Furazek

Furazek to lek przeciwbakteryjny w postaci tabletek zawierający furazydynę. Stosowany jest głównie w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych, takich jak nawracające zakażenia u kobiet wywołane przez bakterie Escherichia coli.

Działanie Furazek

Furazek zawiera furazydynę, substancję o działaniu bakteriostatycznym (hamującym wzrost bakterii) i bakteriobójczym (zabijającym bakterie). Furazydyna działa poprzez zakłócanie procesów metabolicznych bakterii, szczególnie tych związanych z produkcją białek.

Głównym celem leku jest zahamowanie rozwoju bakterii, które powodują infekcje układu moczowego. Skutecznie działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym Escherichia coli, która jest najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych.

Furazek jest lekiem o ograniczonym spektrum działania, co oznacza, że jest skuteczny przeciwko specyficznemu zakresowi bakterii. Nie jest zwykle stosowany jako lek pierwszego rzutu, ale może być używany w przypadkach, gdy inne antybiotyki nie są skuteczne lub są przeciwwskazane.

Wskazania do stosowania Furazek

Furazek jest lekiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, a także jest często wykorzystywany w następujących przypadkach:

 • Zakażenia dolnych dróg moczowych: Do tej kategorii należą zakażenia takie jak zapalenie pęcherza (cystitis) czy zapalenie cewki moczowej (urethritis), które są najczęściej spowodowane bakterią Escherichia coli. Furazek działa, zabijając bakterie odpowiedzialne za zakażenie.
 • Nawracające zakażenia dróg moczowych: U niektórych osób, zwłaszcza kobiet, zakażenia dróg moczowych mogą nawracać. Furazek może być stosowany w celu zapobiegania powtórnym zakażeniom, zwłaszcza jeśli są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na furazydynę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Furazek

Przeciwwskazania do stosowania Furazek

 • Uczulenie na składniki leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na furazydynę lub pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Ciąża: Furazek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
 • Wiek pacjenta: Leku nie należy stosować u noworodków i niemowląt w wieku do 3 miesięcy.
 • Polineuropatia obwodowa: Jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa np. cukrzycowa (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych, mogący charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub zaburzeniami układu nerwowego o innym charakterze).
 • Niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej: Gdyż lek może wtedy wywoływać hemolizę (uszkodzenie krwinek i niedokrwistość).
 • Niewydolność nerek: Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz), a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.

Środki ostrożności

 • Zaburzenia czynności nerek: Furazek należy przyjmować z ostrożnością, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, powinien skonsultować to z lekarzem.
 • Zaburzenia układu nerwowego: Pacjent powinien skonsultować to z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.
 • Niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego: Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 • Choroby płuc: Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.
 • Inne leki: Furazek może wpływać na działanie innych leków i odwrotnie. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Nietolerancja niektórych cukrów: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować Furazek?

Lek Furazek jest lekiem przeciwbakteryjnym, który jest stosowany głównie do leczenia infekcji układu moczowego. Zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższym tekście, istnieją różne metody i procedury dotyczące jego stosowania:

Podstawowe zalecenia: Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę można podzielić na równe dawki, a lek podawany jest doustnie, najlepiej podczas posiłków. Zalecane jest jednoczesne stosowanie diety bogatej w białko oraz picie dużej ilości płynów. Jeżeli pominięto jedną lub więcej dawek, leczenie należy kontynuować, stosując poprzednio przyjmowane dawki leku.

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Pierwszego dnia leczenia stosuje się 400 mg na dobę, podzielone na 4 dawki (1 tabletka co 6 godzin).
 • W kolejnych dniach stosuje się 300 mg na dobę, podzielone na 3 dawki (1 tabletka co 8 godzin).
 • Zwykle leczenie trwa 7-10 dni, ale w razie potrzeby można je powtórzyć po upływie 10-15 dni.

Dawkowanie dla kobiet z nawracającymi zakażeniami układu moczowego: Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiło co najmniej 3 epizody zakażenia układu moczowego, stosuje się Furazek w dawce 100 mg (1 tabletka) na noc przez okres 6-12 miesięcy.

Dawkowanie dla dzieci i młodzieży:

 • Lek można podawać dzieciom w wieku od 2 do 14 lat. Stosuje się go w dawce 5–7 mg na kilogram masy ciała na dobę, podzielone na 2 dawki. Leczenie trwa zwykle 7–8 dni, ale podobnie jak u dorosłych, w razie potrzeby można je powtórzyć po upływie 10–15 dni.
 • Tabletki można rozkruszyć i zawiesić w mleku, jeżeli dziecko ma problemy z połykaniem.
 • U dzieci poniżej 2 lat dawkę leku powinien ustalić lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki: Jeżeli pominięto jedną lub więcej dawek, leczenie należy kontynuować, stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Inne wątpliwości: Jeżeli masz wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, skonsultuj się z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, również należy skonsultować się z lekarzem.

Pamiętaj, że to jest ogólne opracowanie informacji dostarczonych w tekście i nie powinno zastępować porady medycznej. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia i dawkowania leków powinny być podejmowane pod kierunkiem lekarza lub innego kwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Z czym nie łączyć leku Furazek

Chloramfenikol, rystomicyna, lewomicetyna, sulfanilamidy i Furazek – Leki przeciwbakteryjne, takie jak chloramfenikol, rystomicyna, lewomicetyna, oraz sulfanilamidy, mogą powodować hamowanie czynności układu krwiotwórczego w połączeniu z Furazekiem (furazydyną). Należy unikać równoczesnego stosowania tych środków, aby uniknąć potencjalnych komplikacji hematologicznych.

Kwas nalidyksynowy, pochodne chinolonowe i Furazek – Jednoczesne stosowanie Furazeku z kwasem nalidyksynowym lub innymi pochodnymi chinolonów może prowadzić do antagonizmu (działania przeciwnego), co oznacza zmniejszenie skuteczności obu leków. Zaleca się unikanie takiej kombinacji.

Antybiotyki aminoglikozydowe, tetracykliny i Furazek – Stosowanie razem z furazydyną antybiotyków aminoglikozydowych i tetracyklin może nasilać ich działanie przeciwbakteryjne. To połączenie może być korzystne, ale wymaga uważnego monitorowania.

Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, probenecyd, sulfinpirazon i Furazek – Leki takie jak probenecyd w dużych dawkach lub sulfinpirazon, mogą zmniejszać wydzielanie kanalikowe pochodnych nitrofuranu, w tym furazydyny, co może prowadzić do kumulacji leku w organizmie, zwiększania jego toksyczności i osłabienia efektywności leczenia.

Leki alkalizujące, trójkrzemian magnezu i Furazek – Leki alkalizujące, zawierające trójkrzemian magnezu, mogą hamować wchłanianie furazydyny, co zmniejsza jej aktywność przeciwbakteryjną.

Atropina i Furazek – Atropina może spowalniać wchłanianie Furazeku, jednak ogólna ilość wchłoniętej substancji czynnej nie zmienia się.

Leki zobojętniające sok żołądkowy i Furazek – Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy może hamować wchłanianie furazydyny.

Witaminy z grupy B i Furazek – Jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B może zwiększać wchłanianie pochodnych nitrofuranu, w tym Furazeku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Furazek

Skutki uboczne leku Furazek

Lek Furazek, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego pacjenta one występują. Poniżej znajduje się szczegółowy opis potencjalnych skutków ubocznych:

Najczęstsze skutki uboczne: najczęściej obserwowane działania niepożądane to nudności (8% pacjentów), bóle głowy (6%) i nadmierne oddawanie gazów (1,5%).

Reakcje uczuleniowe: Mogą one obejmować wysypkę, świąd, pokrzywkę oraz reakcje anafilaktyczne, które mogą być miejscowe lub ogólnoustrojowe, w tym zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny. Reakcje uczuleniowe mogą także obejmować obrzęk naczynioruchowy, który objawia się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu. Obrzęk w obrębie głowy i szyi może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu.

Ciężkie reakcje skórne: Mogą one obejmować złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy – czerwono-sine plamy na skórze i (lub) błonach śluzowych, niekiedy z pęcherzami, gorączką i bólem stawów, oraz zespół Stevensa-Johnsona, który objawia się na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów.

Reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu: Mogą one być ostre, podostre lub przewlekłe. Reakcje przewlekłe występują u pacjentów przyjmujących lek dłużej niż 6 miesięcy i mogą obejmować przewlekłe reakcje płucne, takie jak zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit: To ciężka choroba jelita cienkiego lub grubego, która objawia się biegunką, bólem głowy i gorączką.

Neuropatia obwodowa: objawia się mrowieniem, drętwieniem, uczuciem przebiegających prądów. Do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek, niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B.

Zaburzenia czynności wątroby: Mogą obejmować objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczkę cholestatyczną (wywołaną przeszkodą w odpływie żółci), martwicę miąższu wątroby.

Inne działania niepożądane: mogą obejmować sinicę w wyniku methemoglobinemii, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, zaparcia, biegunkę, objawy dyspeptyczne (przewlekłe bóle w nadbrzuszu), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, gorączkę, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu, najczęściej pałeczkami z rodzaju Pseudomonas lub grzybami z rodzaju Candida.

Reakcje z nieznaną częstością: obserwowano skurcze mięśni, bóle mięśni.

Wszystkie powyższe skutki uboczne, z wyjątkiem najczęstszych, występowały u nie więcej niż 1% pacjentów. W przypadku jakichkolwiek powyższych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Furazek

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Furazek?

Furazek jest lekiem na receptę znanym również jako Furagin, który jest antybiotykiem należącym do grupy nitrofuranów. Stosowany jest w leczeniu zakażeń dróg moczowych wywołanych przez bakterie wrażliwe na furaginę.

Czy Furazek to antybiotyk?

Tak, Furazek, znany również jako Furagin, to antybiotyk. Należy do klasy antybiotyków nitrofuranów, które są często stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych.

Czy Furazek to to samo co furagina?

Tak, Furazek i Furagina to dwa różne nazwy handlowe dla tego samego leku, którym jest nitrofuran, specyficzny antybiotyk stosowany przede wszystkim do leczenia infekcji układu moczowego. Obie te nazwy odnoszą się do tej samej substancji czynnej, czyli furazydyny.

Czy można dostać Furazek bez recepty?

Furazek jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Furazek? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFurazidinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Furazek

Furaginum.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024