Ovulan

Ovulan to lek stosowany do zapobiegania ciąży, zawierający niewielką dawkę żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. W odróżnieniu od złożonych środków antykoncepcyjnych w formie tabletek, te zawierające jedynie progestagen nie mają w składzie estrogenu – drugiego żeńskiego hormonu płciowego, co kwalifikuje je jako minitabletkę. Przy prawidłowym stosowaniu Ovulanu, ryzyko zajścia w ciążę (pod warunkiem, że nie pominie się żadnej dawki) jest niezwykle małe.

Działanie Ovulan

Ovulan jest rodzajem minitabletki antykoncepcyjnej, która zawiera progestagen o nazwie dezogestrel. Działa na kilka różnych sposobów, aby zapobiec ciąży.

 • Grubość śluzu szyjki macicy: Dezogestrel powoduje, że śluz w szyjce macicy staje się gęsty i lepki. To utrudnia plemnikom dotarcie do jajeczka i zapłodnienie go.
 • Hamowanie owulacji: W niektórych przypadkach, dezogestrel może zapobiegać uwolnieniu jajeczka z jajnika, czyli owulacji. Jednak ten efekt nie występuje u wszystkich kobiet.
 • Zmiana błony śluzowej macicy: Dezogestrel również wpływa na błonę śluzową macicy, powodując, że staje się mniej przyjazna dla zagnieżdżania się zapłodnionego jajeczka.

Wskazania do stosowania Ovulan

Ovulan jest lekiem hormonalnym stosowanym jako środek antykoncepcyjny. Jest szczególnie zalecany dla pacjentek, które mogą mieć problemy ze stosowaniem konwencjonalnej antykoncepcji hormonalnej, której składnikiem jest estrogen.

Wskazania do stosowania Ovulanu mogą obejmować:

 • Antykoncepcja: Ovulan jest przede wszystkim środkiem antykoncepcyjnym. Jest zalecany dla kobiet w wieku prokreacyjnym, które chcą unikać ciąży.
 • Nietolerancja estrogenu: Dla kobiet, które mają historię negatywnych reakcji na estrogen (który jest częścią większości doustnych środków antykoncepcyjnych), Ovulan może być dobrą alternatywą, ponieważ zawiera tylko progestagen.
 • Karmienie piersią: Ovulan jest często zalecany dla kobiet karmiących piersią, ponieważ, w przeciwieństwie do tabletek zawierających estrogen, nie wpływa na produkcję mleka.
 • Zaburzenia menstruacyjne: Ovulan może być zalecany przez lekarza dla kobiet z zaburzeniami menstruacyjnymi, takimi jak ciężkie lub bolesne okresy. Progestageny mogą pomóc znormalizować cykl i złagodzić objawy.
 • Endometrioza: Dezogestrel, składnik Ovulanu, może być zalecany dla kobiet z endometriozą, ponieważ może pomóc zredukować ból i inne objawy związane z tym stanem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ovulan

Stosowanie Ovulanu, podobnie jak innych leków, wiąże się z pewnymi przeciwwskazaniami i wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, warto skonsultować się z lekarzem, aby zapewnić, że jest on bezpieczny w indywidualnej sytuacji.

Przeciwwskazania do stosowania Ovulanu mogą obejmować:

 • Ciąża: Ovulan nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Jego celem jest zapobieganie ciąży, a nie jest bezpieczny ani skuteczny, jeśli ciąża już wystąpiła.
 • Choroby wątroby: Kobiety z ciężkimi chorobami wątroby lub z historią takich chorób powinny unikać stosowania Ovulanu, chyba że pod nadzorem lekarza.
 • Nieznane krwawienia z dróg rodnych: Kobiety z niezdiagnozowanymi krwawieniami z dróg rodnych powinny unikać stosowania Ovulanu, dopóki przyczyna krwawienia nie zostanie zidentyfikowana i potraktowana.
 • Nowotwory zależne od progestagenów: Kobiety z obecnymi lub wcześniejszymi nowotworami zależnymi od progestagenów, takimi jak rak piersi, nie powinny stosować Ovulanu.
 • Zakrzepica: Kobiety z historią zakrzepicy, szczególnie zakrzepicy żył głębokich lub udaru, nie powinny stosować Ovulanu.

Środki ostrożności podczas stosowania Ovulanu:

 • Regularne stosowanie: Aby Ovulan był skuteczny, musi być stosowany codziennie, o tej samej porze dnia. Pominięcie dawki może zwiększyć ryzyko ciąży.
 • Interakcje z innymi lekami: Niektóre leki, w tym antybiotyki, leki przeciwgrzybicze i leki przeciwpadaczkowe, mogą zmniejszyć skuteczność Ovulanu. Konsultacja z lekarzem lub farmaceutą jest niezbędna w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków.
 • Objawy choroby: W przypadku niespodziewanych objawów, takich jak nietypowe krwawienie z dróg rodnych, poważne bóle brzucha lub żółtaczka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Regularne badania kontrolne: Kobiety stosujące Ovulan powinny regularnie poddawać się badaniom kontrolnym, w tym badaniom piersi i badaniom ginekologicznym, aby monitorować swoje zdrowie i reagować na ewentualne problemy.

Jak stosować Ovulan?

Lek Ovulan jest hormonem antykoncepcyjnym do użytku oralnego, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat dawkowania i stosowania leku Ovulan:

Kiedy i jak stosować tabletki: Opakowanie leku Ovulan zawiera 28 tabletek. Każdą tabletke należy przyjmować raz dziennie, o tej samej porze każdego dnia, aż do wyczerpania zawartości opakowania. Po wyczerpaniu tabletek z opakowania, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania następnego dnia, bez robienia przerwy i nie czekając na wystąpienie krwawienia.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Ovulan: Jeżeli pacjentka nie przyjmuje żadnych tabletek antykoncepcyjnych, powinna rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Ovulan w pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli pacjentka wcześniej przyjmowała złożony lek antykoncepcyjny, może rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Ovulan następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki obecnie przyjmowanego leku. W przypadku innych form antykoncepcji, takich jak iniekcje, implanty czy systemy terapeutyczne domacicznego uwalniające progestagen, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Ovulan w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu.

Po porodzie lub poronieniu: Po porodzie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek, pacjentka powinna zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po poronieniu należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Ovulan: Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność tabletki może być zmniejszona. W takim przypadku, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez następne 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovulan: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawka leku Ovulan, mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty oraz nieznaczne krwawienie z pochwy. W takim przypadku, należy zasięgnąć porady lekarza.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka): Jeżeli wymioty lub silna biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki leku Ovulan, wchłanianie substancji czynnej mogło zostać zmniejszone. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Ovulan: Stosowanie leku Ovulan można przerwać w dowolnym momencie. Ochrona przed zajściem w ciążę kończy się z dniem zakończenia przyjmowania leku Ovulan.

Pamiętaj, że lek Ovulan, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Ovulan

Ovulan z lekami na padaczkę – Leki antyepileptyczne takie jak primidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat, a także fenobarbital mogą wpływać na zmniejszenie stężenia Ovulan we krwi. Może to prowadzić do obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej Ovulan oraz zwiększenia ryzyka nieoczekiwanego krwawienia.

Ovulan z lekami na gruźlicę – Leki przeciwgruźlicze takie jak ryfampicyna i ryfabutyna mogą obniżać skuteczność Ovulan, zmniejszając jego stężenie we krwi oraz powodując możliwość nieoczekiwanego krwawienia.

Ovulan z lekami na HIV – Leki antyretrowirusowe, w tym rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz, mogą wpływać na obniżenie stężenia Ovulan w organizmie, co zmniejsza jego skuteczność antykoncepcyjną i może prowadzić do nieoczekiwanego krwawienia.

Ovulan z lekami na HCV – Leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C, takie jak boceprewir i telaprewir, mogą zmniejszać stężenie Ovulan we krwi, co skutkuje obniżoną skutecznością antykoncepcyjną i ryzykiem nieoczekiwanego krwawienia.

Ovulan z innymi lekami zakaźnymi – Gryzeofulwina, stosowana w leczeniu niektórych chorób zakaźnych, może zmniejszać skuteczność Ovulan, powodując obniżenie jego stężenia we krwi.

Ovulan z lekami na wysokie ciśnienie tętnicze – Bosentan, stosowany w terapii wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc, może obniżyć stężenie Ovulan, zmniejszając jego skuteczność antykoncepcyjną.

Ovulan z lekami na depresję – Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) może wpływać na obniżenie stężenia Ovulan, zmniejszając jego skuteczność.

Ovulan z lekami na zakażenia bakteryjne i grzybicze – Leki takie jak klarytromycyna, erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol i flukonazol mogą wpływać na obniżenie stężenia Ovulan we krwi, co może prowadzić do zmniejszenia jego skuteczności antykoncepcyjnej.

Ovulan z lekami na nadciśnienie, dusznicę i zaburzenia rytmu serca – Diltiazem, stosowany w leczeniu nadciśnienia, dusznicy oraz niektórych zaburzeń rytmu serca, może obniżyć stężenie Ovulan, zmniejszając jego skuteczność antykoncepcyjną.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ovulan

Skutki uboczne leku Ovulan

Poniżej informacje na temat potencjalnych skutków ubocznych przyjmowania leku Ovulan wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Ciężkie działania niepożądane: Lek ten może powodować ciężkie skutki uboczne, takie jak zwiększone ryzyko raka piersi czy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Informacje na ten temat znajdują się w innych sekcjach ulotki. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów sugerujących te poważne stany, pacjent powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Krwawienia z pochwy: Nieregularne krwawienia z pochwy, od drobnego plamienia do intensywnego krwawienia, mogą wystąpić podczas przyjmowania leku Ovulan. Mimo tych nieregularnych krwawień, skuteczność antykoncepcyjna leku Ovulan nie jest zmniejszona. W przypadku bardzo intensywnych i długotrwałych krwawień, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane: Skutki uboczne mogą występować z różnym prawdopodobieństwem, zależnie od częstości:

 • Często (1-10 na 100 użytkowników): Zmienny nastrój, nastrój depresyjny, zmniejszone libido, ból głowy, nudności, trądzik, ból piersi, nieregularne krwawienia lub brak krwawień, zwiększenie masy ciała.
 • Niezbyt często (1-10 na 1000 użytkowników): Zapalenie pochwy, nietolerancja szkieł kontaktowych, wymioty, łysienie, bolesne krwawienia, torbiele jajników, zmęczenie.
 • Rzadko (1-10 na 10000 użytkowników): Wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty (sprawiające ból niebiesko-czerwone guzki).

Ponadto może pojawić się wydzielina z piersi. Szczególnie ważne jest, aby niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ovulan

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Ovulan?

Ovulan to marka doustnej antykoncepcji, która zawiera dwa typy hormonów - estrogenu i progestagenu - używanych do zapobiegania ciąży. Działa poprzez hamowanie owulacji, utrudnianie plemnikom dostępu do macicy i zmianę wyściółki macicy, co utrudnia zagnieżdżenie się jajeczka.

Jak działa Ovulan?

Ovulan, jako środek antykoncepcyjny, działa poprzez kombinację trzech mechanizmów. Hamuje owulację, co oznacza, że jajniki nie uwalniają jajeczek. Dodatkowo, zagęszcza śluz szyjkowy, co utrudnia plemnikom dotarcie do jajeczka. Na koniec, zmienia błonę śluzową macicy, co utrudnia implantację zygoty, jeśli dojdzie do zapłodnienia.

Czy przy Ovulanie jest okres?

Tak, przy stosowaniu Ovulanu występuje krwawienie z odstawienia, które często jest mylone z okresem. W rzeczywistości, jest to reakcja organizmu na spadek poziomu hormonów podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek, co prowadzi do złuszczenia się błony śluzowej macicy, powodując krwawienie przypominające menstruację. Jest to różne od naturalnej miesiączki, która ma miejsce po owulacji.

Po jakim czasie działa Ovulan?

Ovulan zaczyna działać prawie natychmiast, ale pełną skuteczność antykoncepcyjną osiąga po około 7 dniach regularnego stosowania. Dlatego zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, jak prezerwatywa, przez pierwszy tydzień stosowania Ovulanu.

Jak odstawić Ovulan?

Jeśli chcesz odstawić Ovulan, możesz po prostu przestać go brać po zakończeniu aktualnego opakowania. Ważne jest jednak, aby skonsultować ten krok z lekarzem, ponieważ odstawienie może mieć różne efekty dla różnych osób i może wymagać dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Czy przy Ovulan można zajść w ciążę?

Chociaż Ovulan jest skutecznym środkiem antykoncepcyjnym, nie jest on 100% skuteczny i istnieje niewielkie ryzyko zajścia w ciążę nawet przy prawidłowym stosowaniu. Skuteczność może być obniżona w przypadku pominięcia tabletki, nieregularnego przyjmowania leku, biegunki, wymiotów czy przy jednoczesnym stosowaniu niektórych innych leków.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ovulan? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDesogestrelum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Ovulan

Azalia, Cerazette, Dessette Mono, Lemena, Limetic, Symonette.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024