Furaginum

Furaginum to tabletka doustna zawierająca furazydynę – pochodną nitrofuranu hamującą rozwój bakterii infekujących drogi moczowe. Główne zastosowanie: leczenie niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, w tym nawracających zakażeń u kobiet wywołanych przez E. coli.

Działanie Furaginum

Furaginum działa na drobnoustroje infekujące drogi moczowe, dzięki zawartości furazydyny. Jest to pochodna nitrofuranu, która działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo, hamując rozwój bakterii. Działa przez zakłócanie procesu produkcji białka w komórkach bakterii, co prowadzi do ich śmierci lub zahamowania wzrostu. Jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom, w tym Escherichia coli, często powodującym infekcje układu moczowego.

Wskazania do stosowania Furaginum

Furaginum, zawierający furazydynę, stosuje się głównie w leczeniu zakażeń dolnych dróg moczowych. Wskazania do jego stosowania to:

 • Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: Furaginum jest często przepisywany w przypadku zakażeń dolnych dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza (cystitis). Są to zakażenia, które nie mają dodatkowych powikłań, takich jak blokada w drogach moczowych lub choroba nerek.
 • Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet: Niektóre kobiety doświadczają powtarzających się zakażeń dróg moczowych, często wywołanych przez bakterię Escherichia coli. Furaginum jest wskazany do leczenia tych nawracających zakażeń, dzięki swojej skuteczności przeciwko E. coli.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Furaginum

Przeciwwskazania:

 • Uczulenie na furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Występowanie u pacjenta polineuropatii, czyli zespołu uszkodzenia nerwów obwodowych, który może być związany z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub zaburzeniami układu nerwowego o innym charakterze, na przykład u osób z cukrzycą.
 • Niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej, choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach.
 • Niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
 • Noworodki i niemowlęta w wieku do 3 miesięcy.
 • Kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży (pierwszy trymestr) oraz w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, wątroby, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami elektrolitowymi, niedokrwistością, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego lub chorobami płuc, powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia polineuropatii obwodowej.
 • Lek należy odstawić, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego, takie jak mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów.
 • Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy ostrych reakcji płucnych, takie jak gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, lek należy natychmiast odstawić.
 • Długotrwałe stosowanie leku może wymagać regularnych badań krwi, aby monitorować liczbę białych krwinek oraz czynność nerek i wątroby.
 • Unikać picia alkoholu podczas leczenia furazydyną ze względu na możliwość wystąpienia tak zwanego efektu disulfiramowego.

Interakcje z innymi lekami:

Istnieje wiele leków, które mogą interakcjiować z Furaginum Teva. W przypadku jednoczesnego stosowania leków takich jak rystomycyna, lewodopa, karbidopa, probenecyd, sulfinpirazona, związki magnezu, związki żelaza, związki wapnia, związki cynku, leki przeciwcukrzycowe doustne, metoklopramid, pipemidowy kwas i inne nitrofurany mogą nastąpić różnego rodzaju interakcje, na przykład:

 • Leki zawierające magnez, wapń, żelazo i cynk mogą zmniejszać wchłanianie furazydyny z przewodu pokarmowego.
 • Leki przeciwcukrzycowe mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych furazydyny.
 • Rystomycyna, lewodopa i karbidopa mogą zwiększyć stężenie furazydyny we krwi, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Probenecyd i sulfinpirazona mogą spowalniać wydalanie furazydyny przez nerki, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia we krwi i zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.
 • Zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka cholestatyczna i przewlekłe zapalenie wątroby, mogą wystąpić rzadko. W przypadku stwierdzenia takich zaburzeń, należy natychmiast przerwać leczenie furazydyną.
 • Lek nie powinien być stosowany u noworodków i niemowląt w wieku do 3 miesięcy.
 • Leku nie powinno się stosować w okresie karmienia piersią. Furazydyna przenika do mleka matki i może zaszkodzić karmionemu dziecku.
 • Pochodne nitrofuranu mogą niekorzystnie oddziaływać na funkcje jąder, w nieznaczny lub umiarkowany sposób zmniejszając ogólną liczbę plemników w spermie.

Jak stosować Furaginum?

Lek Furaginum należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych:

 • Pierwszy dzień: 1 tabletka (100 mg) 4 razy na dobę.
 • Następne dni: 1 tabletka (100 mg) 3 razy na dobę.
 • Leczenie zwykle trwa 7–10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po upływie 10–15 dni.

W przypadku nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet, które doświadczyły co najmniej 3 epizodów zakażenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zalecana dawka Furaginum Teva to 100 mg (1 tabletka) na noc przez okres 6-12 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

 • Lek Furaginum można podawać dzieciom w wieku od 2 do 14 lat.
 • Dawkowanie: 5–7 mg/kilogram masy ciała na dobę, podzielone na 2 dawki. Leczenie trwa zazwyczaj 7–8 dni. Gdy to konieczne, leczenie można powtórzyć po upływie 10–15 dni.
 • U dzieci poniżej 2 roku życia dawkę leku powinien ustalić lekarz.

Lek Furaginum stosuje się doustnie. Jeżeli dziecko ma problemy z połykaniem tabletek, lek można rozkruszyć i zawiesić w mleku. Linia na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Lek Furaginum należy podawać podczas posiłków, jednocześnie stosując dietę bogatą w białko. Lek należy popijać dużą ilością płynów.

Jeśli pominięto jedną lub więcej dawek leku, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Furaginum może prowadzić do nudności, wymiotów, bóli głowy, zawrotów głowy, reakcji alergicznych, niedokrwistości. W takim przypadku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W ciężkich przypadkach przeprowadzana jest hemodializa.

Przerwanie stosowania leku Furaginum  w trakcie kuracji może prowadzić do braku wyleczenia zakażenia dolnych dróg moczowych. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Furaginum

Antagonizm z kwasem nalidyksowym – Furazydyna jest antagonistą kwasu nalidyksowego, co oznacza, że może hamować jego działanie bakteriostatyczne. Stosowanie tych dwóch leków jednocześnie może zmniejszyć skuteczność leczenia infekcji.

Interakcje z lekami moczopędnymi – Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, takie jak probenecyd i sulfinpirazon, mogą zmniejszać wydalanie furazydyny przez nerki. Może to prowadzić do jej kumulacji w organizmie, zwiększenia toksyczności oraz zmniejszenia stężenia leku w moczu, co osłabia jego działanie przeciwbakteryjne.

Wzmacnianie działania przez antybiotyki – Antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin podane razem z furazydyną mogą nasilać jej działanie przeciwbakteryjne, co może być zarówno korzystne, jak i ryzykowne ze względu na potencjalne zwiększenie toksyczności.

Zwiększenie działania hemotoksycznego – Chloramfenikol i rystomycyna mogą zwiększać działanie hemotoksyczne furazydyny, co może prowadzić do uszkodzenia komórek krwi i innych skutków ubocznych.

Wpływ leków zobojętniających sok żołądkowy – Leki zawierające trójkrzemian magnezu mogą zmniejszać wchłanianie furazydyny, obniżając jej skuteczność.

Wpływ atropiny – Atropina może opóźniać wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie ulega zmianie.

Wpływ witamin z grupy B – Jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B może zwiększać wchłanianie furazydyny, potencjalnie wzmacniając jej działanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Furaginum

Skutki uboczne leku Furaginum

Lek Furaginum, jak każdy inny lek, może wywołać działania niepożądane, które nie wystąpią u każdego pacjenta. Poniżej znajduje się wykaz potencjalnych skutków ubocznych oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Reakcje uczuleniowe (wysypka, świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy) – mogą dotyczyć 1 na 1 000 pacjentów (rzadko).

Ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona) – rzadko.

Objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby – rzadko.

Reakcje astmatyczne, reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, zmiany w płucach – częstość nieznana.

Sinica wskutek methemoglobinemii – częstość nieznana.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit – częstość nieznana.

Uszkodzenie nerwów obwodowych – częstość nieznana.

Pozostałe działania niepożądane:

Nudności, nadmierne oddawanie gazów – mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów (często).

Bóle głowy – często.

Zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia – częstość nieznana.

Wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki – częstość nieznana.

Łysienie (przemijające) – częstość nieznana.

Zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie – częstość nieznana.

Niedokrwistość megaloblastyczna lub hemolityczna – częstość nieznana.

Jeżeli wystąpią poważne reakcje niepożądane, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich niepożądanych objawach, nawet jeżeli nie są one wymienione w ulotce leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Furaginum

Pytania naszych Pacjentów

Czy Furaginum jest antybiotykiem?

Tak, Furaginum jest antybiotykiem. Substancją czynną tego leku jest furazydyna, która działa bakteriobójczo na wiele różnych rodzajów bakterii wywołujących zakażenia układu moczowego.

Po jakim czasie zaczyna działać Furaginum?

Furaginum zwykle zaczyna działać w ciągu kilku godzin od momentu podania, jednak pełne efekty jego działania można zauważyć dopiero po kilku dniach regularnego stosowania. Wszystko zależy od nasilenia i rodzaju infekcji, a czas działania może się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu.

Jaka jest najlepsza furagina bez recepty?

Furagina jest dostępna pod różnymi markami, takimi jak Furaginum czy Urofuraginum, i wszystkie są skuteczne, choć wybór "najlepszej" zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Furaginum na receptę i jej odpowiedniki bez recepty różnią się dostępnością, ale nie skutecznością. Jednakże furagina na receptę może być teoretycznie skuteczniejsza, ponieważ lekarz może dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta i monitorować skuteczność leczenia.

Co jest lepsze urosept czy furagina?

Furagina jest syntetycznym lekiem o silnym działaniu przeciwbakteryjnym, skutecznym w leczeniu poważnych infekcji dróg moczowych, podczas gdy Urosept to łagodniejszy, ziołowy lek o działaniu moczopędnym. Wybór pomiędzy nimi zależy od nasilenia i charakteru infekcji. Ważne jest jednak, aby wybór leku i jego stosowanie odbywało się pod nadzorem lekarza, który dostosuje leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy furagina pomaga na infekcje intymne?

Furagina (furazydyna) jest skuteczna przeciwko niektórym bakteriom powodującym infekcje układu moczowego, ale nie jest powszechnie stosowana do leczenia infekcji intymnych takich jak drożdżyca czy bakteryjne zapalenie pochwy. Leczenie takich infekcji wymaga innego rodzaju leków, często antygrzybiczych lub antybakteryjnych stosowanych miejscowo.

Co zamiast furaginy na zapalenie pęcherza?

Alternatywami dla furaginy na zapalenie pęcherza mogą być inne antybiotyki, takie jak nitrofurantoina, trimetoprim/sulfametoksazol czy fosfomycyna, zależnie od czynnika infekcyjnego. Wybór leku zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju bakterii powodujących infekcję, i powinien być dokonany przez lekarza.

Czy po Furaginie przestaje boleć?

Furaginum jest antybiotykiem i jego głównym celem jest zwalczanie bakterii powodujących zakażenie, a nie bezpośrednie łagodzenie bólu. Jeśli ból jest spowodowany zakażeniem układu moczowego, może zacząć ustępować po kilku dniach leczenia, kiedy antybiotyk zaczyna skutecznie zwalczać zakażenie.

Ile czasu wydala się furagina?

Furagina jest zazwyczaj wydalana z organizmu w ciągu 24 do 48 godzin po ostatniej dawce. Czas ten może jednak różnić się w zależności od indywidualnych cech organizmu, takich jak funkcja nerek.

Jaki probiotyk przy furaginie?

Podczas leczenia furaginą warto rozważyć jednoczesne stosowanie probiotyków, takich jak Iladian, aby pomóc utrzymać lub przywrócić równowagę flory bakteryjnej w organizmie. Zawsze jednak należy skonsultować takie działanie z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Furagina niszczy dobre bakterie?

Tak, furagina, jak większość antybiotyków, może niszczyć zarówno szkodliwe, jak i korzystne bakterie w organizmie. To może prowadzić do dysbiozy, czyli zaburzeń równowagi mikroflory, na przykład w przewodzie pokarmowym.

Czy furagina jest dobra na nerki?

Furagina jest lekiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu infekcji dróg moczowych, nie jest natomiast lekiem bezpośrednio wpływającym na poprawę funkcji nerek. Jej zadaniem jest eliminacja bakterii powodujących infekcje, co pośrednio może przyczynić się do ochrony nerek przed dalszymi powikłaniami.

Czy po furaginie mocz jest żółty?

Tak, furagina może powodować żółte zabarwienie moczu. Jest to normalne i wynika z metabolizmu leku w organizmie.

Czy furagina działa przeciwbólowo?

Furagina nie ma działania przeciwbólowego. Jej głównym celem jest zwalczanie infekcji dróg moczowych poprzez hamowanie wzrostu bakterii.

Czy można pić alkohol przy furaginie?

Podczas stosowania furaginy, nie zaleca się spożywania alkoholu. Alkohol może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych leku i utrudniać walkę organizmu z infekcją.

Czy furagina jest moczopędna?

Nie, Furagina nie jest lekiem moczopędnym. Jej głównym celem jest zwalczanie bakterii powodujących infekcje układu moczowego, a nie zwiększanie produkcji moczu.

Czy można być na słońcu biorąc furaginum?

Tak, można być na słońcu podczas stosowania Furaginy. Na dzień dzisiejszy, nie ma udokumentowanych dowodów, które by sugerowały, że ten lek powoduje nadwrażliwość na światło słoneczne.

Po jakim czasie poprawa po furaginie?

Poprawa objawów infekcji dróg moczowych po rozpoczęciu leczenia Furaginą zazwyczaj powinna nastąpić w ciągu pierwszych kilku dni terapii. Jeżeli nie nastąpi poprawa lub stan zdrowia ulegnie pogorszeniu po 2-3 dniach, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Czy można zrobić badanie moczu podczas brania furaginy?

Tak, można wykonać badanie moczu podczas stosowania furaginy, jednak lek ten może wpłynąć na wyniki niektórych testów, w tym testów na obecność glukozy w moczu. Dlatego zawsze powinno się poinformować personel medyczny o przyjmowanych lekach przed wykonaniem jakiegokolwiek testu.

Kiedy brać furagine?

Furaginę należy przyjmować podczas posiłku, co pomaga zminimalizować ryzyko nudności, które może towarzyszyć jej przyjmowaniu. Tabletki można popijać dużą ilością płynów, co dodatkowo wspomaga proces leczenia infekcji układu moczowego.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Furaginum? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFurazidinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Furaginum

Furazek.

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2024