Roswera

Roswera to lek, którego głównym zadaniem jest obniżenie poziomu złego cholesterolu – LDL. Na skutek działania tego leku zmniejsza się ryzyko wystąpienia miażdżycy. Preparat ten stosowany jest w dziedzinach medycyny takich jak kardiologia, dietetyka czy medycyna rodzinna. Roswera dostępna jest na receptę i występuje w postaci tabletek.

Działanie Roswera

Lek Roswera stosowany jest przede wszystkim w kardiologii, ale również znalazł swoje miejsce w dietetyce, a także medycynie rodzinnej. Preparat ten wpływa na obniżenie poziomu złego cholesterolu, a tym samym zapobiega rozwojowi miażdżycy.

Substancją czynną leku jest rozuwastatyna, która należy do grupy leków – statyn. Ich główne działanie polega na obniżeniu stężenia lipidów we krwi poprzez zahamowanie aktywności enzymu, który uczestniczy w procesie syntezy cholesterolu. Statyny stosuje się w leczeniu choroby zwanej hipercholesterolemią, a także w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Przy ich regularnym stosowaniu ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych – takich jak zawał serca, udar mózgu, a nawet zgon – zostaje zmniejszone.

Wskazania do stosowania Roswera

Roswera (rosuwastatyna) to lek należący do grupy statyn, które są powszechnie stosowane w leczeniu hipercholesterolemii (wysokiego poziomu cholesterolu we krwi) oraz w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Oto niektóre wskazania do stosowania Roswera:

 • Hipercholesterolemia pierwotna: Roswera jest stosowana u pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu LDL (tzw. „złego cholesterolu”) oraz trójglicerydów we krwi. Leczenie to ma na celu obniżenie poziomu cholesterolu i zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych: Roswera może być stosowana u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu czy choroba wieńcowa. Lek może być stosowany w celu obniżenia ryzyka wystąpienia tych zdarzeń u pacjentów z innymi czynnikiem ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość czy palenie tytoniu.
 • Hipercholesterolemia rodzinną: Roswera może być stosowana u pacjentów z genetycznie uwarunkowaną hipercholesterolemią rodzinną, która charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem cholesterolu LDL we krwi i zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
 • Cukrzyca typu 2: U pacjentów z cukrzycą typu 2, Roswera może być stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu LDL oraz zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Cukrzyca sama w sobie jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, dlatego kontrolowanie poziomu cholesterolu jest ważne w przypadku tych pacjentów.
 • Stabilna choroba wieńcowa: Roswera może być stosowana jako element terapii u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, w celu obniżenia ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca czy innych powikłań sercowo-naczyniowych. Leczenie statynami takimi jak roswera może pomóc w stabilizacji blaszek miażdżycowych, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka ich pęknięcia i powodowania zawału serca lub udaru mózgu.
 • Po zawałach serca i udarach: Roswera może być stosowana u pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, w celu obniżenia ryzyka kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zmniejszenia ryzyka śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie skojarzone z innymi lekami: W niektórych przypadkach Roswera może być stosowana łącznie z innymi lekami, takimi jak ezetymib czy leki hipotensyjne, w celu osiągnięcia lepszej kontroli poziomu cholesterolu we krwi oraz obniżenia ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Należy pamiętać, że stosowanie Roswera, podobnie jak innych statyn, powinno być ściśle kontrolowane przez lekarza, który uwzględni indywidualne potrzeby i przeciwwskazania pacjenta. Leczenie statynami, takimi jak roswera, zwykle jest długotrwałe i wymaga regularnej kontroli poziomu cholesterolu oraz przestrzegania zaleceń dotyczących diety i stylu życia.

Warto zwrócić uwagę na możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem Roswera, takie jak bóle mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki skórne, bóle głowy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych czy rzadziej występujące miopatię czy rabdomiolizę. W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie Roswera jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby, ciężką niewydolnością nerek, nietolerancją niektórych składników leku oraz u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz może również wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak interakcje z innymi lekami czy wcześniejsze reakcje na statyny, przed przepisaniem Roswera pacjentowi.

Przeciwwskazania do stosowania Roswera

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczej leku;
 • czynna choroba wątroby;
 • utrzymujące się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, którego przyczyny nie są znane;
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek;
 • miopatia;
 • równoległe stosowanie cyklosporyny;
 • ciąża;
 • kobiety będące w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji;
 • okres karmienia piersią.

Preparatu w dawce 30-40 mg na dobę nie można stosować u osób, u których występują czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do takich czynników zalicza się:

 • umiarkowane zaburzenia czynności nerek;
 • niedoczynność tarczycy;
 • dziedziczne choroby mięśni występujące w rodzinie;
 • objawy uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn lub fibratów występujące obecenie lub w przeszłości;
 • nadużywanie alkoholu;
 • sytuacje, które mogą prowadzić do wzrostu stężenia leku we krwi;
 • azjatyckie pochodzenie;
 • równoległe stosowanie leków z grupy fibratów.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Roswera

Stosowanie leku Roswera niekiedy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • uczulenie na rozuwastatynę lub jakąkolwiek inną z substancji pomocniczych leku;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia czynności tarczycy;
 • choroby mięśni;
 • ból mięśni – powtarzający się i/lub niewyjaśniony;
 • uzależnienie od alkoholu;
 • nietolerancja niektórych cukrów;
 • ciąża oraz okres karmienia piersią;
 • równoległe stosowanie:
  – leków wpływających na poziom cholesterolu;
  – cyklosporyny;
  – warfaryny;
  – leków na niestrawność;
  – erytromycyny;
  – doustnych środków antykoncepcyjnych;
  – hormonalnej terapii zastępczej;
  – leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem leku Roswera należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty.

Jak stosować Roswera

Lek Roswera jest przeznaczony dla osób dorosłych, a także dzieci oraz młodzieży powyżej 10. roku życia. Dawkowanie jest ściśle powiązane z grupą wiekową, do której się zaliczamy.

W przypadku osób dorosłych najczęściej rozpoczyna się od podania 5-10 mg na dobę. Po okresie 4 tygodni dawkę tę można zwiększyć, ale nie może ona przekroczyć 40 mg na dobę. Najwyższa dawka najczęściej stosowana jest u osób z ciężką hipercholesterolemią, u których występuje duże ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i u których leczenie z zastosowaniem dawki 20 mg na dobę nie przyniosło oczekiwanych efektów.

W przypadku dzieci oraz młodzieży od 10 do 17 roku życia, u których zdiagnozowano rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemię, leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę, a maksymalnie wynosi ona 20 mg na dobę. Kolejne dawki dostosowywane są indywidualnie, ważne jest jednak – przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem tego leku – aby pacjent spełniał określone kryteria:

 • chłopcy muszą być w przynajmniej II fazie wg skali Tannera;
 • dziewczynki muszą być co najmniej 1 rok po wystąpieniu pierwszej miesiączki.

Z czym nie łączyć leku Roswera

Jeżeli planujesz przyjmować Roswerę, istnieje kilka innych leków, z którymi warto zachować ostrożność:

 • Cyklosporyna: Stosowana m.in. po przeszczepach narządów, może wchodzić w interakcje z Roswerą.
 • Warfaryna, klopidogrel, tikagrelor: Leki rozrzedzające krew, które mogą być zaburzone przez Roswerę.
 • Fibraty (gemfibrozyl, fenofibrat) i ezetymib: Inne leki obniżające cholesterol mogą zmienić działanie Roswery.
 • Leki na niestrawność: Stosowane do neutralizacji kwasu solnego w żołądku, mogą wpłynąć na działanie Roswery.
 • Erytromycyna i kwas fusydowy: Antybiotyki, które mogą wchodzić w interakcje z Roswerą. Szczególnie w przypadku kwasy fusydowego istnieje ryzyko rabdomiolizy.
 • Doustne środki antykoncepcyjne: Mogą zmieniać efektywność Roswery.
 • Regorafenib i darolutamid: Leki stosowane w leczeniu raka, które mogą interakcjonować z Roswerą.
 • Hormonalna terapia zastępcza: Może zmieniać działanie Roswery.
 • Leki antywirusowe: W tym leki na HIV i HCV (np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, itd.), które mogą wpływać na efektywność Roswery.

Jeżeli w leczeniu infekcji bakteryjnej musisz przyjmować kwas fusydowy w formie doustnej, Roswerę należy tymczasowo odstawić, ponieważ może to prowadzić do rabdomiolizy (osłabienie mięśni, tkliwość lub ból). Twój lekarz poinformuje Cię, kiedy będziesz mógł bezpiecznie wrócić do stosowania Roswery.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Roswera

Skutki uboczne leku Roswera

 • Zawroty głowy: Mogą wystąpić podczas stosowania Roswery, zwłaszcza na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki. Pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn, gdyż mogą mieć problemy z koncentracją lub koordynacją ruchową.
 • Osłabienie: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać ogólnego zmęczenia i braku energii podczas stosowania Roswery.
 • Nudności, zaparcia: Występują u niektórych pacjentów podczas stosowania Roswery. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy te są uciążliwe.
 • Wzrost stężenia białka w moczu: Może to być wynikiem uszkodzenia nerek, które jest jednym z rzadkich skutków ubocznych Roswery. W przypadku pojawienia się tego objawu, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Cukrzyca: Roswera może zwiększać ryzyko cukrzycy u pacjentów z już istniejącymi czynnikami ryzyka lub u pacjentów z nadwagą. Pacjenci powinni monitorować poziom glukozy we krwi regularnie podczas stosowania Roswery.
 • Skórne reakcje alergiczne tkj. świąd, wysypka: U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje skórne, takie jak świąd lub wysypka. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Ciężka reakcja alergiczna: Jest to rzadkie, ale poważne działanie niepożądane Roswery, które objawia się obrzękiem twarzy, języka i/lub gardła. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
 • Ciężki świąd skóry, któremu towarzyszą guzki: Może wystąpić u niektórych pacjentów podczas stosowania Roswery i wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Uszkodzenie mięśni u osób dorosłych: Może to być poważne powikłanie Roswery, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Może powodować ból mięśni, osłabienie, a w cięższych przypadkach prowadzić do uszkodzenia nerek.
 • Silny ból brzucha, zapalenie trzustki: Mogą wystąpić w rzadkich przypadkach podczas stosowania Roswery. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli doświadczają silnego bólu brzucha.
 • Wzrost aktywności enzymów wątrobowych we krwi: Roswera może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych, co może sugerować uszkodzenie wątroby. W takim przypadku pacjenci powinni skontaktować się z lekarzem, aby wykonać badania w celu potwierdzenia uszkodzenia wątroby.
 • Zażółcenie skóry oraz oczu – żółtaczka: Jest to rzadkie działanie niepożądane Roswery, które objawia się żółtaczką. Pacjenci powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważą zażółcenie skóry i oczu.
 • Obecność krwi w moczu (śladowe ilości): Występuje rzadko i wymaga badania w celu wykluczenia innych powodów krwi w moczu.
 • Zapalenie wątroby: Jest to rzadkie działanie niepożądane Roswery, które wymaga konsultacji z lekarzem i przeprowadzenia badań diagnostycznych w celu potwierdzenia zapalenia wątroby.
 • Drętwienie kończyn dolnych i górnych (uszkodzenie nerwów): Może to być rzadkie powikłanie Roswery, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Ból stawów: Występuje rzadko i zwykle ustępuje po odstawieniu leku.
 • Utrata pamięci: Jest to rzadkie działanie niepożądane Roswery, które wymaga konsultacji z lekarzem i badania neurologicznego.
 • Biegunka: Jest to działanie niepożądane, którego częstotliwość występowania nie jest znana. Jeśli objawy są uciążliwe, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zespół Stevensa-Johnsona: Jest to rzadkie, ale poważne działanie niepożądane, które wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Objawia się skórnymi zmianami i bólami stawów.
 • Kaszel, duszności, obrzęk: Mogą wystąpić w rzadkich przypadkach podczas stosowania Roswery i wymagają konsultacji z lekarzem.
 • Problemy ze snem, koszmary senne: Mogą wystąpić u niektórych pacjentów podczas stosowania Roswery.
 • Zaburzenia funkcji seksualnych: Występują rzadko i mogą obejmować zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji lub trudności z osiągnięciem orgazmu.
 • Stany depresyjne: Mogą wystąpić u niektórych pacjentów podczas stosowania Roswery.
 • Problemy z oddychaniem, męczący kaszel: Mogą wystąpić w rzadkich przypadkach podczas stosowania Roswery i wymagają konsultacji z lekarzem.
 • Gorączka: Jest to działanie niepożądane, którego częstotliwość występowania nie jest znana i wymaga konsultacji z lekarzem, jeśli utrzymuje się lub jest towarzyszone innymi objawami.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych podczas stosowania Roswery, pacjenci powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem. Niektóre skutki uboczne, takie jak uszkodzenie wątroby, uszkodzenie mięśni lub ciężka reakcja alergiczna, wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Lekarze powinni poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania Roswery i monitorować pacjentów pod kątem potencjalnych skutków ubocznych. Pacjenci powinni również przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i unikać przyjmowania większych dawek niż zalecone przez lekarza.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Roswera

Pytania naszych Pacjentów

Jak długo stosować Roswera?

Czas stosowania Roswera może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, celów leczenia i reakcji na lek. Roswera jest zwykle stosowana jako terapia długotrwała, często przez wiele lat, a nawet przez całe życie.

Czy Roswera jest na receptę?

Tak, Roswera jest lekiem na receptę i można go otrzymać wyłącznie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Czy Roswera szkodzi na wątrobę?

Stosowanie Roswery może powodować uszkodzenie wątroby u niektórych pacjentów, choć jest to rzadko występujące działanie niepożądane. Z tego powodu, chociaż nie ma konieczności przyjmowania osłony na wątrobę podczas stosowania leku Roswera, jest to wskazane.

Kiedy zażywać Roswera?

Roswera powinna być zażywana zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj lek jest przyjmowany raz dziennie, bezpośrednio przed posiłkiem lub w trakcie posiłku.

Czy lek Roswera powoduje tycie?

Roswera nie jest znany z powodowania tycia u pacjentów.

Czy tabletki Roswera podnoszą ciśnienie?

Nie ma dowodów na to, że Roswera może powodować wzrost ciśnienia krwi.

Co to jest za lek Roswera i czy jest szkodliwy?

Roswera to lek hipolipidemiczny, którego głównym składnikiem aktywnym jest rozwarstatyna. Lek jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii i zmniejszenia ryzyka chorób serca, takich jak zawał serca lub udar mózgu.

Czy lek Roswera jest bezpieczna?

Roswera jest lekiem stosowanym w leczeniu hipercholesterolemii i chorób serca, który został dokładnie przebadany i zatwierdzony przez władze regulacyjne jako bezpieczny i skuteczny w swoim zastosowaniu.

Czy przy leku Roswera można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Roswera. Spożywanie alkoholu może wpłynąć na skuteczność leku i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie wątroby lub miopatia (choroba mięśni).

Czy można odstawić Roswera?

Nie powinno się samodzielnie przerywać stosowania Roswery bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej lub uzna, że nie potrzebuje już leku.

Czy Roswera to statyny?

Tak, Roswera jest lekiem należącym do grupy statyn, które są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Roswera? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRosuvastatinum calicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKRKA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Roswera

Crosuvo, Romazic, Rosutrox, Zahron, Zaranta.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2024