Ospamox

Ospamox to antybiotyk β-laktamowy zawierający amoksycylinę, stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę. Dostępny na receptę, stosowany w gastrologii, pulmonologii i urologii. Przed wdrożeniem leczenia ważne jest konsultowanie się z lekarzem.

Działanie Ospamox

Ospamox, zawierający amoksycylinę, to antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym. Amoksycylina działa poprzez zakłócanie syntezy ściany komórkowej bakterii w trakcie ich wzrostu i rozmnażania, co prowadzi do osłabienia i rozpadu komórek bakteryjnych. Lek charakteryzuje się szerokim spektrum działania, skutecznie zwalczając tlenowe bakterie Gram-dodatnie, takie jak Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes oraz paciorkowce β-hemolizujące z grup A, B, C i G.

Wskazania do stosowania Ospamox

Wskazania do stosowania Ospamox obejmują:

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę:

 • Zakażenia układu oddechowego, np. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, angina.
 • Zakażenia dróg moczowych, np. zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej.
 • Zakażenia przewodu pokarmowego, np. dur brzuszny, zakażenia żołądkowo-jelitowe.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. ropnie, czyraki, zakażenia ran.
 • Zakażenia kości i stawów, np. osteomyelitis, zapalenie stawów.
 • Zakażenia ucha, gardła i nosa, np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych.
 • Zapobieganie i leczenie boreliozy (choroba z Lyme).

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia:

 • Pacjenci z wysokim ryzykiem zakażenia wsierdzia podczas zabiegów dentystycznych, chirurgicznych czy diagnostycznych mogą przyjmować Ospamox jako profilaktykę.

Terapia skojarzona w leczeniu choroby wrzodowej żołądka:

Ospamox może być stosowany w połączeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory pompy protonowej i leki przeciwbakteryjne, w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori odpowiedzialnej za chorobę wrzodową żołądka.

Przed zastosowaniem Ospamox należy skonsultować się z lekarzem, który określi, czy antybiotyk jest odpowiedni w danej sytuacji i ustali odpowiednie dawkowanie.

Przeciwwskazania do stosowania Ospamox

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ospamox obejmują:

 • Nadwrażliwość na amoksycylinę, inne penicyliny lub jakikolwiek składnik leku.
 • Ciężka reakcja uczuleniowa (np. anafilaksja) na jakikolwiek inny typ beta-laktamu, takie jak cefalosporyny.

Środki ostrożności:

 • Nadwrażliwość na penicyliny: Pacjenci z historią alergii na penicyliny powinni być ostrożni, gdyż mogą wystąpić reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej, leczenie należy przerwać.
 • Reakcje skórne: U niektórych pacjentów może wystąpić wysypka. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji skórnych (np. zespół Stevensa-Johnsona) leczenie należy natychmiast przerwać.
 • Niewydolność nerek: Dawkowanie Ospamox może wymagać dostosowania u pacjentów z niewydolnością nerek.
 • Interakcje z innymi lekami: Przed rozpoczęciem stosowania Ospamox należy poinformować lekarza o innych lekach przyjmowanych przez pacjenta, gdyż może to wpłynąć na skuteczność leczenia lub prowadzić do interakcji lekowych.
 • Karmienie piersią: Amoksycylina przenika do mleka matki, co może prowadzić do uczulenia niemowląt. Należy skonsultować się z lekarzem przed stosowaniem Ospamox w okresie karmienia piersią.
 • Ciąża: Chociaż Ospamox jest generalnie uważany za bezpieczny dla kobiet w ciąży, należy poinformować lekarza o ciąży przed rozpoczęciem leczenia, aby uzyskać odpowiednie zalecenia.
 • Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie Ospamox może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych mikroorganizmów lub grzybic, co może wymagać zmiany leczenia.

Ważne jest, aby konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Ospamox, gdyż może on ocenić ryzyko i korzyść stosowania tego leku w indywidualnych przypadkach.

Dawkowanie Ospamox

Dawkowanie Ospamox może się różnić w zależności od wieku pacjenta, stanu zdrowia, rodzaju infekcji oraz jej nasilenia. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania i stosowania Ospamox:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 • Lekkie do umiarkowanych infekcji: Zwykle 250-500 mg amoksycyliny co 8 godzin (3 razy dziennie).
 • Ciężkie infekcje: Dawkę można zwiększyć do 750-1000 mg co 8 godzin (3 razy dziennie).

Dzieci (poniżej 12 lat):

 • Dawkowanie zwykle oblicza się na podstawie masy ciała dziecka. Standardowa dawka wynosi 20-40 mg amoksycyliny na kilogram masy ciała dziecka na dobę, podzielona na 3 równomiernie rozłożone dawki co 8 godzin.
 • Ciężkie infekcje: Dawkę można zwiększyć do 50-100 mg/kg/dobę, podzieloną na 3 równomiernie rozłożone dawki co 8 godzin.

Niewydolność nerek:

 • Pacjenci z niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki, aby zapewnić odpowiednie stężenie leku we krwi. Lekarz określi odpowiednią dawkę na podstawie wyników badań nerek pacjenta.

Jak stosować Ospamox:

 • Ospamox można przyjmować niezależnie od posiłków. Jeśli jednak występują dolegliwości żołądkowe, lek można przyjmować w trakcie posiłku, aby zmniejszyć dyskomfort.
 • Tabletki lub kapsułki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.
 • Lek należy przyjmować o stałych porach dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.
 • Przebieg leczenia zwykle trwa od 5 do 14 dni, w zależności od rodzaju infekcji i jej nasilenia. Ważne jest, aby dokończyć cały przebieg leczenia, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej, aby zapobiec nawrotom infekcji lub rozwojowi oporności bakterii.

Ważne jest, aby ścisłe stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i stosowania Ospamox, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne leczenie. W przypadku niepewności lub pytań związanych z dawkowaniem, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Ospamox

Ospamox i Allopurynol – Współużytkowanie Ospamox i allopurynolu, leku na dnę moczanową, zwiększa ryzyko skórnych reakcji alergicznych. Pacjenci przyjmujący oba leki powinni być uważnie monitorowani pod kątem objawów alergii skórnej.

Ospamox i Probenecyd – Probenecyd, również stosowany w leczeniu dny, może wpłynąć na sposób wydalania amoksycyliny (substancji czynnej w Ospamox) z organizmu, co wymaga dostosowania dawkowania Ospamox przez lekarza. Zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania tych leków.

Ospamox i Leki przeciwkrzepliwe – Przyjmowanie Ospamox razem z lekami przeciwkrzepliwymi, np. warfaryną, może wymagać częstszych kontroli krwi, aby monitorować krzepliwość i dostosować dawkowanie.

Ospamox i Inne Antybiotyki – Stosowanie Ospamox razem z innymi antybiotykami, takimi jak tetracyklina, może zmniejszyć skuteczność Ospamox. Wymagana jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Ospamox i Metotreksat – Penicyliny, takie jak Ospamox, mogą wpływać na wydalanie metotreksatu, leku stosowanego w leczeniu nowotworów i ciężkiej łuszczycy, zwiększając ryzyko działań niepożądanych. Wymagane jest ścisłe monitorowanie przez lekarza.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ospamox

Skutki uboczne leku Ospamox

Przy stosowaniu Ospamox, jak każdego leku, mogą wystąpić skutki uboczne. Częstość występowania i opis niektórych możliwych działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

 • Biegunka: Może wystąpić w wyniku zaburzenia równowagi flory bakteryjnej w jelitach. W razie wystąpienia ciężkiej, długotrwałej biegunki, skonsultuj się z lekarzem.
 • Wymioty i nudności: Ospamox może powodować dolegliwości żołądkowe. Przyjmowanie leku w trakcie posiłku może pomóc zmniejszyć te objawy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

 • Wysypka skórna: Może wystąpić wysypka o różnym nasileniu i kształcie. Jeśli wystąpi ciężka wysypka, obrzęk twarzy lub trudności z oddychaniem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 • Zawroty głowy: Ospamox może czasami powodować zawroty głowy. Jeśli objawy są silne lub utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów)

 • Reakcje alergiczne: Obejmują pokrzywkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy, trudności z oddychaniem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 • Anemia hemolityczna: Rzadki, ale poważny skutek uboczny, polegający na zwiększonym rozpadzie czerwonych krwinek. Objawy to zmęczenie, bladość, żółtaczka, ciemny kolor moczu. W przypadku podejrzenia anemii hemolitycznej, skontaktuj się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

 • Zaburzenia czynności wątroby: Obejmują wzrost poziomu enzymów wątrobowych, żółtaczkę, zapalenie wątroby. Objawy mogą obejmować utratę apetytu, zmęczenie, żółtawe zabarwienie skóry i oczu.
 • Zaburzenia czynności nerek: Objawy mogą obejmować zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, wzrost poziomu kreatyniny we krwi. Jeśli podejrzewasz zaburzenia czynności nerek, skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ospamox

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Ospamox?

Ospamox to antybiotyk z grupy aminopenicylin, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zakażenia układu oddechowego, dróg moczowych, infekcje skóry i tkanki łącznej oraz zakażenia ucha.

Czy Ospamox jest na gardło?

Tak, Ospamox może być stosowany na gardło, szczególnie w przypadku zakażeń bakteryjnych, takich jak angina bakteryjna. Ważne jest jednak konsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania antybiotyku.

Czy Ospamox to antybiotyk?

Tak, Ospamox to antybiotyk należący do grupy β-laktamowych leków przeciwbakteryjnych.

Ile dni brać antybiotyk Ospamox?

Czas trwania leczenia antybiotykiem Ospamox zależy od rodzaju i nasilenia infekcji. Zwykle trwa od 5 do 14 dni. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i nie przerywać terapii wcześniej, nawet jeśli objawy ustąpią.

Po jakim czasie zaczyna działać Ospamox?

W zależności od podanej dawki i indywidualnych cech pacjenta, początek działania leku może być zauważalny już po 1-2 godzinach od zażycia pierwszej dawki.

Czy Ospamox jest na receptę?

Tak, Ospamox jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ospamox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Ospamox

Amotaks, Amotaks Dis, Duomox.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2023