Polfergan

Polfergan to syrop zawierający chlorowodorek prometazyny, o działaniu przeciwalergicznym, uspokajającym i przeciwwymiotnym. Stosowany przy alergiach, chorobie lokomocyjnej, bezsenności oraz po zabiegach chirurgicznych. Przeciwwskazany u dzieci do 2 lat, w ciąży i karmieniu piersią.

Działanie Polfergan

Polfergan działa na kilka sposobów:

 • Przeciwalergiczne: Chlorowodorek prometazyny, będący głównym składnikiem Polferganu, blokuje działanie histaminy, która jest mediatorami reakcji alergicznych. Dzięki temu lek łagodzi objawy alergii, takie jak katar, łzawienie, świąd czy pokrzywka.
 • Uspokajające: Prometazyna działa na ośrodkowy układ nerwowy, wykazując działanie uspokajające. Może być używany w leczeniu niepokoju i bezsenności, zwłaszcza gdy są związane z reakcjami alergicznymi.
 • Przeciwwymiotne: Polfergan działa na ośrodek wymiotny w mózgu, hamując odruch wymiotny. Lek jest często stosowany w profilaktyce i leczeniu choroby lokomocyjnej, nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych czy radioterapii.

Warto pamiętać, że Polfergan może powodować senność i uczucie zmęczenia, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn podczas stosowania tego leku. Ponadto, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z alkoholem, gdyż może nasilić działanie uspokajające leku.

Wskazania do stosowania Polfergan

Polfergan ma wiele wskazań do stosowania, dzięki swoim różnorodnym właściwościom. Oto najważniejsze z nich:

 • Alergia: Polfergan jest przeciwhistaminowym lekiem stosowanym w celu łagodzenia objawów alergii. Przykłady obejmują sezonowy katar sienny, pokrzywkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy oraz łzawienie oczu spowodowane uczuleniami.
 • Uspokajające: Prometazyna, główny składnik Polferganu, działa na ośrodkowy układ nerwowy, wykazując działanie uspokajające. Lek może być stosowany w leczeniu niepokoju, bezsenności czy napadów lękowych, szczególnie gdy są związane z reakcjami alergicznymi.
 • Przeciwwymiotne: Polfergan działa na ośrodek wymiotny w mózgu, hamując odruch wymiotny. Lek jest często stosowany w profilaktyce i leczeniu: a. Choroby lokomocyjnej, czyli nudności i wymiotów związanych z podróżowaniem środkami transportu. b. Nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych. c. Nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią czy radioterapią w przypadku pacjentów onkologicznych.
 • Preoperacyjna sedacja: Polfergan może być używany jako środek uspokajający i przeciwwymiotny przed zabiegami chirurgicznymi. Pomaga zmniejszyć niepokój pacjenta i ułatwia przeprowadzenie zabiegu.
 • Leczenie objawowe potencjalnie groźnych reakcji alergicznych: Polfergan może być stosowany w leczeniu objawowym anafilaksji lub innego ciężkiego stanu alergicznego, zawsze w połączeniu z innymi lekami, takimi jak adrenalina czy kortykosteroidy.

Należy pamiętać, że Polfergan jest lekiem na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i długość leczenia zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju i nasilenia objawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Polfergan

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Polferganu obejmują:

Przeciwwskazania:

 1. Nadwrażliwość: Polfergan jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na prometazynę lub inne składniki leku.
 2. Dzieci: Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 lat z powodu ryzyka wystąpienia depresji oddechowej.
 3. Astma: Polfergan może pogorszyć objawy astmy, dlatego jest przeciwwskazany u osób z ciężką astmą.
 4. Używanie inhibitorów MAO: Lek jest przeciwwskazany u osób, które przyjmują inhibitory MAO (monoaminooksydazy) lub w ciągu 14 dni od zaprzestania ich stosowania, ze względu na możliwe interakcje.
 5. Niedrożność przewodu pokarmowego: Polfergan jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, ponieważ może nasilać objawy związane z tym stanem.

Środki ostrożności:

 1. Uwaga u osób starszych: Osoby starsze są bardziej podatne na działania niepożądane leku. W związku z tym lekarz może zdecydować się na zmniejszenie dawki lub zastosowanie innego leku.
 2. Pacjenci z chorobami układu oddechowego: Polfergan może powodować depresję oddechową, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak POChP.
 3. Zaburzenia neurologiczne: Polfergan może wywoływać objawy pozapiramidowe, dlatego pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi powinni zachować ostrożność przy stosowaniu tego leku.
 4. Jaskra: Polfergan może powodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może zaszkodzić pacjentom z jaskrą.
 5. Niewydolność wątroby i nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni stosować Polfergan z ostrożnością, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia farmakokinetyki leku.
 6. Inne leki: Polfergan może interakcje z innymi lekami, takimi jak leki nasenne, przeciwlękowe, przeciwpadaczkowe czy leki przeciwnadciśnieniowe. Przed rozpoczęciem stosowania Polferganu poinformuj lekarza o wszystkich innych lekach, które zażywasz.
 7. Kierowanie pojazdami: Polfergan może powodować senność i osłabienie koncentracji. Unikaj prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki nie ustalisz, jak lek wpływa na twoje zdolności.

Dawkowanie Polfergan

Dawkowanie Polferganu zależy od wieku, masy ciała oraz celu leczenia. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące dawkowania, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza i dostosować dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 1. Nudności i wymioty: 20-25 mg na dobę, podzielone na 2 lub 3 dawki. W razie potrzeby dawka może być zwiększona do 50 mg na dobę.
 2. Alergia: 25 mg przed snem; w razie potrzeby można zastosować dodatkowo 10-25 mg w ciągu dnia.
 3. Leczenie pokrzywki: 25 mg przed snem, a w razie potrzeby dodatkowo 10-25 mg w ciągu dnia.
 4. Sedacja przed zabiegiem: 25-50 mg na godzinę przed zabiegiem.
 5. Bezsenność: 20-50 mg przed snem.

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat:

 1. Nudności i wymioty: 10-20 mg na dobę, podzielone na 2 lub 3 dawki.
 2. Alergia: 10-25 mg przed snem; w razie potrzeby można zastosować dodatkowo 5-10 mg w ciągu dnia.
 3. Leczenie pokrzywki: 10-25 mg przed snem, a w razie potrzeby dodatkowo 5-10 mg w ciągu dnia.
 4. Sedacja przed zabiegiem: 10-25 mg na godzinę przed zabiegiem.
 5. Bezsenność: 10-25 mg przed snem.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

 1. Nudności i wymioty: 5-10 mg na dobę, podzielone na 2 lub 3 dawki.
 2. Alergia: 5-15 mg przed snem.
 3. Leczenie pokrzywki: 5-15 mg przed snem.
 4. Sedacja przed zabiegiem: 5-15 mg na godzinę przed zabiegiem.
 5. Bezsenność: 5-15 mg przed snem.

Polfergan jest dostępny w różnych postaciach, takich jak tabletki, syrop, czopki doodbytnicze oraz zastrzyki. W przypadku tabletek i syropu, lek należy zażyć z jedzeniem lub bezpośrednio po posiłku, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia żołądka. Czopki należy włożyć głęboko do odbytu, a zastrzyki powinny być podawane przez personel medyczny.

Pamiętaj, że leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a dawkowanie może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Zawsze konsultuj się z lekarzem i przestrzegaj jego zaleceń odnośnie dawkowania i stosowania Polfergan.

Z czym nie łączyć leku Polfergan

Wpływ na układ nerwowy centralny – Polfergan nasila działanie hamujące czynności układu nerwowego, co oznacza, że stosowanie go wraz z alkoholem, barbituranami (używanymi w leczeniu bezsenności lub padaczki), lekami nasennymi, uspokajającymi, innymi lekami przeciwhistaminowymi, oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, może prowadzić do zwiększonego osłabienia, senności, a nawet zaburzeń świadomości.

Wzmacnianie działania leków przeciwcholinergicznych i przeciwnadciśnieniowych – Polfergan może potęgować efekty leków przeciwcholinergicznych (np. stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona, niektórych zaburzeń żołądkowo-jelitowych) i leków przeciwnadciśnieniowych, co może skutkować zwiększeniem ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, takich jak suchość w ustach, zaparcia, problemy z oddawaniem moczu, a także spadkiem ciśnienia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Polfergan

Skutki uboczne leku Polfergan

Skutki uboczne Polferganu (prometazyna) mogą się różnić u poszczególnych pacjentów, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia zależy od indywidualnej wrażliwości, dawki i czasu trwania leczenia. Oto niektóre możliwe skutki uboczne wraz z ich przybliżonym prawdopodobieństwem wystąpienia:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Senność: Prometazyna działa uspokajająco i może powodować senność.
 • Zawroty głowy: U niektórych osób może wystąpić uczucie zawrotów głowy.
 • Ból głowy: Ból głowy może wystąpić u niektórych osób przyjmujących Polfergan.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Nadwrażliwość: Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, niewielkie trudności z oddychaniem.
 • Sucha usta, zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Prometazyna może powodować suchość błon śluzowych, nudności, wymioty, biegunkę lub zaparcia.
 • Zaburzenia widzenia: W niektórych przypadkach Polfergan może prowadzić do zaburzeń widzenia, takich jak podwójne widzenie.
 • Objawy pozapiramidowe: Rzadko mogą wystąpić objawy pozapiramidowe, takie jak niekontrolowane ruchy mięśni, drżenie, sztywność mięśni czy niepokój ruchowy.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób):

 1. Agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia: Rzadko Polfergan może powodować zmiany w liczbie krwinek, co może objawiać się osłabieniem, zakażeniami, gorączką czy krwawieniami.
 2. Zatrzymanie moczu: U niektórych pacjentów może wystąpić trudność z oddawaniem moczu.
 3. Zaburzenia rytmu serca: Polfergan może wpłynąć na działanie serca, prowadząc do nieregularnego rytmu serca.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • Zespół neuroleptyczny złośliwy: To poważne powikłanie, charakteryzujące się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, zaburzeniami świadomości i niestabilnością układu autonomicznego. Wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych lub gdy odczuwane skutki uboczne nasilają się lub utrzymują, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Ten wykaz działań niepożądanych nie jest wyczerpujący, a inne skutki uboczne mogą wystąpić u niektórych pacjentów.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy pacjent może reagować inaczej na lek, a nie wszyscy doświadczają tych samych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas stosowania Polferganu, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Oprócz tego, należy poinformować lekarza o wszelkich innych lekach, które przyjmujesz, ponieważ mogą wystąpić interakcje między Polferganem a innymi substancjami, co może wpłynąć na skuteczność leczenia lub zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Polfergan

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Polfergan?

Polfergan jest lekiem antyhistaminowym zawierającym prometazynę, stosowanym w leczeniu objawów alergicznych, nudności, wymiotów, bezsenności oraz jako środek uspokajający przed zabiegami medycznymi. Może być również używany jako przeciwbólowy w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi.

Czy Polfergan jest na receptę?

Tak, Polfergan jest lekiem na receptę, co oznacza, że aby go nabyć, potrzebna jest recepta wydana przez lekarza.

Czy Polfergan to diphergan?

Tak, Polfergan to inna nazwa handlowa leku o tej samej substancji czynnej - prometazynie, jak Diphergan. Oba leki mają zbliżone zastosowanie i działanie. Prometazyna, substancja czynna obu tych leków, jest antagonistą receptora H1, co sprawia, że mają działanie przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne i przeciwwymiotne.

Po jakim czasie działa Polfergan?

Po doustnym podaniu Polferganu (np. w postaci tabletek lub syropu) lek jest wchłaniany przez przewód pokarmowy. Wchłanianie leku może zająć od 15 minut do 1 godziny, zależnie od indywidualnych cech pacjenta i obecności pokarmu w żołądku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Polfergan? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPromethazini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex

Zamienniki dla leku Polfergan

Diphergan.

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2024