Oriven

Oriven to lek, który zawiera wenlafaksynę, substancję aktywną będącą inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Działa przez zwiększenie stężenia tych dwóch neurotransmiterów w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji i lęku.

Działanie Oriven

Oriven jest lekiem zawierającym wenlafaksynę, który jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Wenlafaksyna działa poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego (reabsorpcji) dwóch neurotransmiterów w mózgu: serotoniny i noradrenaliny. Neurotransmitery te są odpowiedzialne za regulację nastroju i zachowania.

Gdy poziomy tych dwóch neurotransmiterów są niskie, może dojść do depresji i lęku. Wenlafaksyna działa poprzez zwiększenie dostępności tych dwóch substancji, co pomaga zmniejszyć objawy depresji i lęku.

Wskazania do stosowania Oriven

Oriven, zawierający wenlafaksynę, jest lekiem przeciwdepresyjnym, który jest stosowany w leczeniu różnych stanów. Oto główne wskazania do stosowania Oriven:

 • Duża Depresja: Duża depresja, znana również jako depresja kliniczna, to poważne zaburzenie nastroju charakteryzujące się głębokim smutkiem, brakiem zainteresowania lub radości, zmniejszoną energią lub zmęczeniem. Oriven pomaga zwiększyć poziomy serotoniny i noradrenaliny w mózgu, które są często niskie u osób z depresją. Lek pomaga złagodzić objawy depresji i poprawić nastrój.
 • Zapobieganie Nawrotom Dużej Depresji: Po ustąpieniu objawów depresji, Oriven może być nadal stosowany, aby zapobiec nawrotom. Lek pomaga utrzymać równowagę neurochemiczną w mózgu, co pomaga zapobiegać nawrotom objawów depresji.
 • Uogólnione Zaburzenia Lękowe (GAD): Uogólnione zaburzenia lękowe charakteryzują się przewlekłym i nadmiernym lękiem i niepokojem, które są trudne do kontrolowania. Oriven pomaga zmniejszyć intensywność objawów lęku w GAD, pomagając pacjentom lepiej radzić sobie z codziennym stresem i niepokojem.
 • Fobia Społeczna: Fobia społeczna, znana również jako zaburzenie lękowe społeczne, to intensywny lęk przed sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do oceny przez innych. Oriven pomaga zmniejszyć intensywność lęku i niepokoju związanego z sytuacjami społecznymi.
 • Zaburzenia Lękowe z Napadami Lęku, z Agorafobią lub Bez Niej: Napady lęku to nagłe i intensywne uczucie lęku, które może prowadzić do objawów takich jak przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie lub uczucie duszności. Agorafobia to lęk przed miejscami i sytuacjami, które mogą wywołać panikę lub uczucie bezradności. Oriven jest stosowany do leczenia tych stanów, pomagając zmniejszyć częstość i intensywność napadów lęku oraz lęk przed agorafobią.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Oriven

Oriven, podobnie jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania, które muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na wenlafaksynę lub którykolwiek inny składnik preparatu: Nie powinno się stosować Oriven, jeśli pacjent ma znane alergie na wenlafaksynę lub na jakikolwiek inny składnik leku.
 • Stosowanie inhibitorów MAO: Oriven nie powinno być stosowane równocześnie z nieodwracalnymi inhibitorami MAO, ani przez 14 dni po zaprzestaniu stosowania takiego inhibitora. Leczenie Oriven powinno zostać przerwane co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO. Jest to ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest poważnym i potencjalnie zagrażającym życiu stanem.

Środki ostrożności:

 1. Zaburzenia czynności nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania Oriven. Mogą wymagać dostosowania dawki, zwłaszcza jeśli mają ciężkie zaburzenia czynności nerek lub są poddawani hemodializie.
 2. Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować ostrożność podczas stosowania Oriven. Mogą wymagać dostosowania dawki, zwłaszcza jeśli mają ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 3. Osoby starsze: U osób starszych może wystąpić zwiększona wrażliwość na skutki uboczne leku, dlatego należy zachować ostrożność i możliwie stosować najmniejszą skuteczną dawkę.
 4. Dzieci i młodzież: Oriven nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.
 5. Odstawianie leku: Oriven powinien być odstawiany stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia.
 6. Suicydalne myśli: Leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać ryzyko myśli i prób samobójczych, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci powinni być pod ścisłym nadzorem lekarza, szczególnie na początku leczenia i podczas zmiany dawki.

To nie jest wyczerpująca lista przeciwwskazań i środków ostrożności. Pacjenci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia Oriven.

Dawkowanie Oriven

Dawkowanie i sposób stosowania Oriven zależy od konkretnej diagnozy i indywidualnych potrzeb pacjenta. Wszystkie dawki i sposoby stosowania powinny być jednak zawsze skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania Oriven:

Duża Depresja: Zazwyczaj zaczyna się od dawki 75 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać co najmniej co 2 tygodnie, do maksymalnej dawki 375 mg na dobę. Leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 6 miesięcy po remisji.

Uogólnione Zaburzenia Lękowe: Początkowa dawka to zazwyczaj 75 mg na dobę. Jeśli nie ma odpowiedzi, dawkę można stopniowo zwiększać co najmniej co 2 tygodnie, do maksymalnej dawki 225 mg na dobę.

Fobia Społeczna: Zalecana dawka wynosi 75 mg na dobę. Jeśli pacjent nie reaguje na leczenie, można rozważyć stopniowe zwiększanie dawki co najmniej co 2 tygodnie, do maksymalnej dawki 225 mg na dobę.

Zaburzenia Lękowe z Napadami Lęku, z Agorafobią lub Bez Niej: Początkowo dawka wynosi 37,5 mg na dobę przez 7 dni, a następnie zwiększa się do 75 mg na dobę. W przypadku braku odpowiedzi dawkę można stopniowo zwiększać co najmniej co 2 tygodnie, do maksymalnej dawki 225 mg na dobę.

Oriven powinien być przyjmowany raz na dobę, podczas posiłku, o stałej porze. Kapsułki powinny być połykane w całości.

Lek powinien być stopniowo odstawiany, poprzez zmniejszanie dawki przez co najmniej 1-2 tygodnie. Nie należy go nagle przerwać bez konsultacji z lekarzem.

Osoby starsze i osoby z zaburzeniami czynności nerek nie muszą modyfikować dawki, ale powinny zachować ostrożność. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub poddawani hemodializie mogą wymagać zmniejszenia dawki o 50%.

Osoby z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby powinny rozważyć zmniejszenie dawki o około 50%, podczas gdy osoby z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby powinny rozważyć zmniejszenie dawki o więcej niż 50%.

Oriven nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Z czym nie łączyć leku Oriven

Oriven i Inhibitory Monoaminooksydazy (IMAO) – Lek Oriven nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, które są wykorzystywane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Istotne jest, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmował te leki w ciągu ostatnich 14 dni. Stosowanie Oriven wraz z IMAO może prowadzić do niebezpiecznych interakcji, zwiększając ryzyko poważnych reakcji, takich jak wysokie ciśnienie krwi, hipertermia, drgawki, a nawet śmierć.

Oriven i Zespół Serotoninowy – Podczas leczenia Oriven może dojść do wystąpienia zespołu serotoninowego, szczególnie gdy stosowany jest jednocześnie z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny. Do takich leków należą: tryptany, inne leki przeciwdepresyjne (SSRI, SNRI, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lit), leki zawierające amfetaminy, antybiotyki (linezolid, moklobemid), leki na odchudzanie (sybutramina), opioidy, leki zawierające dekstrometorfan, metadon, błękit metylenowy, ziele dziurawca oraz leki zawierające tryptofan i leki przeciwpsychotyczne. Objawy zespołu serotoninowego obejmują niepokój ruchowy, omamy, utratę koordynacji, przyspieszone tętno, podwyższoną temperaturę ciała, nadreaktywność, biegunkę, śpiączkę, nudności i wymioty. W przypadku podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Oriven i Leki Wpływające na Rytm Serca – Pacjenci przyjmujący Oriven, którzy stosują również leki mogące wpływać na rytm serca, powinni poinformować o tym lekarza. Do takich leków zaliczamy leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid), antybiotyki (np. erytromycyna, moksyfloksacyna) i leki przeciwhistaminowe. Równoczesne stosowanie tych leków z Oriven może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Oriven i Inne Interakcje Lekowe – Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Oriven z lekami takimi jak ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy), haloperydol lub rysperydon (leki na zaburzenia psychiczne) oraz metoprolol (beta-adrenolityk). Wszystkie te leki mogą wchodzić w interakcje z Oriven, co może wymagać dostosowania dawek lub szczególnej ostrożności.

Oriven i Alkohol – Podczas leczenia lekiem Oriven nie zaleca się spożywania alkoholu. Alkohol może nasilać działanie sedatywne Oriven, prowadząc do skrajnego zmęczenia i utraty przytomności, a także może nasilać objawy depresji i innych stanów chorobowych, takich jak zaburzenia lękowe.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Oriven

Skutki uboczne leku Oriven

Podobnie jak wszystkie leki, Oriven może powodować skutki uboczne, chociaż nie występują one u wszystkich pacjentów. Poniżej potencjalne skutki uboczne, które mogą wystąpić podczas stosowania Oriven:

Nudności i wymioty: Są to najczęstsze skutki uboczne stosowania Oriven. Mogą one zaniknąć po kilku dniach lub tygodniach stosowania leku.

Bóle głowy: Niektóre osoby mogą doświadczyć bólów głowy podczas stosowania Oriven.

Bezsenność lub senność: Niektóre osoby mogą mieć trudności z zasypianiem lub mogą odczuwać nadmierną senność.

Zawroty głowy: Może wystąpić uczucie zawrotów głowy, szczególnie po gwałtownym wstaniu.

Nadmierna potliwość: Niektóre osoby mogą doświadczyć nadmiernej potliwości podczas stosowania Oriven.

Zmiany apetytu i wagi: Oriven może powodować zmiany apetytu, co może prowadzić do utraty lub przyrostu wagi.

Zmiany nastroju: Mogą wystąpić zmiany nastroju, w tym uczucie niepokoju, nerwowości lub drażliwości.

Zaburzenia seksualne: Mogą wystąpić takie skutki uboczne jak zmniejszone libido, problemy z osiągnięciem orgazmu, impotencja.

Suicydalne myśli: W rzadkich przypadkach leki przeciwdepresyjne, takie jak Oriven, mogą prowadzić do myśli samobójczych, zwłaszcza u młodych osób.

Wysypka: W niektórych przypadkach może wystąpić wysypka lub reakcje alergiczne.

Wzrost ciśnienia krwi: Oriven może powodować wzrost ciśnienia krwi u niektórych osób, dlatego regularne monitorowanie ciśnienia krwi może być zalecane.

Objawy odstawienia: Nagłe przerwanie stosowania Oriven może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, niepokój, drażliwość, zaburzenia snu, zmęczenie, drgawki.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, zwłaszcza tych poważnych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pamiętaj, że leki działają na każdego w inny sposób i nie wszystkie skutki uboczne mogą wystąpić u każdego pacjenta.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Oriven

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Oriven?

Oriven to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną wenlafaksynę. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), co oznacza, że działa poprzez zwiększanie poziomów tych dwóch neuroprzekaźników w mózgu.

Jak odstawić lek Oriven?

Odstawianie leków przeciwdepresyjnych, takich jak Oriven (wenlafaksyna), powinno zawsze odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Nagłe zaprzestanie przyjmowania takiego leku może prowadzić do poważnych objawów odstawienia.

Czy można dostać Oriven bez recepty?

Nie, Oriven nie jest dostępny bez recepty.

Czy Oriven uspokaja?

W kontekście "uspokajania", Oriven nie jest lekiem uspokajającym w tradycyjnym sensie, takim jak benzodiazepiny (np. Xanax, Valium), które działają bezpośrednio na układ nerwowy centralny, prowadząc do natychmiastowego uczucia relaksu i sedacji. Zamiast tego, Oriven działa na poziomie neuroprzekaźników, co może pomóc w długotrwałym zarządzaniu i kontrolowaniu objawów lęku.

Czy Oriven to lek psychotropowy?

Tak, Oriven jest lekiem psychotropowym. Termin "psychotropowy" odnosi się do leków, które wpływają na procesy psychiczne, emocje i zachowanie, działając na układ nerwowy centralny.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Oriven? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVenlafaxini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Zamienniki dla leku Oriven

Prefaxine.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023