Glucophage

Glucophage, znany również jako metformina, to popularny lek stosowany w terapii cukrzycy, zwłaszcza w przypadku cukrzycy typu 2. Jego głównym celem jest kontrola poziomu cukru we krwi, aby zapobiec długotrwałym powikłaniom związanym z tą chorobą.

Działanie Glucophage

Glucophage to lek przeciwcukrzycowy stosowany głównie w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy on do grupy leków zwanych pochodnymi biguanidu, a jego substancją czynną jest metformina. Metformina oddziałuje na różne mechanizmy w organizmie, aby skutecznie obniżyć stężenie glukozy we krwi.

Metformina działa na kilka kluczowych obszarów w organizmie, aby uzyskać efekt przeciwcukrzycowy:

 1. Zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie: Metformina hamuje procesy glukoneogenezy i glikogenolizy, dzięki czemu wątroba wytwarza mniejszą ilość glukozy.
 2. Zwiększenie obwodowego wychwytu i zużycia glukozy: Metformina poprawia wrażliwość tkanek na insulinę, co prowadzi do zwiększonego wychwytu glukozy przez mięśnie i inne komórki obwodowe. W efekcie, więcej glukozy jest zużywane przez organizm, co obniża jej stężenie we krwi.
 3. Opóźnienie jelitowego wchłaniania glukozy: Metformina zmniejsza szybkość wchłaniania glukozy z przewodu pokarmowego, co prowadzi do niższych wartości glukozy we krwi po posiłku.
 4. Nasilenie wewnątrzkomórkowej syntezy glikogenu: Metformina wpływa na zwiększenie syntezy glikogenu w komórkach, co pozwala na przechowywanie większej ilości glukozy w postaci glikogenu.
 5. Zwiększenie zdolności transportowych białek odpowiedzialnych za transport glukozy: Metformina wpływa na białka transportujące glukozę przez błonę komórkową, co ułatwia przemieszczanie się glukozy do wnętrza komórek.
 6. Brak wpływu na pobudzanie insuliny: Metformina nie stymuluje bezpośrednio wydzielania insuliny, co oznacza, że nie powoduje hipoglikemii jako efektu ubocznego.
 7. Wpływ na masę ciała: Metformina może prowadzić do stabilizacji masy ciała lub jej umiarkowanego zmniejszenia, co jest korzystne dla pacjentów z cukrzycą typu 2, u których często występuje otyłość.
 8. Korzystny wpływ na metabolizm lipidów: Metformina wpływa na obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL oraz trójglicerydów we krwi, co przyczynia się do poprawy profilu lipidowego pacjenta.

Metformina osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5-7 godzinach od podania doustnego, w formie leku o przedłużonym uwalnianiu. Preparat jest dostępny również w formie tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Lekarz dobierze odpowiednią formę i dawkowanie leku w zależności od potrzeb pacjenta oraz jego stanu zdrowia.

Metformina jest wydalana z organizmu głównie przez nerki w postaci niezmienionej. W przypadku zaburzeń czynności nerek, tempo wydalania metforminy może być zmniejszone, co prowadzi do wzrostu jej stężenia w osoczu. Dlatego pacjenci z zaburzeniami czynności nerek wymagają specjalnej uwagi i dostosowania dawki leku. Lekarz może zalecić monitorowanie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, a także regularne badania kontrolne podczas terapii.

Leczenie Glucophage może być stosowane samodzielnie (monoterapia) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak inhibitory DPP-4, inhibitory SGLT-2, tiazolidynodiony czy insulinoterapia. Właściwe skojarzenie leków zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia oraz odpowiedzi na leczenie.

Korzystne efekty leczenia Glucophage mogą być zauważalne po kilku tygodniach regularnego stosowania, jednak ważne jest kontynuowanie terapii zgodnie z zaleceniami lekarza. Współpraca z lekarzem i dietetykiem w zakresie diety oraz aktywności fizycznej jest niezbędna dla osiągnięcia optymalnych wyników leczenia. Regularne badania kontrolne, w tym pomiar poziomu glukozy we krwi oraz hemoglobiny glikowanej (HbA1c), pozwolą na monitorowanie skuteczności terapii oraz ewentualne modyfikacje dawki leku.

Wskazania do stosowania Glucophage

Glucophage (metformina) to lek przeciwcukrzycowy, który ma wiele wskazań do stosowania, głównie związanych z regulacją poziomu glukozy we krwi. Poniżej wymieniono główne wskazania do stosowania Glucophage oraz krótkie wyjaśnienie każdego z nich.

 • Cukrzyca typu 2: Glucophage jest najczęściej przepisywany pacjentom z cukrzycą typu 2, zwłaszcza tym z nadwagą lub otyłością. Lek pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi, poprawiając wrażliwość komórek na insulinę oraz hamując produkcję glukozy przez wątrobę.
 • Leczenie skojarzone: Glucophage może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak inhibitory DPP-4, inhibitory SGLT-2, tiazolidynodiony czy insulinoterapia. Skojarzenie leków zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i reakcji na leczenie.
 • Zespół jajników policystycznych (PCOS): U niektórych kobiet z zespołem jajników policystycznych (PCOS), Glucophage może być stosowany w celu poprawy profilu metabolicznego i hormonalnego, co może prowadzić do regulacji cyklu menstruacyjnego oraz zwiększenia szans na zajście w ciążę.
 • Zapobieganie cukrzycy: U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy, takich jak osoby z nietolerancją glukozy, Glucophage może być stosowany w celu zapobiegania progresji do cukrzycy typu 2 poprzez kontrolowanie poziomu glukozy we krwi.
 • Insulinooporność: Glucophage może być stosowany u pacjentów z insulinoopornością, czyli stanem, w którym komórki organizmu stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny. Lek poprawia wrażliwość komórek na insulinę, co prowadzi do lepszego wykorzystania glukozy przez komórki.
 • Długotrwałe leczenie cukrzycy: W przypadku pacjentów z długotrwałą cukrzycą, u których nie można osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii za pomocą diety, ćwiczeń i innych leków przeciwcukrzycowych, Glucophage może być dodany do schematu leczenia w celu poprawy kontroli poziomu glukozy we krwi.

Przeciwwskazania do stosowania Glucophage

Glucophage (metformina) to lek przeciwcukrzycowy, który może być nieodpowiedni dla niektórych pacjentów ze względu na istniejące przeciwwskazania. Przeciwwskazania do stosowania Glucophage obejmują:

 • Nadwrażliwość na metforminę lub inne składniki leku: Pacjenci, którzy mają alergię lub nadwrażliwość na metforminę lub jakikolwiek inny składnik Glucophage, nie powinni stosować tego leku. Reakcje alergiczne mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu czy uczucie osłabienia.
 • Cukrzyca typu 1: Glucophage nie jest zalecany dla pacjentów z cukrzycą typu 1, ponieważ nie wpływa bezpośrednio na wydzielanie insuliny. Leczenie cukrzycy typu 1 zwykle obejmuje insulinoterapię.
 • Kwasica mleczanowa: Kwasica mleczanowa to rzadkie, ale potencjalnie śmiertelne powikłanie, które może wystąpić u osób stosujących metforminę. Pacjenci z czynnikami ryzyka kwasicy mleczanowej, takimi jak niewydolność nerek, niewydolność wątroby, alkoholizm czy zaburzenia oddychania, nie powinni stosować Glucophage.
 • Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub z umiarkowaną niewydolnością nerek, u których występuje dodatkowe ryzyko pogorszenia funkcji nerek, nie powinni stosować Glucophage. Lek jest wydalany przez nerki i przy obniżonej czynności nerek może gromadzić się w organizmie, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni stosować Glucophage, ponieważ wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie glukozy, a upośledzenie jej funkcji może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.
 • Niedokrwistość: Pacjenci z ciężką niedokrwistością powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Glucophage, ponieważ niedokrwistość może wpływać na funkcjonowanie nerek i wątroby, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.
 • Ciężkie zaburzenia oddychania: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami oddychania są narażeni na większe ryzyko kwasicy mleczanowej, dlatego Glucophage może być przeciwwskazany.
 • Zatrucie alkoholem lub alkoholizm: Alkohol może nasilać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej u pacjentów przyjmujących Glucophage. Osoby z przewlekłym alkoholizmem lub zatruciem alkoholem nie powinny stosować tego leku.
 • Ciąża: Chociaż metformina nie jest związana z dużym ryzykiem dla płodu, jej stosowanie w ciąży powinno być ostrożnie oceniane przez lekarza. Glucophage nie jest zalecany jako pierwszorzędowe leczenie cukrzycy ciążowej, a decyzja o jego stosowaniu powinna być oparta na ocenie ryzyka i korzyści dla matki i płodu.
 • Karmienie piersią: Metformina przenika do mleka matki, ale nie wiadomo, czy może wpływać na karmione piersią dziecko. Kobiety karmiące piersią powinny konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Glucophage.
 • Przed planowanymi badaniami radiologicznymi z kontrastem jodowanym: Pacjenci, którzy mają przejść badania radiologiczne z kontrastem jodowanym, mogą być narażeni na ryzyko ostrego uszkodzenia nerek, co z kolei zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. W takich przypadkach zaleca się czasowe przerwanie stosowania Glucophage przed i po badaniu.
 • Zabiegi chirurgiczne lub inne medyczne procedury: Przed zabiegami chirurgicznymi lub innymi medycznymi procedurami, które wymagają ogólnego znieczulenia, Glucophage może być tymczasowo wstrzymany ze względu na ryzyko zaburzeń czynności nerek i kwasicy mleczanowej.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich istniejących schorzeniach, innych lekach przyjmowanych oraz o wszelkich przeciwwskazaniach przed rozpoczęciem leczenia Glucophage. Lekarz będzie mógł ocenić ryzyko i korzyści związane z leczeniem i dostosować dawkowanie leku, jeśli to konieczne.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Glucophage

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Glucophage są niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zapewnić skuteczne leczenie. W związku z tym, w niektórych przypadkach pacjenci mogą potrzebować dodatkowej opieki medycznej, modyfikacji dawkowania lub regularnych badań kontrolnych. Oto niektóre z tych środków ostrożności:

 1. Monitorowanie czynności nerek: Pacjenci stosujący Glucophage powinni regularnie kontrolować czynność nerek, aby wykryć ewentualne pogorszenie. Lekarz może zalecić wykonanie badań krwi i moczu, aby ocenić funkcjonowanie nerek.
 2. Kontrola stężenia glukozy we krwi: Regularne badania stężenia glukozy we krwi są niezbędne dla monitorowania skuteczności leczenia Glucophage. Pacjenci powinni utrzymywać stały kontakt z lekarzem i przestrzegać zaleceń dotyczących kontroli glukozy.
 3. Unikanie nadużywania alkoholu: Pacjenci stosujący Glucophage powinni unikać nadmiernego spożywania alkoholu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Umiarkowane spożycie alkoholu może być dozwolone, ale pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zaleceń dotyczących swojej sytuacji.
 4. Nieprzerywanie diety i aktywności fizycznej: Pacjenci leczeni Glucophage powinni przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety i aktywności fizycznej, aby utrzymać prawidłową masę ciała oraz kontrolować poziom cukru we krwi.
 5. Ograniczenie innych leków wpływających na czynność nerek: Pacjenci stosujący Glucophage powinni zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu leków, które mogą wpłynąć na pogorszenie czynności nerek, takich jak leki przeciwnadciśnieniowe, moczopędne czy niesteroidowe leki przeciwzapalne. Konsultacja z lekarzem jest niezbędna przed dodaniem nowych leków do schematu terapeutycznego.
 6. Ostrożność przy leczeniu skojarzonym: Pacjenci stosujący Glucophage w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina czy pochodne sulfonylomocznika, powinni zachować szczególną ostrożność i regularnie konsultować się z lekarzem w celu monitorowania odpowiedzi na leczenie oraz ewentualnych działań niepożądanych.
 7. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Chociaż stosowanie Glucophage w monoterapii nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn, pacjenci powinni być świadomi, że inne leki przeciwcukrzycowe, zwłaszcza te stosowane równocześnie z Glucophage, mogą wpłynąć na te zdolności. W przypadku uczucia zawrotów głowy, senności, zmniejszonego skupienia lub innych objawów mogących wpłynąć na bezpieczeństwo, pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn, dopóki objawy nie ustąpią.
 1. Stosowanie leku u osób starszych: Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na zaburzenia czynności nerek, co może wpłynąć na przeciwwskazania i dawkowanie leku Glucophage. W takich przypadkach lekarz może zalecić indywidualne dostosowanie dawki oraz częstsze badania kontrolne, aby monitorować czynność nerek i ogólny stan zdrowia pacjenta.
 2. Reakcje na odwodnienie: W przypadku odwodnienia spowodowanego wymiotami, ciężką biegunką, gorączką lub zmniejszoną podażą płynów, pacjenci stosujący Glucophage powinni natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Odwodnienie może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej oraz wpłynąć na równowagę elektrolitów w organizmie.
 3. Reagowanie na objawy kwasicy mleczanowej: Jeśli wystąpią objawy kwasicy mleczanowej, takie jak duszność, ból brzucha, kurcze mięśni, ciężkie osłabienie, astenia, spadek temperatury ciała (hipotermia) czy śpiączka, pacjenci stosujący Glucophage powinni natychmiast przerwać przyjmowanie leku i pilnie zgłosić się do lekarza. W takich przypadkach może być konieczna szybka hospitalizacja i intensywna terapia medyczna.

Podsumowując, stosowanie leku Glucophage wymaga ostrożności i ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym. Pacjenci powinni być świadomi ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak kwasica mleczanowa, a także znać sytuacje, w których konieczna może być modyfikacja dawki czy dodatkowe badania kontrolne. Regularne monitorowanie stanu zdrowia oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich zapewnią bezpieczne i skuteczne leczenie cukrzycy typu 2 przy użyciu Glucophage.

Glucophage, a Glucophage XR różnica

Glucophage i Glucophage XR to dwa leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2, które mają tę samą substancję czynną – metforminę. Różnica między nimi polega na formie uwalniania substancji czynnej oraz na czasie, w którym substancja jest uwalniana w organizmie pacjenta. Przedstawienie różnic pomoże lepiej zrozumieć, jak te leki działają oraz jakie są ich zalety i wady.

 1. Forma uwalniania:
 • Glucophage: jest to metformina o natychmiastowym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest uwalniana w sposób szybki i jednorazowy po spożyciu tabletki.
 • Glucophage XR: jest to metformina o przedłużonym uwalnianiu. Ten typ leku uwalnia substancję czynną powoli i stopniowo w ciągu dnia, co prowadzi do bardziej równomiernego stężenia metforminy we krwi.
 1. Dawkowanie i częstotliwość podawania:
 • Glucophage: ze względu na natychmiastowe uwalnianie metforminy, lek ten może być stosowany 2-3 razy dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Glucophage XR: lek o przedłużonym uwalnianiu jest podawany raz dziennie, co ułatwia przestrzeganie schematu dawkowania przez pacjentów.
 1. Skuteczność i kontrola glikemii:
 • Glucophage: szybkie uwalnianie metforminy może powodować szybsze obniżenie poziomu glukozy we krwi.
 • Glucophage XR: przedłużone uwalnianie metforminy prowadzi do bardziej stabilnego stężenia substancji czynnej we krwi, co może skutkować lepszą kontrolą poziomu glukozy przez cały dzień.
 1. Działania niepożądane i tolerancja:
 • Glucophage: lek o natychmiastowym uwalnianiu może powodować większą częstość występowania działań niepożądanych związanych z układem pokarmowym, takich jak nudności, biegunka czy wzdęcia.
 • Glucophage XR: lek o przedłużonym uwalnianiu zwykle jest lepiej tolerowany przez pacjentów, co prowadzi do mniejszej częstości występowania działań niepożądanych związanych z układem pokarmowym.
 1. Indywidualne potrzeby pacjentów:
 • Glucophage: lek o natychmiastowym uwalnianiu może być lepszym wyborem dla pacjentów, którzy wymagają szybszego obniżenia poziomu glukozy we krwi.
 • Glucophage XR: lek o przedłużonym uwalnianiu może być bardziej odpowiedni dla pacjentów, którzy potrzebują bardziej stabilnej kontroli glikemii przez cały dzień, mają trudności z przestrzeganiem częstego dawkowania lub są bardziej podatni na działania niepożądane związane z układem pokarmowym.
 1. Interakcje z innymi lekami:
 • Glucophage: interakcje z innymi lekami mogą być bardziej prawdopodobne z lekami o natychmiastowym uwalnianiu, ponieważ substancja czynna jest uwalniana w sposób szybki i jednorazowy.
 • Glucophage XR: lek o przedłużonym uwalnianiu może wykazywać mniejsze prawdopodobieństwo interakcji z innymi lekami ze względu na stopniowe uwalnianie substancji czynnej.
 1. Wybór odpowiedniego leku:
  Ostateczny wybór pomiędzy Glucophage a Glucophage XR zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, historii medycznej, innych stosowanych leków oraz preferencji pacjenta. Decyzja o tym, który lek jest odpowiedni dla pacjenta, powinna być podejmowana wspólnie z lekarzem prowadzącym, który będzie miał pełny obraz potrzeb pacjenta i będzie w stanie dokładnie ocenić, który lek jest odpowiedni.

Podsumowując, różnica między Glucophage a Glucophage XR polega na formie uwalniania substancji czynnej (metforminy) oraz na czasie, w którym substancja jest uwalniana w organizmie pacjenta. Glucophage o natychmiastowym uwalnianiu może być stosowany 2-3 razy dziennie i może działać szybciej, podczas gdy Glucophage XR o przedłużonym uwalnianiu jest stosowany raz dziennie, co prowadzi do bardziej stabilnego stężenia substancji czynnej we krwi i może być lepiej tolerowany. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinien być podejmowany we współpracy z lekarzem prowadzącym.

Dawkowanie leku Glucophage

Lek Glucophage występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, które są przeznaczone do stosowania doustnego. Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania kuracji ustala lekarz.

Najczęściej stosowania dawka to:

u osób dorosłych, u których nerki funkcjonują prawidłowo GFR nie jest mniejszy niż 90 ml/min:

 • w przypadku monoterapii lub leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwcukrzycowymi przeznaczonymi do stosowania doustnego zazwyczaj początkowa dawka wynosi 500-750 mg 1 raz na dobę. Dawkę tę należy przyjąć w porze wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach kuracji dawkowanie należy dostosować w oparciu o wyniki oznaczeń stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z układem pokarmowym. Maksymalna dobowa dawka to 2 g. Lekarz może zalecić stosowanie leku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 3 g jeżeli dawka 2 g na dobę nie pozwoli na odpowiednią kontrolę stężenia glukozy. W przypadku osób, które były wcześniej leczone metforminą zastosowana dawka początkowa powinna być równoważna dobowej dawce metforminy o natychmiastowym uwalnianiu. Preparat – jeżeli lekarz tak zaleci – może zastąpić inne dotychczas stosowane doustne leki przeciwcukrzycowe.
 • W przypadku leczenia skojarzonego z insuliną początkowa dawka najczęściej wynosi 500-750 mg 1 raz na dobę, stosowana podczas wieczornego posiłku. Dawka insuliny zostanie dostosowana przez lekarza w oparciu o wyniki badań stężenie glukozy we krwi.

U osób w podeszłym wieku:

 • w tej grupie wiekowej dawka jest ustalana przez lekarza na podstawie parametrów związanych z czynnością nerek. Niezbędna w tym przypadku jest również regularna kontrola czynności nerek.

U osób, u których występują zaburzenia czynności nerek:

 • przed rozpoczęciem leczenia preparatami, które w swoim składzie zawierają metforminę, należy oznaczyć wartość GFR. Oznaczenie takie należy wykonywać przynajmniej 1 raz w roku, a w przypadku osób, u których występuje zwiększone ryzyko dalszego pogarszania czynności nerek, a także w przypadku osób starszych oznaczenie wartości GFR powinno się odbywać raz na 3-6 miesięcy.
 • Leku nie powinny stosować osoby z zaburzeniami czynności nerek, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR jest mniejszy niż 30 ml/min.

U osób, u których występuje stan przedcukrzycowy zalecana dawka to 1000-1500 mg stosowana 1 raz na dobę podczas wieczornego posiłku.

W przypadku osób z zespołem policystycznych jajników najczęściej zalecana dawka to 1500 mg stosowane 1 raz na dobę w porze wieczornego posiłku.

Preparatu nie należy stosować u dzieci.

Preparat występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować 1 raz na dobę w porze wieczornego posiłku. Tabletki należy połknąć w całości (nie rozgryzać, nie dzielić, nie kruszyć) i popić odpowiednią ilością wody.

W przypadku pominięcia dawki:

Jeśli pacjent przypadkowo pominie dawkę Glucophage, powinien ją przyjąć, gdy przypomni sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować regularne dawkowanie. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Dostosowywanie dawki:

Lekarz może dostosować dawkę Glucophage na podstawie indywidualnej odpowiedzi pacjenta, wyników badań laboratoryjnych oraz występowania działań niepożądanych. Dawkowanie może być stopniowo zwiększane, aby osiągnąć pożądany efekt terapeutyczny.

Długość leczenia:

Długość leczenia Glucophage zależy od stanu pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Cukrzyca typu 2 to choroba przewlekła, dlatego leczenie może trwać długoterminowo. Regularne kontrole lekarskie i laboratoryjne są konieczne, aby monitorować skuteczność leczenia, postęp choroby oraz ewentualne działania niepożądane.

Przestrzeganie zaleceń lekarza:

Pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania Glucophage, diety, stylu życia oraz innych leków przeciwcukrzycowych, które mogą być przepisane w celu skutecznego leczenia cukrzycy typu 2.

Oprócz dawkowania Glucophage:

Ważne jest również, aby pacjenci z cukrzycą typu 2 przestrzegali zaleceń lekarza dotyczących zdrowego stylu życia, w tym regularnej aktywności fizycznej, diety niskowęglowodanowej oraz utrzymania prawidłowej masy ciała. Kontrola ciśnienia krwi, cholesterolu oraz innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego może również być istotna dla ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dawkowania Glucophage, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, który może udzielić dodatkowych informacji i dostosować dawkowanie, jeśli to konieczne.

Z czym nie łączyć leku Glucophage

Kontrasty jodowe i Glucophage – Przyjmowanie Glucophage należy przerwać przed lub najpóźniej w momencie wstrzyknięcia środka kontrastowego zawierającego jod. Jest to ważne podczas badań rentgenowskich lub tomografii komputerowej. Lekarz ustali, kiedy można wznowić leczenie Glucophage.

Leki moczopędne i Glucophage – Leki zwiększające wytwarzanie moczu mogą wpływać na działanie Glucophage, dlatego należy poinformować lekarza o ich przyjmowaniu.

NLPZ, inhibitory COX-2 i Glucophage – Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy celekoksyb, mogą interagować z Glucophage. Wymagają monitorowania stężenia glukozy i dostosowania dawki.

Inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II i Glucophage – Leki na wysokie ciśnienie krwi mogą oddziaływać na działanie Glucophage, konieczne jest kontrolowanie stężenia glukozy.

Agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych i Glucophage – Leki takie jak salbutamol czy terbutalina, stosowane w leczeniu astmy, mogą wpływać na działanie Glucophage.

Kortykosteroidy i Glucophage – Stosowanie kortykosteroidów w leczeniu chorób takich jak ciężkie zapalenie skóry czy astma, może wymagać dostosowania dawki Glucophage.

Leki wpływające na stężenie Glucophage – Niektóre leki, szczególnie przy zaburzonej czynności nerek (jak werapamil, ryfampicyna, cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna, trimetoprim, wandetanib, izawukonazol, kryzotynib, olaparyb), mogą zmieniać stężenie Glucophage we krwi.

Inne leki na cukrzycę i Glucophage – W przypadku stosowania innych leków na cukrzycę, konieczne może być dostosowanie dawki Glucophage.

Alkohol i Glucophage – Unikanie nadmiernego spożycia alkoholu jest istotne podczas leczenia Glucophage, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Glucophage

Skutki uboczne leku Glucophage

Bardzo często występujące działania niepożądane: Dotyczą one przewodu pokarmowego i mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha oraz utratę apetytu. Te objawy pojawiają się zazwyczaj na początku terapii i mogą ulec zmniejszeniu po podzieleniu dawki leku i stosowaniu go w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.

Często występujące działania niepożądane: Zalicza się do nich zaburzenia smaku oraz zmniejszone stężenie witaminy B12, które może prowadzić do skrajnego zmęczenia, bólu i zaczerwienienia języka, uczucia mrowienia, a także bladości lub żółknięcia skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: Do najpoważniejszych należy kwasica mleczanowa, szczególnie niebezpieczna przy zaburzeniach funkcji nerek, oraz zaburzenia funkcji wątroby, które mogą objawiać się zmęczeniem, utratą apetytu, zmniejszeniem masy ciała oraz żółtaczką. Reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, swędzenie lub pokrzywka, również należą do tej kategorii.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Glucophage

Pytania naszych Pacjentów

Czy Glucophage jest na receptę?

Tak, Glucophage jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy Glucophage pomaga schudnąć?

Glucophage (metformina) może pomóc w utracie wagi u niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością, ale nie jest to lek odchudzający. Działanie metforminy polega na regulowaniu poziomu cukru we krwi i zmniejszeniu insulinooporności, co może pomóc w kontroli masy ciała w połączeniu z właściwą dietą i aktywnością fizyczną.

Dlaczego Glucophage bierze się wieczorem?

Glucophage często jest przyjmowany wieczorem, ponieważ dłużej działająca formuła leku uwalnia się stopniowo przez całą noc, co pomaga w utrzymaniu stabilnej glikemii na czas snu.

Kiedy należy brać Glucophage?

Glucophage (metforminę) należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle podczas lub po posiłku, popijając wodą. Dawka i częstotliwość przyjmowania leku zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Czy lek Glucophage jest bezpieczny?

W większości przypadków Glucophage jest uznawana za bezpieczny lek dla osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością. Jednakże, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów, dlatego ważne jest monitorowanie stanu pacjenta podczas terapii oraz stosowanie się do zaleceń lekarza.

Po jakim czasie chudnie się po Glucophage?

Glucophage może pomóc w utracie wagi u niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością, ale efekt ten jest uzależniony od indywidualnych okoliczności pacjenta i stylu życia. Zwykle utrata wagi zaczyna być zauważalna po kilku tygodniach stosowania leku, ale pełne efekty mogą zajść po kilku miesiącach regularnego stosowania Glucophage.

Czy po Glucophage się tyje?

Glucophage nie powinna powodować przyrostu masy ciała, a wręcz przeciwnie, u niektórych pacjentów może pomóc w utracie wagi poprzez zmniejszenie insulinooporności i regulację poziomu cukru we krwi. Jednakże, u niektórych pacjentów może wystąpić przyrost masy ciała związany z innymi czynnikami, takimi jak zmniejszona aktywność fizyczna lub nieodpowiednia dieta.

Czy Glucophage szkodzi na wątrobę?

W ogólnym przypadku, Glucophage nie szkodzi na wątrobę i jest uznawany za bezpieczny lek dla osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością. Jednakże, u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, w tym rzadko - zaburzenia funkcji wątroby, dlatego ważne jest monitorowanie stanu pacjenta podczas terapii.

Jak się pacjent czuje po Glucophage?

Reakcje pacjentów na Glucophage (metforminę) są różne, ale często pojawiają się objawy żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, biegunka, wzdęcia, które mogą ustąpić po kilku dniach.

Czy przy leku Glucophage można jeść słodycze?

Osoby przyjmujące Glucophage powinny stosować dietę z ograniczeniem węglowodanów, dlatego spożywanie słodyczy może wpłynąć na zwiększenie poziomu glukozy we krwi, co przeciwdziała celowi terapii.

Ile czasu można brać Glucophage?

Czas trwania leczenia Glucophage zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza, jednak zazwyczaj lek jest stosowany długoterminowo w celu utrzymania kontrolowanego poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2 lub insulinoopornością.

Czy po Glucophage można coś zjeść?

Tak, po przyjęciu Glucophage (metforminy) można coś zjeść, najlepiej podczas lub po posiłku, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych żołądkowo-jelitowych.

Czy Glucophage można brać rano i wieczorem?

Tak, Glucophage można brać rano i wieczorem, jednak dawkowanie leku należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza.

Czy lek Glucophage podnosi ciśnienie?

Glucophage nie powinien wpływać na podwyższenie ciśnienia krwi, a wręcz przeciwnie, może korzystnie wpłynąć na obniżenie ciśnienia u niektórych pacjentów.

Czy Glucophage szkodzi na nerki?

W ogólnym przypadku, Glucophage jest uważana za bezpieczny lek dla osób z cukrzycą typu 2 i nie powinien szkodzić na nerki. Jednakże, u niektórych pacjentów z chorobami nerek lub u starszych pacjentów, może wystąpić zwiększone ryzyko działań niepożądanych, dlatego ważne jest monitorowanie stanu pacjenta podczas terapii.

Ile trwa biegunka po Glucophage?

Biegunka to jeden z najczęstszych działań niepożądanych żołądkowo-jelitowych związanych ze stosowaniem Glucophage. Czas trwania biegunki zwykle zależy od indywidualnych okoliczności pacjenta i może się różnić, ale w większości przypadków ustępuje samoistnie po kilku dniach stosowania leku. Jeśli biegunka utrzymuje się przez dłuższy czas lub jest bardzo nasilona, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak działa Glucophage?

Glucophage działa poprzez zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę oraz zmniejszenie produkcji glukozy przez wątrobę, co prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi. Lek wpływa także na metabolizm tłuszczów i białek, co ma korzystny wpływ na cały organizm.

Jaka dawka Glucophage?

Dawkowanie Glucophage zależy od indywidualnych okoliczności pacjenta i zaleceń lekarza. Zazwyczaj zaczyna się od niskiej dawki, która jest stopniowo zwiększana w zależności od skuteczności i tolerancji leku, a maksymalna dawka to 2000-3000 mg dziennie, podzielona na kilka dawek.

Jak przyjmować Glucophage 1000?

Glucophage (metformina) 1000 mg należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle podczas lub po posiłku, popijając wodą. Dawka może być jednorazowa lub podzielona na dwie równe dawki w ciągu dnia. Ważne jest, aby nie zmieniać dawki lub częstotliwości przyjmowania bez konsultacji z lekarzem.

Jak odstawić Glucophage?

Odstawienie Glucophage powinno odbywać się stopniowo, pod nadzorem lekarza, który zaleci odpowiednie zmniejszenie dawek w zależności od indywidualnych okoliczności pacjenta. Nagłe przerwanie stosowania leku może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu poziomu glukozy we krwi i nasilenia objawów cukrzycy.

Dlaczego Glucophage XR bierze się wieczorem?

Glucophage XR często jest przyjmowany wieczorem, ponieważ dłużej działająca formuła leku uwalnia się stopniowo przez całą noc, co pomaga w utrzymaniu stabilnej glikemii na czas snu.

Czym się rożni Glucophage XR od zwykłego?

Glucophage XR to dłużej działająca forma metforminy, która uwalnia lek stopniowo, co pozwala na zmniejszenie częstości przyjmowania leku do jednej lub dwóch dawek dziennie.

Ile się chudnie na Glucophage?

Nie ma określonej ilości utraty wagi, którą można uzyskać dzięki stosowaniu Glucophage (metforminy). Wpływ na utratę wagi może mieć zmiana stylu życia oraz stosowanie innych terapii łącznie z metforminą. Efekt utraty wagi zależy również od indywidualnych czynników, takich jak dieta, aktywność fizyczna i genetyka.

Kiedy efekty po Glucophage?

Glucophage (metformina) zwykle zaczyna działać w ciągu kilku dni od rozpoczęcia stosowania. Pełne efekty mogą jednak zajść od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od indywidualnych okoliczności.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Glucophage? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMetformini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMerck

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Glucophage

Avamina, Avamina SR, Formetic, Glucophage XR, Metformax, Metformax SR, Siofor, Siofor XR, Symformin XR.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024