Orizon

Orizon jest lekiem przeciwpsychotycznym, który zawiera substancję czynną o nazwie rysperydon. Działa poprzez wpływanie na działanie pewnych chemicznych substancji w mózgu nazywanych neuroprzekaźnikami. Główne neuroprzekaźniki, na które wpływa Orizon, to dopamina i serotonina.

Działanie Orizon

Orizon działa przez wpływanie na działanie określonych substancji chemicznych w mózgu zwanych neuroprzekaźnikami. Konkretnie, Orizon działa jako antagonista receptorów dopaminowych i serotoninowych. Oznacza to, że blokuje aktywność tych neuroprzekaźników w mózgu.

 • Dopamina: Ta substancja chemiczna jest odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów w mózgu i odgrywa kluczową rolę w sposobie, w jaki nasz mózg odczuwa przyjemność. Jest to również ważne w kontekście szlaków nagrody i motywacji. W schizofrenii, przypuszcza się, że jest nadmierna aktywność dopaminy w pewnych obszarach mózgu. Blokując działanie dopaminy, risperidon może pomóc w zredukowaniu objawów psychotycznych, takich jak halucynacje, urojenia, myślenie paranoiczne, agresja i dezorganizacja.
 • Serotonina: To jest inny neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za szereg funkcji mózgu, w tym nastrój, apetyt i sen. Blokując serotoninę, risperidon może pomóc w zrównoważeniu nastroju i zmniejszeniu objawów takich jak niepokój i depresja.

Wskazania do stosowania Orizon

Orizon (Risperidonum) jest lekiem antypsychotycznym, który ma wiele wskazań. Poniżej znajduje się lista najważniejszych wskazań do stosowania Orizon:

 • Schizofrenia: Orizon jest często przepisywany dla osób z schizofrenią, chorobą psychiczną, która powoduje zakłócenia myślenia, percepcji, emocji i zachowania. Lek pomaga kontrolować objawy schizofrenii, takie jak halucynacje, urojenia, myślenie paranoiczne, agresja i dezorganizacja.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: Orizon jest również używany do leczenia epizodów manii i hipomanii (gdy osoba ma nadmiernie podniesiony nastrój, energię, mówi szybko i ma racing thoughts) w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Orizon może pomóc zrównoważyć nastrój i zmniejszyć intensywność tych epizodów.
 • Zaburzenia zachowania u osób z demencją: Orizon jest czasami stosowany do kontroli agresji i agitacji u osób z demencją, chociaż zawsze powinien być stosowany z ostrożnością w tej grupie pacjentów, ze względu na zwiększone ryzyko poważnych skutków ubocznych.
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży z autyzmem: Orizon może być przepisany do kontrolowania pewnych problemów z zachowaniem, takich jak agresja, autodestrukcyjność i nagłe wybuchy gniewu u dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności Orizon

Orizon (Risperidonum) jest lekiem, który ma wiele zastosowań, ale ma również pewne przeciwwskazania i wymaga ostrożności podczas stosowania. Poniżej znajduje się szczegółowy opis:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na risperidon: Jeżeli pacjent jest alergiczny na risperidon lub którykolwiek z innych składników leku Orizon, nie powinien go przyjmować. Alergia może objawiać się różnymi symptomami, takimi jak wysypka skórna, świąd, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, języka lub gardła.
 • Współistniejące schorzenia: Osoby z niektórymi schorzeniami, takimi jak ciężka choroba serca, choroba wątroby lub nerek, powinny omówić z lekarzem ryzyko związane ze stosowaniem Orizon.

Środki ostrożności:

 • U osób starszych z demencją: U osób starszych z demencją stosowanie Orizon może prowadzić do zwiększonego ryzyka udarów i śmierci. Dlatego lekarz musi starannie rozważyć korzyści i ryzyko przed zastosowaniem Orizon w tej grupie pacjentów.
 • Podczas stosowania z innymi lekami: Orizon może oddziaływać z innymi lekami, co może zwiększyć ryzyko skutków ubocznych lub wpłynąć na skuteczność tych leków. Ważne jest, aby lekarz był poinformowany o wszystkich lekach, które pacjent aktualnie przyjmuje.
 • Zaburzenia metaboliczne: Orizon może powodować przyrost masy ciała i zaburzenia metaboliczne, takie jak cukrzyca. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem tych efektów.
 • Podczas jazdy i obsługi maszyn: Orizon może powodować senność, zawroty głowy i problemy z widzeniem. Pacjenci powinni być ostrożni podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, dopóki nie wiedzą, jak lek na nich wpływa.
 • U osób z chorobami serca: Orizon może wpływać na rytm serca, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u osób z chorobami serca.

Jak stosować lek Orizon

Orizon, zawierający substancję czynną risperidon, jest lekiem, który zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące dawkowania Orizon:

W leczeniu schizofrenii:

Dorośli: Zwykle dawka początkowa wynosi 2 mg na dobę, dawka ta może być zwiększona drugiego dnia do 4 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może dostosowywać dawkę. Dla większości pacjentów najodpowiedniejsza dawka dobowa wynosi od 4 mg do 6 mg. Ta całkowita dawka dobowa może być podawana jednorazowo lub podzielona na dwie dawki. Lekarz poinformuje, jaki sposób przyjmowania leku Orizon jest najlepszy dla danego pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku: Dawka początkowa to zwykle 0,5 mg dwa razy na dobę. Następnie lekarz może stopniowo zwiększać dawkę do 1 mg – 2 mg dwa razy na dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych:

Dorośli: Dawka początkowa wynosi zwykle 2 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może stopniowo dostosowywać dawkę. Dla większości pacjentów najodpowiedniejsza dawka wynosi od 1 mg do 6 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku: Początkowa dawka wynosi zwykle 0,5 mg dwa razy na dobę. Następnie lekarz może stopniowo dostosowywać dawkę do 1 mg do 2 mg dwa razy na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

W leczeniu długo utrzymującej się agresji u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego:

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): Początkowa dawka wynosi zwykle 0,25 mg dwa razy na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może stopniowo dostosowywać dawkę. Dla większości pacjentów najodpowiedniejsza dawka dobowa wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki 1 mg dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Leku Orizon nie należy stosować u dzieci i młodzieży wieku poniżej 18 lat, chyba że zdecyduje o tym lekarz.

W przypadku braku skuteczności leczenia lub jeżeli pacjent doświadcza ciężkich skutków ubocznych, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zdecydować o zmianie dawki lub zastosowaniu innego leku.

Orizon można przyjmować z jedzeniem lub bez niego. Tabletki powinny być połykane w całości z szklanką wody.

Leku nie należy przerywać bez konsultacji z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej, ponieważ przedwczesne przerwanie leczenia może prowadzić do nawrotu objawów.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, pominiętą dawkę należy pominąć. Następnie należy kontynuować zgodnie z normalnym harmonogramem dawkowania. Nie należy przyjmować dwóch dawek naraz.

W przypadku przedawkowania, co objawia się sennością, nadmiernym pobudzeniem, drgawkami, problemami z kontrolą ruchów ciała, problemami z układem krążenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Orizon

Orizon i leki oddziałujące na mózg – Rysperydon w leku Orizon może nasilać działanie uspokajające benzodiazepin, opioidów i niektórych leków przeciwhistaminowych. Pacjenci przyjmujący te leki powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż połączenie tych substancji może prowadzić do nadmiernej sedacji.

Orizon i leki wpływające na aktywność elektryczną serca – Orizon może oddziaływać z lekami na malarię, przeciwarytmicznymi, przeciwhistaminowymi, przeciwdepresyjnymi i innymi stosowanymi w zaburzeniach psychicznych, mogąc przyczyniać się do zmian w aktywności elektrycznej serca.

Orizon i leki zwalniające czynność serca – Orizon może nasilać efekty leków zmniejszających szybkość pracy serca.

Orizon i leki zmniejszające stężenie potasu we krwi – Niektóre moczopędne mogą obniżać poziom potasu we krwi, co w połączeniu z Orizonem może prowadzić do niebezpiecznych zmian w pracy serca.

Orizon i leki na nadciśnienie tętnicze – Orizon może obniżać ciśnienie krwi, co w połączeniu z lekami antyhipertensyjnymi może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia.

Orizon i leki na chorobę Parkinsona – Leki takie jak lewodopa mogą oddziaływać z Orizonem, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Orizon i moczopędne – Orizon w połączeniu z diuretykami jak furosemid czy chlorotiazyd może zwiększać ryzyko udaru lub zgonu u starszych pacjentów z otępieniem.

Orizon i leki psychostymulujące – Substancje takie jak metylofenidat mogą interagować z Orizonem, zmieniając jego działanie.

Orizon i ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital – Te leki mogą zmniejszać efektywność Orizonu, co może wymagać dostosowania dawki.

Orizon i chinidyna, leki przeciwdepresyjne, beta-adrenolityki, fenotiazyny, cymetydyna, ranitydyna, itrakonazol, ketokonazol, leki na HIV/AIDS, werapamil, sertralina, fluwoksamina – Te substancje mogą nasilać działanie Orizonu, co również może wymagać dostosowania dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Orizon

Skutki uboczne leku Orizon

Orizon, znany również jako Risperidonum, to lek, który może powodować różne działania niepożądane. Poniżej znajduje się szczegółowy opis potencjalnych skutków ubocznych oraz ich prawdopodobieństwo wystąpienia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100) związane z Orizon obejmują:

 • Nagłą zmianę stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie twarzy, kończyn, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy u pacjentów z otępieniem. Objawy te mogą sygnalizować udar.
 • Późne dyskinezy, które to są drgające lub szarpiące niekontrolowane ruchy twarzy, języka lub innych części ciała. W przypadku wystąpienia tych objawów, lekarz może rozważyć odstawienie leku Orizon.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 1000) związane z Orizon obejmują:

 • Zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza nóg, które mogą przemieszczać się poprzez naczynia krwionośne do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.
 • Gorączkę, zesztywnienie mięśni, poty lub obniżenie poziomu świadomości (stan zwany złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być konieczne zastosowanie natychmiastowego leczenia.
 • U mężczyzn może wystąpić przedłużona lub bolesna erekcja. Stan ten jest określany terminem priapizm i wymaga natychmiastowego leczenia.
 • Ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się gorączką, obrzękiem ust, twarzy, warg lub języka, dusznością, swędzeniem skóry, wysypką lub spadkiem ciśnienia krwi.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10) związane z Orizon obejmują:

 • Trudności z zasypianiem lub budzeniem się.
 • Parkinsonizm, który może objawiać się wolnymi lub nieprawidłowymi ruchami, uczuciem sztywności lub napięcia mięśni, a czasami nawet uczuciem „zamrożenia” ruchów.
 • Uczucie senności lub osłabienie czujności.
 • Ból głowy.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 osoby na 10) związane z Orizon obejmują:

 • Zapalenie płuc, zakażenie dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli to User and 1 messages to Assistant<|im_sep|>Pomogę Ci zinterpretować te potencjalne skutki uboczne leku Orizon. Skutki uboczne leku Orizon są zróżnicowane, a ich występowanie zależy od indywidualnej reakcji organizmu każdego pacjenta.

Niektóre skutki uboczne są niezbyt częste, co oznacza, że mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 100. Przykładowo, nagła zmiana stanu psychicznego, nagłe zwiotczenie lub odrętwienie twarzy, kończyn, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy mogą sygnalizować udar, który jest poważnym zdarzeniem i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Inny niezbyt częsty skutek uboczny to późne dyskinezy, które charakteryzują się drgającymi lub szarpiącymi niekontrolowanymi ruchami twarzy, języka lub innych części ciała.

Orizon może również wywołać rzadkie skutki uboczne, które występują u mniej niż 1 osoby na 1000. Przykłady to zakrzepy krwi w żyłach, złośliwy zespół neuroleptyczny (charakteryzujący się gorączką, zesztywnieniem mięśni, potami lub obniżeniem poziomu świadomości), przedłużona lub bolesna erekcja (priapizm) oraz ciężka reakcja alergiczna.

Bardzo częste skutki uboczne Orizonu, które mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10, obejmują trudności z zasypianiem, parkinsonizm, uczucie senności, osłabienie czujności oraz bóle głowy.

Częste skutki uboczne, które mogą wystąpić u 1 osoby na 10, obejmują szereg zakażeń, zwiększenie stężenia hormonu prolaktyny we krwi (co może prowadzić do objawów takich jak obrzęk sutków, trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu erekcji, zmniejszenie popędu płciowego), zwiększenie masy ciała, zaburzenia snu, drażliwość, depresja, lęk, niepokój, dystonię, zawroty głowy, dyskinezy, drżenie, niewyraźne widzenie, przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, duszność, ból gardła, kaszel, krwawienie z nosa, zatkany nos, ból brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, wymioty, nudności, zaparcia, biegunkę, niestrawność, suchość w ustach, ból zęba, wysypkę, zaczerwienienie skóry, skurcz mięśni.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Orizon

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Orizon?

Orizon jest lekiem zawierającym substancję czynną risperidon, który jest klasyfikowany jako atypowy (druga generacja) lek przeciwpsychotyczny. Orizon jest używany w leczeniu różnych stanów i zaburzeń psychicznych.

Czy Orizon i Rispolept to to samo?

Tak, Orizon i Rispolept to de facto dwa takie same produkty, które zawierają tę samą substancję czynną - risperidon. Są to leki przeciwpsychotyczne należące do grupy atypowych neuroleptyków. Obie te marki leków są dostępne w postaci roztworu doustnego o stężeniu 1 mg/ml.

Jak długo można przyjmować lek Orizon?

Czas trwania terapii lekiem Orizon zależy od choroby, która jest leczona, a także od indywidualnej decyzji lekarza prowadzącego. W przypadkach takich jak schizofrenia lub Zespół Tourette'a, leczenie może być długotrwałe, nawet przez wiele lat, natomiast w przypadku epizodów maniakalnych lub agresji u pacjentów z otępieniem, leczenie zwykle trwa do 6 tygodni.

Czy Orizon jest refundowany?

Tak, lek Orizon jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Czy Orizon pomaga?

Tak, lek Orizon, zawierający substancję czynną risperidon, jest skuteczny w leczeniu wielu stanów i schorzeń psychicznych. Risperidon jest atypowym neuroleptykiem, który wpływa na pewne substancje chemiczne w mózgu, które mogą stać się niezrównoważone i powodować różne problemy psychiczne.

Czy Orizon jest na receptę?

Tak, Orizon jest lekiem dostępnym na receptę.

Jak odstawić lek Orizon?

Odstawienie leku Orizon powinno być dokonywane zawsze pod ścisłym nadzorem lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Orizon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRisperidonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Zamienniki dla leku Orizon

Risperon, Rispolept, Ryspolit.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023