Espiro

Espiro to skuteczny lek moczopędny, przeznaczony głównie dla pacjentów dorosłych, którzy borykają się z problemami związanych z nadmierną retencją wody w organizmie. Lek występuje w formie tabletek powlekanych, co ułatwia ich połykanie i zwiększa komfort pacjenta. Kluczową substancją czynną w Espiro jest eplerenon, który działa selektywnie na receptory mineralokortykoidowe, pomagając wydalać nadmiar sodu i wody.

Działanie Espiro

Lek Espiro wykazuje działanie moczopędne dzięki swojej substancji czynnej – eplerenonowi. Eplerenon działa jako selektywny antagonista receptora mineralokortykoidowego, hamując w ten sposób działanie aldosteronu. W rezultacie, eplerenon zwiększa wydalanie sodu i potasu wraz z moczem oraz dodatkowo podnosi objętość wydalanej wody, co pomaga redukować nadmiar płynów w organizmie.

Maksymalne stężenie eplerenonu w osoczu krwi występuje po około 2 godzinach od przyjęcia leku. Następnie, eplerenon jest metabolizowany w wątrobie, głównie przez enzym CYP3A4, a następnie wydalany wraz z moczem i kałem w postaci nieaktywnych metabolitów.

Lek Espiro stosuje się jako uzupełnienie leczenia beta-blokerami, głównie u pacjentów zmagających się z przewlekłą niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności lewej komory. Wspomaga leczenie, zmniejszając obciążenie serca, a także redukując ryzyko zaostrzeń niewydolności serca i związane z nimi hospitalizacje. Warto jednak pamiętać, że lek Espiro jest dostępny wyłącznie na receptę, co pozwala na kontrolę dawki i monitorowanie leczenia przez lekarza prowadzącego.

Wskazania do stosowania Espiro

 • Uzupełnienie leczenia beta-blokerami: Lek Espiro jest stosowany jako dodatek do leczenia beta-blokerami w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz zgonu z powodu tych chorób. Jest wskazany dla pacjentów stabilnych, u których występują zaburzenia czynności lewej komory serca oraz kliniczne objawy niewydolności serca po niedawno przebytym zawale. Współdziałanie Espiro z beta-blokerami pomaga usprawnić pracę serca oraz zwiększyć przeżywalność pacjentów.
 • Uzupełnienie leczenia w przypadku przewlekłej niewydolności serca: Espiro jest również wskazany jako uzupełnienie leczenia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz zaburzeniami czynności lewej komory serca. W tym przypadku, lek Espiro wspomaga leczenie, mając na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz zgonu z powodu tych chorób. Stosowanie Espiro pozwala na lepszą kontrolę objawów niewydolności serca, co przyczynia się do poprawy jakości życia pacjenta oraz zmniejsza ryzyko hospitalizacji.

Przeciwwskazania do stosowania Espiro

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczej leku;
 • stężenie potasu w surowicy, które jest większe niż 5 mmol/l przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem leku Espiro;
 • ciężka niewydolność nerek;
 • ciężka niewydolność wątroby;
 • ciąża oraz okres karmienia piersią;
 • równoległe stosowanie:
  o leków moczopędnych oszczędzających potas;
  o preparatów potasu;
  o preparatów, które są silnymi inhibitorami izoenzymu 3A4 cytochromu P450;
  o inhibitorów konwertazy angiotensyny i sartany.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Espiro

Stosowanie leku Espiro w niektórych sytuacjach może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • uczulenie na eplerenon lub jakikolwiek z pozostałych składników leku;
 • wysokie stężenie potasu we krwi;
 • występowanie zaburzeń czynności nerek;
 • występowanie zaburzeń czynności wątroby;
 • ciąża lub jej podejrzenie;
 • okres karmienia piersią;
 • równoległe stosowanie leków tkj.:
 • itrakonazolu, ketokonazolu;
 • rytonawiru, nelfinawiru;
 • klarytromycyny, telitromycyny, nefazodonu;
 • leków moczopędnych oszczędzających potas;
 • suplementów potasu.

Dawkowanie leku Espiro

Lek Espiro jest dostępny na receptę. Dawka oraz częstotliwość stosowania ustalana jest przez lekarza w oparciu o indywidualny stan pacjenta oraz wskazania.

Najczęściej początkowa zalecana dawka dla osób dorosłych wynosi 25 mg 1 raz dziennie. W ciągu 4 tygodni dawka zostanie zwiększona przez lekarza i wyniesie 50 mg 1 raz na dobę.

Z czym nie łączyć leku Espiro

Espiro i leki antygrzybicze, antywirusowe, antybakteryjne, przeciwdepresyjne – Espiro nie powinno być przyjmowane z itrakonazolem, ketokonazolem, rytonawirem, nelfinawirem, klarytromycyną, telitromycyną i nefazodonem. Te leki mogą zmniejszać metabolizm Espiro, wydłużając jego działanie w organizmie.

Espiro i leki moczopędne oszczędzające potas oraz preparaty potasu – Nie zaleca się stosowania Espiro razem z tymi lekami, ponieważ mogą one zwiększać stężenie potasu we krwi.

Espiro i leki kardiologiczne – Należy unikać stosowania Espiro z inhibitorami ACE oraz antagonistami receptora angiotensyny II, ponieważ mogą one również zwiększać stężenie potasu we krwi.

Espiro i lit – Stosowanie litu z Espiro może zwiększać stężenie litu we krwi, co może prowadzić do działań niepożądanych takich jak utrata apetytu, zaburzenia widzenia, zmęczenie, osłabienie mięśni, drżenie mięśni.

Espiro i cyklosporyna, takrolimus – Te leki mogą powodować zaburzenia czynności nerek, co zwiększa stężenie potasu we krwi.

Espiro i NLPZ – Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek, co również zwiększa stężenie potasu we krwi.

Espiro i trimetoprim – Może zwiększać stężenie potasu we krwi.

Espiro i alfa-1-adrenolityki – Takie jak prazosyna czy alfuzosyna, mogą powodować gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy.

Espiro i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, amifostyna, baklofen – Mogą powodować gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy.

Espiro i glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd – Mogą zmniejszać działanie Espiro w obniżaniu ciśnienia tętniczego.

Espiro i digoksyna – Może zwiększać stężenie digoksyny we krwi.

Espiro i warfaryna – Wymaga ostrożności, gdyż zwiększone stężenie warfaryny może zaburzać wpływ Espiro na organizm.

Espiro i erytromycyna, sakwinawir, flukonazol, amiodaron, diltiazem, werapamil – Wydłużają okres półtrwania Espiro, przedłużając jego działanie.

Espiro i ziele dziurawca, ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital – Mogą skracać okres półtrwania Espiro, osłabiając jego działanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Espiro

Skutki uboczne leku Espiro

Stosowanie leku Espiro – podobnie jak stosowanie innych leków o działaniu moczopędnym – niesie ze sobą ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Do najczęściej występujących zalicza się:

 • występujące często:
 • wzrost stężenia potasu we krwi, co objawia się:
 • biegunką,
 • nudnościami,
 • zawrotami głowy,
 • bólami głowy,
 • bolesnymi skurczami mięśni,
 • zawał serca;
 • zawroty głowy;
 • omdlenia;
 • kaszel;
 • zakażenie;
 • zaparcia, biegunka, nudności;
 • niskie ciśnienie krwi;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • wysypka, świąd;
 • skurcze i/lub bóle mięśni;
 • wzrost stężenia mocznika we krwi
 • występujące niezbyt często:
 • eozynofilia (wzrost liczby 1 z typów białych krwinek);
 • wzrost stężenia cholesterolu lub triglicerydów we krwi;
 • spadek stężenia sodu we krwi;
 • odwodnienie;
 • problemy z zasypianiem, bezsenność;
 • ból głowy;
 • problemy z sercem: nierówne bicie serca, niewydolność serca, zawał serca;
 • zapalenie woreczka żółciowego;
 • spadek ciśnienia krwi;
 • zakrzepica;
 • ból gardła;
 • wzdęcia;
 • wymioty;
 • niedoczynność tarczycy;
 • wzrost stężenia glukozy we krwi;
 • wzrost stężenia kreatyniny we krwi (może świadczyć o problemach z nerkami);
 • obniżenie czucia;
 • zwiększone pocenie się;
 • bóle w okolicach pleców;
 • bolesne skurcze łydek;
 • osłabienie;
 • złe samopoczucie;
 • zapalenie nerek;
 • powiększenie gruczołów piersiowych w przypadku mężczyzn;
 • zmiany w niektórych badaniach laboratoryjnych krwi.

Lek może wywołać objawy – takie jak np. zawroty głowy – które negatywnie wpływają na zdolności psychomotoryczne, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Espiro

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEplerenonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Espiro

Nonpres.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023