Fevarin

Fevarin jest to lek zaliczany do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Substancją czynną preparatu jest meleinian fluwoksaminy, która wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Lek ten stosowany jest w przypadku dużych zaburzeń depresyjnych, a także zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Działanie Fevarin

Lek Fevarin stosowany jest w psychiatrii w przypadku objawów dużych zaburzeń depresyjnych oraz objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Preparat ten zaliczany jest do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Substancją czynną leku jest meleinian fluwoksaminy, który wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

Wskazania do stosowania leku Fevarin

Ciężkie epizody depresyjne: Fevarin może być stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Epizod depresyjny charakteryzuje się niskim nastrojem, brakiem zainteresowania, utratą energii oraz zmniejszeniem aktywności. W ciężkich przypadkach epizodu depresyjnego osoba może odczuwać myśli samobójcze i potrzebę izolacji społecznej.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Fevarin może być również stosowany w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Zaburzenie to charakteryzuje się nawracającymi myślami, uczuciami lub impulsami (obsesjami), które prowadzą do działań powtarzających się (kompulsji) w celu złagodzenia niepokoju lub lęku związanego z obsesjami. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie osoby, dlatego istotne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Fevarin są:

Najważniejszymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Fevarin są:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którąkolwiek z jego substancji pomocniczej: Osoby, które mają nadwrażliwość na fluwoksaminę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Fevarin, nie powinny stosować tego leku. Nadwrażliwość może objawiać się reakcją alergiczną, która może być groźna dla życia.
 • Równoległe stosowanie tyzanidyny: Fevarin jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących równocześnie tyzanidynę, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak zmniejszenie ciśnienia krwi i osłabienie mięśni.
 • Stosowanie inhibitorów monoaminooksydaz (IMAO) przez okres ostatnich 14 dni: Fevarin jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydaz (IMAO), takie jak np. fenelzyna, izokarboksazyna, selegilina, moclobemid, w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia fluwoksaminą. Równoległe stosowanie tych leków może prowadzić do zespołu serotoninowego, który jest groźnym stanem klinicznym.
 • Równoległe stosowanie pimozydu: Fevarin jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących pimozyd, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak zaburzenia rytmu serca.
 • Równoległe stosowanie ramelteonu: Fevarin jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących ramelteon, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia ramelteonu we krwi, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych związanych z tym lekiem.

Dawkowanie leku Fevarin

Lek Fevarin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza. Preparat ten występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletek nie należy rozgryzać, ale można je dzielić, a następnie należy popić wodą.

Dawkę, częstość stosowania oraz czas trwania leczenia ustalane są przez lekarza. Najczęściej kuracja trwa min. 6 miesięcy od momentu ustania objawów, a efekty stosowanego leczenia widoczne mogą być dopiero po kilku tygodniach od rozpoczęcia terapii.

Dawkowanie u osób dorosłych:

 • depresja – zalecana dawka początkowa to 50 mg lub 100 mg na dobę, stosowane wieczorem
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – zalecana dawka początkowa to 50 mg na dobę, stosowane najlepiej wieczorem. Jeżeli po kilku tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa to lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 300 mg na dobę (dawka maksymalna). W przypadku stosowania dawki większej niż 150 mg nie należy dawki tej stosować jednorazowo.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży powyżej 8. roku życia:

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – OCD – początkowa zalecana dawka to 25 mg (odpowiadające połowie tabletki leku Fevarin 50 mg) na dobę, stosowana najlepiej przed snem. Dawkę – zgodnie ze wskazaniami lekarza – można zwiększać o 25 mg co 4-7 dni, do uzyskania takiej dawki, która będzie skuteczna, ale nie większa niż 200 mg na dobę. W przypadku stosowania dawki większej niż 50 mg na dobę należy stosować ją w 2 dawkach podzielonych. Jeżeli ta dobowa dawka nie została podzielona na 2 równe części tę większą część należy przyjmować wieczorem.

Osoby, u których występuje niewydolność wątroby lub nerek leczenie powinni rozpoczynać od małej dawki i być pod stałą kontrolą lekarza. Istnieje ryzyko wzrostu aktywności enzymów wątrobowych wraz z towarzyszącymi objawami klinicznymi, co niekiedy skutkuje przerwaniem leczenia.

W przypadku przedawkowania leku należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania są:

 • nudności, wymioty, biegunka,
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • niedociśnienie,
 • tachykardia,
 • bradykardia,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • drgawki,
 • śpiączka.

W ramach leczenia należy opróżnić żołądek jak najszybciej po zastosowaniu zbyt dużej dawki leku i wdrożyć leczenie objawowe i/lub należy podać węgiel aktywowany (niekiedy z osmotycznym środkiem przeczyszczającym).

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia (należy poczekać do pory przyjęcia kolejnej dawki).

Leczenia nie należy przerywać nagle (dawka powinna być zmniejszana stopniowo pod nadzorem lekarskim), z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów odstawienia tkj.:

 • niepokoju i pobudzenia ruchowego,
 • uczucia splątania,
 • biegunki,
 • nudności, wymiotów,
 • problemów ze snem,
 • bólu głowy,
 • zawrotów głowy,
 • kołatania serca,
 • zaburzenia zmysłów,
 • niestabilności emocjonalnej,
 • pocenia,
 • drżenia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Fevarin

 1. Przed rozpoczęciem stosowania leku Fevarin należy poinformować lekarza o:
 • chorobie serca (zaburzenia rytmu serca, przebyty zawał serca),
 • ciąży lub jej planowaniu,
 • padaczce lub występujących w przeszłości drgawkach,
 • występujących w przeszłości krwawieniach,
 • regularnym stosowaniu leków, które zwiększają ryzyko wystąpienia krwawień (np. leków przeciwbólowych),
 • cukrzycy,
 • jaskrze,
 • stosowaniu terapii elektrowstrząsowej,
 • występowaniu kiedykolwiek manii,
 • zaburzeniach nerek,
 • zaburzeniach wątroby,
 • wieku poniżej 18 lat.
 1. Stosowanie leku Fevarin może powodować zaburzenia czynności seksualnych, które mogą występować również po zakończeniu leczenia.
 2. Istnieje ryzyko wystąpienia myśli o samookaleczaniu lub też myśli samobójczych u osób z depresją lub zaburzeniami lękowymi (zwłaszcza na początku leczenia). Jeżeli takie myśli się pojawią należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Zwiększone ryzyko wystąpienia myśli o samookaleczaniu lub myśli samobójczych występuje u osób:
 • u których już występowały takie myśli w przeszłości,
 • w młodym wieku,
 • w wieku poniżej 25. roku życia, którym towarzyszą zaburzenia psychiczne leczone lekami przeciwdepresyjnymi.
 1. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ograniczone jest jedynie do leczenia zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych. W tej grupie pacjentów jest wyższe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych tkj. myśli i próby samobójcze, agresywne i buntownicze zachowania, przejawy gniewu.
 2. Kobieta będąca w ciąży, planująca lub podejrzewająca ciąże nie powinna stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. O stosowaniu leku decyduje lekarza. Lek stosowany w ostatnich tygodniach ciąży może doprowadzić do wystąpienia krwotoku z pochwy po porodzie, a u noworodka może wystąpić m.in., zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego.
 3. Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią, z uwagi na to, że substancja czynna preparatu w niewielkim stopniu jest wydzielana do mleka kobiecego. W przypadku konieczności zastosowania leku u kobiet karmiących piersią należy skontaktować się z lekarzem.
 4. Podczas stosowania fluwoksaminy należy unikać stosowania alkoholu.
 5. Podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ lek może wywołać nadmierną senność.
 6. Podczas stosowania leku Fevarin należy kontrolować stosowanie kofeiny (herbata, kawa, napoje z kofeiną), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia nudności, kołatania serca, drżenia rąk, bezsenności i uczucia niepokoju.

Interakcje leku Fevarin z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Fevarin należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty, a także o preparatach ziołowych).

Leku Favarin nie należy stosować równocześnie z:

 • warfaryną, nikumalonem, klopidogrelem, a także z innymi lekami przeciwzakrzepowymi – zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoku,
 • kwasem acetylosalicylowym, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
 • lekami przeciwalergicznymi tkj. terfenadyna, cyzapryd, astemizol – ryzyko wzrostu stężenia w osoczu, a także ryzyko wydłużenia odstępu QT,
 • takryną,
 • ramelteonem,
 • teofiliną,
 • metadonem,
 • meksyletyną,
 • fenytoiną, karbamazepiną,
 • cyklosporyną,
 • ropinirolem,
 • propranololem,
 • sildenafilem,
 • tramadolem,
 • tryptanyną,
 • pimozydem,
 • benzodiazepinami,
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,
 • neuroleptykami, lekami przeciwpsychotycznymi,
 • litem,
 • tryptofanem,
 • inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO),
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny,
 • wyciągiem z dziurawca.

Z czym nie łączyć leku Fevarin

Fevarin i Leki Przeciwzakrzepowe – Fevarin może interakcjonować z lekami przeciwzakrzepowymi takimi jak warfaryna, nikumalon, klopidogrel. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia lub zakrzepów.

Fevarin i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne – Lek Fevarin stosowany razem z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. kwas acetylosalicylowy) może zwiększać ryzyko krwawienia żołądkowo-jelitowego.

Fevarin i Leki na Alergie – Stosowanie Fevarinu wraz z lekami na alergie jak terfenadyna, astemizol, cyzapryd może prowadzić do niebezpiecznych interakcji, takich jak zaburzenia rytmu serca.

Fevarin i Takryna – Łączenie Fevarinu z takryną stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera może niekorzystnie wpływać na skuteczność obu leków.

Fevarin i Teofilina – Fevarin może wpływać na metabolizm teofiliny stosowanej w astmie, co wymaga dostosowania dawki.

Fevarin i Metadon – Współużywanie Fevarinu z metadonem może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo obu leków.

Fevarin i Meksyletyna – Stosowanie Fevarinu z meksyletyną, lekiem na arytmie serca, może wymagać dostosowania dawki.

Fevarin i Leki Przeciwpadaczkowe – Fenytoina i karbamazepina mogą zmniejszać skuteczność Fevarinu, co wymaga monitorowania i ewentualnej korekty dawki.

Fevarin i Cyklosporyna – Fevarin może wpływać na stężenie cyklosporyny, stosowanej w terapii immunosupresyjnej, co wymaga ścisłego monitorowania.

Fevarin i Ropinirol – Możliwe są interakcje między Fevarinem a ropinirolem stosowanym w chorobie Parkinsona, które mogą wymagać dostosowania dawki.

Fevarin i Propranolol – Stosowanie Fevarinu z propranololem, lekiem na nadciśnienie, może wpływać na skuteczność obu leków.

Fevarin i Sildenafil – Współużywanie Fevarinu z sildenafilu może wpływać na skuteczność leczenia zaburzeń erekcji.

Fevarin i Tramadol – Możliwa interakcja z tramadolem, lekiem przeciwbólowym, wymagająca dostosowania dawki.

Fevarin i Buprenorfina z Naloksonem – Współużywanie Fevarinu z tymi lekami wymaga ostrożności i ewentualnego dostosowania dawki.

Fevarin i Tryptany – Stosowanie Fevarinu z lekami na migrenę jak tryptany może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego.

Fevarin i Pimozyd – Łączenie Fevarinu z pimozydem, lekiem przeciwpsychotycznym, może być niebezpieczne i wymaga ścisłej kontroli.

Fevarin i Inne Leki Przeciwdepresyjne – Należy zachować ostrożność przy łączeniu Fevarinu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, lit, tryptofan, inhibitory MAO, czy selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Fevarin i Alkohol – Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia Fevarinem ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

Fevarin i Kofeina – Nadmierne spożycie kofeiny (kawa, herbata) podczas stosowania Fevarinu może wywołać objawy takie jak drżenie, nudności, kołatanie serca, niepokój, bezsenność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Fevarin

Skutki uboczne leku Fevarin

Częste działania niepożądane 

 • Jadłowstręt psychiczny (anoreksja): Fevarin może powodować utratę apetytu i prowadzić do utraty masy ciała. Osoby, które przyjmują ten lek, mogą doświadczyć jadłowstrętu psychicznego, czyli utraty chęci do jedzenia.
 • Pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk: Fevarin może wywołać pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk i bezsenność. Te objawy mogą wpływać na zdolność pacjenta do codziennych czynności i prowadzić do trudności z zasypianiem.
 • Bezsenność: Bezsenność jest jednym z najczęstszych działań niepożądanych występujących u pacjentów stosujących Fevarin. Pacjenci mogą doświadczać trudności z zasypianiem lub budzić się w nocy.
 • Senność: Fevarin może powodować senność u pacjentów. Osoby, które stosują ten lek, powinny unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn, które wymagają skupienia uwagi.
 • Drżenie: Drżenie to kolejne działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów stosujących Fevarin. Osoby, które stosują ten lek, mogą odczuwać drżenie rąk lub nóg.
 • Ból głowy: Ból głowy jest jednym z częstszych działań niepożądanych, które mogą wystąpić u pacjentów stosujących Fevarin.
 • Zawroty głowy: Zawroty głowy to kolejne działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów stosujących Fevarin.
 • Kołatanie serca, przyśpieszona czynność serca: Fevarin może prowadzić do kołatania serca i przyśpieszonej czynności serca u pacjentów.
 • Ból brzucha, zaparcie, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty: Fevarin może wpływać na układ trawienny u pacjentów i wywołać ból brzucha, zaparcie, biegunkę, niestrawność, nudności lub wymioty.
 • Nadmierne pocenie się, złe samopoczucie, wyczerpanie: Fevarin może powodować nadmierne pocenie się, złe samopoczucie oraz uczucie wyczerpania u pacjentów.

Niezbyt częste działania niepożądane

 • omamy, dezorientacja
 • agresja
 • zaburzenia ruchowe, zaburzenia koordynacji ruchowej
 • niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia krwi po przyjęciu pozycji pionowej ciała)
 • skórne reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka lub świąd)
 • bóle stawów lub mięśni
 • nieprawidłowy (opóźniony) wytrysk nasienia

Rzadkie działania niepożądane 

 • mania (uczucie euforii lub nadmiernego pobudzenia)
 • drgawki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • niespodziewany wyciek mleka z piersi (mlekotok)

Działania niepożądane o nieznanej częstości 

 • krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia ginekologiczne, wybroczyny, plamica
 • wzrost stężenia hormonu prolaktyny (hormon odpowiedzialny za produkcję mleka u kobiet karmiących piersią)
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego odpowiedzialnego za zwrotne wchłanianie wody w nerkach i regulację objętości moczu
 • zmniejszenie stężenia sodu w osoczu (hiponatremia)
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • myśli samobójcze
 • zachowania samobójcze
 • zespół serotoninowy
 • objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny
 • pobudzenie ruchowe (akatyzja)
 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia smaku
 • jaskra (wzrost ciśnienia w gałce ocznej)
 • rozszerzenie źrenic
 • niemożność osiągnięcia orgazmu (anorgazmia)
 • u kobiet: zaburzenia miesiączkowania
 • ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy), patrz dodatkowe informacje w podpunkcie „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność” w punkcie 2
 • zaburzenia oddawania moczu (takie jak potrzeba częstego oddawania moczu w ciągu dnia i (lub) nocy, nietrzymanie moczu w ciągu dnia i (lub) nocy i brak możliwości oddania moczu)
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak ciężkie wysypki skórne lub zaczerwienie, w tym wysypka rozpoczynająca się na skórze kończyn, zwykle po obu stronach ciała, rozwijająca się w koncentryczne kręgi przypominające tarcze strzelnicze (rumień wielopostaciowy), uogólniona wysypka z pęcherzami i złuszczaniem się skóry, szczególnie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), intensywne złuszczanie się skóry (obejmujące więcej niż 30% powierzchni ciała – toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

U pacjentów przyjmujących leki, takie jak lek Fevarin, istnieje zwiększone ryzyko złamań kości.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Fevarin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Fevarin jest na receptę?

Tak, Fevarin jest lekiem na receptę. Oznacza to, że nie można go kupić bezpośrednio w aptece, a jedynie po uzyskaniu recepty od lekarza. Lekarz przepisuje Fevarin tylko wtedy, gdy uzna, że jest to odpowiedni lek dla pacjenta i korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy Fevarin to antydepresant?

Tak, Fevarin to lek z grupy antydepresantów, który jest stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych u osób dorosłych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Fevarin należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli leków, które wpływają na poziom serotoniny w mózgu. Serotonina to jeden z neuroprzekaźników odpowiedzialnych za regulację nastroju, emocji oraz funkcji psychicznych. Fevarin działa poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co może pomóc w zmniejszeniu objawów depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Czy Fevarin uzależnia?

Nie, Fevarin nie jest uważany za lek uzależniający. Fevarin należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które wpływają na poziom serotoniny w mózgu i są stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych. Fevarin jest przepisywany na receptę i jego dawkowanie oraz czas trwania leczenia są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza. Nie ma dowodów na to, że stosowanie Fevarinu prowadzi do uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Jednak, jak każdy lek, Fevarin może powodować działania niepożądane, które należy monitorować i w razie potrzeby zgłaszać lekarzowi. Pacjenci stosujący Fevarin powinni stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywać stosowania bez jego wiedzy, ponieważ nagłe przerwanie stosowania Fevarinu może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia.

Po jakim czasie działa Fevarin?

Fevarin zaczyna działać zwykle po około 2-4 tygodniach stosowania, jednak pełny efekt terapeutyczny leku może wystąpić dopiero po kilku tygodniach lub nawet miesiącach leczenia.

Czy Fevarin to psychotrop?

Tak, Fevarin to psychotropowy lek przeciwdepresyjny i przeciwlękowy. Fevarin należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które wpływają na poziom serotoniny w mózgu, co pomaga w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i niektórych zaburzeń lękowych. Psychotropy to ogólna nazwa dla leków, które wpływają na funkcjonowanie psychiki człowieka. Leki te są stosowane w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, a także w leczeniu objawów psychoz i innych zaburzeń psychicznych.

Czy Fevarin jest bezpieczny?

Tak, Fevarin jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorowany pod kątem działań niepożądanych. Fevarin jest stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i niektórych zaburzeń lękowych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Fevarin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluvoxamini maleas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMylan Healthcare Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023