Arketis

Arketis to lek, którego głównym składnikiem jest paroksetyna. Jest to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). SSRIs są grupą leków powszechnie stosowanych do leczenia depresji i innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe.

Działanie Arketis

W mózgu występuje substancja zwana serotoniną, która jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników, odpowiedzialnych za regulację wielu funkcji, w tym nastroju. U osób cierpiących na depresję lub zaburzenia lękowe, poziom serotoniny w mózgu jest często niższy niż u osób zdrowych.

Paroksetyna działa poprzez zablokowanie wychwytu serotoniny przez neurony w mózgu. W efekcie zwiększa się ilość dostępnej serotoniny, co prowadzi do poprawy nastroju i redukcji objawów lęku. Dokładny mechanizm działania paroksetyny i innych SSRI nie jest do końca zrozumiany, ale uważa się, że związane jest to z ich zdolnością do zwiększania poziomów serotoniny w mózgu.

Jest ważne, aby pamiętać, że leki przeciwdepresyjne, takie jak Arketis, nie działają natychmiast. Może upłynąć kilka tygodni zanim zauważysz poprawę swojego stanu psychicznego.

Wskazania do stosowania Arketis

Arketis, znany również jako paroksetyna, jest lekiem przeciwdepresyjnym należącym do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest on powszechnie stosowany w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Wskazania do stosowania Arketis obejmują:

 • Depresja: Depresja jest jednym z najczęstszych wskazań do stosowania Arketis. Lek ten pomaga w regulacji poziomu serotoniny w mózgu, co może przyczynić się do poprawy nastroju i zmniejszenia objawów depresji.
 • Zaburzenia lękowe: Arketis jest również zalecany do leczenia różnych typów zaburzeń lękowych, w tym zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna) i zaburzenia lękowe na tle stresu pourazowego.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są stanem, w którym osoba doświadcza nieustannych obsesji i kompulsji, które są czasochłonne i powodują znaczny dyskomfort. Arketis pomaga w kontroli tych obsesji i kompulsji.
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): PMDD jest ciężką formą zespołu napięcia przedmiesiączkowego, który może powodować ciężkie objawy psychiczne i fizyczne. Arketis może pomóc w łagodzeniu tych objawów.
 • Zaburzenia lękowe związane z agorafobią: Arketis może pomóc osobom cierpiącym na agorafobię, które doświadczają intensywnego lęku i unikania miejsc lub sytuacji, które mogą wywołać uczucie bezradności, zawstydzenia lub paniki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Arketis

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Arketis (paroksetyny) obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na paroksetynę lub jakikolwiek składnik leku: Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na paroksetynę lub jakikolwiek inny składnik Arketis, nie powinien stosować tego leku.
 • Stosowanie leków MAO (monoaminooksydazy): Nie powinno się stosować Arketis, jeśli pacjent bierze inhibitory MAO lub w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu ich przyjmowania.
 • Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Arketis generalnie nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko myśli samobójczych i agresywnego zachowania.

Środki ostrożności:

 • Myśli samobójcze: Antydepresanty, w tym Arketis, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem zmian zachowań lub nastrojów.
 • Syndrom serotoninowy: W przypadku jednoczesnego stosowania Arketis z innymi lekami, które zwiększają poziom serotoniny, może dojść do potencjalnie niebezpiecznego stanu zwanego syndromem serotoninowym.
 • Zespół odstawienny: Nagłe zaprzestanie stosowania Arketis może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, bezsenność, nerwowość i zaburzenia sensoryczne. Zmniejszanie dawki powinno być stopniowe, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Ciężka niewydolność nerek i wątroby: W przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby dawkę Arketis powinno się dostosować, a pacjenta monitorować.
 • Starość: U osób starszych paroksetyna jest wydalana wolniej, co może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Wymagane może być dostosowanie dawki.
 • Ciąża i karmienie piersią: Arketis powinien być stosowany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi: Pacjenci z chorobami takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, lub inne poważne zaburzenia psychiczne, powinni być monitorowani podczas terapii Arketis, ze względu na ryzyko zaostrzenia objawów.

Dawkowanie Arketis

Dawkowanie Arketis (paroksetyny) może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji pacjenta, w tym od jego stanu zdrowia i reakcji na leczenie. Niemniej jednak, poniżej przedstawiam przykładowe zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli

 • Depresja: Zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 20 mg raz dziennie, z możliwością zwiększenia do maksymalnej dawki 50 mg na dobę.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zwykle rozpoczyna się od 20 mg na dobę, z możliwością zwiększenia do 60 mg na dobę.
 • Zaburzenia lękowe: Dawkowanie zależy od konkretnej sytuacji, ale zazwyczaj rozpoczyna się od 20 mg na dobę, z możliwością zwiększenia do 50 mg na dobę.

Osoby starsze (ponad 65 lat): Zazwyczaj zaleca się dawkę 20 mg na dobę. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 40 mg na dobę.

Osoby z problemami z nerkami lub wątrobą: Mogą wymagać mniejszych dawek, a ich stan powinien być monitorowany.

Arketis powinien być przyjmowany raz dziennie, zwykle rano, z jedzeniem lub bez niego. Lek należy połykać, nie rozgryzać ani nie rozpuszczać.

Z czym nie łączyć leku Arketis

Lek ARKETIS i inhibitory MAO – Nie należy łączyć ARKETIS (paroksetyna) z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid czy chlorek metylotioniny. Połączenie tych leków może prowadzić do poważnych interakcji, w tym zespołu serotoninowego, który charakteryzuje się objawami jak gorączka, drgawki, i zwiększone ciśnienie krwi.

Lek ARKETIS i leki przeciwpsychotyczne – Stosowanie ARKETIS z tiorydazyną lub pimozydem, lekami przeciwpsychotycznymi, jest przeciwwskazane. Wzajemne oddziaływanie może powodować ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.

Lek ARKETIS i NLPZ – Uważać należy przy łączeniu ARKETIS z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak aspiryna, ibuprofen czy celekoksyb. Może to zwiększyć ryzyko krwawienia, szczególnie w przewodzie pokarmowym.

Lek ARKETIS i leki przeciwbólowe – Leki takie jak tramadol, petydyna czy buprenorfina mogą wchodzić w interakcje z ARKETIS, zwiększając ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego oraz nasilając działania uboczne.

Lek ARKETIS i tryptany – Stosowanie ARKETIS wraz z lekami na migrenę, jak sumatryptan, może prowadzić do zespołu serotoninowego, co objawia się m.in. szybkim biciem serca, wysoką gorączką, i drgawkami.

Lek ARKETIS i inne antydepresanty – Łączenie ARKETIS z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, w tym SSRI czy trójpierścieniowymi antydepresantami, może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego.

Lek ARKETIS i tryptofan – Suplement diety tryptofan może nasilać działanie antydepresyjne i efekty uboczne ARKETIS.

Lek ARKETIS i środki znieczulające – Leki stosowane do znieczulenia ogólnego, takie jak miwakurium, mogą oddziaływać na działanie ARKETIS, zwiększając ryzyko niepożądanych reakcji.

Lek ARKETIS i leki przeciwpsychotyczne – ARKETIS może oddziaływać z lekami przeciwpsychotycznymi jak lit czy risperidon, co może prowadzić do nasilenia działań ubocznych.

Lek ARKETIS i leki na HIV – Kombinacje leków takich jak fosamprenawir z rytonawirem mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo ARKETIS.

Lek ARKETIS i dziurawiec zwyczajny – Ziołowy środek leczniczy, dziurawiec, może zmniejszać skuteczność ARKETIS, co może prowadzić do zaostrzenia objawów depresji.

Lek ARKETIS i fentanyl – Używanie fentanylu z ARKETIS może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego oraz innych działań ubocznych.

Lek ARKETIS i leki przeciwdrgawkowe – Leki takie jak fenobarbital czy karbamazepina mogą wpływać na poziom ARKETIS we krwi, zmieniając jego skuteczność.

Lek ARKETIS i leki na ADHD – Atomoksetyna stosowana w leczeniu ADHD może wchodzić w interakcje z ARKETIS, zwiększając ryzyko działań ubocznych.

Lek ARKETIS i procyklidyna – Używanie procyklidyny z ARKETIS może zwiększać ryzyko działań ubocznych, zwłaszcza w przypadku choroby Parkinsona.

Lek ARKETIS i leki przeciwzakrzepowe – Stosowanie warfaryny lub innych leków przeciwzakrzepowych z ARKETIS może zwiększyć ryzyko krwawienia.

Lek ARKETIS i leki na zaburzenia rytmu serca – Leki takie jak propafenon czy flekainid mogą wpływać na działanie ARKETIS, zwiększając ryzyko powikłań sercowych.

Lek ARKETIS i beta-blokery – ARKETIS może wpływać na działanie beta-blokerów jak metoprolol, używanych w leczeniu nadciśnienia i chorób serca.

Lek ARKETIS i statyny – Stosowanie ARKETIS z prawastatyną, lekiem na cholesterol, może zwiększać ryzyko działań ubocznych.

Lek ARKETIS i antybiotyki – ARKETIS może oddziaływać z antybiotykami jak linezolid, co może prowadzić do nasilenia działań ubocznych.

Lek ARKETIS i leki na raka – ARKETIS może oddziaływać z tamoksyfenem, stosowanym w leczeniu raka piersi, zmniejszając jego skuteczność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Arketis

Skutki uboczne leku Arketis

Arketis (paroksetyna) może powodować pewne działania niepożądane. Nie każdy jednak doświadczy tych skutków ubocznych. Poniżej przedstawiam najczęściej zgłaszane skutki uboczne oraz ich szacowane częstości:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: Jest to najczęściej zgłaszane działanie niepożądane. W przypadku niektórych pacjentów, nudności mogą ustąpić po kilku dniach leczenia.

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Zmiany apetytu: Mogą wystąpić zarówno zwiększony, jak i zmniejszony apetyt. Niektórzy pacjenci zgłaszali przybieranie na wadze.
 • Zmiany nastroju: Niektórzy pacjenci doświadczają lęku, stanów zdezorientowania lub depresji.
 • Senność lub bezsenność: Pacjenci mogą odczuwać senność lub trudności z zasypianiem.
 • Zawroty głowy: Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy, zwłaszcza po gwałtownym wstaniu.
 • Bóle głowy: Częstym skutkiem ubocznym są różnego rodzaju bóle głowy.
 • Wzrost ciśnienia krwi: U niektórych pacjentów może dojść do wzrostu ciśnienia krwi.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia seksualne: Niektóre osoby mogą doświadczyć zmniejszenia popędu płciowego lub problemów z osiągnięciem orgazmu.
 • Zaburzenia widzenia: Mogą wystąpić nieostre widzenie lub inne problemy z oczami.
 • Zmiany rytmu serca: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć szybkiego lub nieregularnego bicia serca.

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne: Rzadko, ale mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu.
 • Krwiak: Rzadko, ale może dojść do powstawania krwiaków.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi: W rzadkich przypadkach paroksetyna może wpływać na krzepnięcie krwi.

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • Zespół serotoninowy: W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zespół serotoninowy, charakteryzujący się objawami takimi jak drżenie, drgawki, zmiany stanu mentalnego i innych.
 • Żółtaczka: W bardzo rzadkich przypadkach lek może spowodować żółtaczkę, czyli żółknięcie skóry i oczu.
 • Zmiany w wynikach badań krwi: Paroksetyna może powodować zmiany w liczbie różnych rodzajów komórek krwi.

Pamiętaj, że jeśli zaobserwujesz jakiekolwiek działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ta lista nie zawiera wszystkich możliwych skutków ubocznych, a tylko te, które są najbardziej znane i najczęściej zgłaszane.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Arketis

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Arketis?

Arketis to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest paroksetyna.

Czy Arketis jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo leku, takiego jak Arketis (paroksetyna), zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia pacjenta, innych leków, które może przyjmować, oraz od jego indywidualnej reakcji na lek. Paroksetyna jest powszechnie stosowana i uważana za generalnie bezpieczną dla większości osób, ale jak wszystkie leki, może powodować skutki uboczne i nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów.

Po jakim czasie zaczyna działać Arketis?

Arketis, zawierający substancję czynną paroksetynę, zazwyczaj zaczyna wykazywać pierwsze oznaki działania po 2 do 4 tygodniach regularnego stosowania. Pełne efekty terapeutyczne mogą być zauważalne po 6 do 8 tygodniach stałego stosowania leku.

Jak długo można stosować Arketis?

Arketis jest lekiem, który jest często stosowany długoterminowo, ale jego stosowanie powinno być pod stałym nadzorem lekarskim. Decyzja o długości leczenia zawsze powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej oceny pacjenta przez lekarza.

Czy Arketis podnosi ciśnienie?

Paroksetyna zazwyczaj nie powoduje bezpośredniego wzrostu ciśnienia krwi, możliwe są pewne sytuacje, które mogą wpływać na ciśnienie krwi. Pacjenci, którzy są podatni na wysokie ciśnienie krwi, powinni omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Arketis.

Czy Arketis uzależnia?

Arketis nie powoduje uzależnienia w sensie tworzenia fizycznego zapotrzebowania na lek, ale nagłe zaprzestanie jego stosowania może prowadzić do zespołu odstawienia. Zawsze warto skonsultować wszelkie zmiany w leczeniu z lekarzem.

Czy po leku Arketis się tyje?

Arketis, którego substancją czynną jest paroksetyna, może potencjalnie prowadzić do przyrostu masy ciała.

Czy Arketis jest na receptę?

Tak, Arketis jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Arketis? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentVipharm S.A.

Zamienniki dla leku Arketis

Paxtin.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023