Avamina

Avamina to lek zawierający metforminę, używany głównie w leczeniu cukrzycy typu 2. Metformina należy do grupy biguanidów i ma na celu regulację poziomu glukozy w organizmie. Insulina, produkowana przez trzustkę, jest hormonem kluczowym w kontroli stężenia cukru w krwi. Cukrzyca pojawia się, gdy insulina jest niewystarczająca lub nieefektywna, co prowadzi do zwiększenia poziomu glukozy we krwi. Avamina działa przez obniżenie tego stężenia glukozy, zbliżając je do normy.

Działanie Avamina

Działanie Avamina skupia się na regulacji poziomu cukru we krwi, głównie przez zwiększenie wrażliwości komórek mięśniowych na insulinę, co ułatwia pobieranie i wykorzystanie glukozy z krwi. Ponadto, lek ten ogranicza produkcję glukozy przez wątrobę i zwiększa jej zużycie przez mięśnie. Działanie to przyczynia się do obniżenia podwyższonego stężenia glukozy we krwi, co jest kluczowe w leczeniu cukrzycy typu 2.

Wskazania do stosowania Avamina

Cukrzyca typu 2 u dorosłych: Głównym wskazaniem do stosowania Avaminy jest leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, szczególnie tych, którzy mają nadwagę. Jest to insulinoniezależna forma cukrzycy, w której organizm nie reaguje prawidłowo na insulinę. Avamina jest zwykle stosowana, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczająco skuteczne w kontroli poziomu cukru we krwi.

Monoterapia lub terapia skojarzona: Avamina może być używana jako monoterapia (samodzielne leczenie) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym z insuliną, jeżeli kontrola cukru we krwi nie jest osiągnięta przez monoterapię.

Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży: Lek jest również zatwierdzony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat, zwykle w sytuacjach, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne, a także inne formy leczenia, nie są skuteczne.

Poprawa profilu lipidowego: U niektórych pacjentów Avamina może także wpływać na poprawę profilu lipidowego, co jest korzystne dla osób związanych z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Prewencja powikłań cukrzycy: Długotrwałe stosowanie Avaminy u dorosłych z nadwagą może zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą, takich jak choroby serca, udary czy niewydolność nerek.

Umiarkowana utrata masy ciała: Choć nie jest to główne wskazanie do stosowania leku, u niektórych pacjentów obserwuje się umiarkowaną utratę masy ciała, co może być dodatkową korzyścią w kontekście ogólnego stanu zdrowia.

Przeciwwskazania do stosowania Avamina

 • Uczulenie na Metforminę lub Inne Składniki Leku: Pierwszym i podstawowym przeciwwskazaniem jest uczulenie (nadwrażliwość) na metforminę lub jakikolwiek inny składnik Avaminy.
 • Zmniejszona Czynność Nerek: Pacjenci z istotnymi zaburzeniami funkcji nerek są wykluczeni z leczenia Avaminą, ponieważ ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej rośnie w tej grupie.
 • Zaburzenia Czynności Wątroby: Osoby z zaburzeniami funkcji wątroby również nie powinny stosować tego leku, ze względu na potencjalne komplikacje.
 • Niewyrównana Cukrzyca i Ciężka Hiperglikemia: Jeżeli pacjent ma niewyrównany poziom cukru we krwi, objawiający się między innymi ciężką hiperglikemią, nudnościami, wymiotami i biegunką, stosowanie Avaminy jest przeciwwskazane.
 • Kwasica Ketonowa i Mleczanowa: Stany chorobowe takie jak kwasica ketonowa i kwasica mleczanowa są bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia Avaminą. Symptomami mogą być ból brzucha, szybki oddech, senność i nietypowy owocowy zapach z ust.
 • Odwodnienie: Długotrwała lub ciężka biegunka i wymioty mogą prowadzić do odwodnienia, co jest ryzykowne przy stosowaniu Avaminy. Odwodnienie może przyczynić się do zaburzeń czynności nerek i kwasicy mleczanowej.
 • Ciężkie Zakażenia: W przypadku ciężkich zakażeń, na przykład zapalenia płuc, oskrzeli czy nerek, stosowanie Avaminy jest przeciwwskazane. Takie zakażenia mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek i kwasicy mleczanowej.
 • Niewydolność Serca, Zawał i Ciężkie Zaburzenia Krążenia: Osoby z niewydolnością serca, niedawnym zawałem serca, czy też ciężkimi zaburzeniami krążenia nie powinny stosować Avaminy, gdyż może to prowadzić do niedotlenienia tkanek i ryzyka kwasicy mleczanowej.
 • Spożycie Dużych Ilości Alkoholu: Duże ilości alkoholu są przeciwwskazane podczas leczenia Avaminą, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej i innych komplikacji.

Jak stosować Avamina?

Avamina jest lekiem na receptę, więc dawkowanie i plan leczenia powinny być zawsze ustalane indywidualnie przez lekarza. To leczenie nie zastępuje korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia, więc obok farmakoterapii ważna jest dieta i regularna aktywność fizyczna.

Dzieci i Młodzież: U dzieci od 10 lat wzwyż i młodzieży dawka początkowa to zazwyczaj 500 mg lub 850 mg raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg, podzielona na 2 lub 3 mniejsze dawki. Stosowanie w wieku od 10 do 12 lat jest zalecane tylko wtedy, gdy lekarz uważa to za niezbędne.

Dorośli: W przypadku dorosłych dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg, podawana 2 lub 3 razy dziennie. Maksymalna dawka dla dorosłych to 3000 mg, podzielona na 3 dawki w ciągu dnia.

Pacjenci z Zaburzeniami Czynności Nerek: U tych pacjentów dawka może być zmniejszona. Kontrole czynności nerek są zalecane co 3-6 miesięcy.

Stosowanie z Insuliną: W przypadku jednoczesnej terapii insulinowej, lekarz dostosuje dawkowanie i sposób przyjmowania Avaminy.

Kontrola Leczenia: Lekarz zleci badania poziomu glukozy we krwi i dostosuje dawkowanie w zależności od wyników. Wizyty kontrolne są szczególnie ważne dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Co najmniej raz w roku kontrolowana jest również czynność nerek.

Jak Przyjmować Tabletki

 • Tabletki przyjmuje się w trakcie lub po posiłku, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych z przewodu pokarmowego.
 • Tabletki nie są do żucia ani kruszenia. Należy je połykać w całości, popijając szklanką wody.
 • Jeśli dawka jest jedna na dobę, przyjmuje się ją rano.
 • W przypadku dwóch dawek, jedna rano a druga wieczorem.
 • Jeżeli są trzy dawki, to rano, w południe i wieczorem.

Zmiana Dawkowania i Przypadki Nadużycia

Jeśli po pewnym czasie efekty leczenia wydają się zbyt silne lub zbyt słabe, konsultacja z lekarzem jest wymagana. Zażywanie większej niż zalecana dawki leku może prowadzić do kwasicy mleczanowej, stanu wymagającego natychmiastowej interwencji medycznej.

Pominięcie Dawki

Jeżeli zapomnisz o zażyciu tabletki, nie należy podwajać następnej dawki. Należy kontynuować leczenie, przyjmując kolejną dawkę o zwykłej porze.

Z czym nie łączyć leku Avamina

Środki Kontrastowe Zawierające Jod i Avamina – Pacjent musi przerwać stosowanie Avaminy przed badaniem z użyciem środków kontrastowych zawierających jod, jak w rentgenie czy tomografii komputerowej. Lekarz określi, kiedy należy wstrzymać i wznowić leczenie Avaminą.

Inhibitory Konwertazy Angiotensyny i Avamina – Te leki, stosowane w leczeniu chorób serca i naczyniowych, mogą wymagać dostosowania dawki Avaminy i częstszych kontroli glukozy we krwi.

Moczopędne i Avamina – Leki zwiększające wytwarzanie moczu mogą wpłynąć na stężenie glukozy we krwi i czynność nerek, co wymaga dostosowania dawki Avaminy.

NLPZ, Inhibitory COX-2 (np. Ibuprofen, Celekoksyb) i Avamina – Te leki, stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych, mogą wpływać na działanie Avaminy, wymagając dostosowania dawek.

Inhibitory ACE, Antagoniści Receptora Angiotensyny II i Avamina – Leki na wysokie ciśnienie krwi mogą interferować z Avaminą, wymagając monitorowania glukozy i funkcji nerek.

Leki Pobudzające Receptory Beta-2-Adrenergiczne (np. Salbutamol, Terbutalina) i Avamina – Stosowane w leczeniu astmy, mogą wymagać dostosowania dawki Avaminy.

Kortykosteroidy i Avamina – Stosowane w leczeniu chorób takich jak ciężkie zapalenia skóry czy astma, mogą wpływać na poziomy cukru we krwi i wymagać dostosowania dawki Avaminy.

Inne Leki Przeciwcukrzycowe i Avamina – Stosowanie dodatkowych leków na cukrzycę razem z Avaminą wymaga ścisłego monitorowania poziomów glukozy i funkcji nerek.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Avamina

Skutki uboczne leku Avamina

Bardzo częste skutki uboczne

Mogą wystąpić u częściej niż u 1 na 10 pacjentów i obejmują zaburzenia czynności układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Jeśli te objawy nie ustępują, konsultacja z lekarzem jest zalecana.

Częste skutki uboczne

Występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów i są głównie ograniczone do zaburzeń smaku.

Bardzo rzadkie skutki uboczne

 • Kwasica mleczanowa: Jest to bardzo rzadki, ale groźny skutek uboczny, który może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000. Objawy to wymioty, ból brzucha ze skurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie z silnym zmęczeniem oraz trudności w oddychaniu. Wymaga to natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Reakcje skórne: Mogą obejmować zaczerwienienie skóry, świąd lub swędzącą wysypkę.
 • Obniżenie stężenia witaminy B12 we krwi: Może to prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym anemii i osłabienia układu nerwowego.
 • Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby: Symptomy to zmęczenie, utrata apetytu i utrata masy ciała, a czasami także zażółcenie skóry i białkówki oczu.

W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Avamina

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Avamina?

Avamina to lek hipoglikemizujący używany w leczeniu cukrzycy typu 2, mający na celu kontrolę poziomu cukru we krwi.

Czy Avamina obniża cukier we krwi?

Tak, Avamina działa głównie przez obniżanie poziomu cukru we krwi, hamując produkcję glukozy w wątrobie i zwiększając wrażliwość komórek na insulinę.

Czy metformax to to samo co Avamina?

Tak, Metformax i Avamina to różne nazwy handlowe leku zawierającego metforminę, stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2.

Czy Avamina odchudza?

Tak, Avamina może prowadzić do utraty wagi, co jest często postrzegane jako dodatkowy korzystny efekt w leczeniu cukrzycy typu 2.

Czy Avamina jest na receptę?

Tak, Avamina jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, głównie ze względu na swoje zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu 2. Wydanie leku wymaga konsultacji lekarskiej i indywidualnego dostosowania dawkowania.

Czy Avamina i Siofor to to samo?

Tak, Avamina i Siofor to różne nazwy handlowe leku zawierającego tę samą substancję czynną, czyli metforminę.

Czy stosując Avamina można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Avaminy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Avamina? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMetformini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBioton S.A.

Zamienniki dla leku Avamina

Avamina SR, Formetic, Glucophage, Glucophage XR, Metformax, Metformax SR, Siofor, Siofor XR, Symformin XR.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024