Imigran

Imigran to lek przeciwbólowy, który stosowany jest w doraźnym leczeniu napadów migreny. Preparat ten zaliczany jest do selektywnych agonistów receptora serotoninowego 5 – HT1 i jest dostępny jedynie na receptę. Imigran występuje w różnych postaciach, w tym w postaci tabletek powlekanych, tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej, aerozolu do nosa, czopków doodbytniczych oraz roztworu do wstrzykiwań. Substancją czynną leku jest sumatryptan, który działa na receptory serotoninowe w mózgu, zmniejszając rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszając objawy bólowe.

Działanie Imigran

Lek Imigran zaliczany jest do grupy selektywnych agonistów receptora serotoninowego 5 – HT1. Stosuje się go w doraźnym leczeniu napadów migreny. Substancją czynną preparatu jest sumatryptan.

Preparat ten dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę i występuje w kilku postaciach:

 • tabletek powlekanych w dawce 50 mg lub 100 mg po 2 lub 6 sztuk w opakowaniu,
 • tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej w dawce 50 mg lub 100 mg po 2, 4, 6 lub 12 sztuk w opakowaniu,
 • aerozolu do nosa w dawce 20 mg/0,1 ml w opakowaniu zawierającym 2 fiolki o pojemności 0,1 ml,
 • czopków doodbytniczych w dawce 25 mg po 2 lub 6 sztuk w opakowaniu,
 • roztworu do wstrzykiwań w dawce 12 mg/ml w opakowaniu zawierającym 2 strzykawki o pojemności 0,5 ml + wstrzykiwacz lub 2 strzykawki o pojemności 0,5 ml (jako wkłady zapasowe).

Wskazania do leku Imigran

Lek Imigran zawiera sumatriptan, który jest lekiem z grupy triptanów, stosowanym w leczeniu migreny oraz rzadziej w leczeniu bólów głowy typu klasterowego. Należy pamiętać, że informacje te nie zastępują konsultacji z lekarzem ani farmaceutą, a decyzję o zastosowaniu leku powinien podejmować wyłącznie lekarz.

Wskazania do stosowania leku Imigran obejmują:

 • Migrena: Lek Imigran jest stosowany w celu łagodzenia objawów migreny, takich jak ból głowy, nudności, wymioty, światłowstręt (nadwrażliwość na światło) oraz fonofobia (nadwrażliwość na dźwięki). Imigran jest skuteczny zarówno w leczeniu migreny z aurą, jak i bez aury.
 • Ból głowy typu klasterowego: Imigran może być stosowany również w przypadku bólów głowy typu klasterowego, które są bardzo silnymi, jednostronnymi bólami głowy. W przypadku tego schorzenia lek stosowany jest pod nadzorem lekarza, zwykle w połączeniu z innymi lekami.

Przeciwwskazania do stosowania leku Imigran

Przeciwwskazania do stosowania leku Imigran (sumatriptan) dotyczą sytuacji, w których lek nie powinien być stosowany ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia pacjenta. Poniżej znajduje się lista przeciwwskazań, jednak należy pamiętać, że ostateczną decyzję o zastosowaniu leku podejmuje lekarz, a informacje te nie zastępują konsultacji z lekarzem ani farmaceutą.

 • Nadwrażliwość na sumatriptan lub inne składniki leku: Pacjenci, którzy są uczuleni na sumatriptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku, nie powinni stosować Imigranu, aby uniknąć wystąpienia reakcji alergicznych.
 • Ciężkie schorzenia serca: Imigran jest przeciwwskazany u osób z chorobą niedokrwienną serca, anginą pectoris lub przebytym zawałem mięśnia sercowego, ponieważ może powodować skurcz naczyń wieńcowych, co może pogorszyć istniejące schorzenia serca.
 • Zaburzenia rytmu serca: Pacjenci z niekontrolowanymi zaburzeniami rytmu serca powinni unikać stosowania Imigranu, gdyż może on wpływać na czynność serca.
 • Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze: Imigran może podnosić ciśnienie krwi, dlatego osoby z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym nie powinny go stosować.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Imigran jest metabolizowany przez wątrobę, dlatego pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni go stosować, aby uniknąć obciążenia uszkodzonej wątroby.
 • Wcześniejsze udary mózgu lub przemijające ataki niedokrwienne: Ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu pacjenci z historią udarów mózgu lub przemijających ataków niedokrwienia nie powinni stosować Imigranu.
 • Jednoczesne stosowanie ergotaminy, dihydroergotaminy lub innych leków z grupy triptanów: Ze względu na ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji lekowych Imigran nie powinien być stosowany równocześnie z ergotaminą, dihydroergotaminą ani innymi lekami z grupy triptanów.
 • Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny unikać stosowania Imigranu bez konsultacji z lekarzem, gdyż bezpieczeństwo jego stosowania w tych okresach nie jest w pełni poznane.

Dawkowanie leku Imigran

Dawkowanie leku Imigran różni się w zależności od formy podania leku. Oto szczegółowe informacje dotyczące dawkowania leku Imigran w różnych postaciach:

 • Tabletki powlekane: Zalecana dawka wynosi najczęściej 50 mg sumatryptanu. Jeśli objawy migreny nie ustąpią, zamiast kolejnej dawki Imigranu, można przyjąć paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Kolejną dawkę Imigranu można zastosować po upływie co najmniej 2 godzin od pierwszej dawki. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie dawki 100 mg. Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. Maksymalna dawka dobowa wynosi 300 mg.
 • Aerozol do nosa, roztwór: Zalecana dawka to 20 mg sumatryptanu podane jednorazowo. U niektórych pacjentów objawy migreny mogą ustąpić po zastosowaniu 10 mg sumatryptanu. Jeśli objawy migreny nie ustąpią, zamiast kolejnej dawki Imigranu, można przyjąć paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub NLPZ. Kolejną dawkę Imigranu można zastosować po upływie co najmniej 2 godzin od pierwszej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 dawki aerozolu do nosa.
 • Czopki: Zalecana dawka wynosi 25 mg (1 czopek) stosowany jednorazowo. Przed zaaplikowaniem czopka warto oddać stolec, a po zastosowaniu czopka przez około 1 godzinę postarać się nie wypróżniać. Jeśli objawy migreny nie ustąpią, zamiast kolejnej dawki Imigranu, można przyjąć paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub NLPZ. Kolejną dawkę Imigranu można zastosować po upływie co najmniej 2 godzin od pierwszej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 dawki w postaci czopków.
 • Roztwór do wstrzykiwań:
  Leczenie migreny: Zalecana dawka to 6 mg (1 strzykawka) podana jednorazowo w formie wstrzyknięcia podskórnego. Jeśli objawy migreny nie ustąpią, zamiast kolejnej dawki Imigranu, można przyjąć paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub NLPZ. Kolejną dawkę Imigranu można zastosować po upływie co najmniej 2 godzin od pierwszej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 dawki w postaci roztworu do wstrzykiwań.
  Leczenie klastrowego bólu głowy: Zalecana dawka to 6 mg (1 strzykawka) podana jednorazowo w formie wstrzyknięcia podskórnego. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 dawki w postaci roztworu do wstrzykiwań. Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 1 godzinę.
 • Tabletki powlekane/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej: Tabletki przeznaczone są do stosowania doustnego – należy je połknąć w całości i popić wodą. W przypadku problemów z połykaniem tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wypić taką zawiesinę (może mieć gorzki smak). Zalecana dawka to 50 mg sumatryptanu. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie dawki 100 mg. Jeśli objawy migreny nie ustąpią, zamiast kolejnej dawki Imigranu, można przyjąć paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub NLPZ. W przypadku nawrotu objawów, kolejną dawkę leku można zastosować najwcześniej po 2 godzinach od przyjęcia pierwszej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 300 mg.

Lek Imigran nie jest przeznaczony dla osób powyżej 65. roku życia.

Przedawkowanie leku Imigran

W przypadku przedawkowania leku Imigran należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania mogą obejmować zawroty głowy, senność, uczucie gorąca, szybki lub nieregularny rytm serca, podwyższone ciśnienie krwi, osłabienie, drżenia mięśniowe, zaczerwienienie skóry i ból w klatce piersiowej. Leczenie przedawkowania może obejmować leczenie objawowe i podtrzymujące, w zależności od objawów występujących u pacjenta.

Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku Imigran i monitorować reakcję organizmu na leczenie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Imigran

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran, istotne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich istniejących lub wcześniejszych problemach zdrowotnych oraz o czynnikach ryzyka, które mogą wpłynąć na leczenie. Obejmuje to:

 1. Duszności, ból/ucisk w klatce piersiowej: W przypadku tych objawów, lekarz może zdecydować o konieczności dodatkowych badań przed przepisaniem leku Imigran.
 2. Ból głowy: Informuj lekarza, jeśli wcześniej nie zdiagnozowano migreny lub jeśli występuje ból głowy inny niż ten związany z migreną.
 3. Czynniki ryzyka wystąpienia chorób serca: Osoby z takimi czynnikami ryzyka mogą wymagać dodatkowej ostrożności podczas stosowania leku Imigran. Należy poinformować lekarza, jeśli dotyczą one Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny.
 4. Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Lekarz może dostosować dawkowanie leku Imigran w przypadku tych schorzeń.
 5. Napady drgawkowe: Osoby z historią napadów drgawkowych lub podatności na drgawki powinny poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia.
 6. Nadwrażliwość na sulfonamidy: W przypadku uczulenia na sulfonamidy, lekarz może zdecydować o zastosowaniu innego leku.
 7. Łagodne kontrolowane nadciśnienie: Osoby z nadciśnieniem powinny stosować Imigran z ostrożnością, a lekarz może zdecydować o monitorowaniu ciśnienia krwi podczas leczenia.

Dodatkowe środki ostrożności:

 1. Nadużywanie leków: Stosowanie większych dawek niż zalecane lub częstsze stosowanie leku Imigran może prowadzić do nasilenia bólu głowy. W takim przypadku konieczne może być przerwanie leczenia.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran. Lekarz może przepisać lek tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Kobiety karmiące piersią powinny unikać karmienia przez 12 godzin po zastosowaniu leku.
 3. Senność: Imigran może powodować senność, dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn mechanicznych, jeśli wystąpią takie skutki uboczne.
 4. Interakcje z innekami: Przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran, należy poinformować lekarza o wszystkich obecnie przyjmowanych i niedawno stosowanych lekach, zwłaszcza:
  • Ergotaminie: Imigran może oddziaływać z ergotaminą, co może prowadzić do wystąpienia niepożądanych efektów.
  • Innych lekach z grupy tryptanów: Stosowanie kilku tryptanów jednocześnie może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
  • Agonistach receptorów serotoninowych, takich jak trazodon czy aripiprazol: Może wystąpić ryzyko interakcji z Imigranem.
  • Inhibitorach monoaminooksydazy, np. moklobemidzie: Stosowanie tych leków z Imigranem może prowadzić do interakcji lekowych.
  • Preparatach zawierających ziele dziurawca: Może wystąpić interakcja z Imigranem, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku.
  • Selekcjach inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, takich jak sertralina, fluoksetyna czy escitalopram: Stosowanie tych leków z Imigranem może prowadzić do interakcji lekowych.
  • Selekcjach inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, takich jak duloksetyna czy wenlafaksyna: Stosowanie tych leków z Imigranem może prowadzić do interakcji lekowych.

  Należy zawsze informować lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz, aby uniknąć potencjalnych interakcji i działań niepożądanych.

  Podsumowując, stosowanie leku Imigran wymaga ostrożności, a lekarz powinien być poinformowany o wszelkich istniejących problemach zdrowotnych, czynnikach ryzyka i przyjmowanych lekach. W razie wystąpienia działań niepożądanych, takich jak duszność, ból w klatce piersiowej czy senność, należy skonsultować się z lekarzem. Kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią powinny również skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran.

Z czym nie łączyć leku Imigran

Imigran a ergotamina i pochodne – Po zastosowaniu Imigranu, leków zawierających ergotaminę lub jej pochodne nie powinny być stosowane przez co najmniej 6 godzin. Analogicznie, po przyjęciu ergotaminy lub jej pochodnych, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed zastosowaniem Imigranu.

Imigran a tryptany i inni agoniści receptora 5-HT1 – Podobnie jak w przypadku ergotaminy, po zażyciu Imigranu nie należy stosować leków z grupy tryptanów ani innych agonistów receptora 5-HT1 przez 24 godziny, a po zastosowaniu tych leków – odczekać 24 godziny przed przyjęciem Imigranu.

Imigran a inhibitory MAO – Imigran nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami MAO, a także przez dwa tygodnie po zaprzestaniu ich stosowania. Inhibitory MAO mogą interakcji z Imigranem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Imigran a ziele dziurawca (Hypericum perforatum) – Stosowanie Imigranu w połączeniu z produktem zawierającym ziele dziurawca może prowadzić do częstszego występowania działań niepożądanych.

Imigran a selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – Rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego, obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i nerwowo-mięśniowe, podczas stosowania Imigranu w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny.

Imigran a inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny – Zgłaszano przypadki zespołu serotoninowego również przy jednoczesnym stosowaniu leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Imigran

Skutki uboczne leku Imigran

Często odczuwane reakcje:

 • Uczucia ciepła, zimna, zmęczenia, senności oraz bólu lub ucisku w klatce piersiowej, które są zazwyczaj łagodne i przejściowe.
 • Zawroty głowy, drętwienie, mrowienie, ból głowy, uczucie słabości, suchość w gardle, bóle mięśni oraz duszność.

Niezbyt częste objawy: Zaburzenia widzenia, zamroczenie, przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty, ból brzucha, uczucie lęku oraz odczucie zimna w rękach i nogach.

Rzadkie reakcje: Alergiczne reakcje skórne, krwawienie z nosa, ból stawów, arytmie, skurcze mięśni oraz napady drgawek.

Bardzo rzadkie, ale poważne reakcje: Objawy zespołu serotoninowego (silne drżenie, sztywność mięśni, gorączka, drgawki, zaburzenia psychiczne), zawał serca, nadciśnienie tętnicze oraz skurcz oskrzeli.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, zaleca się informowanie lekarza prowadzącego. W sytuacji ciężkich działań niepożądanych, takich jak trudności z oddychaniem, silny ból w klatce piersiowej czy napady drgawek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Imigran

Pytania naszych Pacjentów

Jak szybko działa Imigran?

Imigran zazwyczaj zaczyna działać w ciągu 30 minut od zastosowania, przynosząc ulgę w objawach migreny.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Imigran? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSumatriptani succinas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline

Zamienniki dla leku Imigran

Cinie.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2024