Duomox

Duomox to antybiotyk, który jest stosowany w leczeniu zakażeń o charakterze ogólnym, najczęściej w chorobach płuc oraz w dermatologii. Jego głównym składnikiem jest amoksycylina. Lek ten dostępny jest na receptę i występuje w postaci tabletek. Jakie są właściwości leku Duomox? Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego preparatu? Czy podczas terapii z zastosowaniem leku Duomox mogą wystąpić działania niepożądane?

Duomox – opis i właściwości leku

Lek Duomox zaliczany jest do antybiotyków dostępnych na receptę. Występuje on w postaci tabletek, w kilku dawkach: 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1 g. Stosowany jest w celu leczenia zakażeń bakteryjnych, które mają ogólny charakter. Duomox zaliczany jest do antybiotyków beta-laktamowych. Główną substancją znajdującą się w składzie leku Duomox jest amoksycylina – półsyntetyczna penicylina, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Działanie antybiotyków beta-laktamowych opiera się o mechanizm hamowania syntezy ściany komórkowej bakterii, co wpływa na jej osłabienie, a w efekcie przyczynia się do obumarcia komórki bakteryjnej.

Wskazania do stosowania Duomox

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie, które są wrażliwe na amoksycylinę:

 • ostre zapalenie zatok,
 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków oraz zapalenie gardła,
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
 • pozaszpitalne zapalenie płuc,
 • ostre zapalenie pęcherza moczowego,
 • bezobjawowy bakteriomocz występujący w okresie ciąży,
 • dur brzuszny i dur rzekomy;
 • ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej,
 • zakażenia związane z protezowaniem stawów,
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • choroba z Lyme (bolerioza),
 • lek stosuje się w celu usunięcia bakterii Helicobacter pylori,
 • lek stosuje się w profilaktyce zapalenia wsierdzia,
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze preparatu oraz na inne antybiotyki beta-laktamowe,
 • ciężkie natychmiastowe reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy występujące w przeszłości,
 • żółtaczka w przeszłości po zażyciu amoksycyliny lub kwasu klawunolowego,
 • tkanek miękkich, zakażenia żołądkowo-jelitowe
 • zaburzenia czynności wątroby po zażyciu amoksycyliny lub kwasu klawunolowego.

Stosowanie Duomox

Dawkę oraz częstotliwość stosowania ustala lekarz na postawie kilku czynników występujących u danego pacjenta:

 • wieku,
 • wagi,
 • rodzaju zakażenia.

Dawkowanie leku Duomox

Najczęściej dawkowanie w przypadku osób dorosłych oraz dzieci z masą ciała powyżej 40 kg wynosi od 750 mg do 3 g na dobę, podzielone na 2-3 dawki. W przypadku dzieci z masą ciała poniżej 40 kg dawkę oblicza się na podstawie masy ciała i jest to od 40 do 90 mg na każdy kilogram masy ciała, na dobę w 2 lub 3 dawkach.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku zakażenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu nasilenia zaleca się leczenie nie dłuższe niż 5 do 7 dni. W przypadku infekcji paciorkowcowej czas ten nieznacznie się wydłuża – minimum 10 dni. Przy ciężkim/przewlekłym zakażeniu zaleca się, aby leczenie zakończyć ok. 3-4 dni po ustaniu objawów.

Preparat Duomox występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki można zażywać niezależnie od pory posiłków.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Ile dni trzeba brać antybiotyk duomox? Czas stosowania doustnego jest uzależniony od rozpoznania i prowadzonego leczenia.

Przy wskazaniach takich jak:

 • Ostre bakteryjne zapalenie zatok,
 • Bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży,
 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • Ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej,
 • Ostre zapalenie pęcherza moczowego.

Dawkowanie duomox to 250 mg do 500 mg co 8 godzin lub 750 mg do 1100 mg co 12 godzin W ciężkich zakażeniach 750 mg do 1000 mg co 8 godzin Ostre zapalenie pęcherza moczowego można leczyć dawką 3 g dwa razy na dobę przez jeden dzień.

Przy wskazaniach takich jak:

 • Ostre zapalenie ucha środkowego,
 • Ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła,
 • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Dawkowanie to 500 mg co 8 godzin, 750 mg do 1 g co 12 godzin W ciężkich zakażeniach 750 mg do 1 g co 8 godzin przez 10 dni.

W przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc i zakażenia związanego z protezowaniem stawów dawkowanie to 500 mg do 1 g co 8 godzin, natomiast w przypadku duru brzuszny i duru rzekomego 500 mg do 2 g co 8 godzin.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia 2 g doustnie, pojedyncza dawka na 30 do 60 minut przed zabiegiem

Eradykacja Helicobacter pylori

Dawkowanie duomox 750 mg do 1 g dwa razy na dobę w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (na przykład omeprazolem, lanzoprazolem) i innym antybiotykiem (na przykład klarytromycyną, metronidazolem) przez 7 dni.

Choroba z Lyme

Wczesna postać: 500 mg do 1 g co 8 godzin do maksymalnej dawki 4 g na dobę w dawkach podzielonych przez 14 dni (10 do 21 dni) Późna postać (objawy układowe): 500 mg do 2 g co 8 godzin do maksymalnej dawki 6 g na dobę w dawkach podzielonych przez 10 do 30 dn

Środki ostrożności związane ze stosowaniem Duomox

Stosowanie Duomox niekiedy wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Konieczna może się okazać zmiana dawkowania leku lub przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych. Do takich sytuacji zalicza się:

 • występowanie kiedykolwiek w przeszłości nadwrażliwości na inne antybiotyki, leki lub alergeny,
 • choroby atopowe oraz uczulenie na wiele różnych alergenów – wzrost ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • czynniki ryzyka wystąpienia drgawek tkj. padaczka, zapalenie opon mózgowych lub napady drgawkowe występujące w przeszłości,
 • mononukleoza zakaźna lub jej podejrzenie,
 • równoległe stosowanie leków przeciwzakrzepowych,
 • założony cewnik.

Stosowanie produktu leczniczego może wywoływać działania niepożądanego tkj. zawroty głowy, drgawki, reakcje alergiczne itp. co może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń i maszyn.

Podczas długotrwałoego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz zmiany w morfologii krwi.

Niewrażliwe mikroorganizmy na Duomox

Amoksycylina nie jest odpowiednim środkiem w leczeniu niektóryych rodzajów zakażeń, chyba że wcześniej określono patogen i wiadomo, że jest on wrażliwy lub podejrzewa się, że najbardziej prawdopodobny patogen będzie reagować na leczenie amoksycyliną. Powinno to być brane pod uwagę przez lekarza przy leczeniu pacjentów z ciężkimi zakażeniami ucha, nosa i gardła oraz zakażeniami układu moczowego.

Stosowanie Duomox z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem Duomox należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych lekach, w tym również tych dostępnych bez recepty (a w szczególności o stosowania probenecydu, allopurynolu, tetracykliny,metotreksatu, doustnych środków antykoncepcyjnych, doustne leki przeciwzakrzepowe) .

Nie zaleca się, aby lek Duomox stosować równolegle z:

 • probenecydem – wzrost ryzyka wystąpienia długo utrzymującego się zwiększenia stężenia amoksycyliny we krwi,
 • tetracyklinami oraz innymi lekami bakteriostatycznymi – wpływ na skuteczność działania amoksycyliny.

Zaleca się, aby zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Duomox równolegle z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny – ryzyko wydłużenia się czasu krwawienia,
 • doustnymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi – ryzyko zmniejszenia się skuteczności tych środków,

Leki przeciwzakrzepowe

U pacjentów stosujących lek rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych pacjent musi prowadzić odpowiednie kontrole. Lekarz może podjąć decyzję o konieczności modyfikacji dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ płodność. Dane dotyczące stosowania amoksycyliny u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. Duomox może być stosowana u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają ryzyko związane z leczeniem.

Podczas karmienia piersią amoksyclina przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach, co może stanowić ryzyko wystąpienia uczulenia u niemowlaka. W rezultacie, może wystąpić biegunka i zakażenie grzybicze błon śluzowych u karmionego piersią dziecka, w związku z tym może być konieczne zaprzestanie 45 karmienia piersią. Amoksycylinę można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po ocenie lekarza prowadzącego stosunku korzyści do ryzyka.

Przeciwwskazania do stosowania Duomox

Przeciwskazaniem do właściwego stosowania jest naddwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ulotce produktu leczniczego Duomox. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości na inny lek beta-laktamowy.

Z czym nie łączyć leku Duomox

Duomox i Allopurynol – W przypadku stosowania Duomoxu wraz z allopurynolem, lekiem zazwyczaj wykorzystywanym w leczeniu dny moczanowej, zwiększa się ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych skóry. Pacjenci przyjmujący oba leki mogą doświadczać zwiększonej skłonności do wysypek skórnych lub innych objawów alergicznych.

Duomox i Probenecyd – Probenecyd, również stosowany w leczeniu dny moczanowej, może wpływać na działanie Duomoxu. W takich przypadkach, lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki Duomoxu, aby leczenie było bezpieczne i skuteczne. Probenecyd wpływa na sposób wydalania amoksycyliny (składnika Duomoxu) z organizmu, co może wymagać zmiany dawkowania.

Duomox i Leki Zmniejszające Krzepliwość Krwi – Przyjmowanie Duomoxu wraz z lekami antykoagulacyjnymi, takimi jak warfaryna, może wymagać częstszych kontroli krwi. Warfaryna służy do zapobiegania powstawaniu skrzepów krwi, a jej działanie może być modyfikowane przez antybiotyki takie jak Duomox, co może wymagać dostosowania dawek.

Duomox i Inne Antybiotyki (np. Tetracyklina) – Jednoczesne przyjmowanie Duomoxu z innymi antybiotykami, takimi jak tetracyklina, może obniżać skuteczność Duomoxu. Antybiotyki te mogą wchodzić ze sobą w interakcje, co wpływa na ich zdolność do zwalczania infekcji.

Duomox i Metotreksat – Metotreksat, lek stosowany w leczeniu ciężkich przypadków nowotworów i łuszczycy, może powodować nasilenie działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z Duomoxem. Może to obejmować zwiększenie toksyczności dla wątroby i nerek, co wymaga uważnego monitorowania przez lekarza.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Duomox

Skutki uboczne leku Duomox

Duomox, podobnie jak inne leki o zbliżonym działaniu, może powodować działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem preparatu Duomox zalicza się:

występujące często lub niezbyt często:

 • problemy żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia,
 • nadkażenia opornymi bakteriami/drożdżakami, które są wynikiem zbyt długiego i powtarzanego stosowania amoksycyliny,
 • spadek łaknienia,
 • zaburzenia smaku,
 • wysypka występująca również w okolicy ust,
 • suchość w jamie ustnej,
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych (w niewielkim stopniu oraz przemijający),
 • osutka odropodobna,
 • świąd,
 • wysypka skórna,
 • pokrzywka,
 • wpływ na testy diagnostyczne – Zwiększone stężenie amoksycyliny w surowicy krwi i w moczu może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych. Duże stężenie amoksycyliny w moczu może prowadzić do występowania fałszywie dodatnich wyników testów prowadzonych metodami chemicznymi. Jeśli w czasie leczenia amoksycyliną oznacza się glukozę w moczu, należy stosować metody enzymatyczne z zastosowaniem oksydazy glukozowej. Obecność amoksycyliny może zaburzać wynik testów na stężenie estriolu u kobiet w ciąży.

występujące rzadko lub bardzo rzadko:

 • żółtaczka cholestatyczna,
 • przemijająca leukopenia,
 • ciężkie reakcje alergiczne zapalenia naczyń,
 • zapalenie wątroby,
 • ostre śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • kryształki w moczu,
 • gorączka polekowa,
 • eozynofilia,
 • niedokrwistość hemolityczna,
 • reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego:
 • obrzęk naczynioruchowy dotyczący ust, języka, gardła krtani co może utrudniać oddychanie,
 • wstrząs anafilaktyczny,
 • ciężkie reakcje skórne tkj. zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy wysiękowy, alergiczne zapalenie naczyń, choroba posurowicza.

występujące bardzo rzadko:

 • zawroty głowy,
 • nadmierna ruchliwość, pobudzenie,
 • drgawki – mogą one wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki, lub u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące (np. drgawki w przeszłości, zaburzenia oponowe lub leczona padaczk)
 • zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych (jamy ustnej, fałdów skóry, pochwy),
 • problemy z nerkami,
 • zmiana wyglądu języka,
 • przebarwienie zębów pojawiające się u dzieci,
 • związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz krwotoczne zapalenie jelita grubego)
 • nadmierny rozpad czerwonych krwinek, który może doprowadzić do anemii,
 • zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, wydłużenie czasu protrombinowego oraz czasu krwawienia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, czarny język włochaty
 • powierzchniowe przebarwienie zębów,
 • reakcja Jarischa i Herxheimera (bóle głowy, bóle mięśni, podwyższona temperatura, pogorszone samopoczucie, ogólne uczucie rozbicia, wysypka), które mogą wystąpić podczas leczenia boreliozy. Wynika ona z bezpośredniego, bakteriobójczego działania amoksycyliny na komórki bakterii Borrelia burgdorferi, wywołującej chorobę z Lyme. Należy uświadomić pacjentowi, że jest to częsta i zazwyczaj ustępująca samoistnie konsekwencja stosowania antybiotyku w leczeniu choroby z Lyme.

częstotliwość występowania nie jest znana:

 • jałowe zapalenie opon mózgowych: bóle ciała, sztywność oraz ból karku, dreszcze, drgawki, gorączka, bóle głowy, spadek apetytu, nadwrażliwość na światło/światłowstręt, uczucie splątania, zmęczenie, wymioty,
 • ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej: dyskomfort w klatce piersiowej, uczucie nacisku, ciężkości, ciasności, ściskania lub bólu w klatce piersiowej, utrata tchu, duszność, przyspieszony puls, wzrost ciśnienia krwi, pocenie się, bladość skóry, nudności, wymioty, zmęczenie, osłabienie, utrata świadomości, omdlenie,

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • reakcja uczuleniowa, której towarzyszy uczucie bólu w klatce piersiowej (ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej, zwany również zespołem Kounisa), objawiająca się uczuciem dyskomfortu, nacisku, ciężkości, ciasności, ściskania lub bólu w środkowej części klatki piersiowej. Bólowi może towarzyszyć uczucie duszenia się lub utrata tchu, pocenie się, nudności, wymioty, bladość skóry, uczucie zmęczenia, osłabienie, omdlenie, utrata świadomości, podwyższony puls lub ciśnienie krwi.
 • jałowe zapalenie opon mózgowych objawiające się: gorączką, dreszczami, bólami ciała, utratą apetytu, wymiotami, zmęczeniem, nadwrażliwością na światło lub światłowstrętem, sztywnością i bólem karku, uporczywym bólem głowy, splątaniem, drgawkami.
 • nadwrażliwość na światło (zwiększona wrażliwość skóry pacjenta na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe)

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Duomox

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Duomox?

Lek Duomox to antybiotyk z grupy penicylin, który zawiera substancję czynną amoksycylinę i kwas klawulanowy. Duomox stosuje się w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie gardła, zatok, ucha, skóry, dróg moczowych i jamy brzusznej.

Co lepsze Augmentin czy Duomox?

Augmentin jest skuteczny w leczeniu szerszego zakresu chorób, w porównaniu do Duomoxu, który zawiera tylko jeden składnik czynny – amoksycylinę. Augmentin składa się z dwóch składników czynnych - amoksycyliny i kwasu klawulanowego - dzięki czemu jest skuteczny w leczeniu szerszego zakresu bakteryjnych zakażeń.

Ile dni trzeba brać antybiotyk Duomox?

Lek Duomox zazwyczaj należy przyjmować od 5 do 14 dni, w zależności od zalecenia lekarza. Zaleca się, aby przyjmować go regularnie, o tej samej porze dnia, aby zapewnić stały poziom leku w organizmie.

Co ile brać antybiotyk Duomox?

Zwykle zaleca się przyjmowanie antybiotyku Duomox co 8 godzin. Jednak w niektórych przypadkach lekarz może zalecić inny schemat dawkowania, dlatego najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby ustalić optymalny schemat przyjmowania leku.

Czy duomox jest bezpieczny?

Tak, lek Duomox jest bezpieczny w przypadku przyjmowania go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Na jakie choroby jest Duomox?

Lek może być skuteczny w leczeniu chorób takich jak zapalenie ucha, zatok, gardła, płuc, oskrzeli, zapalenie dróg moczowych, a także zakażenia skóry i tkanek miękkich. Jednakże decyzja o tym, który antybiotyk będzie najlepszy dla konkretnej infekcji, powinna być podjęta przez lekarza, na podstawie dokładnej oceny stanu zdrowia pacjenta i wyników badań diagnostycznych.

Jaki jest najsilniejszy antybiotyk?

Najsilniejszy antybiotyk zależy od rodzaju bakterii, której ma zwalczyć, a także od stanu zdrowia pacjenta i innych czynników.

Czy Duomox jest na zapalenie gardła?

Tak, Duomox jest jednym z antybiotyków, które można stosować w leczeniu zapalenia gardła. Jednakże, przed zastosowaniem antybiotyku konieczna jest dokładna diagnoza i ustalenie, czy zapalenie gardła jest wywołane przez bakterie, które są wrażliwe na działanie Duomoxu, czy też jest to choroba wirusowa lub grzybicza, która wymaga innego rodzaju leczenia. Decyzja o zastosowaniu Duomoxu powinna być podjęta przez lekarza, a antybiotyk należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją dołączoną do opakowania.

Czy Duomox to penicylina?

Tak, Duomox, jest półsyntetycznym antybiotykiem należącym do grupy penicylin. Oznacza to, że chemicznie została ona opracowana z naturalnej penicyliny, ale jest syntetycznie modyfikowana, aby uzyskać lepsze właściwości farmakologiczne. Dlatego można powiedzieć, że Duomox zawiera syntetyczną formę penicyliny.

Po jakim czasie poprawa po antybiotyku Duomox?

Przyjmowanie antybiotyku Duomox zwykle powoduje znaczną poprawę po upływie 24-48 godzin.

Czy Duomox można brać 3 dni?

Czas trwania leczenia antybiotykiem Duomox powinien być ustalony przez lekarza na podstawie rodzaju i ciężkości infekcji. Zwykle zalecany czas trwania terapii to 5-10 dni.

Jak odróżnić wirusowe od bakteryjnego zapalenia gardła?

Objawy wirusowego zapalenia gardła obejmują gorączkę, ból gardła, kaszel, ból mięśni i stawów oraz dreszcze. Bakteryjne zapalenie gardła natomiast może objawiać się także bólem gardła, gorączką, ale również zaczerwienieniem i obrzękiem gardła, obecnością płytki nazębnej w jamie ustnej oraz bólami stawów.

Co ile godzin brać Duomox 1g?

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Duomoxu 1g co 12 godzin (czyli dawka wynosi 2g na dobę). Tabletkę należy popić szklanką wody i najlepiej ją przyjmować przed posiłkiem, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia i stosować antybiotyk zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli zapominasz o jednej dawce, nie należy jej podwajać, ale kontynuować przyjmowanie zwykłej dawki zgodnie z planem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań na temat przyjmowania Duomoxu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Duomox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAstellas Pharma Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Duomox

Amotaks, Amotaks Dis, Ospamox.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023