Crosuvo

Crosuvo to lek z grupy statyn, stosowany głównie w celu obniżania wysokiego stężenia cholesterolu we krwi u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Jest on zalecany, gdy dieta i ćwiczenia okazują się niewystarczające w kontroli poziomu cholesterolu. U pacjentów z wysokim ryzykiem ataków serca, udarów czy innych schorzeń wynikających z miażdżycy, Crosuvo jest również wskazany.

Działanie Crosuvo

Crosuvo działa przez hamowanie enzymu w wątrobie odpowiedzialnego za produkcję cholesterolu. W efekcie, stężenie „złego” cholesterolu LDL we krwi maleje, co zmniejsza ryzyko odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Zmniejsza to również ryzyko poważnych zdarzeń kardio-waskularnych, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar. Lek jest najefektywniejszy, gdy jest używany w połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami. Efektywność i bezpieczeństwo stosowania Crosuvo są regularnie monitorowane przez lekarza, który może dostosować dawkę w zależności od efektów i ewentualnych skutków ubocznych.

Wskazania do stosowania Crosuvo

Wysokie Stężenie Cholesterolu: Pierwsze i najbardziej podstawowe wskazanie do stosowania Crosuvo to wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu zwiększa ryzyko miażdżycy, ataku serca czy udaru. Lek jest zalecany zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Niewystarczająca Kontrola przez Dietę i Ćwiczenia: Jeżeli zmiana stylu życia, obejmująca dietę i ćwiczenia fizyczne, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w kontroli cholesterolu, wówczas lekarz może zalecić stosowanie Crosuvo.

Wysokie Ryzyko Ataku Serca lub Udaru: U osób z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca czy palenie tytoniu, Crosuvo może być zalecane nawet jeżeli poziomy cholesterolu są tylko nieco podwyższone. Lek zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń kardio-waskularnych.

Miażdżyca Tętnic: U pacjentów, u których już zdiagnozowano miażdżycę, Crosuvo pomaga w redukcji odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co może zapobiegać zawałom i udarom.

Kontrola po Zawałach i Udarach: W niektórych przypadkach, Crosuvo może być zalecany dla osób, które już doświadczyły ataku serca lub udaru, w celu prewencji kolejnych zdarzeń kardio-waskularnych.

Przeciwwskazania do stosowania Crosuvo

 • Uczulenie na Rozuwastatynę lub Inne Składniki: Jeżeli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, stosowanie Crosuvo jest przeciwwskazane.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować tego leku. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i poinformować lekarza.
 • Choroby Wątroby i Nerek: Pacjenci z chorobami wątroby lub ciężką chorobą nerek są wykluczeni ze stosowania Crosuvo.
 • Dolegliwości Mięśniowe: Jeżeli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia bóle mięśni, stosowanie leku jest przeciwwskazane.
 • Skojarzenie Leków w Leczeniu HCV: Pacjenci przyjmujący sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir (stosowane w leczeniu HCV) nie powinni stosować Crosuvo.
 • Stosowanie Cyklosporyny: Jeżeli pacjent przyjmuje cyklosporynę, np. po przeszczepie, Crosuvo jest przeciwwskazane.
 • Reakcje Skórne: U pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła ciężka wysypka skórna, pęcherze lub owrzodzenia w jamie ustnej po przyjęciu leków zawierających rozuwastatynę, stosowanie Crosuvo jest niewskazane.

Dodatkowe Przeciwwskazania dla Dawki 40 mg:

 • Umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • Choroby tarczycy
 • Istniejące lub wcześniejsze choroby mięśni
 • Duże ilości alkoholu
 • Pochodzenie z Azji
 • Stosowanie leków z grupy fibratów

Jak stosować Crosuvo?

Dawkowanie dla Dorosłych w Celu Obniżenia Cholesterolu Zgodnie z zaleceniami lekarza, dawka początkowa dla dorosłych może wynosić 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli pacjent stosował wcześniej większe dawki innych statyn. Wybór dawki początkowej zależy od kilku czynników:

 • Poziom cholesterolu w organizmie
 • Stopień ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru
 • Obecność czynników zwiększających ryzyko działań niepożądanych, takich jak choroby nerek czy choroby mięśni

Specjalne Warunki dla Dawki Początkowej 5 mg Lekarz może zalecić dawkę początkową 5 mg, jeżeli pacjent:

 • Pochodzi z Azji
 • Jest w wieku powyżej 70 lat
 • Ma umiarkowanie ciężkie choroby nerek
 • Jest narażony na ryzyko miopatii (chorób i bólów mięśni)

Zwiększanie Dawki i Dawka Maksymalna Po około 4 tygodniach leczenia, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki, w zależności od potrzeb pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Dawki mogą być zwiększane stopniowo: z 5 mg do 10 mg, a następnie do 20 mg i wreszcie do 40 mg, jeżeli jest to konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg i jest zarezerwowana dla pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem kardiovaskularnym, którzy nie reagują na dawkę 20 mg.

Stosowanie w Celu Zmniejszenia Ryzyka Zawału lub Udaru W takim przypadku zalecana dawka dobowa wynosi zwykle 20 mg, chociaż może być ona dostosowana w zależności od indywidualnych czynników ryzyka.

Dawkowanie dla Dzieci i Młodzieży (6-17 lat) Dawkowanie dla tej grupy wiekowej rozpoczyna się od 5 mg raz na dobę i może być zwiększane do maksymalnie 20 mg, w zależności od potrzeb i zaleceń lekarza. Nie zaleca się stosowania dawki 40 mg u dzieci.

Ogólne Wskazówki

 • Lek należy zażywać raz na dobę.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania, zawsze konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Crosuvo

Crosuvo i cyklosporyna Jeżeli przyjmujesz cyklosporynę, na przykład po przeszczepie narządów, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza. Cyklosporyna może wpływać na działanie Crosuvo i vice versa, co może wymagać dostosowania dawek.

Crosuvo i leki zmniejszające stężenie cholesterolu (np. fibraty, ezetymib) Stosowanie Crosuvo jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu może zwiększyć ryzyko działan niepożądanych, w tym uszkodzenia mięśni.

Crosuvo i leki na niestrawność Leki na niestrawność, stosowane do zobojętnienia kwasu żołądkowego, mogą wpływać na wchłanianie Crosuvo, dlatego ważne jest, aby poinformować o ich stosowaniu lekarza.

Crosuvo i antybiotyki (np. erytromycyna, kwas fusydowy) Stosowanie antybiotyków razem z Crosuvo może wpływać na skuteczność jednego lub obu leków i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Crosuvo i doustne środki antykoncepcyjne Jeżeli przyjmujesz antykoncepcję doustną, zalecane jest, aby poinformować o tym lekarza. Istnieje możliwość interakcji między tymi lekami.

Crosuvo i leki na raka (np. regorafenib, darolutamid) Stosowanie leków na raka razem z Crosuvo może wpłynąć na ich skuteczność oraz zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Crosuvo i hormonalna terapia zastępcza Jeżeli jesteś na hormonalnej terapii zastępczej, poinformuj o tym lekarza, gdyż może to wpłynąć na działanie Crosuvo.

Crosuvo i leki antywirusowe (np. na HIV lub HCV) Niektóre leki antywirusowe mogą wpływać na metabolizm Crosuvo, zwiększając ryzyko działań niepożądanych, dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o ich stosowaniu.

Crosuvo i leki rozrzedzające krew (np. warfaryna, acenokumarol, fluindion) Stosowanie Crosuvo z lekami rozrzedzającymi krew może zwiększyć ryzyko krwawienia, dlatego konieczna jest ostrożność i regularne badania kontrolne.

Crosuvo i kwas fusydowy Jeżeli w leczeniu infekcji bakteryjnej musisz stosować kwas fusydowy w postaci doustnej, Crosuvo powinno być tymczasowo odstawione. Może to prowadzić do osłabienia mięśni, tkliwości lub bólu.

Crosuvo z jedzeniem i piciem Lek można zażywać niezależnie od posiłków, jednak ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich suplementach diety, które przyjmujesz, gdyż mogą one wpływać na działanie leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Crosuvo

Skutki uboczne leku Crosuvo

Sytuacje Wymagające Natychmiastowej Interwencji Medycznej

Jeżeli wystąpią takie objawy jak:

 • Problemy z oddychaniem i obrzęki na twarzy, ustach, języku lub gardle.
 • Bardzo nasilone swędzenie skóry.
 • Groźne wysypki skórne, które mogą być związane z gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevensa-Johnsona).
 • Rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek).

należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się po pomoc medyczną.

Działania Niepożądane Wymagające Konsultacji z Lekarzem

Należy również przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem w przypadku:

 • Długotrwałych bólów mięśni czy rabdomiolizy.
 • Objawów zespołu toczniopodobnego, jak wysypka, choroby stawów i zmiany hematologiczne.

Często Występujące Działania Niepożądane

Do łagodniejszych działań niepożądanych należą:

 • Ból głowy, ból brzucha, zaparcie, nudności, bóle mięśni, osłabienie, zawroty głowy.
 • Zwiększenie ilości białka w moczu.
 • Cukrzyca.

Działania Niepożądane Występujące Niezbyt Często

 • Wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne.

Działania Niepożądane Występujące Rzadko

 • Silne bóle brzucha (zapalenie trzustki).
 • Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi.
 • Większa niż zwykle skłonność do krwawień lub powstawania siniaków.

Działania Niepożądane Występujące Bardzo Rzadko

 • Żółtaczka, zapalenie wątroby, obecność krwi w moczu.
 • Bóle stawów, utrata pamięci, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Nieokreślone Częstość Działań Niepożądanych

W tej kategorii znajdują się takie objawy jak:

 • Biegunka, kaszel, płytki oddech, obrzęk, zaburzenia snu, depresja.
 • Problemy z oddychaniem, uszkodzenia ścięgien, stałe osłabienie mięśni.

Specyficzne Sytuacje

Jeśli pacjent ma osłabienie rąk czy nóg, nasilające się po okresach aktywności, podwójne widzenie, opadanie powiek, trudności z połykaniem czy duszności, to może to świadczyć o miastenii lub miastenii ocznej. Należy wówczas porozmawiać z lekarzem.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny i nie wszystkie działania niepożądane muszą wystąpić. Monitoring medyczny i stały kontakt z lekarzem prowadzącym są kluczowe w procesie leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Crosuvo

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest lek Crosuvo?

Crosuvo to lek z grupy statyn, używany do obniżania poziomu cholesterolu i innych lipidów, często stosowany w ramach kompleksowego leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Czy Crosuvo zawiera statyny?

Crosuvo to lek zawierający Rosuvastatinum, statynę używaną do obniżania poziomu "złego" cholesterolu LDL w organizmie jako część kompleksowego programu leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Jak brać Crosuvo?

Crosuvo należy zażywać raz na dobę, o dowolnej porze, z jedzeniem lub na czczo, i popijać wodą, przy czym zaleca się przyjmowanie go o tej samej porze każdego dnia.

Czy przy Crosuvo można pić alkohol?

Ostrożność w spożywaniu alkoholu podczas terapii Crosuvo jest zalecana, ze względu na dodatkowe obciążenie dla wątroby i potencjalne osłabienie skuteczności leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Crosuvo? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRosuvastatinum calicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Ltd.

Zamienniki dla leku Crosuvo

Romazic, Rosutrox, Roswera, Zahron, Zaranta.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2023