Bonogren

Bonogren zawiera substancję czynną zwane kwetiapiną, która jest lekiem przeciwpsychotycznym. Działa poprzez oddziaływanie na różne neuroprzekaźniki w mózgu, w szczególności na dopaminę i serotoninę, które są kluczowe w regulacji nastroju i zachowania.

Działanie Bonogren

Dopamina i serotonina to dwa neuroprzekaźniki, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mózgu. Są one odpowiedzialne za wiele procesów, takich jak kontrola nastroju, motywacji, nagrody, lęku i wiele innych. Nieprawidłowości w poziomach tych neuroprzekaźników są związane z różnymi schorzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa.

Kwetiapina działa poprzez blokowanie receptorów dla dopaminy i serotoniny, co skutkuje zmniejszeniem ich aktywności w mózgu. Dzięki temu lek pomaga zmniejszyć objawy psychotyczne, takie jak halucynacje, urojenia, nadmierna aktywność czy nieadekwatny nastrój. Dodatkowo, kwetiapina może wpłynąć na poprawę snu, apetytu i ogólnego funkcjonowania pacjentów.

Wskazania do stosowania Bonogren

Lek Bonogren, zawierający kwetiapinę jako substancję czynną, ma szereg wskazań terapeutycznych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: Ten stan jest charakteryzowany okresami ekstremalnych nastrojów, które wahają się między manią (ekscytacją lub euforią) a depresją (głębokim smutkiem). Bonogren jest skuteczny w leczeniu objawów depresji w ramach tego schorzenia, takich jak przygnębienie, poczucie winy, brak energii, zmniejszony apetyt czy problemy ze snem.
 • Mania: W stanie manii, pacjenci mogą doświadczać nadmiernego podniecenia, pobudzenia, rozentuzjazmowania lub nadmiernej aktywności. Mogą także wykazywać ograniczoną zdolność do krytycznej oceny, być agresywni lub przejawiać destrukcyjne zachowania. Bonogren pomaga zredukować te objawy, wprowadzając stabilizację nastroju.
 • Schizofrenia: To choroba psychiczna charakteryzująca się objawami takimi jak halucynacje (słyszenie lub widzenie rzeczy, które nie istnieją), urojenia (wierzenie w rzeczy, które nie są prawdą), oraz nadmierne podejrzliwość, niepokój, poczucie winy, napięcie lub przygnębienie. Bonogren działa poprzez zmniejszenie aktywności dopaminy i serotoniny w mózgu, co może pomóc zredukować te objawy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Bonogren

Lek Bonogren, chociaż skuteczny w leczeniu pewnych schorzeń psychicznych, ma również pewne przeciwwskazania, które powinny być brane pod uwagę przed rozpoczęciem terapii:

 • Uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby, które są uczulone na którykolwiek składnik leku, nie powinny go stosować, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznej.
 • Stosowanie niektórych leków: Bonogren nie powinien być stosowany razem z niektórymi lekami, takimi jak niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń), oraz nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Co do środków ostrożności, są sytuacje, kiedy Bonogren powinien być stosowany z dużą ostrożnością i pod ścisłym nadzorem lekarza. W takich przypadkach lekarz musi dokładnie ocenić ryzyko i korzyści związane z jego stosowaniem:

 • Choroby serca: Pacjenci z chorobami serca, takimi jak zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, lub pacjenci przyjmujący leki wpływające na rytm serca powinni zwrócić szczególną uwagę na stosowanie Bonogren. Lek ten może wpływać na działanie serca, więc potrzebna jest stała kontrola.
 • Niskie ciśnienie krwi, udar mózgu, problemy z wątrobą: Te schorzenia mogą wpływać na to, jak organizm przyswaja i metabolizuje lek.
 • Napady padaczkowe (drgawki), cukrzyca, niska liczba białych krwinek: W tych przypadkach konieczna jest dodatkowa ostrożność, ponieważ Bonogren może wpływać na te stany.
 • Demencja u osób w podeszłym wieku: Leki z grupy, do której należy Bonogren, mogą zwiększać u takich osób ryzyko udaru mózgu lub, w niektórych przypadkach, ryzyko zgonu.
 • Zakrzepy żylne: Leki z tej grupy mogą zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów żylne.
 • Bezdech senny: Pacjenci z tym stanem powinni zachować ostrożność, ponieważ Bonogren może wpływać na oddech.
 • Trudności z opróżnianiem pęcherza: Bonogren może wpływać na funkcje układu moczowego, co może stanowić problem dla pacjentów z trudnościami w opróżnianiu pęcherza.

Jak stosować Bonogren?

Lek Bonogren powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby pacjent zrozumiał i przestrzegał wszystkich instrukcji dotyczących dawkowania i stosowania leku.

Lekarz określi dawkę początkową Bonogren, która później może być dostosowana w zależności od choroby i potrzeb pacjenta. Dawka podtrzymująca (dzienna dawka) zwykle wynosi między 150 mg a 800 mg.

Częstotliwość przyjmowania: W zależności od schorzenia, tabletki należy przyjmować raz dziennie, przed snem lub dwa razy dziennie.

Sposób przyjmowania: Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Można je zażywać zarówno z pokarmem, jak i na pusty żołądek.

Ostrzeżenie o interakcjach: Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania Bonogren, ponieważ może on wpływać na sposób działania leku.

Kontynuacja leczenia: Nie należy przerywać przyjmowania tabletek nawet wtedy, gdy samopoczucie pacjenta się poprawi, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Zaburzenia czynności wątroby: Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą, dawkę leku może być konieczne dostosować.

Osoby w podeszłym wieku: Lekarz może dostosować dawkę leku dla pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Bonogren nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki Bonogren, pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, powinien pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku: Nagłe przerwanie przyjmowania Bonogren może prowadzić do wystąpienia objawów takich jak bezsenność, mdłości, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed zakończeniem leczenia.

Z czym nie łączyć leku Bonogren

Interakcje z Lekami HIV i Bonogren – Lek Bonogren nie powinien być stosowany równocześnie z niektórymi lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w zakażeniach wirusem HIV. Równoczesne przyjmowanie może prowadzić do wzajemnego zaburzenia działania obu leków.

Interakcje z Azolowymi Lekami Przeciwgrzybiczymi i Bonogren – Azolowe leki przeciwgrzybicze mogą wchodzić w interakcje z lekiem Bonogren, zaburzając jego efektywność lub zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Interakcje z Erytromycyną/Klarytromycyną i Bonogren – Przyjmowanie erytromycyny lub klarytromycyny (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń) razem z Bonogrenem może powodować nieprawidłowości w działaniu obu leków.

Interakcje z Nefazodonem i Bonogren – Lek przeciwdepresyjny nefazodon stosowany równocześnie z Bonogrenem może prowadzić do nieoczekiwanych interakcji, potencjalnie zmieniając działanie jednego lub obu leków.

Interakcje z Lekami Przeciwpadaczkowymi i Bonogren – Leki takie jak fenytoina czy karbamazepina, stosowane w leczeniu padaczki, mogą wpływać na działanie leku Bonogren, co wymaga ostrożności i ewentualnej modyfikacji dawek.

Interakcje z Lekami na Nadciśnienie i Bonogren – Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego mogą wchodzić w interakcje z Bonogrenem, co może wymagać dostosowania dawek przez lekarza.

Interakcje z Barbituranami i Bonogren – Barbiturany, stosowane m.in. w leczeniu bezsenności, mogą zmieniać działanie Bonogrenu, co może wymagać dostosowania dawek przez lekarza.

Interakcje z Tiorydazyną/Litem i Bonogren – Tiorydazyna lub lit, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, mogą wchodzić w interakcje z Bonogrenem, co może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Interakcje z Lekami Wpływającymi na Rytm Serca i Bonogren – Leki wpływające na rytm pracy serca, w tym niektóre antybiotyki i leki moczopędne, mogą zaburzać działanie Bonogrenu, szczególnie w kontekście bilansu elektrolitów.

Interakcje z Lekami Powodującymi Zaparcia i Bonogren – Leki mogące powodować zaparcia mogą wchodzić w interakcje z Bonogrenem, potencjalnie wpływając na efektywność obu leków.

Interakcje z Lekami Przeciwcholinergicznymi i Bonogren – Leki przeciwcholinergiczne, wpływające na pracę komórek nerwowych, mogą zmieniać działanie Bonogrenu, co wymaga uwagi i potencjalnej konsultacji z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bonogren

Skutki uboczne leku Bonogren

Skutki uboczne leku Bonogren mogą wystąpić z różną częstością.

Bardzo często (ponad 1 na 10 pacjentów) obserwuje się zawroty głowy, ból głowy, suchość w ustach, senność, objawy odstawienia, przyrost masy ciała, nieprawidłowe ruchy mięśni i zmiany stężenia lipidów we krwi.

Często (do 1 na 10 pacjentów) występują: szybkie bicie serca, nieregularny puls, zaparcia, uczucie słabości, obrzęk kończyn, niskie ciśnienie krwi przy wstawaniu, podwyższony poziom cukru we krwi, niewyraźne widzenie, nietypowe sny, zwiększone uczucie głodu, rozdrażnienie, zaburzenia mowy, myśli samobójcze, skrócenie oddechu, wymioty, gorączka, zmiany stężenia hormonów tarczycy, zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych i prolaktyny.

Niezbyt często (do 1 na 100 pacjentów) zauważa się napady drgawkowe, reakcje nadwrażliwości, zespół niespokojnych nóg, utrudnione połykanie, niekontrolowane ruchy mięśni, zaburzenia seksualne, cukrzyca, wydłużenie odstępu QT w EKG, wolne tętno, utrudnione oddawanie moczu, omdlenia, zatkany nos, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, nasilenie cukrzycy.

Rzadko (do 1 na 1000 pacjentów) może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny, żółtaczka, zapalenie wątroby, priapizm, mlekotok, zaburzenia miesiączkowania, zakrzepy krwi w żyłach, działania podczas snu, hipotermia, zapalenie trzustki, zespół metaboliczny, agranulocytoza, niedrożność jelit, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej.

Bardzo rzadko (do 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić ciężka wysypka, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, uszkodzenie włókien mięśniowych i ból mięśni.

Niektóre działania niepożądane, takie jak zaburzenia rytmu serca, mogą być poważne, a w ciężkich przypadkach – nawet śmiertelne.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bonogren

Pytania naszych Pacjentów

Czy Bonogren jest na receptę?

Tak, Bonogren jest lekiem na receptę.

Co to za lek Bonogren?

Bonogren to lek zawierający substancję aktywną kwetiapinę, która jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Stosowany jest w leczeniu różnych schorzeń psychicznych, takich jak depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, mania i schizofrenia. Lek ten powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i nie powinien być przekazywany innym osobom.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bonogren? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaQuetiapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentVipharm S.A.

Zamienniki dla leku Bonogren

Kventiax, Kwetaplex, Setinin.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023