Nonpres

Nonpres to lek z grupy antagonistów aldosteronu, używany w leczeniu niewydolności serca. Pomaga regulować ciśnienie i czynność serca, zmniejszając liczbę hospitalizacji. Może być stosowany po zawału serca lub gdy objawy utrzymują się mimo leczenia.

Działanie Nonpres

Nonpres działa przez blokowanie hormonu aldosteronu, który kontroluje ciśnienie tętnicze i funkcję serca. Ograniczenie działania aldosteronu pomaga w zapobieganiu pogorszeniu niewydolności serca i redukuje liczbę hospitalizacji. W praktyce, lek ten jest często stosowany razem z innymi medykamentami, aby zapewnić skuteczne leczenie niewydolności serca.

Wskazania do stosowania Nonpres

Niewydolność Serca: Nonpres jest często stosowany w leczeniu niewydolności serca, zarówno w przypadkach ostrej, jak i przewlekłej. Jego działanie polega na blokowaniu hormonu aldosteronu, co prowadzi do stabilizacji ciśnienia tętniczego i funkcji serca.

Po Zawale Serca: Pacjenci, którzy niedawno doświadczyli zawału serca, mogą również korzystać z Nonpres w ramach skojarzonego leczenia z innymi lekami na niewydolność serca. Pomaga to w regeneracji mięśnia sercowego i zapobiega dalszym komplikacjom.

Utrzymujące się objawy: W przypadkach, gdy łagodne objawy niewydolności serca utrzymują się mimo wcześniejszego leczenia, Nonpres może być dodany do planu leczenia w celu zwiększenia jego skuteczności.

Przeciwwskazania do stosowania Nonpres

 • Uczulenie na Eplerenon lub Inne Składniki: Nie stosować Nonpres, jeśli pacjent ma uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Hiperkaliemia: Nonpres jest przeciwwskazany u osób z dużym stężeniem potasu we krwi, ponieważ może to zwiększyć ryzyko powikłań sercowych.
 • Stosowanie Leków Moczopędnych Oszczędzających Potas: Jeśli pacjent już stosuje tego typu leki, dodanie Nonpres może prowadzić do nadmiernego zatrzymania potasu.
 • Ciężka Choroba Nerek: Osoby z ciężką niewydolnością nerek nie powinny stosować tego leku z powodu ryzyka kumulacji i potencjalnych powikłań.
 • Ciężka Choroba Wątroby: Nonpres nie jest zalecany dla pacjentów z ciężką chorobą wątroby.
 • Stosowanie Leków Przeciwgrzybiczych i Przeciwwirusowych: Nie zaleca się stosowania Nonpres w połączeniu z lekami takimi jak ketokonazol, itrakonazol, nelfinawir, czy rytonawir.
 • Antybiotyki (Klarytromycyna, Telitromycyna): Jest ryzyko interakcji z tymi antybiotykami, dlatego Nonpres jest przeciwwskazany w takich przypadkach.
 • Leki na Depresję (Nefazodon): Stosowanie nefazodonu w połączeniu z Nonpres jest przeciwwskazane z powodu ryzyka interakcji.
 • Inhibitory Konwertazy Angiotensyny (ACE) i Antagoniści Receptora Angiotensyny II (AIIRA): Stosowanie Nonpres w połączeniu z tymi lekami na serce lub nadciśnienie jest przeciwwskazane, z uwagi na ryzyko niebezpiecznych interakcji.

Jak stosować Nonpres?

Nonpres należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości niezbędne jest skonsultowanie się z jednym z nich.

Tabletki można przyjmować zarówno na czczo, jak i podczas posiłków. Kluczowe jest połknięcie tabletek w całości i popicie ich dużą ilością wody.

Kombinacja z Innymi Lekami: Nonpres jest często stosowany razem z innymi lekami na niewydolność serca, takimi jak beta-adrenolityki.

Dawkowanie: Standardowa dawka początkowa to 25 mg raz na dobę. Po około 4 tygodniach, na podstawie zaleceń lekarza, dawka może być zwiększona do 50 mg dziennie. To jest również maksymalna dawka dobow.

Monitorowanie Potasu: Przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie lekarz zleci badania na stężenie potasu we krwi, aby dostosować dawkę leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przypadki Chorób Nerek: U osób z łagodną niewydolnością nerek zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę. Dla osób z umiarkowaną niewydolnością nerek, dawka wynosi 25 mg co drugi dzień. Dawka może być dostosowana w zależności od stężenia potasu.

Choroby Wątroby: Osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi chorobami wątroby nie muszą dostosowywać dawki początkowej, choć mogą wymagać częstszego monitorowania stężenia potasu.

Grupy Wiekowe: Dla pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki. U dzieci i młodzieży lek nie jest zalecany.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem. Objawami mogą być niskie ciśnienie tętnicze i hiperkaliemia.

Pominięcie Dawki: Jeśli pominięto dawkę i do czasu następnej jest ponad 12 godzin, można ją przyjąć zaraz po przypomnieniu. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Z czym nie łączyć leku Nonpres

Interakcja z Itrakonazolem, Ketokonazolem, Rytonawirem, Nelfinawirem, Klarytromycyną, Telitromycyną, Nefazodonem i Nonpres – Leki te zwalniają metabolizm Nonpres, co może prowadzić do przedłużonego wpływu Nonpres na organizm. W przypadku stosowania tych leków wraz z Nonpres, może być konieczne dostosowanie dawkowania lub ścisłe monitorowanie efektów leczenia.

Interakcja z Lekami Moczopędnymi Oszczędzającymi Potas i Preparatami Potasu oraz Nonpres – Połączenie tych leków z Nonpres może zwiększać ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia potasu we krwi, co wymaga regularnego monitorowania poziomu potasu i dostosowania dawkowania.

Interakcja z Inhibitorami Konwertazy Angiotensyny (ACE), Antagonistami Receptora Angiotensyny (AIIRA) i Nonpres – Wspólne stosowanie tych leków z Nonpres może zwiększać ryzyko wysokiego stężenia potasu we krwi, co wymaga ostrożności i regularnych kontroli.

Interakcja z Litem i Nonpres – Jednoczesne przyjmowanie litu z lekami moczopędnymi i inhibitorami ACE może zwiększać stężenie litu we krwi, co wymaga ostrożności i monitorowania poziomu litu w organizmie.

Interakcja z Cyklosporyną, Takrolimusem i Nonpres – Te leki mogą zaburzać funkcję nerek, co w połączeniu z Nonpres może zwiększać ryzyko wysokiego stężenia potasu we krwi.

Interakcja z Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ) i Nonpres – NLPZ, takie jak ibuprofen, mogą zaburzać funkcję nerek, co w połączeniu z Nonpres zwiększa ryzyko wysokiego stężenia potasu.

Interakcja z Trimetoprimem i Nonpres – Trimetoprim może zwiększać ryzyko wysokiego stężenia potasu we krwi, co wymaga monitorowania poziomu potasu podczas stosowania z Nonpres.

Interakcja z Alfa-1-adrenolitykami i Nonpres – Leki takie jak prazosyna mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego, co wymaga ostrożności przy stosowaniu z Nonpres.

Interakcja z Trójpierścieniowymi Lekami Przeciwdepresyjnymi, Neuroleptykami, Amifostyną, Baklofenem i Nonpres – Te leki mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego, co wymaga monitorowania podczas stosowania z Nonpres.

Interakcja z Glikokortykosteroidami, Tetrakozaktydem i Nonpres – Mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze Nonpres.

Interakcja z Digoksyną i Nonpres – Wspólne stosowanie może zwiększać stężenie digoksyny we krwi.

Interakcja z Warfaryną i Nonpres – Należy zachować ostrożność, ponieważ zwiększone stężenie warfaryny we krwi może zaburzać wpływ Nonpres na organizm.

Interakcja z Erytromycyną, Sakwinawirem, Flukonazolem, Amiodaronem, Diltiazemem, Werapamilem i Nonpres – Zwalniają metabolizm Nonpres, wymagając dostosowania dawkowania.

Interakcja z Zielem Dziurawca, Ryfampicyną, Karbamazepiną, Fenytoiną, Fenobarbitalem i Nonpres – Mogą przyspieszać metabolizm Nonpres, osłabiając jego działanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nonpres

Skutki uboczne leku Nonpres

W przypadku wystąpienia objawów takich jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu, należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. Są to objawy obrzęku naczynioruchowego, który jest stosunkowo rzadki, występując nie częściej niż u 1 na 100 osób.

Częste Skutki Uboczne

(Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób)

 • Zwiększone Stężenie Potasu: Objawy to kurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy lub ból głowy.
 • Omdlenia i Zawroty Głowy: Mogą być spowodowane ośrodkowym działaniem leku.
 • Kaszel i Zaburzenia Serca: W tym zaburzenia rytmu i niewydolność serca.
 • Zwiększenie Stężenia Cholesterolu: Wpływ na profil lipidowy.
 • Bezsenność i Ból Głowy: Trudności z zasypianiem i bóle głowy.
 • Problemy z Traktem Pokarmowym: Zaparcia, biegunka, nudności, wymioty.
 • Zaburzenia Czynności Nerek: Może wystąpić osłabienie funkcji nerek.
 • Zmiany w Czynności Mięśni i Kręgosłupa: Kurcze mięśni, ból pleców, osłabienie.

Niezbyt Częste Skutki Uboczne

(Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób)

 • Zakażenia i Eozynofilia: Zwiększenie liczby jednego z typów krwinek białych.
 • Małe Stężenie Sodu i Odwodnienie: Możliwość dehydratacji organizmu.
 • Zmiany w Lipidogramie: Zwiększone stężenie trójglicerydów.
 • Kardio- i Hemodynamiczne Zmiany: Szybka czynność serca, zakrzepica kończyn dolnych.
 • Problemy z Gardłem i Traktem Pokarmowym: Ból gardła, wzdęcie.
 • Niedoczynność Tarczycy i Zwiększenie Glukozy: Wpływ na układ hormonalny i glikemię.
 • Osłabienie Czucia i Zwiększona Potliwość: Zmiany w odczuwaniu i termoregulacji.
 • Złe Ogólne Samopoczucie i Zmiany w Wynikach Badania Krwi: Możliwość wpływu na ogólną kondycję i parametry krwi.

Warto pamiętać, że nie każdy pacjent doświadczy tych skutków ubocznych, a ich wystąpienie jest możliwe, ale nie gwarantowane.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nonpres

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Nonpres?

Nonpres jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Czy Nonpres można brać co drugi dzień?

Stosowanie Nonpresu co drugi dzień jest decyzją, którą powinien podjąć lekarz po ocenie indywidualnej sytuacji pacjenta i celów leczenia.

Czy Nonpres jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo stosowania Nonpres, jak każdego innego leku, zależy od wielu czynników, takich jak indywidualna tolerancja, obecność innych schorzeń i przyjmowane jednocześnie inne leki. Dlatego też ostateczna decyzja o jego bezpieczeństwie i przydatności w leczeniu powinna być podejmowana przez lekarza po dokładnym zbadaniu pacjenta i uwzględnieniu wszystkich istotnych parametrów.

Nonpres rano czy wieczorem?

Czas przyjmowania leku Nonpres (Eplerenon) zależy od zaleceń lekarza i indywidualnych potrzeb pacjenta; niektórzy lekarze mogą zalecić przyjmowanie go rano, inni wieczorem.

Czy stosując Nonpres można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Nonpres, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i wpłynąć na skuteczność leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nonpres? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEplerenonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Nonpres

Eplenocard, Espiro.

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024