Estrofem

Estrofem to lek używany w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) po menopauzie, zawierający żeński hormon – estradiol. Przeznaczony jest głównie dla kobiet po histerektomii, łagodząc objawy menopauzy, takie jak „uderzenia gorąca”. Stosowanie ograniczone u kobiet powyżej 65 lat.

Działanie Estrofem

Estrofem działa poprzez dostarczanie estradiolu, żeńskiego hormonu, który poziom naturalnie maleje w organizmie kobiety po menopauzie. Dzięki temu, Estrofem pomaga złagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, czyli nagłe uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej. U kobiet, które przeszły histerektomię (usunięcie macicy), Estrofem może być używany samodzielnie, ponieważ nie potrzebują one dodatkowego progestagenu. Lek ten powinien być przepisany tylko wtedy, gdy objawy menopauzy poważnie utrudniają codzienne życie pacjentki.

Wskazania do stosowania Estrofem

Lek Estrofem jest przede wszystkim wskazany do stosowania u kobiet po menopauzie, zwłaszcza tych, które przeszły histerektomię (usunięcie macicy).

Główne wskazania do stosowania leku Estrofem obejmują:

 • Łagodzenie objawów menopauzy: Po menopauzie, stężenie estrogenów produkowanych w organizmie kobiety naturalnie maleje. To może prowadzić do różnych objawów, takich jak uderzenia gorąca, czyli nagłe uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej. Estrofem działa poprzez dostarczanie organizmowi dodatkowego estradiolu – żeńskiego hormonu, co pomaga złagodzić te objawy.

Estrofem powinien być przepisany tylko wtedy, gdy objawy menopauzy poważnie utrudniają codzienne życie pacjentki.

 • Terapia zastępcza estrogenami: U kobiet, które przeszły histerektomię, Estrofem może być używany samodzielnie, jako że nie potrzebują one dodatkowego progestagenu, który jest zazwyczaj wymagany w przypadku kobiet z zachowaną macicą, aby zrównoważyć efekty estrogenów na błonę śluzową macicy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Estrofem

Przeciwwskazania do stosowania leku Estrofem obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci, którzy mają alergię na estradiol lub którykolwiek z innych składników zawartych w Estrofem, nie powinni go stosować.
 • Nieznany powód krwawienia z dróg rodnych: Każde krwawienie z dróg rodnych, które nie zostało zdiagnozowane przez lekarza, jest przeciwwskazaniem do stosowania Estrofem.
 • Nieleczone hiperplazje błony śluzowej trzonu macicy: Hiperplazja błony śluzowej trzonu macicy (nadmierny wzrost tej tkanki) może prowadzić do raka, dlatego powinna być leczona przed rozpoczęciem terapii Estrofem.
 • Rak piersi lub rak zależny od estrogenów: Pacjentki z obecnym lub wcześniej zdiagnozowanym rakiem piersi lub rakiem zależnym od estrogenów nie powinny stosować Estrofem.
 • Ciąża i karmienie piersią: Estrofem jest przeciwwskazany u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.
 • Zakrzepica: W przypadku zakrzepicy lub wysokiego ryzyka zakrzepicy, takiego jak zatorowość płucna czy udar, nie powinno się stosować Estrofem.
 • Ciążowe zapalenie wątroby: Kobiety, które miały ciążowe zapalenie wątroby i doświadczyły nawrotów dolegliwości, nie powinny stosować Estrofem.

Środki ostrożności:

 • Kobiety stosujące Estrofem powinny regularnie poddawać się badaniom lekarskim, które mają na celu ocenę korzyści i potencjalnych ryzyk związanych z leczeniem.
 • Jeżeli pojawią się nowe objawy, takie jak nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, należy skonsultować się z lekarzem.
 • W przypadku kobiet z podwyższonym ryzykiem zakrzepicy, decyzję o stosowaniu Estrofem powinien podejmować lekarz po dokładnym zbadaniu stanu zdrowia pacjentki.
 • Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 lat jest ograniczone, co oznacza, że Estrofem powinien być stosowany z ostrożnością w tej grupie wiekowej.

Jak stosować Estrofem?

Stosowanie leku Estrofem powinno być zawsze zgodne z zaleceniami lekarza. Oto kilka kluczowych informacji o stosowaniu Estrofem:

Kiedy rozpocząć: U kobiet po histerektomii (usunięciu macicy), które nie stosują innego leczenia hormonalnego, terapię lekiem Estrofem można rozpocząć w dowolnym dniu.

Jak dawkować: Należy przyjmować jedną tabletkę dziennie, o podobnej porze każdego dnia. Po przyjęciu wszystkich 28 tabletek z opakowania, leczenie należy kontynuować rozpoczynając kolejne opakowanie bez przerwy.

Dawka: Lekarz przepisze możliwie najmniejszą dawkę na możliwie najkrótszy czas, aby złagodzić objawy. Jeżeli pacjentka uważa, że dawka jest nieodpowiednia, powinna skonsultować to z lekarzem.

Pominięcie dawki: Jeśli pacjentka zapomni o przyjęciu tabletki, powinna ją przyjąć jak najszybciej, jeśli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, pominiętej dawki nie należy przyjmować, a następną dawkę przyjąć o zwykłej porze następnego dnia. Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo krwawienia i plamienia.

Przedawkowanie: W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie może spowodować nudności lub wymioty.

Przerwanie leczenia: Decyzję o przerwaniu leczenia należy skonsultować z lekarzem, który może omówić skutki przerwania leczenia i inne możliwe opcje terapii.

Operacje: Jeżeli pacjentka ma zaplanowaną operację, powinna poinformować o tym chirurga i lekarza prowadzącego. Być może będzie konieczne przerwanie stosowania leku Estrofem na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zminimalizować ryzyko zakrzepów. Przed ponownym rozpoczęciem terapii lekiem Estrofem konieczna będzie konsultacja z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Estrofem, należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Estrofem

Estrofem i Leki Przeciwpadaczkowe – Leki takie jak fenobarbital, fenytoina, i karbamazepina mogą wpływać na skuteczność leku Estrofem. Zastosowanie tych leków w połączeniu z Estrofem może prowadzić do nieregularnych krwawień. Należy zachować ostrożność i informować lekarza o wszystkich stosowanych lekach przeciwpadaczkowych.

Estrofem i Leki Przeciwgruźlicze – Leki przeciwgruźlicze, takie jak ryfampicyna i ryfabutyna, mogą również wpływać na działanie Estrofem. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków z Estrofem może dojść do zaburzeń w jego efektywności, co może objawiać się nieregularnymi krwawieniami.

Estrofem i Leki na HIV – Leki stosowane w terapii zakażeń wirusem HIV, takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir, mogą wpływać na skuteczność leku Estrofem. Współużytkowanie tych leków z Estrofem może prowadzić do zmian w jego działaniu, co może skutkować nieregularnymi krwawieniami.

Estrofem i Preparaty Ziołowe z Dziurawcem – Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą obniżać skuteczność leku Estrofem. Stosowanie dziurawca w połączeniu z Estrofem może prowadzić do nieregularnych krwawień.

Estrofem i Leki na Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C (HCV) – Leki stosowane w leczeniu HCV, takie jak ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dazabuwir, glekaprewir i pibrentaswir, mogą wpływać na wyniki badań krwi dotyczących czynności wątroby. Stosowanie Estrofem w połączeniu z tymi lekami może nie być w pełni bezpieczne, a ich wpływ na aktywność enzymu wątrobowego AlAT w przypadku Estrofem nie jest dokładnie znany.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Estrofem

Skutki uboczne leku Estrofem

Lek Estrofem, podobnie jak każdy inny lek, może powodować różne skutki uboczne, które mogą się różnić pod względem częstości i nasilenia. Nie wszystkie kobiety stosujące ten lek doświadczają skutków ubocznych, jednak istnieje kilka możliwych reakcji niepożądanych, które mogą wystąpić.

Zwiększone ryzyko rozwoju pewnych chorób: W porównaniu do kobiet nie stosujących HTZ (hormonalnej terapii zastępczej), u kobiet stosujących lek Estrofem zwiększa się ryzyko rozwoju następujących schorzeń:

 • Rak piersi
 • Nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak)
 • Rak jajnika
 • Zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płuc (żylne choroby zakrzepowo-zatorowe)
 • Choroba wieńcowa
 • Udar mózgu
 • Utrata funkcji poznawczych, jeśli HTZ rozpoczęto stosować w wieku powyżej 65 lat.

Reakcje niepożądane: Podział na częstość występowania tych działań niepożądanych jest następujący:

 • Często (do 1 na 10 kobiet): Depresja, ból głowy, ból brzucha, nudności, kurcze mięśni nóg, ból, tkliwość lub powiększenie piersi, obrzęki obwodowe (zatrzymanie płynów), zwiększenie masy ciała.
 • Niezbyt często (do 1 na 100 kobiet): Zaburzenia widzenia, zatorowość żylna, zgaga (niestrawność), wymioty, wzdęcia i/lub wiatry, kamica żółciowa, wysypka lub pokrzywka.
 • Bardzo rzadko (do 1 na 10 000 kobiet): Uogólnione reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny), nieregularne krwawienia z dróg rodnych*, nasilenie migreny, udar mózgu, zawroty głowy, biegunka, wypadanie włosów (łysienie), zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Inne działania niepożądane po zastosowaniu estrogenów: Zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy oraz zatorowość płucna, choroba pęcherzyka żółciowego, różne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, grzybicze zapalenie pochwy, estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe np. rak endometrium, hiperplazja endometrium lub powiększenie mięśniaków macicy*, bezsenność, padaczka, zaburzenia libido, nasilenie astmy, prawdopodobnie demencja.

Przypis: * u kobiet z zachowaną macicą.

Wszystkie te skutki uboczne powinny być zgłaszane lekarzowi, a leczenie powinno być przerwane w przypadku poważnych reakcji alergicznych. Pamiętaj, że jest to tylko lista potencjalnych skutków ubocznych – niektóre kobiety mogą doświadczyć innych skutków ubocznych lub nie mieć żadnych. Lekarz może dostarczyć więcej informacji na temat ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem leku Estrofem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Estrofem

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Estrofem?

Estrofem to lek zawierający estradiol, formę naturalnego hormonu kobiecego - estrogenu, często stosowany w terapii hormonalnej dla kobiet w okresie menopauzy. Jest on używany do łagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, poty nocne czy suchość pochwy, oraz do zapobiegania osteoporozie u kobiet po menopauzie.

Po co Estrofem przed in vitro?

Estrofem, będący syntetyczną formą hormonu estrogenu, jest stosowany przed procedurą in vitro do stymulacji endometrium, czyli wyściółki macicy, na przyjęcie zarodka. Dodatkowo, może być używany do synchronizacji cyklu miesiączkowego pacjentki oraz podtrzymania prawidłowych poziomów estrogenów niezbędnych do utrzymania wczesnej ciąży po transferze zarodka.

Czy w ciąży można brać Estrofem?

Nie zaleca się stosowania Estrofem w trakcie ciąży. Lek ten jest zazwyczaj stosowany w celu regulacji poziomów estrogenów przed ciążą, a nie podczas niej, dlatego zawsze powinno się konsultować jego użycie z lekarzem prowadzącym.

Czy Estrofem opóźnia okres?

Estrofem, będący formą estrogenów, może wpłynąć na cykl menstruacyjny kobiety, ponieważ hormony te odgrywają kluczową rolę w regulacji menstruacji. W zależności od dawkowania i czasu przyjmowania, Estrofem może potencjalnie opóźnić wystąpienie okresu. Wszelkie nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym powinny być skonsultowane z lekarzem.

Jak długo bierze się Estrofem po transferze zarodków?

Estrofem jest zazwyczaj kontynuowany przez kilka tygodni po transferze zarodków, aż do potwierdzenia ciąży testem HCG. Dalsze stosowanie jest dostosowywane indywidualnie przez lekarza, często utrzymując leczenie przez cały pierwszy trymestr ciąży.

Czy Estrofem jest bezpieczny?

Estrofem, jak każdy lek, ma potencjalne skutki uboczne i ryzyka, ale generalnie jest bezpieczny dla stosowania u osób, które nie mają przeciwwskazań. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza podczas stosowania Estrofem i regularnie dokonywać kontroli zdrowia.

Po co Estrofem w ciąży?

Estrofem, lek zawierający estradiol, zazwyczaj nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży, chyba że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania Estrofem w trakcie ciąży powinny być podejmowane pod nadzorem lekarza ze względu na potencjalne ryzyka dla zdrowia matki i dziecka.

Kiedy brać Estrofem?

Estrofem, lek zawierający estradiol, powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza, najczęściej raz dziennie o stałej porze, aby utrzymać równomierne stężenie hormonu we krwi. W przypadku procedur in vitro, czas podania będzie ściśle koordynowany z innymi lekami i procedurami, aby zwiększyć szanse na sukces.

Od którego dnia cyklu brać Estrofem?

Estrofem jest zwykle przyjmowany na początku cyklu miesiączkowego, często od 2. dnia, jednak precyzyjny moment rozpoczęcia terapii zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i celu, dla którego jest stosowany. W każdym przypadku zawsze powinno to być zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Czy Estrofem przyspiesza okres?

Estrofem, jako suplement estrogenowy, nie jest bezpośrednio zaprojektowany do przyspieszania okresu. Jego główne zastosowanie to regulacja poziomów estrogenów w organizmie, które mogą wpływać na cykl menstruacyjny, ale efekt ten jest zazwyczaj nieprzewidywalny i różny dla różnych osób. Jakiekolwiek znaczne zmiany w cyklu menstruacyjnym podczas stosowania Estrofem powinny być skonsultowane z lekarzem.

Ile dni po odstawieniu Estrofemu okres?

Po odstawieniu Estrofem, okres zazwyczaj pojawia się w ciągu kilku dni do tygodnia. Jeśli okres nie pojawi się w ciągu 2-3 tygodni, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem, ponieważ może to być spowodowane różnymi czynnikami, w tym problemami hormonalnymi, ciążą lub innymi problemami zdrowotnymi.

Czy Estrofem jest refundowany?

Estrofem jest lekiem refundowanym w Polsce.

Czy przy stosowaniu Estrofem można pić alkohol?

Chociaż Estrofem nie ma bezpośrednich przeciwwskazań związanych z konsumpcją alkoholu, zaleca się ostrożność. Alkohol może potencjalnie nasilać niektóre działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy czy nudności, i zwiększyć obciążenie dla wątroby, która metabolizuje zarówno Estrofem, jak i alkohol. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą na temat spożywania alkoholu podczas leczenia Estrofemem.

Czym się różni Estrofem mite od Estrofem?

"Estrofem" i "Estrofem Mite" to dwa leki, które różnią się dawką substancji czynnej - estradiolu. "Estrofem" zawiera 2 mg estradiolu, natomiast "Estrofem Mite" zawiera mniejszą dawkę - 1 mg estradiolu na tabletkę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Estrofem? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEstradiolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovo Nordisk A/S

Zamienniki dla leku Estrofem

Estrofem Mite, Vagifem.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024