Paxtin

Paxtin jest lekiem przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Paxtin

U każdego człowieka występuje w mózgu substancja zwana serotoniną. U ludzi z depresją lub zaburzeniami lękowymi stężenie serotoniny jest mniejsze niż u innych. Sposób działania leku Paxtin oraz innych leków z grupy SSRI nie jest w pełni poznany, ale mogą one zwiększać stężenie serotoniny w mózgu. Prawidłowe leczenie depresji lub zaburzeń lękowych jest istotne dla poprawy samopoczucia pacjenta.

Wskazania do stosowania Paxtin

Paxtin jest lekiem stosowanym w leczeniu wielu różnych zaburzeń psychicznych. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy wskazań do stosowania Paxtin:

 • Depresja: Paxtin jest stosowany w leczeniu depresji, która jest stanem chorobowym charakteryzującym się uczuciem smutku, zniechęcenia, braku energii oraz utraty zainteresowania i przyjemności. Depresja może również powodować problemy ze snem, zmiany apetytu i skupienia, a w najcięższych przypadkach myśli samobójcze.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Zaburzenie to charakteryzuje się nawracającymi, natrętnymi myślami, pomysłami lub obrazami (obsesje), które powodują niepokój lub lęk. Osoba cierpiąca na to zaburzenie wykonuje pewne zachowania lub rytuały (kompulsje) w celu złagodzenia lęku powodowanego przez obsesje.
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku (agorafobia): Paxtin jest stosowany do leczenia agorafobii, lęku przed otwartymi przestrzeniami, które mogą prowadzić do napadów paniki. Napady te mogą powodować intensywne uczucie strachu lub dyskomfortu, często w połączeniu z objawami fizycznymi, takimi jak duszności, uczucie duszenia, ból w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy.
 • Fobia społeczna (lęk społeczny): Fobia społeczna charakteryzuje się intensywnym strachem lub niepokojem przed sytuacjami społecznymi, w których osoba może być poddana ocenie przez innych. Może to obejmować sytuacje, takie jak spotkania towarzyskie, wykonywanie zadań w obecności innych, czy rozmowy z osobami, które mogą być odbierane jako autorytatywne.
 • Zaburzenie stresowe pourazowe: To zaburzenie występuje po traumatycznym wydarzeniu, takim jak poważny wypadek, przemoc fizyczna, seksualna, czy psychiczna. Osoba cierpiąca na to zaburzenie doświadcza ponownych i niechcianych wspomnień zdarzenia, koszmarów, silnego lęku i uczucia ciągłego zagrożenia.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: Jest to chroniczne zaburzenie, w którym osoba odczuwa ciągły, nieracjonalny lęk i martwi się na tyle, że wpływa to na jej codzienne funkcjonowanie. Objawy mogą obejmować napięcie mięśni, problemy ze snem, drażliwość, a także problemy z koncentracją.

Pamiętaj, że każde z tych stanów wymaga dokładnej diagnozy i leczenia pod nadzorem specjalisty. Paxtin, jak każdy lek, może wywoływać skutki uboczne i interakcje z innymi lekami, więc nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Paxtin

Przeciwwskazania do stosowania Paxtin:

 • Alergia na składniki leku: Nie powinieneś stosować Paxtin, jeśli jesteś uczulony na escitalopram lub którykolwiek z innych składników leku.
 • Stosowanie z lekami MAOI: Paxtin nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), a także przez 14 dni po zaprzestaniu stosowania MAOI. MAOI to leki stosowane w leczeniu depresji i niektórych innych chorób. W połączeniu z Paxtin mogą wywołać poważne, nawet potencjalnie zagrażające życiu interakcje lekowe.
 • Stosowanie z Linezolidem i Moclobemidem: Są to leki, które także są przeciwwskazane do stosowania z Paxtin, z powodu ryzyka wystąpienia poważnych interakcji.
 • Zespół serotoninowy: Jeśli niedawno doszło do wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu wywołanego nadmierną aktywnością serotoninergiczną w układzie nerwowym, nie powinno się stosować Paxtin.
 • Ciąża i karmienie piersią: Paxtin nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Escitalopram przenika do mleka matki, więc lek nie powinien być stosowany przez karmiące matki.

Środki ostrożności:

 • Zmiany w nastroju i zachowaniu: W razie pojawienia się myśli samobójczych lub pogorszenia stanu depresyjnego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Pacjenci z chorobami serca: Osoby z chorobami serca powinny być ostrożne przy stosowaniu Paxtin, ponieważ lek może powodować szybkie bicie serca.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Dawkę leku może być konieczne dostosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
 • Pacjenci z cukrzycą: Paxtin może wpływać na poziom cukru we krwi, więc pacjenci z cukrzycą powinni regularnie monitorować poziom glukozy we krwi.
 • Pacjenci z padaczką: Paxtin powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z padaczką. Jeżeli wystąpią napady padaczkowe, lub jeżeli napady padaczkowe będą występować częściej, Paxtin powinien zostać odstawiony.
 • Pacjenci ze zmniejszoną ilością sodu we krwi: Paxtin może powodować obniżenie stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u osób starszych i u osób stosujących leki moczopędne.

Pamiętaj, że ta lista może nie obejmować wszystkich możliwych przeciwwskazań i środków ostrożności. Zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania nowego leku.

Dawkowanie Paxtin

Dawkowanie Paxtin zależy od konkretnych potrzeb pacjenta i powinno być zawsze ustalane przez lekarza. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dawkowania, które jednak mogą ulec zmianie w zależności od decyzji lekarza prowadzącego.

Dorośli: Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 20 mg na dobę. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od reakcji pacjenta na lek. Maksymalna dawka wynosi 60 mg na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat: Dla dzieci i młodzieży leczenie zwykle zaczyna się od dawki 10 mg na dobę. Ta dawka może być zwiększana do maksymalnie 20 mg na dobę.

Paxtin jest dostępny w postaci tabletek, które powinny być połykane w całości z wystarczającą ilością płynu. Można je przyjmować bez względu na pory posiłków.

Podczas stosowania Paxtin istotne jest regularne przyjmowanie leku, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Takie podejście pomoże utrzymać stały poziom leku w organizmie.

Jeżeli pacjent zapomni o dawce, powinien ją przyjąć, jak najszybciej to możliwe. Jeżeli jest już blisko czasu następnej dawki, powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z planem.

Przy przedwczesnym zakończeniu leczenia Paxtin mogą wystąpić objawy odstawienia, więc wszelkie zmiany, w tym zaprzestanie przyjmowania leku, powinny być dokonane pod ścisłym nadzorem lekarza. Zwykle lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni lub miesięcy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia.

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólne i mogą nie odzwierciedlać dokładnych zaleceń lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem lub zmianą dawkowania leku.

Z czym nie łączyć leku Paxtin

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) i Paxtin – Leki typu IMAO, takie jak moklobemid czy chlorek metylotioniny (błękit metylenowy), mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z Paxtin. Ich jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do ciężkich reakcji, w tym zespołu serotoninowego, charakteryzującego się podwyższoną temperaturą, przyspieszonym tętnem, drgawkami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

Tiorydazyna, pimozyd i Paxtin – Leki przeciwpsychotyczne jak tiorydazyna czy pimozyd w połączeniu z Paxtin mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. U pacjentów stosujących jednocześnie te leki należy monitorować funkcje serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i Paxtin – Połączenie Paxtin z NLPZ, takimi jak ibuprofen czy diklofenak, może zwiększać ryzyko krwawień, zwłaszcza z przewodu pokarmowego. Pacjenci powinni być świadomi tego ryzyka i zgłaszać wszelkie nietypowe objawy krwawienia.

Tramadol, petydyna i Paxtin – Stosowanie opioidów takich jak tramadol czy petydyna razem z Paxtin może prowadzić do nasilenia efektów ubocznych, w tym zwiększenia ryzyka zespołu serotoninowego.

Tryptany i Paxtin – Leki na migrenę, jak sumatryptan, w kombinacji z Paxtin mogą zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego, co wymaga ostrożności w stosowaniu.

Inne leki przeciwdepresyjne i Paxtin – Połączenie z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak SSRI czy trójpierścieniowe antydepresanty, może prowadzić do zespołu serotoninowego. Wymaga to ostrożnego doboru dawek i monitorowania stanu pacjenta.

Miwakurium, suksametonium i Paxtin – Leki stosowane w anestezjologii, jak miwakurium, mogą mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Paxtin. Wymaga to dostosowania dawek przez anestezjologa.

Leki przeciwpsychotyczne i Paxtin – Połączenie z lekami jak lit czy rysperydon może modyfikować ich działanie i efekty uboczne, co wymaga szczególnej uwagi lekarza.

Fentanyl i Paxtin – Fentanyl stosowany razem z Paxtin może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego oraz innych poważnych działań ubocznych.

Leki na HIV i Paxtin – Połączenie leków antyretrowirusowych z Paxtin może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo, co wymaga monitorowania przez specjalistę.

Ziele dziurawca i Paxtin – Stosowanie ziołowych środków przeciwdepresyjnych, jak dziurawiec, razem z Paxtin może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia i nasilenia efektów ubocznych.

Leki przeciwdrgawkowe i Paxtin – Leki na padaczkę, takie jak fenobarbital czy fenytoina, mogą mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Paxtin, co wymaga dostosowania dawek.

Atomoksetyna i Paxtin – Lek na ADHD, atomoksetyna, może wchodzić w interakcje z Paxtin, co wymaga monitorowania efektów leczenia.

Procyklidyna i Paxtin – Lek na drżenia, zwłaszcza w chorobie Parkinsona, procyklidyna, może mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Paxtin.

Warfaryna, leki przeciwzakrzepowe i Paxtin – Stosowanie leków rozrzedzających krew, jak warfaryna, z Paxtin może zwiększać ryzyko krwawień.

Leki na arytmie serca i Paxtin – Leki takie jak propafenon czy flekainid w połączeniu z Paxtin mogą mieć zmienione działanie, co wymaga monitorowania rytmu serca.

Metoprolol i Paxtin – Beta-bloker, metoprolol, może mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Paxtin, co wymaga dostosowania dawek.

Prawastatyna i Paxtin – Lek obniżający cholesterol, prawastatyna, może wchodzić w interakcje z Paxtin, co wymaga monitorowania poziomu cholesterolu.

Ryfampicyna i Paxtin – Lek na gruźlicę, ryfampicyna, może wpływać na skuteczność Paxtin.

Linezolid i Paxtin – Antybiotyk linezolid w połączeniu z Paxtin może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego.

Tamoksyfen i Paxtin – Lek na raka piersi, tamoksyfen, może mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Paxtin, co wymaga monitorowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Paxtin

Skutki uboczne leku Paxtin

Paxtin może powodować skutki uboczne, choć nie u każdego one wystąpią. Oto niektóre możliwe skutki uboczne związane z Paxtin, wraz z przybliżonym prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Ból głowy
 • Nudności

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Senność, bezsenność
 • Zmęczenie
 • Zaburzenia koncentracji
 • Zaburzenia trawienia, takie jak biegunka, zaparcia, wymioty
 • Suchość w ustach
 • Zwięksone pocenie się

Nieco rzadziej (mogą wystąpić u do 1 na 100 osób):

 • Zmiana masy ciała
 • Lęk, nerwowość, uczucie niepokoju
 • Trudności z oddychaniem
 • Zaburzenia libido, problemy z funkcją seksualną
 • Zmiany apetytu

Rzadko (mogą wystąpić u do 1 na 1 000 osób):

 • Halucynacje, niepokój, mania
 • Trudności z oddychaniem
 • Reakcje skórne, takie jak wysypka, świąd
 • Objawy grypopodobne

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i oczu)
 • Zmiany rytmu serca
 • Krwawienia, takie jak krwotoki z nosa, krwawe stolce

Nieznana częstość (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych):

 • Suicidalne myśli lub zachowania
 • Niepokój i agitacja
 • Zespół serotoninowy (objawy mogą obejmować gorączkę, drgawki, zmiany w rytmie serca, utratę przytomności)
 • Objawy odstawienia po zakończeniu leczenia

Pamiętaj, że powyższa lista nie zawiera wszystkich możliwych skutków ubocznych Paxtin. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek inne objawy, które mogą być związane z zażywaniem tego leku, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Paxtin

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Paxtin?

Paxtin to lek na receptę stosowany głównie do leczenia depresji i różnych zaburzeń lękowych. Działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), pomagając zwiększyć poziom tego neuroprzekaźnika w mózgu, co przyczynia się do poprawy nastroju i redukcji lęku.

Czy Paxtin to silny lek?

Tak, Paxtin jest uważany za "silny" lek, ponieważ jest skuteczny w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych. Jednak jak wiele leków, może mieć znaczne skutki uboczne i interakcje z innymi lekami, dlatego powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Czy Paxtin uzależnia?

Paroksetyna, substancja czynna w Paxtin, nie powoduje uzależnienia w tradycyjnym sensie. Jednakże nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak nudności, bóle głowy i lęk. Dlatego zawsze zaleca się konsultację z lekarzem przed zmianą dawki lub przerwaniem przyjmowania leku.

Jak odstawić lek Paxtin?

Odstawienie leku Paxtin powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Zazwyczaj proces ten polega na stopniowym zmniejszaniu dawki przez kilka tygodni lub miesięcy, aby zminimalizować potencjalne objawy odstawienia, takie jak lęk, nudności czy bóle głowy.

Czy Paxtin jest na receptę?

Tak, Paxtin jest lekiem na receptę. Ze względu na swoje działanie jako lek przeciwdepresyjny i potencjalne skutki uboczne, wymaga on nadzoru lekarskiego i jest dostępny tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. To zapewnia bezpieczne i skuteczne stosowanie leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Paxtin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Paxtin

Arketis.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023