Prefaxine

Prefaxine to lek zawierający wenlafaksynę, stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji i fobii społecznej. Hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, co nasila aktywność neuroprzekaźników.

Działanie Prefaxine

Prefaxine, zawierający wenlafaksynę, działa poprzez wpływ na poziomy pewnych substancji chemicznych w mózgu zwanych neuroprzekaźnikami, takich jak serotonina i noradrenalina. Wenlafaksyna hamuje wychwyt zwrotny tych substancji, co prowadzi do zwiększenia ich aktywności w mózgu.

To działanie przyczynia się do zmniejszenia objawów depresji i lęku. Wenlafaksyna jest klasyfikowana jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Warto pamiętać, że efekty lecznicze tego leku mogą nie być widoczne od razu – często potrzeba kilku tygodni regularnego stosowania, zanim pacjent zauważy poprawę.

Wskazania do stosowania Prefaxine

Prefaxine, który zawiera substancję czynną wenlafaksynę, jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. W zależności od poszczególnego przypadku, może być zalecany przez lekarza do leczenia następujących stanów:

 • Depresja: Lek jest najczęściej przepisywany dla osób z ciężką depresją. Wenlafaksyna, działając jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, zwiększa poziomy tych neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w zmniejszaniu objawów depresji.
 • Zaburzenia lękowe: Prefaxine może być używane do leczenia różnych zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lękowych uogólnionych (GAD), fobii społecznych i zaburzeń paniki. Działa poprzez zmniejszenie nadmiernej aktywności nerwowej, co pomaga w złagodzeniu objawów lęku.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: Chociaż wenlafaksyna nie jest pierwszym wyborem w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, może być używana w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli inne leki okazały się nieskuteczne.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): W niektórych przypadkach, Prefaxine może być zalecane do leczenia PTSD. W tej sytuacji, lek pomaga w regulacji nastroju i zmniejszeniu objawów takich jak lęki, koszmary senne, czy intensywne wspomnienia traumaticznych wydarzeń.
 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży: W niektórych przypadkach, Prefaxine może być zalecane dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, chociaż jego użycie w tej grupie wiekowej jest ściśle monitorowane i wymaga specjalnej ostrożności.

Zawsze pamiętaj, że Prefaxine jest lekiem na receptę i powinno być stosowane tylko pod nadzorem lekarza. Nie każdy pacjent reaguje na leczenie wenlafaksyną tak samo, a skuteczność leku może zależeć od wielu czynników, takich jak ciężkość stanu, ogólny stan zdrowia pacjenta, inne leki, które pacjent przyjmuje, i wiele innych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Prefaxine

Podobnie jak wszystkie leki, Prefaxine ma pewne przeciwwskazania i wymaga ostrożności podczas stosowania. Przeciwwskazania to sytuacje, w których nie powinno się stosować leku, podczas gdy środki ostrożności dotyczą sytuacji, w których lek można stosować, ale wymaga dodatkowej uwagi.

Przeciwwskazania do stosowania Prefaxine obejmują:

 • Nadwrażliwość na wenlafaksynę lub dowolny składnik leku: Osoby z historią reakcji alergicznych na wenlafaksynę lub jakikolwiek inny składnik leku nie powinny stosować Prefaxine.
 • Równoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO): Leki z grupy IMAO, takie jak selegilina lub fenelzina, mogą powodować poważne, potencjalnie niebezpieczne interakcje z wenlafaksyną.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek mogą mieć problemy z metabolizmem i wydalaniem wenlafaksyny, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.

Środki ostrożności podczas stosowania Prefaxine obejmują:

 • Zaburzenia serca: Wenlafaksyna może powodować zwiększenie tętna i ciśnienia krwi, więc lekarze muszą monitorować te parametry u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami serca.
 • Epilepsja: Lek może zwiększyć ryzyko napadów, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z epilepsją.
 • Bipolarna choroba afektywna: U pacjentów z tą chorobą wenlafaksyna może wywołać manię lub hipomanię, dlatego należy monitorować pacjenta pod kątem tych objawów.
 • Tendencje samobójcze: U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, mogą wystąpić myśli samobójcze. Pacjenci i ich rodziny powinni być informowani o konieczności natychmiastowego zgłoszenia jakichkolwiek zmian w nastroju pacjenta.
 • Zespół serotoninowy: Równoczesne stosowanie Prefaxine z innymi lekami, które zwiększają poziom serotoniny, może prowadzić do zespołu serotoninowego, potencjalnie niebezpiecznego stanu, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Zatrzymanie leczenia: Nagłe odstawienie wenlafaksyny może prowadzić do objawów odstawiennych. Lekarz powinien doradzić pacjentowi, jak bezpiecznie zmniejszać dawkę leku, aby uniknąć tych objawów.
 • Ciąża i karmienie piersią: Wenlafaksyna przenika do mleka matki i może mieć wpływ na rozwój płodu. Dlatego jej stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią powinno być starannie rozważane i ograniczone do sytuacji, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.
 • Starsi pacjenci: Starsi pacjenci mogą być bardziej podatni na działania niepożądane Prefaxine, takie jak nadciśnienie, a także mogą mieć większe ryzyko upadków związanych z zawrotami głowy lub sennością.
 • Zaburzenia psychiczne: U osób z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, Prefaxine może pogorszyć niektóre objawy, takie jak myśli paranoidalne.
 • Niewydolność nerek lub wątroby: U pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek lub wątroby mogą być konieczne dostosowanie dawki i ścisłe monitorowanie.
 • Choroba alkoholowa: Osoby uzależnione od alkoholu mogą mieć zwiększone ryzyko działań niepożądanych Prefaxine, ponieważ alkohol może nasilać niektóre z tych działań.

Dawkowanie Prefaxine

Dawkowanie i sposób stosowania Prefaxine zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia pacjenta, odpowiedzi na leczenie i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych. Dokładne dawkowanie i sposób stosowania Prefaxine powinny zawsze być ustalane indywidualnie przez lekarza.

Początkowe dawkowanie: Zwykle zalecane początkowe dawkowanie wynosi 75 mg na dobę, podawane w jednej lub dwóch dawkach. Lekarz może zdecydować o rozpoczęciu leczenia od niższej dawki, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka działań niepożądanych.

Zwiększanie dawki: Jeżeli odpowiedź na leczenie jest niewystarczająca, lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki. Zwiększanie dawki powinno odbywać się powoli, a najwyższa zalecana dawka wynosi 375 mg na dobę.

Podawanie leku: Prefaxine można podawać niezależnie od posiłków. Leku nie należy żuć ani rozgryzać, a kapsułki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu.

Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia jest indywidualny i zależy od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Lekarz powinien regularnie oceniać, czy dalsze leczenie jest konieczne. Z reguły, leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów.

Przerwanie leczenia: Przerwanie leczenia Prefaxine powinno odbywać się stopniowo pod nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia.

Przypadkowe pominięcie dawki: W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jest już czas na następną dawkę, powinien pominąć zapomnianą dawkę i wrócić do regularnego schematu dawkowania.

Pamiętaj, że te wskazówki są ogólne i mogą nie dotyczyć każdego pacjenta. Zawsze powinieneś stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty dotyczących stosowania Prefaxine.

Z czym nie łączyć leku Prefaxine

Inhibitory Monoaminooksydazy (IMAO) i Prefaxine – Lek Prefaxine nie powinien być stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy, które są używane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmował IMAO w ciągu ostatnich 14 dni. Stosowanie tych leków razem może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.

Zespół Serotoninowy i Prefaxine – Stosowanie Prefaxine może powodować zespół serotoninowy, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z tryptanami, SSRI, SNRI, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami zawierającymi lit, linezolid, moklobemid, sybutraminę, tramadol, fentanyl, tapentadol, petydynę, pentazocynę, buprenorfinę, dekstrometorfan, metadon, błękit metylenowy, dziurawiec zwyczajny, tryptofan, leki przeciwpsychotyczne. Objawy zespołu serotoninowego obejmują niepokój ruchowy, omamy, utratę koordynacji, przyspieszone tętno, podwyższoną temperaturę, zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunkę, śpiączkę, nudności, wymioty. W przypadku podejrzenia zespołu serotoninowego, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub na izbę przyjęć.

Leki Wpływające na Rytm Serca i Prefaxine – Jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne (chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid), leki przeciwpsychotyczne (tiorydazyna), antybiotyki (erytromycyna, moksyfloksacyna), leki przeciwhistaminowe, powinien poinformować o tym lekarza. Stosowanie tych leków z Prefaxine może powodować problemy z rytmem serca.

Inne Leki i Prefaxine – Współużytkowanie Prefaxine z ketokonazolem, haloperydolem, rysperydonem, metoprololem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi wymaga ostrożności i konsultacji z lekarzem, ze względu na potencjalne interakcje.

Prefaxine należy przyjmować z pokarmem, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia żołądka. Alkohol powinien być unikany podczas stosowania Prefaxine, ponieważ może nasilać działania niepożądane, takie jak senność czy zaburzenia koordynacji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Prefaxine

Skutki uboczne leku Prefaxine

Podobnie jak w przypadku większości leków, stosowanie Prefaxine może wiązać się z pewnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ważne jest jednak zrozumienie, że nie każdy pacjent doświadczy tych skutków ubocznych, a intensywność objawów może się różnić.

Poniżej kilka potencjalnych skutków ubocznych Prefaxine według częstości ich występowania:

Bardzo często:

 • Nudności: Mogą występować zwłaszcza na początku leczenia. W miarę jak organizm dostosowuje się do leku, objawy te zwykle ustępują. Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku, co może pomóc złagodzić ten efekt.
 • Suchość w ustach: Może prowadzić do dyskomfortu, problemów z połykaniem, a nawet próchnicy zębów. Picie dużo wody, ssanie cukierków bez cukru lub używanie środków nawilżających może pomóc złagodzić ten efekt.
 • Ból głowy: Jest to częsty efekt uboczny wielu leków. Jeśli ból jest silny lub przetrawiający, skonsultuj się z lekarzem.

Często:

 • Bezsenność: Niektórzy pacjenci mogą mieć problem z zasypianiem lub utrzymaniem snu. W takim przypadku lekarz może zalecić zmianę pora dawkowania lub zastosowanie leków wspomagających sen.
 • Zawroty głowy: Mogą wystąpić, szczególnie podczas wstawania. W takim przypadku zaleca się powolne wstawanie z pozycji siedzącej lub leżącej.
 • Zwiększone pocenie się: Jest to efekt uboczny związany z wieloma lekami wpływającymi na układ nerwowy. Noszenie luźnej, przewiewnej odzieży może pomóc.

Niezbyt często:

 • Zaburzenia widzenia: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć rozmycia widzenia. Jeśli objawy te są nasilone lub utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.
 • Utrata masy ciała: W niektórych przypadkach lek może prowadzić do utraty apetytu i spadku masy ciała. Jeżeli spadek masy ciała jest znaczny, skonsultuj się z lekarzem.

Rzadko:

 • Reakcje alergiczne: Mogą obejmować objawy takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub języka, trudności w oddychaniu. To są poważne reakcje, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Napady drgawek: Są to poważne reakcje, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Bardzo rzadko lub o nieznanej częstości:

 • Samobójcze myśli lub zachowania: W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Serotonergiczny zespół złego samopoczucia (zespół serotoninowy): Jest to poważne i potencjalnie zagrażające życiu stan, które może wystąpić przy stosowaniu leków wpływających na poziom serotoniny w mózgu, takich jak Prefaxine. Objawy mogą obejmować niepokój, drżenie, skurcze mięśni, gorączkę i drgawki. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Wydłużenie odstępu QT w EKG: To zjawisko może prowadzić do nieprawidłowego rytmu serca, co może być potencjalnie niebezpieczne. Pacjenci z istniejącymi problemami sercowymi lub przyjmujący niektóre inne leki mogą być szczególnie narażeni na to działanie niepożądane.
 • Ściśnięcie źrenic (midriaza): W rzadkich przypadkach lek może powodować rozszerzenie źrenic, co może prowadzić do niewygodztwa, światłowstrętu i w skrajnych przypadkach do ostrego jaskrowego zapalenia gałki ocznej, co jest stanem nagłym.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych skutków ubocznych, szczególnie jeśli są one ciężkie, nagłe, lub jeśli pogarszają się, pacjenci powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólne i mogą nie dotyczyć wszystkich pacjentów. Zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące leków, które przyjmujesz.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Prefaxine

Pytania naszych Pacjentów

Czy Prefaxine uzależnia?

Prefaxine nie powoduje fizycznego uzależnienia, ale nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, uczucie niepokoju czy zaburzenia snu. Dlatego zawsze zaleca się stopniowe odstawianie leku pod nadzorem lekarza.

Co to za lek Prefaxine?

Prefaxine jest lekiem antydepresyjnym, który działa poprzez zwiększanie stężenia neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina, w mózgu.

Jak odstawić Prefaxine?

Odstawianie Prefaxine, jak każdego leku działającego na układ nerwowy, powinno być przeprowadzane stopniowo i pod ścisłym nadzorem lekarza. Nagłe przerwanie terapii może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia.

Czy Prefaxine jest na receptę?

Tak, Prefaxine jest lekiem na receptę.

Po jakim czasie zaczyna działać Prefaxine?

Czas, po którym lek zaczyna działać, może znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj leku, jego dawka, indywidualne cechy organizmu pacjenta, a także od stanu, na który jest stosowany.

Jak brać Prefaxine?

Prefaxine należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze, z dawką ustaloną przez lekarza, zazwyczaj od 75 do 225 mg. Tabletki można przyjmować na pusty lub pełny żołądek, ale zaleca się ich spożywanie z jedzeniem, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nudności.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Prefaxine? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVenlafaxini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Prefaxine

Oriven.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023