Kventiax

Kventiax to lek przeciwpsychotyczny zawierający kwetiapinę jako substancję czynną. Stosowany jest w leczeniu chorób takich jak epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej, mania oraz schizofrenia.

Działanie Kventiax

Kventiax, znany również jako kwetiapina, jest lekiem przeciwpsychotycznym, który działa na różne neurotransmitery w mózgu, w szczególności na dopaminę i serotoninę. Neurotransmitery te odgrywają kluczowe role w regulacji nastroju i zachowania.

Podstawowe działanie Kventiaxu obejmuje:

 • Antagonista receptorów dopaminowych: Dopamina jest jednym z głównych neurotransmiterów zaangażowanych w procesy nagrody i motywacji, ale jest również ściśle związana z szeregiem zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenią. Kwetiapina działa przez blokowanie receptorów dopaminowych, co skutkuje zmniejszeniem aktywności dopaminy. Może to pomóc złagodzić objawy, takie jak halucynacje i urojenia, które są charakterystyczne dla schizofrenii.
 • Antagonista receptorów serotoninowych: Serotonina to inny kluczowy neurotransmiter, który odgrywa ważną rolę w regulacji nastroju, snu i apetytu. Kwetiapina działa również przez blokowanie receptorów serotoninowych, co może pomóc w łagodzeniu objawów takich jak depresja i lęk.
 • Działanie antyhistaminowe i antycholinergiczne: Kwetiapina ma również słabe działanie antyhistaminowe i antycholinergiczne, co może przyczyniać się do niektórych jej efektów ubocznych, takich jak senność czy suchość w ustach.

Wskazania do stosowania Kventiax

Kventiax, którego substancją czynną jest kwetiapina, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Jest stosowany w leczeniu szeregu chorób psychicznych i zaburzeń, które obejmują:

 • Epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej: Choroba dwubiegunowa jest zaburzeniem nastroju, które powoduje wahania między depresją (niski nastrój) a manią (wysoki nastrój). Epizody depresyjne w tej chorobie charakteryzują się uczuciem smutku, dużym przygnębieniem, brakiem energii, utratą apetytu, poczuciem winy lub problemami ze snem. Kventiax jest stosowany do łagodzenia tych objawów.
 • Mania: Stan manii to stan intensywnego podniecenia, pobudzenia, entuzjazmu, nadmiernej aktywności lub zaburzonej zdolności krytycznej oceny. Może to również obejmować agresywne lub uciążliwe zachowanie. cpomaga w kontrolowaniu tych symptomów.
 • Schizofrenia: Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem, które wpływa na sposób, w jaki osoba myśli, czuje i zachowuje się. Osoba z schizofrenią może doświadczać halucynacji (widzenia lub słyszenia rzeczy, które nie istnieją), delirium (przyjmowanie za prawdziwe nieistniejących rzeczy), być nadmiernie podejrzliwa, zaniepokojona, zagubiona, mieć poczucie winy, być napięta lub przygnębiona. Kventiax jest stosowany do kontrolowania tych objawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Kventiax

Kventiax, czyli kwetiapina, jest lekiem, który powinien być stosowany z ostrożnością i pod ścisłym nadzorem lekarza, ze względu na potencjalne skutki uboczne i interakcje z innymi lekami. Poniżej przedstawiam przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące stosowania kwetiapiny:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na kwetiapinę lub jakikolwiek składnik leku: Jeśli pacjent ma znane alergie na kwetiapinę lub jakikolwiek inny składnik tego leku, nie powinien go przyjmować.
 • Równoczesne stosowanie z inhibitorami CYP3A4: Kwetiapina jest metabolizowana w wątrobie przez enzym cytochromu P450, CYP3A4. Inhibitory tego enzymu, takie jak itraconazol, erytromycyna, klarytromycyna, rytonawir, nefazodon i ketokonazol, mogą zwiększać stężenie kwetiapiny we krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Środki ostrożności:

 • Starsze osoby z psychozą związaną z demencją: Leki przeciwpsychotyczne, takie jak kwetiapina, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem zgonu u starszych osób z psychozą związaną z demencją.
 • Choroby serca: Kwetiapina może powodować zmiany w rytmie serca, które mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób z już istniejącymi problemami sercowymi. Dlatego pacjenci z chorobami serca powinni być pod ścisłym nadzorem podczas leczenia kwetiapiną.
 • Podwyższone ciśnienie krwi i cholesterol: Kwetiapina może powodować wzrost poziomu cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia krwi, co może zwiększać ryzyko chorób serca. Dlatego pacjenci przyjmujący kwetiapinę powinni regularnie kontrolować poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.
 • Cukrzyca i podwyższone stężenie glukozy we krwi: Kwetiapina może powodować podwyższenie poziomu glukozy we krwi, co może prowadzić do cukrzycy lub pogorszyć kontrolę glikemii u osób z już zdiagnozowaną cukrzycą.
 • Osoby z myślami samobójczymi lub próbami samobójczymi: Kwetiapina, jak wiele innych leków przeciwdepresyjnych, może zwiększać myśli samobójcze, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci z historią myśli samobójczych lub prób samobójczych powinni być pod ścisłym nadzorem.
 • Dysfunkcja wątroby: Kwetiapina jest metabolizowana przez wątrobę, dlatego osoby z dysfunkcją wątroby powinny być pod ścisłym nadzorem podczas leczenia kwetiapiną.

Dawkowanie Kventiax

 • Dawka Kventiax zależy od choroby, jaką pacjent leczy. Zazwyczaj, dawka dobowa wynosi od 150 mg do 800 mg.
 • Lekarz jest osobą odpowiedzialną za ustalenie dawki początkowej.
 • Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, dawkę może trzeba dostosować.
 • U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może również zalecić zmianę dawki leku.

Jak stosować:

 • Tabletki Kventiax należy przyjmować raz na dobę przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby.
 • Tabletki powinny być połykane w całości, popijane wodą.
 • Lek można zażywać z jedzeniem lub bez jedzenia.
 • Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania Kventiax, ponieważ może to wpływać na działanie leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki:

 • Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o niej przypomni.
 • Jeśli jest już blisko czasu przyjęcia kolejnej dawki, powinien poczekać i przyjąć lek o zwykłej porze.
 • Nie powinien stosować dawki podwójnej, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Co zrobić w przypadku zażycia zbyt dużej dawki:

 • Jeśli pacjent zażyje więcej leku Kventiax niż zalecił lekarz, może doświadczyć senności, zawrotów głowy, nieprawidłowego rytmu serca. W takim przypadku powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Przerwanie leczenia:

 • Jeżeli pacjent zdecyduje się przerwać leczenie Kventiax, mogą wystąpić trudności z zasypianiem, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość.
 • Aby uniknąć tych objawów, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

Kto nie powinien stosować Kventiax:

 • Kventiax nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.

Zawsze ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące stosowania leku.

Z czym nie łączyć leku Kventiax

Kventiax i Leki na HIV – Kventiax nie powinien być stosowany równocześnie z niektórymi lekami przeciwko HIV. Współużywanie tych leków może prowadzić do wzajemnego zmniejszenia skuteczności lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Kventiax i Leki Grzybobójcze (Azole) – Stosowanie Kventiax z lekami z grupy azoli, stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych, jest przeciwwskazane. Połączenie tych substancji może zaburzyć metabolizm leku, wpływając na jego efektywność i bezpieczeństwo.

Kventiax i Niektóre Antybiotyki (Erytromycyna, Klarytromycyna) – Antybiotyki takie jak erytromycyna czy klarytromycyna mogą wpływać na metabolizm Kventiax, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w organizmie, co może nasilać działania niepożądane.

Kventiax i Nefazodon (Lek Przeciwdepresyjny) – Nefazodon, stosowany w leczeniu depresji, może wpływać na metabolizm Kventiax, co wymaga ostrożności w połączeniu tych leków.

Kventiax i Leki Przeciwpadaczkowe – Leki takie jak fenytoina lub karbamazepina mogą zmieniać stężenie Kventiax w organizmie, co wymaga dostosowania dawki.

Kventiax i Leki Przeciwnadciśnieniowe – Stosowanie Kventiax z lekami obniżającymi ciśnienie krwi może nasilać efekty hipotensyjne.

Kventiax i Barbiturany – Barbiturany, stosowane w zaburzeniach snu, mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo Kventiax.

Kventiax i Inne Leki Przeciwpsychotyczne – Połączenie z tiorydazyną lub litem może nasilać działania niepożądane.

Kventiax i Leki Wpływające na Rytm Serca – Stosowanie Kventiax z lekami, które mogą zaburzać elektrolity (np. moczopędne, niektóre antybiotyki), wymaga ostrożności ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Kventiax i Leki Powodujące Zaparcia – Kventiax, połączony z lekami, które mogą powodować zaparcia, może nasilać ten efekt.

Kventiax i Leki Przeciwcholinergiczne – Leki te mogą wpływać na działanie Kventiax, szczególnie w kwestii czynności komórek nerwowych.

Kventiax i Posiłki – Kventiax może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Kventiax i Alkohol – Podczas stosowania Kventiax należy zachować ostrożność w piciu alkoholu, gdyż może to nasilać senność.

Kventiax i Sok Grejpfrutowy – Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas stosowania Kventiax, ponieważ może to wpływać na działanie leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Kventiax

Skutki uboczne leku Kventiax

Kventiax może wywołać wiele potencjalnych skutków ubocznych, które mogą występować z różną częstotliwością. Poniżej znajduje się lista, wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Zawroty głowy, ból głowy, suchość w jamie ustnej
 • Uczucie senności
 • Objawy odstawienia (np. bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość)
 • Zwiększenie masy ciała
 • Nieprawidłowe skurcze mięśni
 • Zmiany stężenia pewnych substancji tłuszczowych (triglicerydów i cholesterolu całkowitego) we krwi

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Szybkie bicie serca, nieprawidłowe bicie serca
 • Zaparcia, zaburzenia żołądkowe (niestrawność)
 • Osłabienie
 • Obrzęki rąk lub nóg
 • Obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania
 • Zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • Niewyraźne widzenie
 • Nietypowe sny i koszmary senne
 • Zwiększenie łaknienia
 • Uczucie rozdrażnienia
 • Zaburzenia mowy i wypowiedzi
 • Myśli samobójcze i pogorszenie depresji
 • Duszność
 • Wymioty
 • Gorączka
 • Zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi
 • Zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek we krwi
 • Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych mierzonych we krwi
 • Zwiększenie stężenia hormonu prolaktyny we krwi, które może prowadzić do obrzęku piersi, niespodziewanego wytwarzania mleka i nieregularnego miesiączkowania u kobiet

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Napady drgawek
 • Reakcje alergiczne
 • Nieprzyjemne odczucia w obrębie nóg (tzw. zespół niespokojnych nóg)
 • Trudności w połykaniu
 • Niekontrolowane ruchy mięśni twarzy lub języka
 • Zaburzenia czynności seksualnych
 • Cukrzyca

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Kventiax

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Kventiax?

Lek Kventiax jest środkiem farmaceutycznym stosowanym w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych.

Po jakim czasie działa Kventiax?

Generalnie, niektóre efekty mogą być odczuwalne już po kilku dniach, ale pełne efekty terapeutyczne mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. W przypadku leczenia schizofrenii i epizodów maniakalnych w chorobie dwubiegunowej, pełne efekty leczenia mogą być widoczne dopiero po 4-6 tygodniach.

Czy Kventiax jest na receptę?

Tak, Kventiax jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Kventiax? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaQuetiapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Zamienniki dla leku Kventiax

Bonogren, Kwetaplex, Setinin.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023