Madinette

Lek Madinette to hormonalny środek antykoncepcyjny, przeznaczony do stosowania doustnego. Lek zaliczany jest do środków złożonych jednofazowych, ponieważ zawiera 2 hormony, a każda tabletka leku ma taką samą ilość tych hormonów.

Działanie Madinette

Madinette to doustny lek o działaniu antykoncepcyjnym. Zawiera on 2 substancje czynne: etynyloestradiol oraz chlormadynonu octan, więc zaliczany jest do środków złożonych. Preparat wpływa na zahamowanie owulacji, jak również zmienia właściwości endometrium, a także śluzu szyjki macicy.

Każda tabletka powlekana zawiera etynyloestradiol (0,03 mg) i chlormadynon octanu (2 mg). Rdzeń tabletki składa się z laktozy jednowodnej, skrobi kukurydzianej, magnezu stearynianu, maltodekstryny. Otoczka tabletki złożona jest z hypromelozy, tytanu dwutlenku, makrogolu 400, żelazu tlenku czerwonego, żelaza tlenku żółtego.

Warto wiedzieć, że leki antykoncepcyjne przeznaczone do stosowania doustnego nie stanowią ochrony przez zakażeniem wirusem HIV i innymi chorobami, które przenoszone są drogą płciową. W celu zabezpieczenia przed tymi chorobami należy stosować dodatkowo prezerwatywy.

Wskazania do stosowania Madinette

 • Antykoncepcja hormonalna: Madinette jest stosowane jako środek antykoncepcyjny, aby zapobiegać nieplanowanej ciąży. Działa przez hamowanie owulacji, zmianę śluzu szyjkowego oraz wywołanie zmian w błonie śluzowej macicy, co utrudnia zapłodnienie i zagnieżdżenie się jaja.
 • Leczenie trądziku: Madinette może być przepisywane przez lekarza jako leczenie łagodnych i umiarkowanych postaci trądziku u kobiet, u których inne metody leczenia okazały się nieskuteczne lub są przeciwwskazane. Cyproteron, jeden ze składników Madinette, działa jako antagonista receptorów androgenowych, co pomaga zmniejszyć nadmierną produkcję sebum i zmniejszyć ilość krost i zaskórników.
 • Zespół policystycznych jajników (PCOS): Kobiety z PCOS mogą cierpieć na zaburzenia miesiączkowania, hirsutyzm (nadmierny wzrost włosów) i trądzik. Madinette może być stosowane jako terapia hormonalna u kobiet z PCOS, aby pomóc w regulacji cyklu menstruacyjnego, zmniejszeniu objawów hirsutyzmu i trądziku.
 • Leczenie bolesnych miesiączek (dysmenorrea): Madinette może być przepisywane przez lekarza w celu złagodzenia bolesnych miesiączek u niektórych kobiet. Hormony zawarte w leku mogą wpłynąć na regulację cyklu miesiączkowego, co może pomóc w zmniejszeniu bólu i dyskomfortu związanego z miesiączką.

Przeciwwskazania do stosowania Madinette

Przeciwwskazania do stosowania Madinette:

 1. Nadwrażliwość na substancje czynne leku lub którąkolwiek z substancji pomocniczej: Osoby uczulone na składniki leku Madinette nie powinny go stosować, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznych.
 2. Występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub ryzyko jej wystąpienia, znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: Madinette może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dlatego nie jest zalecane u osób z istniejącymi schorzeniami lub wysokim ryzykiem ich wystąpienia.
 3. Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem, wysokie ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z uwagi na występowanie wielu czynników ryzyka: W przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zakrzepów, takich jak długotrwałe unieruchomienie lub obecność wielu czynników ryzyka, stosowanie Madinette może być przeciwwskazane.
 4. Występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, choroby naczyń mózgowych, stwierdzona skłonność (dziedziczna lub nabyta) do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych: Lek może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, dlatego nie jest zalecane dla osób z istniejącymi schorzeniami, wysokim ryzykiem ich wystąpienia, czy ze stwierdzoną skłonnością do tego typu zaburzeń.
 5. Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie, wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z uwagi na występowanie jednego z poważnych czynników ryzyka (np. ciężkiego nadciśnienia tętniczego, cukrzycy z powikłaniami naczyniowymi): Madinette nie jest zalecane dla osób z migreną z ogniskowymi objawami neurologicznymi lub wysokim ryzykiem wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, ponieważ może zwiększać ryzyko powikłań.
 6. Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby (obecnie lub w przeszłości), jeżeli parametry czynności wątroby nie powróciły do prawidłowych wartości, nowotwory wątroby (obecnie lub w przeszłości, łagodne lub złośliwe): Madinette może wpłynąć na czynność wątroby, dlatego nie jest zalecane dla osób z istniejącymi chorobami wątroby, żółtaczką lub zaburzeniami czynności wątroby, które nie powróciły do normy.
 7. Zmniejszenie kontroli cukrzycy, uogólniony świąd i zastój żółci (zwłaszcza podczas ostatniej ciąży lub leczenia z użyciem estrogenów), zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci: Osoby z cukrzycą z pogorszeniem kontroli glikemii, zaburzeniami żółciowymi, zespołem Dubina-Johnsona lub zespołem Rotora nie powinny stosować leku Madinette, gdyż może to prowadzić do nasilenia objawów lub powikłań.
 8. Silny ból w okolicy nadbrzusza, powiększenie wątroby, objawy krwawienia wewnątrz jamy brzusznej, pierwszy/kolejny epizod porfirii: Madinette jest przeciwwskazane u osób z silnym bólem brzucha, powiększeniem wątroby, krwawieniem wewnątrz jamy brzusznej lub porfirią, gdyż może pogorszyć te dolegliwości.
 9. Złośliwe nowotwory hormonozależne (obecnie lub w przeszłości), ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów, zapalenie trzustki (obecnie lub w przeszłości), której towarzyszy(ł) ciężka hipertriglicerydemia: Madinette nie jest zalecane dla osób z złośliwymi nowotworami hormonozależnymi, ciężkimi zaburzeniami metabolizmu lipidów czy zapaleniem trzustki związanym z ciężką hipertriglicerydemią.
 10. Migrenowy ból głowy, który wystąpił po raz pierwszy lub nasilenie się częstości występowania bólów głowy, które są nieprawidłowo ciężkie, ostre zaburzenia czucia (widzenia, słuchu), zaburzenia ruchowe, wzrost częstotliwości występowania drgawek padaczkowych: Osoby z migreną, ostro nasilającymi się bólami głowy, zaburzeniami czucia, ruchowe czy wzrostem częstotliwości drgawek padaczkowych nie powinny stosować Madinette, gdyż lek może pogorszyć te objawy.
 11. Ciężka depresja, nasilenie się otosklerozy podczas wcześniej występującej ciąży, brak krwawienia miesiączkowego, którego przyczyny nie są znane, krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyny nie są znane,
 12. Przerost endometrium: Madinette może być przeciwwskazane u osób z ciężką depresją, nasilającymi się objawami otosklerozy, nieznaną przyczyną braku krwawienia miesiączkowego, niezidentyfikowanym krwawieniem z dróg rodnych oraz przerostem endometrium, gdyż może wpłynąć na nasilenie tych problemów zdrowotnych.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Madinette:

Stosowanie Madinette, podobnie jak innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, może wymagać ostrożności u niektórych osób. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby:

 1. Mające nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu: Osoby uczulone na składniki Madinette powinny omówić z lekarzem alternatywne metody antykoncepcji.
 2. Mające choroby układu krążenia, cukrzycę ze zmianami naczyniowymi, zaburzenia gospodarki lipidowej: Osoby z chorobami układu krążenia, cukrzycą związana z komplikacjami naczyniowymi czy zaburzeniami lipidowymi powinny zachować ostrożność podczas stosowania Madinette, gdyż może to wpłynąć na ich stan zdrowia.
 3. Mające zaburzenia funkcji wątroby, zapalenie trzustki, guzy w obrębie narządów rodnych lub w okolicy sutka: Osoby z zaburzeniami wątroby, zapaleniem trzustki, guzami narządów rodnych czy sutka powinny omówić z lekarzem ryzyko związane ze stosowaniem Madinette.
 4. Mające krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyny nie są znane: Jeśli występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie, Madinette powinno być stosowane z ostrożnością, dopóki przyczyna nie zostanie wyjaśniona.
 5. Cierpiące na migrenę, doświadczające zaburzeń widzenia lub słuchu, mające zaburzenia ruchowe, skłonność do drgawek, stany depresyjne: Osoby z tymi schorzeniami powinny zachować ostrożność podczas stosowania Madinette, gdyż może wpłynąć na nasilenie objawów.
 6. Mające nietolerancję niektórych cukrów, gdyż lek zawiera laktozę: Osoby z nietolerancją laktozy powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania Madinette.
 7. Stosujące leki przeciwpadaczkowe, gryzeofulwinę, preparaty z wyciągiem z dziurawca, antybiotyki z grupy penicylin i tetracyklin: Te leki mogą wpływać na skuteczność Madinette, dlatego osoby stosujące je powinny skonsultować się z lekarzem w celu omówienia możliwych interakcji i ewentualnych zmian w leczeniu.
 8. Są w ciąży lub karmią piersią: Madinette nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, gdyż może wpływać na rozwój dziecka oraz ilość i jakość mleka matki. Jeśli podejrzewasz ciążę lub karmisz piersią, skonsultuj się z lekarzem, który może zalecić alternatywną metodę antykoncepcji.

Dawkowanie leku Madinette

Schemat dawkowania leku Madinette zwykle obejmuje codzienne przyjmowanie jednej tabletki przez 21 dni, a następnie przerwę 7 dni. Po przerwie należy rozpocząć kolejne opakowanie tabletek.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i stosowania leku, a także regularnie uczestniczyć w kontrolach medycznych. Ponadto, dokładne informacje na temat dawkowania, przeciwwskazań i interakcji z innymi lekami można znaleźć w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku.

Z czym nie łączyć leku Madinette

Zapalenie Wątroby Typu C i Madinette – Jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir, pibrentaswir, sofosbuwir, welpataswir lub woksylaprewir, stosowanie Madinette jest przeciwwskazane. Te leki mogą powodować podwyższone wyniki testów czynności wątroby, co wymaga zmiany metody antykoncepcji.

Inne Leki a Madinette – Leki takie jak karbamazepina, fenytoina, topiramat, felbamat, okskarbazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, gryzeofulwina, barbiturany, barbeksaklon, prymidon, modafinyl, newirapina, efawirenz, bosentan, witamina C, atorwastatyna, flukonazol, indynawir, troleandomycyna, lamotrygina oraz produkty zawierające dziurawiec zwyczajny mogą zmniejszać skuteczność Madinette w zapobieganiu ciąży lub wywoływać niespodziewane krwawienie.

Wpływ na Wchłanianie Madinette – Leki pobudzające ruchy jelit, jak metoklopramid, oraz węgiel aktywowany mogą zmieniać wchłanianie substancji czynnych Madinette. Dodatkowo, leki ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny są niezalecane podczas stosowania Madinette.

Dodatkowa Antykoncepcja podczas Stosowania Madinette – W przypadku leków, które mogą wpływać na skuteczność Madinette, zaleca się stosowanie dodatkowej, barierowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywy). Metodę barierową należy stosować również przez 7 do 28 dni po zakończeniu leczenia danym lekiem.

Zmiana Dawkowania Innych Leków podczas Stosowania Madinette – Stosowanie Madinette może wymagać zmiany dawkowania leków takich jak insulina lub inne leki obniżające stężenie cukru we krwi. Możliwe są również interakcje z diazepamem, cyklosporyną, teofiliną, prednizolonem, klofibratem, paracetamolem, morfiną i lorazepamem.

Wpływ Madinette na Wyniki Badań – Stosowanie Madinette może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym testów czynności wątroby, nadnerczy, tarczycy, białek krwi, metabolizmu węglowodanów oraz krzepnięcia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Madinette

Skutki uboczne leku Madinette

Madinette – podobnie jak inne środki antykoncepcyjne – może wywołać działania niepożądane. Oto rozszerzona lista skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tego środka antykoncepcyjnego:

Występujące bardzo często:

 1. Nudności: Możesz doświadczyć uczucia mdłości, które jest powszechnym skutkiem ubocznym antykoncepcji hormonalnej.
 2. Upławy: Możesz zauważyć wzrost wydzieliny z pochwy podczas stosowania Madinette.
 3. Brak miesiączki lub bolesne miesiączki: Madinette może wpłynąć na regularność i intensywność miesiączek, co może objawiać się brakiem miesiączki lub bolesnymi miesiączkami.

Występujące często:

 1. Zawroty głowy: Mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą być spowodowane zmianami hormonalnymi wywołanymi przez lek.
 2. Migrena lub jej nasilenie: Madinette może prowadzić do wystąpienia migreny lub nasilenia już istniejących migrenowych bólów głowy.
 3. Problemy z widzeniem: Lek może powodować zmiany w percepcji wzrokowej, takie jak rozmazane widzenie.
 4. Drażliwość: Możesz doświadczyć uczucia drażliwości podczas stosowania Madinette.
 5. Nerwowość: Lek może powodować nerwowość u niektórych osób.
 6. Zmęczenie: Stosowanie Madinette może prowadzić do uczucia zmęczenia.
 7. Stany depresyjne: Lek może wpłynąć na nastrój, prowadząc do stanów depresyjnych u niektórych osób.
 8. Wymioty: Możesz doświadczyć wymiotów jako skutek uboczny stosowania Madinette.
 9. Ból podbrzusza: Możesz odczuwać ból w dolnej części brzucha podczas stosowania leku.
 10. Trądzik: Madinette może powodować wystąpienie trądziku u niektórych osób.
 11. Obrzęki: Możesz doświadczyć obrzęków, zwłaszcza w okolicy kostek i stóp.
 12. Wzrost masy ciała: Stosowanie leku może prowadzić do przyrostu masy ciała u niektórych osób.
 13. Wzrost ciśnienia tętniczego krwi: Madinette może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi u niektórych osób.

Występujące niezbyt często:

 1. Ból brzucha: Możesz doświadczyć bólu brzucha jako skutek uboczny stosowania Madinette.
 2. Wzdęcia: Lek może powodować uczucie wzdęcia.
 1. Ból pleców: Możesz doświadczyć bólu pleców podczas stosowania Madinette.
 2. Reakcje nadwrażliwości (również skórne reakcje alergiczne): Lek może powodować reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, pokrzywka czy świąd u niektórych osób.
 3. Ostuda: Możesz doświadczyć opryszczki wargowej, znaną jako ostuda, podczas stosowania Madinette.
 4. Zaburzenia pigmentacji: Lek może powodować przebarwienia skóry, zwłaszcza u osób o ciemniejszym odcieniu skóry.
 5. Wypadanie włosów: Stosowanie Madinette może prowadzić do wypadania włosów u niektórych osób.
 6. Suchość skóry: Możesz zauważyć, że twoja skóra staje się sucha podczas stosowania leku.
 7. Problemy ze strony mięśni: Lek może powodować bóle mięśniowe u niektórych osób.
 8. Spadek libido: Madinette może prowadzić do obniżenia popędu płciowego u niektórych osób.
 9. Wzmożone pocenie się: Możesz doświadczyć wzmożonego pocenia się podczas stosowania leku.
 10. Zaburzenia gospodarki lipidowej: Madinette może wpłynąć na poziom lipidów we krwi, co może prowadzić do zaburzeń gospodarki lipidowej.
 11. Melkotok: Możesz doświadczyć nieprawidłowego przepływu mleka z piersi, znanego jako melkotok, podczas stosowania Madinette.
 12. Gruczolako-włókniaki piersi: U niektórych osób może wystąpić nieprawidłowy wzrost tkanki gruczołowej i włóknistej w piersiach.
 13. Kandydoza narządów rodnych: Możesz doświadczyć zakażenia grzybicą narządów rodnych, znanego jako kandydoza, podczas stosowania Madinette.

Występujące rzadko:

 1. Wzrost apetytu: Madinette może prowadzić do wzrostu apetytu u niektórych osób.
 2. Powiększenie piersi: Możesz zauważyć powiększenie piersi podczas stosowania leku.
 3. Nadciśnienie/niedociśnienie tętnicze: Lek może wpłynąć na ciśnienie krwi, prowadząc do nadciśnienia lub niedociśnienia tętniczego.
 4. Problemy skórne: Madinette może powodować różne problemy skórne, takie jak pokrzywka, wyprysk, rumień, świąd czy nasilenie łuszczycy.
 5. Nadmierne owłosienie: Lek może prowadzić do nadmiernego
 1. Nadmierne owłosienie: Madinette może prowadzić do nadmiernego owłosienia u niektórych osób, zwłaszcza w obszarach, w których zwykle nie występuje silne owłosienie.
 2. Szum w uszach, nagła utrata słuchu: Lek może powodować szum w uszach lub nawet nagłą utratę słuchu u niektórych osób.
 3. Zapalenie pochwy i sromu: Możesz doświadczyć stanów zapalnych narządów płciowych, takich jak zapalenie pochwy lub sromu, podczas stosowania Madinette.
 4. Zespół napięcia przedmiesiączkowego: Możesz doświadczyć zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), który może powodować zmiany nastroju, bóle brzucha i inne objawy przed miesiączką.
 5. Krwotok miesiączkowy: Możesz doświadczyć krwotoków miesiączkowych jako skutek uboczny stosowania Madinette.

 

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Madinette

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Madinette?

Madinette to doustna antykoncepcja hormonalna (pigułka antykoncepcyjna) zawierająca etynyloestradiol i cyproteronu octan, stosowana w celu zapobiegania ciąży oraz leczenia niektórych schorzeń związanych z hormonami.

Jak brać tabletki Madinette?

Przyjmuj jedną tabletkę Madinette dziennie przez 21 dni, zaczynając od pierwszego dnia miesiączki. Po zakończeniu 21 dni, zrób 7-dniową przerwę, podczas której wystąpi krwawienie, a następnie rozpocznij nowe opakowanie. Jeśli opuścisz dawkę, przyjmij ją jak najszybciej, a w razie potrzeby użyj dodatkowej metody antykoncepcji przez następne 7 dni.

Czy Madinette jest na receptę?

Madinette jest lekiem na receptę.

Jaką skuteczność ma Madinette?

Skuteczność tego typu antykoncepcji zależy od prawidłowego stosowania leku. W przypadku idealnego stosowania, gdzie tabletki są przyjmowane zgodnie z zaleceniami i bez pominięcia dawek, skuteczność Madinette wynosi około 99%.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Madinette? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaChlormadinoni acetas + Ethinylestradiolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSun-Farm Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Madinette

Belara.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023