu z Ryspolitem może zwiększać ryzyko zaburzeń serca.

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i Ryspolit – Rysperydon może obniżać ciśnienie krwi, co w połączeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia.

Leki na chorobę Parkinsona i Ryspolit – Stosowanie leków takich jak lewodopa wraz z Ryspolitem może być problematyczne, ponieważ rysperydon może wpływać na ich skuteczność.

Leki moczopędne i Ryspolit – Stosowanie Ryspolitu z lekami diuretycznymi, takimi jak furosemid lub chlorotiazyd, szczególnie u osób starszych, może zwiększać ryzyko udaru lub zgonu.

Ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital i Ryspolit – Te leki mogą zmniejszać skuteczność rysperydonu, co może wymagać dostosowania dawki Ryspolitu.

Chinidyna, niektóre leki przeciwdepresyjne, beta-adrenolityki, fenotiazyny, cymetydyna, ranitydyna i Ryspolit – Te leki mogą zwiększać skuteczność Ryspolitu, co może wymagać dostosowania dawki.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ryspolit

Skutki uboczne leku Ryspolit

Działania niepożądane leku zostały podzielone na kilka kategorii według ich częstości występowania. Przedstawiam szczegółowy opis tych skutków ubocznych:

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, gdy:

 • Zakrzepy krwi w żyłach: Mogą powodować obrzęk, ból, zaczerwienienie nogi i mogą przemieszczać się do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.
 • Nagła zmiana stanu psychicznego u pacjenta z otępieniem: Może to sygnalizować udar. Inne objawy to nagłe zwiotczenie lub odrętwienie twarzy, rąk i nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia mowy.
 • Złośliwy zespół neuroleptyczny: Objawy to gorączka, zesztywnienie mięśni, poty, obniżenie poziomu świadomości. Wymaga natychmiastowego leczenia.
 • Priapizm: Stan charakteryzujący się przedłużoną lub bolesną erekcją u mężczyzn. Wymaga natychmiastowego leczenia.
 • Mimowolne, rytmiczne ruchy języka lub twarzy: Może wymagać zaprzestania leczenia lekiem.
 • Ciężka reakcja alergiczna: Objawy to gorączka, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka, duszności, swędzenie skóry, wysypka, spadek ciśnienia krwi.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Trudności z zasypianiem lub niezdolność do zaśnięcia
 • Parkinsonizm: Symptomy to wolne lub nieprawidłowe ruchy, uczucie sztywności lub napięcia mięśni, a czasami uczucie „zamrożenia” ruchów. Inne objawy to: wolny posuwisty chód, drżenie spoczynkowe, zwiększone wydzielanie śliny/ślinienie się, twarz bez wyrazu
 • Senność lub uspokojenie
 • Ból głowy

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

W tej kategorii wymieniono wiele skutków ubocznych, począwszy od zapalenia płuc, objawów przeziębienia, grypy, zakażeń dróg moczowych i zakażeń ucha, aż po zaburzenia snu, dystonie, drżenie, problemy z widzeniem, ból gardła, problemy z oddychaniem, krwawienie z nosa, ból brzucha, problemy z trawieniem, wysypki, bóle mięśni i stawów, nietrzymanie moczu, obrzęki, zmę to: Assistant<|im_sep|>Z powodu ogromnej ilości informacji, podzielę opis skutków ubocznych na kilka części.

Sytuacje w których należy natychmiast zwrócić się do lekarza:

 1. Zakrzepy krwi w żyłach: Objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi. Zakrzepy mogą przemieszczać się poprzez naczynia krwionośne do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 2. Nagła zmiana stanu psychicznego: W przypadku pacjentów z otępieniem, nagłe zwiotczenie lub odrętwienie twarzy, rąk i nóg, szczególnie jednostronne, oraz zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czas, mogą sygnalizować udar. W takiej sytuacji należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
 3. Złośliwy zespół neuroleptyczny: Ten stan charakteryzuje się gorączką, zesztywnieniem mięśni, potami lub obniżeniem poziomu świadomości. Wymaga natychmiastowego leczenia.
 4. Priapizm: To stan, w którym u mężczyzn występuje przedłużona lub bolesna erekcja. Także wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
 5. Mimowolne, rytmiczne ruchy języka lub twarzy: Takie objawy mogą wymagać zaprzestania leczenia ryperidonem.
 6. Ciężka reakcja alergiczna: Jeżeli wystąpią objawy takie jak gorączka, obrzęk ust, twarzy, warg lub języka, duszności, swędzenie skóry, wysypka lub spadek ciśnienia krwi, należy skontaktować się z lekarzem.

Skutki uboczne, które są bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 1. Trudności z zasypianiem lub niezdolność do zaśnięcia.
 2. Parkinsonizm: Stan ten może obejmować wolne lub nieprawidłowe ruchy, uczucie sztywności lub napięcia mięśni (co powoduje, że ruchy pacjenta są nierówne, gwałtowne), a czasami nawet uczucie „zamrożenia” ruchów, po którym następuje odblokowanie. Inne objawy parkinsonizmu obejmują: wolny posuwisty chód, drżenie spoczynkowe, zwiększone wydzielanie śliny/ślinienie się i twarz bez wyrazu.
 3. Senność lub uspokojenie.
 4. Ból głowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ryspolit

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Rispolept?

Rispolept, znany również jako ryperydon, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Występuje w różnych postaciach, w tym jako tabletki, roztwór doustny i zastrzyki. Został opracowany w celu leczenia różnych schorzeń psychicznych.

Czy lek Rispolept jest refundowany?

Rispolept jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce dla pacjentów z diagnozą schizofrenii.

Czy Ryspolit jest na receptę?

Tak, Rispolept jest lekiem na receptę.

Czy Rispolept usypia?

Należy zauważyć, że stopień, w jakim Rispolept powoduje senność, może różnić się w zależności od dawki, jak również od indywidualnej reakcji pacjenta na lek. Niektóre osoby mogą odczuwać tylko lekkie zmęczenie, podczas gdy inne mogą doświadczać silnej senności.

Czy Rispolept uspokaja?

Chociaż Rispolept może przynieść ulgę w stanach pobudzenia, nie jest to lek stricte uspokajający i nie jest zalecany do stosowania w celu łagodzenia lęku czy stresu w krótkotrwałych sytuacjach stresowych. Dlatego, mimo że może on działać uspokajająco w kontekście objawów psychotycznych, nie jest odpowiedni jako środek uspokajający stosowany "na żądanie".

Jak długo można stosować lek Rispolept?

Czas stosowania leku Rispolept zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, w tym rodzaju i nasilenia schorzenia. Może być stosowany przez krótki okres czasu (tygodnie lub miesiące) lub długoterminowo (lata), zależnie od potrzeb pacjenta i decyzji lekarza. Zawsze jednak należy regularnie konsultować się z lekarzem i nie przerywać terapii bez jego wiedzy i zezwolenia.

Kiedy brać Rispolept?

Przyjmowanie leku podczas posiłku może pomóc zmniejszyć pewne efekty uboczne, takie jak nudności. Ważne jest, aby lek był przyjmowany regularnie, w celu utrzymania stałego poziomu leku w organizmie.

Jak szybko po podaniu działa Rispolept?

Generalnie, pewne pozytywne zmiany mogą być zauważalne już w ciągu pierwszych kilku dni leczenia, ale dla pełnego efektu terapeutycznego może być potrzebne kilka tygodni regularnego stosowania leku. W przypadku niektórych pacjentów efekty terapeutyczne mogą być widoczne nawet po 4-6 tygodniach regularnego przyjmowania leku.

Czy Rispolept działa przeciwlękowo?

Nie jest to typowy lek przeciwlękowy, ale może przyczynić się do zmniejszenia niektórych objawów związanych z lękiem, zwłaszcza jeśli są one związane z określonymi stanami psychotycznymi, takimi jak paranoja lub halucynacje. W kontekście tych stanów, Rispolept może pomóc w redukcji intensywności lęku poprzez złagodzenie objawów psychotycznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ryspolit? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRisperidonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Ryspolit

Orizon, Risperon, Rispolept.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023