Polaring

PolaRing to system terapeutyczny dopochwowy, który wykazuje działanie antykoncepcyjne. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie ciąży. Preparat ten zaliczany jest do środków antykoncepcyjnych złożonych oraz o małej dawce hormonów. Jego stosowanie jest wygodniejsze niż w przypadku tabletek antykoncepcyjnych, dlatego ma on coraz więcej zwolenniczek.

Działanie PolaRing

PolaRing to środek o działaniu antykoncepcyjnym, który występuje w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego. Przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym w celu zapobiegania ciąży. Z uwagi na zawartość 2 żeńskich hormonów płciowych: etynyloestradiolu oraz etonogestrelu – PolaRing zaliczany jest do środków złożonych. Hormony te uwalniane są w niewielkich dawkach, co też zalicza PolaRing do środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów. Hormony te hamują uwalnianie komórek jajowych z jajników, co w efekcie uniemożliwia zapłodnienie.

PolaRing jest wygodny w użyciu, ponieważ nie wymaga codziennego pilnowania godziny przyjęcia leku – tak jak jest to np. w przypadku tabletek antykoncepcyjnych. Stosuje się go przez 3 tygodnie pod rząd.

PolaRing przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym do stosowania dopochwowego. Przez założeniem systemu należy udać się na wizytę ginekologiczną, podczas której lekarz wykona wszystkie niezbędne badania, przeprowadzi wywiad chorobowy z pacjentką oraz dokona indywidualnej oceny czynników ryzyka – związanych ze stosowaniem systemu – u pacjentki. Zaleca się, aby system założyć 1 dni cyklu. W przypadku, gdy zostanie on założony w późniejszym dniu cyklu należy korzystać z dodatkowych metod antykoncepcyjnych (przez pierwszych 7 dni od momentu założenia systemu).

Warto wiedzieć, że skuteczność oraz bezpieczeństwo systemu zostało ocenione w grupie kobiet będących w wieku od 18 do 40 lat.

Wskazania do stosowania PolaRing

Oto wskazania do stosowania systemu PolaRing:

 • Zapobieganie ciąży – PolaRing jest skutecznym środkiem antykoncepcyjnym, który działa przez uwalnianie hormonu progestagenowego – etonogestrelu. Zapobiega to owulacji, czyli uwolnieniu jaja z jajnika, oraz zmienia śluz szyjkowy, co utrudnia ruch plemników.
 • Leczenie zaburzeń miesiączkowania – PolaRing może być stosowany w celu leczenia zaburzeń cyklu menstruacyjnego, takich jak nieregularne lub bolesne miesiączki, a także nadmierne krwawienie miesiączkowe.
 • Leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego – PolaRing może pomóc w łagodzeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego, takich jak bóle głowy, bóle piersi, drażliwość i zmiany nastroju.

PolaRing jest łatwy w stosowaniu, co czyni go popularnym wyborem wśród kobiet. System ten jest wprowadzany do pochwy na okres trzech tygodni, a następnie jest usuwany na okres jednego tygodnia. Ten cykl powtarza się przez trzy kolejne tygodnie, a następnie PolaRing zostaje zastąpiony nowym pierścieniem.

Przeciwwskazania do stosowania PolaRing

PolaRing jest skuteczną metodą antykoncepcji, jednak jego stosowanie może wiązać się z pewnymi przeciwwskazaniami. W celu uniknięcia poważnych konsekwencji dla zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania PolaRing są:

 • Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Osoby, u których wystąpiła reakcja alergiczna na którykolwiek ze składników PolaRing, nie powinny stosować tego preparatu.
 • Zapalenie trzustki (obecnie lub w wywiadzie) Przed rozpoczęciem stosowania PolaRing należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia zapalenia trzustki lub jego wystąpienia w przeszłości.
 • Ciężka choroba wątroby (obecnie lub w wywiadzie) Osoby z ciężką chorobą wątroby, zarówno obecnie jak i w przeszłości, nie powinny stosować PolaRing.
 • Nowotwory wątroby (łagodne oraz złośliwe, obecnie lub w wywiadzie) Stosowanie PolaRing jest przeciwwskazane u pacjentów z obecnym lub wcześniej występującym nowotworem wątroby, zarówno łagodnym jak i złośliwym.
 • Nowotwory złośliwe hormonozależne lub ich podejrzenie Osoby z podejrzeniem lub obecnością nowotworów złośliwych hormonozależnych powinny unikać stosowania PolaRing.
 • Krwawienie z dróg rodnych, którego pochodzenie nie jest znane Stosowanie PolaRing jest przeciwwskazane u pacjentek, u których występuje krwawienie z dróg rodnych, którego pochodzenie nie jest znane.
 • Stosowanie równolegle preparatów, które zawierają dazabuwir, ombitaswir, parytaprewir oraz rytonawir Stosowanie PolaRing jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących równocześnie preparaty zawierające dazabuwir, ombitaswir, parytaprewir oraz rytonawir.
 • Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub ryzyko jej wystąpienia Osoby z występującą żylnej chorobą zakrzepowo-zatorową lub ryzykiem jej wystąpienia powinny unikać stosowania PolaRing.
 • Planowany zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem Przed planowanym zabiegiem operacyjnym związanym z długotrwałym unieruchomieniem, stosowanie PolaRing powinno zostać przerwane.
 • Występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub ryzyko ich wystąpienia Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe to choroby, w których dochodzi do powstawania zakrzepów w tętnicach, co prowadzi do niedokrwienia narządów i tkanek. Najczęściej występującą chorobą tętnicową jest miażdżyca, która prowadzi do zwężenia tętnic i ograniczenia przepływu krwi.

Dawkowanie leku PolaRing

PolaRing to system terapeutyczny dopochwowy, którego stosowanie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami, aby uzyskać jego pełną skuteczność. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo stosowania systemu u młodzieży poniżej 18. roku życia nie jest znane.

Przed włożeniem systemu PolaRing, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących jego umieszczenia w pochwie. System należy umieścić samodzielnie, a najlepszą pozycją do jego założenia jest kucanie, leżenie lub stanie z jedną nogą uniesioną do góry. Przed włożeniem systemu PolaRing, należy go ścisnąć i umieścić tak, aby nie powodował dyskomfortu. Po założeniu systemu, krążek powinien pozostać w pochwie przez okres 3 tygodni.

Należy regularnie sprawdzać obecność systemu PolaRing, aby zauważyć ewentualne wypadnięcie. System powinien być wyjęty po 3 tygodniach od założenia, dokładnie w ten sam dzień tygodnia i o tej samej godzinie. Po wyjęciu systemu, należy zrobić 7-tygodniową przerwę. W trakcie tej przerwy – zwykle 2-3 dni po usunięciu systemu – powinno nastąpić krwawienie z odstawienia.

Ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania leku PolaRing, aby uniknąć ryzyka niepożądanych skutków ubocznych i zachować jego skuteczność. Przed rozpoczęciem stosowania systemu PolaRing, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących jego stosowania.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku PolaRing

Przed zastosowaniem systemu terapeutycznego dopochwowego PolaRing, należy poinformować lekarza o różnych stanach zdrowia oraz sytuacjach, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań lub działań niepożądanych. Wśród czynników ryzyka wymienić można:

 • Obecność lub historia zakrzepów w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych, płuc lub innych narządów – stosowanie PolaRing może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepów, zwłaszcza u kobiet z już istniejącym ryzykiem.
 • Obecność lub historia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – stosowanie PolaRing może zwiększyć ryzyko powikłań sercowych i mózgowych u kobiet z już istniejącym ryzykiem.
 • Obecność lub historia migrenowego bólu głowy („migrena z aurą”) – stosowanie PolaRing może zwiększyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet z już istniejącym ryzykiem.
 • Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi – stosowanie PolaRing może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych u kobiet z cukrzycą.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby – stosowanie PolaRing jest przeciwwskazane u kobiet z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
 • Obecność łagodnego lub złośliwego nowotworu wątroby lub podejrzenie ich wystąpienia – stosowanie PolaRing jest przeciwwskazane u kobiet z obecnością lub podejrzeniem wystąpienia takiego nowotworu.
 • Obecność lub historia raka piersi lub narządów rodnych – stosowanie PolaRing może zwiększyć ryzyko wystąpienia tych chorób.
 • Nieznana przyczyna krwawień z dróg rodnych – stosowanie PolaRing może prowadzić do wystąpienia krwawień z dróg rodnych, a ich przyczyna może wymagać dodatkowej diagnostyki.
 • Alergie na którykolwiek ze składników PolaRing – osoby uczulone na jakikolwiek składnik PolaRing nie powinny go stosować.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych podczas stosowania PolaRing lub zmiany stanu zdrowia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Polaring

Zawsze informuj lekarza o wszystkich lekach lub produktach ziołowych, które obecnie stosujesz. Jeśli inni specjaliści medyczni lub dentyści przepisują ci inne leki, również im o tym powiedz. Zalecenia mogą się różnić, w tym możliwość zastosowania dodatkowej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa dla mężczyzn.

Leki wpływające na działanie PolaRing

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie PolaRing we krwi, zmniejszać jego skuteczność antykoncepcyjną lub powodować nieoczekiwane krwawienia. Obejmuje to leki stosowane w leczeniu:

 • Padaczki (fenytoina, karbamazepina, itd.)
 • Gruźlicy (ryfampicyna)
 • Zakażeń HIV (rytonawir, nelfinawir, itd.)
 • Zakażeń HCV (boceprewir, telaprewir, itd.)
 • Innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina)
 • Wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach płuc (bosentan)
 • Depresji (ziele dziurawca)

Dodatkowe metody antykoncepcji

Jeżeli stosujesz leki, które mogą zmniejszyć skuteczność PolaRing, dodatkowa antykoncepcja mechaniczna, np. prezerwatywa, jest zalecana. Wpływ innych leków na PolaRing może utrzymywać się do 28 dni po ich odstawieniu, więc w tym czasie również zalecana jest dodatkowa metoda antykoncepcji.

Nie łączyć z PolaRing

Nie używaj PolaRing z diafragmą, kapturkiem naszyjkowym lub prezerwatywą dla kobiet.

PolaRing a wpływ na inne leki

PolaRing może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

 • Cyklosporyna
 • Lamotrygina (może zwiększyć częstość występowania drgawek)

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Polaring

Skutki uboczne leku Polaring

Stosowanie systemu PolaRing, podobnie jak każdego innego środka antykoncepcyjnego, może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Wśród najczęściej obserwowanych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem PolaRing wymienia się:

 • Zapalenie pochwy – może wystąpić jako reakcja na wprowadzenie do pochwy ciała obcego, jakim jest PolaRing.
 • Stany depresyjne – niektóre kobiety zgłaszają występowanie objawów depresji podczas stosowania PolaRing.
 • Spadek libido – niektóre kobiety mogą odczuć zmniejszenie ochoty na seks podczas stosowania PolaRing.

Ponadto, stosowanie PolaRing może prowadzić do wystąpienia innych skutków ubocznych, takich jak:

 • Bóle głowy, migreny – niektóre kobiety doświadczają bólu głowy podczas stosowania PolaRing.
 • Bóle brzucha, nudności – mogą wystąpić jako skutek działania hormonów zawartych w PolaRing.
 • Tkliwość piersi – niektóre kobiety mogą odczuwać ból lub tkliwość piersi podczas stosowania PolaRing.
 • Zmiany skórne, trądzik – hormonalne zmiany wywołane przez PolaRing mogą prowadzić do wystąpienia zmian skórnych i trądziku.
 • Świąd w okolicach żeńskich narządów płciowych, upławy – mogą wystąpić jako reakcja na wprowadzenie PolaRing do pochwy.
 • Wzrost masy ciała – niektóre kobiety mogą zauważyć wzrost masy ciała podczas stosowania PolaRing.
 • Ból w okolicy miednicy, dyskomfort powodowany przez krążek – niektóre kobiety mogą odczuwać dyskomfort lub ból w okolicy miednicy podczas stosowania PolaRing.

Ponadto, stosowanie PolaRing może prowadzić do wystąpienia rzadszych skutków ubocznych, takich jak:

 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – stosowanie PolaRing zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby.
 • Mlekotok – niektóre kobiety mogą doświadczać wycieku mleka z piersi podczas stosowania PolaRing.
 • Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – stosowanie PolaRing zwiększa ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas stosowania PolaRing, należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Polaring

Pytania naszych Pacjentów

Jak stosować Polaring?

System terapeutyczny dopochwowy PolaRing należy samodzielnie umieścić w pochwie na okres 3 tygodni, po którym należy go usunąć i zrobić 7 dniową przerwę.

Jak działa PolaRing?

PolaRing działa dzięki dwóm aktywnym składnikom - etonogestrelowi i etynyloestradiolowi. Etynyloestradiol hamuje owulację, a etonogestrel zmienia skład wydzieliny szyjki macicy, utrudniając przechodzenie plemników i uniemożliwiając zapłodnienie.

Czy Polaring jest na receptę?

Tak, PolaRing jest na receptę.

Po jakim czasie działa PolaRing?

System terapeutyczny dopochwowy PolaRing zaczyna działać od razu po jego umieszczeniu w pochwie.

Czy PolaRing trzeba trzymać w lodówce?

Nie ma potrzeby przechowywania PolaRingu w lodówce. Ważne jest, aby przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Zaleca się jednak przechowywanie w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła.

PolaRing, a Nuvaring

PolaRing i NuvaRing to dwa różne leki antykoncepcyjne, które są podobne, ale różnią się składem i dawkowaniem. PolaRing zawiera etonogestrel i etynyloestradiol, podczas gdy NuvaRing zawiera etonogestrel i etynyloestradiol w innych proporcjach.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Polaring? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEthinylestradiolum + Etonogestrelum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Polaring

Nuvaring - krążek antykoncepcyjny.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2023