Dessette Mono

Dessette Mono służy do prewencji ciąży. Zawiera niewielką ilość żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. W odróżnieniu od kombinowanych tabletek antykoncepcyjnych, tabletki te nie zawierają estrogenu, drugiego żeńskiego hormonu płciowego, przez co są one określane jako minitabletki. Prawidłowo stosowany Dessette Mono (o ile nie zapomni się o przyjęciu tabletki) oferuje bardzo wysoką skuteczność w zapobieganiu ciąży.

Działanie Dessette Mono

Dessette Mono to forma hormonalnej antykoncepcji zwanej minitabletką, która zawiera progestagen o nazwie dezogestrel. Działa na kilka sposobów, aby zapobiec ciąży:

 • Zmiana śluzu szyjkowego: Dezogestrel powoduje pogrubienie śluzu w szyjce macicy, co utrudnia plemnikom przedostanie się do jajnika.
 • Hamowanie owulacji: U niektórych kobiet, Dessette Mono może zapobiegać uwalnianiu jajeczka z jajnika, choć to nie jest głównym mechanizmem działania minitabletek.
 • Zmiana błony macicy: Dezogestrel powoduje zmiany w błonie śluzowej macicy, utrudniając zagnieżdżenie się zapłodnionego jajeczka, jeśli dojdzie do zapłodnienia.

Wskazania do stosowania Dessette Mono

Lek Dessette Mono jest antykoncepcją hormonalną, przeznaczoną dla kobiet w wieku rozrodczym. Głównym wskazaniem do jego stosowania jest zapobieganie ciąży. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis wskazań:

 • Zapobieganie ciąży: Jest to podstawowe wskazanie do stosowania Dessette Mono. Działa poprzez zmianę śluzu szyjki macicy, co utrudnia plemnikom dotarcie do jajeczka, a także przez zmianę błony śluzowej macicy, co uniemożliwia zagnieżdżenie się zapłodnionego jajeczka.
 • Alternatywa dla kobiet, które nie mogą przyjmować estrogenu: W przeciwieństwie do wielu innych form antykoncepcji, Dessette Mono nie zawiera estrogenu. To czyni go odpowiednim dla kobiet, które z różnych powodów (np. ze względu na ryzyko zakrzepicy, wysokie ciśnienie krwi czy migreny z aurą) nie mogą lub nie chcą przyjmować estrogenu.
 • Podczas karmienia piersią: Dezogestrel, hormon zawarty w Dessette Mono, nie wpływa na produkcję mleka matki, dzięki czemu jest bezpiecznym wyborem dla karmiących piersią.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Dessette Mono

Dessette Mono, podobnie jak każdy lek, ma określone przeciwwskazania oraz wymaga stosowania określonych środków ostrożności.

Przeciwwskazania:

 • Alergia na dezogestrel lub jakikolwiek składnik leku: Nie powinno się go stosować, jeżeli jesteś uczulony(-a) na dezogestrel lub jakikolwiek inny składnik Dessette Mono.
 • Ciąża: Dessette Mono nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety w ciąży. Jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że mogłabyś być w ciąży, powinnaś natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Ciężka choroba wątroby: Osoby z ciężką chorobą wątroby lub z zaburzeniami czynności wątroby nie powinny stosować Dessette Mono.
 • Zakrzepica: Dessette Mono nie jest zalecany dla osób z historią zakrzepicy, czyli stanu, w którym tworzy się skrzeplina krwi w naczyniu krwionośnym.
 • Niektóre rodzaje raka: Dessette Mono nie jest zalecany dla osób z obecnymi lub wcześniejszymi nowotworami zależnymi od hormonów, takimi jak rak piersi lub rak szyjki macicy.
 • Niewyjaśnione krwawienie z dróg rodnych: Jeżeli występuje niezidentyfikowane krwawienie z dróg rodnych, nie powinno się stosować Dessette Mono do czasu postawienia diagnozy.
 • Ciężka choroba nerek: W niektórych przypadkach, ciężkie choroby nerek mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania Dessette Mono.

Środki ostrożności:

 • Regularne przyjmowanie: Aby Dessette Mono był skuteczny, musi być przyjmowany codziennie, o tej samej porze. Pominięcie dawki lub znaczne opóźnienie może zwiększyć ryzyko ciąży.
 • Inne leki: Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność Dessette Mono. Zawsze poinformuj lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które przyjmujesz, w tym o lekach bez recepty, suplementach diety i ziołach.
 • Zmiany w cyklu miesiączkowym: Dessette Mono może powodować nieregularne krwawienia. Jeżeli obserwujesz znaczne zmiany w krwawieniu, powinnaś skontaktować się z lekarzem.
 • Zmiany w stanie zdrowia: Jeżeli wystąpią poważne zmiany w stanie zdrowia, takie jak silne bóle brzucha, bóle w klatce piersiowej, duszność, niezwykłe bóległowy, problemy z widzeniem czy mową, powinnaś natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Rak piersi i szyjki macicy: Regularne badania piersi i szyjki macicy są zalecane dla kobiet przyjmujących Dessette Mono, z uwagi na zwiększone ryzyko raka piersi i szyjki macicy wśród kobiet stosujących hormonalną antykoncepcję.
 • Regularne wizyty kontrolne: Regularne wizyty kontrolne u lekarza są zalecane podczas przyjmowania Dessette Mono, aby monitorować reakcję na lek i wykryć ewentualne skutki uboczne.
 • Ciąża i karmienie piersią: Jeżeli zajdzie ciąża podczas przyjmowania Dessette Mono, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Mimo że Dessette Mono jest bezpieczny dla kobiet karmiących piersią, każda kobieta powinna skonsultować swoją sytuację indywidualnie z lekarzem.

Pamiętaj, że Dessette Mono nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Zawsze powinnaś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii.

Jak stosować Dessette Mono?

Jak stosować lek Dessette mono

Dessette Mono powinien być stosowany codziennie, zgodnie z porządkiem dni tygodnia wydrukowanym na blistrze. Każdy blister zawiera 28 tabletek, gdzie każda tabletka odpowiada konkretnemu dniu tygodnia. Kiedy rozpoczynasz nowy blister, zawsze zaczynaj od górnego rzędu, zgodnie z dniem tygodnia. Na przykład, jeśli zaczynasz w środę, weź tabletkę oznaczoną jako „śr.” i kontynuuj codzienne przyjmowanie tabletek zgodnie ze strzałkami na blistrze aż do jego opróżnienia.

Pamiętaj, aby przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Tabletka powinna być połykana w całości, popijana wodą. W przypadku wystąpienia krawienia podczas stosowania Dessette Mono, nadal powinnaś kontynuować przyjmowanie tabletek. Po opróżnieniu blistra, następny blister rozpoczynaj bezpośrednio następnego dnia, nie czekając na wystąpienie krwawienia.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Dessette mono

Jeśli nie stosowałaś hormonalnych środków antykoncepcyjnych w ostatnim miesiącu, powinnaś zaczekać na rozpoczęcie krwawienia miesiączkowego i wtedy przyjąć pierwszą tabletkę Dessette Mono. Jeśli rozpoczniesz przyjmowanie Dessette Mono między 2. a 5. dniem cyklu, musisz stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Przy zmianie z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego

Jeśli zmieniasz się z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, powinnaś rozpocząć stosowanie Dessette Mono następnego dnia po ostatniej tabletki poprzedniego środka lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego czy systemu transdermalnego. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji, chyba że rozpoczniesz Dessette Mono po przerwie w przyjmowaniu tabletek lub po okresie przyjmowania tabletek placebo z poprzedniego środka – wtedy powinnaś stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania Dessette Mono.

Przy zmianie ze środka zawierającego tylko progestagen

Możesz rozpocząć stosowanie Dessette Mono w dowolnym dniu, bezpośrednio po zaprzestaniu stosowania poprzedniego środka zawierającego tylko progestagen. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Po porodzie

Przyjmowanie Dessette Mono możesz rozpocząć między 21. a 28.dniem po porodzie. Jeżeli zdecydujesz się na późniejsze rozpoczęcie, powinnaś stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) aż do zakończenia pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania Dessette Mono, powinnaś wykluczyć ciążę.

Po poronieniu lub usunięciu ciąży

W tym przypadku powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dessette mono

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność Dessette Mono jest wciąż zachowana. Należy niezwłocznie przyjąć pominiętą tabletkę, a kolejne tabletki stosować o zwykłej porze.

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność Dessette Mono może być zmniejszona. Należy niezwłocznie przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Powinnaś także stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez kolejne 7 dni przyjmowania tabletek. W przypadku pominięcia jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia stosowania leku i odbycia stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę. W takim przypadku powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, ostra biegunka)

Jeżeli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ostra biegunka, substancja czynna mogła nie zostać całkowicie wchłonięta. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przypadku pominięcia tabletek, opisanymi wyżej.

Z czym nie łączyć leku Dessette Mono

Wpływ na Stężenie Dessette mono – Niektóre leki mogą wpływać na poziom Dessette mono we krwi, co może zmieniać jego skuteczność. Leki takie jak te stosowane w leczeniu padaczki (prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat, fenobarbital) mogą obniżać stężenie Dessette mono.

Skuteczność Antykoncepcyjna Dessette mono – Preparaty lecznicze stosowane w terapii różnych schorzeń, w tym gruźlicy (ryfampicyna, ryfabutyna), zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina, efawirenz), zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir), mogą zmniejszać efektywność Dessette mono w zapobieganiu ciąży.

Nieoczekiwane Krwawienia po Dessette mono – Niektóre leki mogą powodować nieplanowane krwawienia przy stosowaniu Dessette mono. Są to leki przeciwzakaźne (gryzeofulwina), leczenie nadciśnienia płucnego (bosentan), preparaty na depresję zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum), niektóre antybiotyki (klarytromycyna, erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol) i leki kardiologiczne (dilitiazem).

Wzmacnianie lub Osłabianie Innych Leków przez Dessette mono – Dessette mono może również wpływać na działanie innych leków, nasilając (np. leki zawierające cyklosporynę) lub osłabiając ich działanie (np. lamotrygina).

Konieczność Dodatkowej Antykoncepcji – W przypadku stosowania leków, które zmniejszają skuteczność Dessette mono, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji. To dotyczy również okresu do 28 dni po zakończeniu stosowania tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dessette Mono

Skutki uboczne leku Dessette Mono

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentek)

 • Zmienny nastrój, depresyjny nastrój, osłabiony popęd seksualny (libido): Hormony w Dessette Mono mogą wpływać na nastrój i samopoczucie, co może skutkować zmianami nastroju, stanem depresyjnym lub zmniejszonym popędem seksualnym.
 • Bóle głowy: Dessette Mono może powodować bóle głowy u niektórych pacjentek. Jeśli doświadczasz ciężkich lub niezwykłych bólów głowy, powinnaś skontaktować się z lekarzem.
 • Nudności: Niektóre kobiety mogą odczuwać nudności, zwłaszcza na początku stosowania Dessette Mono. Zwykle objaw ten ustępuje po kilku dniach.
 • Trądzik: Hormonalna antykoncepcja może wpływać na skórę, co może skutkować pojawieniem się trądziku.
 • Ból piersi, nieregularne miesiączki lub ich brak: Dessette Mono może powodować zmiany w piersiach, w tym ból lub tkliwość. Może także prowadzić do nieregularnych krwawień miesiączkowych lub do braku miesiączki.
 • Zwiększenie masy ciała: Niektóre kobiety mogą zauważyć zwiększenie masy ciała podczas stosowania Dessette Mono.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentek)

 • Zakażenie pochwy: Dessette Mono może zmieniać równowagę flory bakteryjnej w pochwie, co może zwiększyć ryzyko zakażenia.
 • Nietolerancja soczewek kontaktowych: Niektóre kobiety mogą zauważyć zmiany w komforcie noszenia soczewek kontaktowych podczas stosowania Dessette Mono.
 • Wymioty: Dessette Mono może powodować wymioty u niektórych kobiet.
 • Wypadanie włosów: Niektóre kobiety mogą doświadczyć wypadania włosów podczas stosowania Dessette Mono.
 • Bolesne miesiączki, torbiele jajników: Dessette Mono może powodować bolesne miesiączki lub prowadzić do powstania torbieli jajnikowych.
 • Uczucie zmęczenia: Dessette Mono może powodować uczucie zmęczenia.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentek)

 • Wysypka, pokrzywka, bolesne sino-czerwone guzki skórne (rumień guzowaty): Dessette Mono może powodować różne reakcje skórne, takie jak wysypka, pokrzywka czy rumień guzowaty.

Częstość nieznana (częstość nie możeCzęstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)**

 • Reakcje alergiczne: Jak każdy lek, Dessette Mono może powodować reakcje alergiczne u niektórych osób. Objawy mogą obejmować swędzenie, pokrzywkę, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, co może prowadzić do trudności w oddychaniu lub połykaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowo

 • Mlekotok: W rzadkich przypadkach, Dessette Mono może powodować mlekotok, czyli niepożądane wydzielanie mleka z piersi.

Pamiętaj, że jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy lub skutki uboczne nie wymienione w ulotce, powinnaś skonsultować się z lekarzem. Skutki uboczne powinny zaniknąć po kilku miesiącach regularnego stosowania leku. Jeśli jednak działania niepożądane utrzymują się lub są szczególnie uciążliwe, należy skonsultować się z lekarzem, który może zasugerować zmianę metody antykoncepcji.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dessette Mono

Pytania naszych Pacjentów

Jaka jest skuteczność Dessette Mono?

Lek Dessette Mono jest skuteczną formą hormonalnej antykoncepcji, działając poprzez hamowanie owulacji i utrudnianie przemieszczania się plemników do macicy. Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania go w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego, choć można zacząć między 2. a 5. dniem, wymaga to jednak dodatkowego zabezpieczenia przez pierwsze 7 dni. Według badań, Dessette Mono jest wysoce skuteczny z wskaźnikiem Pearla wynoszącym 0,4, oznaczającym bardzo niskie prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Ważne jest jednak przestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leku, aby zapewnić optymalną skuteczność.

Czy można dostać Dessette Mono bez recepty?

Dessette Mono jest dostępny wyłącznie na receptę.

Czy po Dessette Mono się tyje?

Przyjmowanie Dessette Mono może potencjalnie prowadzić do niewielkiego przyrostu masy ciała u niektórych kobiet, głównie z powodu retencji płynów. Warto jednak pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej i nie wszystkie kobiety doświadczają tego efektu. Jeśli zauważysz znaczne zmiany w wadze po rozpoczęciu przyjmowania Dessette Mono, warto skonsultować się z lekarzem.

Jak brać Dessette Mono?

Dessette Mono należy przyjmować codziennie, o tej samej porze każdego dnia, najlepiej po jedzeniu. Pierwszą tabletkę zaczyna się w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego. W przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku między 2. a 5. dniem cyklu, przez pierwsze 7 dni stosowania tabletek zalecane jest dodatkowo użycie metody barierowej antykoncepcji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dessette Mono? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDesogestrelum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSun-Farm Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Dessette Mono

Azalia, Cerazette, Lemena, Limetic, Ovulan, Symonette.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024