Efferalgan Codeine

Efferalgan Codeine jest to lek wykazujący działanie przeciwbólowe. Stosowany jest w leczeniu bólu o nasileniu od średniego do dużego, w przypadku gdy wcześniej zastosowane leki przeciwbólowe o działaniu obwodowym nie przyniosły oczekiwanego efektu terapeutycznego. Zawiera on dwie substancje czynne: paracetamol oraz fosforan kodeiny będący opioidowym lekiem przeciwbólowym.

Działanie Efferalgan Codeine

Lek Efferalgan Codeine stosowany jest w leczeniu bólu, którego nasilenie jest średnie lub duże, w sytuacji gdy wcześniej zastosowane leki przeciwbólowe o działaniu obwodowym nie pomogły. Preparat ten wykazuje działanie przeciwbólowe.

Lek zawiera dwie substancje czynne:

 • paracetamol – działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo,
 • fosforan kodeiny półwodny – jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, kodeinę można stosować w monoterapii lub też w skojarzeniu np. z paracetamolem, co wpływa na wzmocnienie i wydłużenie przeciwbólowego działania tych substancji.

Kodeinę można stosować u dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia w leczeniu bólu o charakterze ostrym i umiarkowanym nasileniu, jeśli wcześniejsze leczenie z zastosowaniem środków przeciwbólowych tkj. paracetamol czy ibuprofen (w monoterapii), okazało się bezskuteczne.

Preparat Efferalgan Codeine dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek musujących. 1 opakowanie leku zawiera 2 tuby, a w każdej z nich znajduje się 8 tabletek musujących (łącznie 16 tabletek w opakowaniu).

Wskazania do stosowania leku Efferalgan Codeine

Efferalgan Codeine jest lekiem wskazanym do stosowania w przypadku bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Efferalgan Codeine może być stosowany u młodzieży w wieku 12 lat i starszych w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ustąpił po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen stosowanymi w monoterapii. W takich przypadkach, kodeina może być skutecznym dodatkiem do paracetamolu, który jest również obecny w Efferalgan Codeine.

Należy jednak pamiętać, że kodeina jest substancją uzależniającą i należy stosować ją zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania do stosowania leku Efferalgan Codeine

Przeciwwskazaniam do stosowania leku Efferalgan Codeine są:

 • nadwrażliwość na substancje czynne leku (na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu, kodeinę) lub którykolwiek z jego składników,
 • łagodzenie bólu u dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych/gardłowych,
 • w I trymestrze ciąży,
 • u dzieci, których masa ciała wynosi mniej niż 33 kg (wiek poniżej 12. roku życia),
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, czynna niewyrównana choroba wątroby,
 • ciężka niewydolność nerek,
 • choroba alkoholowa,
 • równoległe stosowanie inhibitrów MAO (zarówno w trakcie leczenia, jak i przez 14 dni od zakończenia terapii),
 • równoległe stosowanie leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym tkj. butarfanol, buprenorfina, nalbufina, nalorfina, pentazocyna,
 • astma oskrzelowa,
 • niewydolność oddechowa,
 • wiek poniżej 12 lat – metabolizm kodeiny do morfiny jest zmienny i nieprzewidywalny, co może być toksyczne dla organizmu,
 • zbyt szybki metabolizm kodeiny do morfiny występujący u pacjenta,
 • okres karmienia piersią.

Dawkowanie leku Efferalgan Codeine

Lek Efferalgan Codeine należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć jego porady. Preparat występuje w postaci tabletek musujących. Przed użyciem tabletkę należy rozpuścić w wodzie (nie żuć, nie połykać) i od razu wypić. Warto pamiętać, że kodeina powinna być stosowana w najmniejszej skutecznej dawce, a także przez możliwie jak najkrótszy okres czasu. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni. W przypadku regularnego stosowania preparatu możliwe jest zapobieganie okresowym nasileniom bólu, a także gorączki.

 • Dawkowanie w przypadku osób dorosłych – zazwyczaj zalecana dawka to 1 tabletka musująca stosowana jednorazowo. Jeśli zaistnieje taka konieczność dawkę można powtórzyć, jednak odstępy pomiędzy dawkami nie powinny być mniejsze niż 6 godzin. W przypadku bólu intensywnego możliwe jest zastosowanie 2 tabletek musujących jednorazowo. Maksymalna dobowa dawka leku to 8 tabletek musujących.
 • Dawkowanie w przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 12. roku życia, których masa ciała mieści się w przedziale od 33 do 50 kg – w tej grupie wiekowej dawka ustalana jest na podstawie masy ciała. Najczęściej zaleca się, aby dawka paracetamolu mieściła się w przedziale od 10 do 15 mg na każdy kilogram masy ciała w odstępach co 4 – 6 godzin, w przypadku kodeiny jest to od 0,5 do 1 mg na każdy kilogram masy ciała w odstępach co 6 godzin. Jednorazowo zaleca się stosowanie 1 tabletki musującej, dawkę można powtórzyć co 6 godzin. Maksymalna dobowa dawka leku to 4 tabletki musujące. 
 • Dawkowanie w przypadku młodzieży w wieku od 12. roku życia, których masa ciała wynosi więcej niż 50 kg – zalecana dawka jednorazowa to 1 tabletka musująca, dawkę w razie konieczności można powtarzać, ale ostępy pomiędzy dawkami powinny być większe niż 6 godzin. W przypadku intensywnego bólu możliwe jest zastosowanie 2 tabletek musujących. Maksymalna dobowa dawka leku to 6-8 tabletek musujących.
 • Dawkowanie w przypadku osób starszych – u osób w podeszłym wieku najczęściej zmniejsza się dawkę o połowę w porównaniu do dawki zazwyczaj stosowanej u osób dorosłych. Jeśli lek jest dobrze tolerowany i istnieje takie wskazanie to dawkę można zwiększać.
 • Dawkowanie w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek – w przypadku osób, u których występują zaburzenia czynności nerek o stopniu od umiarkowanego do ciężkiego zaleca się stosowanie 1 tabletki musującej z odstępem między dawkami min. 6 godzin (dotyczy osób z klirensem kreatyniny CrCl 10 – 50 ml/ min) i min. 8 godzin (dotyczy osób z klirensem kreatyniny CrCl < 10 ml/ min).
 • Dawkowanie u młodzieży z niewydolnością nerek – w tym przypadku dawka powinna być dostosowana indywidualnie, odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić min. 8 godzin. Stan dziecka powinien być stale kontrolowany.
 • Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby – w tym przypadku najczęściej należy zmniejszyć dawkę leku lub też wydłużyć odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami.

W przypadku poniższej grupy osób należy nie przekraczać dawki paracetamolu wynoszącej 60 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę (2g na dobę):

 • osoby dorosłe, których masa ciała wynosi mniej niż 50 kg,
 • osoby z przewlekłą/wyrównaną czynną chorobą wątroby (w tym łagodna do umiarkowanej niewydolności wątroby),
 • z zespołem Gilberta,
 • z przewlekłą chorobą alkoholową,
 • osoby z długotrwałym niedożywieniem,
 • osoby odwodnione.

Przedawkowanie Efferalgan Codeine

W przypadku zastosowania większej dawki leku od zalecanej należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Do objawów związanych z przedawkowaniem paracetamolu zalicza się: nudności, wymioty, wzmożona potliwość, niechęć do jedzenia, bladość, senność, osłabienie. Jest to o tyle niebezpieczne, że pomimo szybkiego ustąpienia objawów, może dojść do uszkodzenia wątroby (rozpieranie w nadbrzuszu, żółtaczka, nudności), dlatego w przypadku jednorazowego przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g czyli 10 tabletek (lub więcej) należy doprowadzić do wymiotów, jeżeli od zażycia leku nie minęło więcej niż 1 godzina, następnie należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zalecane jest również zastosowania doustnie od 60 do 100 g węgla aktywnego rozmieszanego z wodą.

Objawami przedawkowania kodeiny, które mogą wystąpić u osób dorosłych, są: ból głowy, wymioty, ostre zahamowanie ośrodka oddechowego, przerwy w oddychaniu, zwężenie źrenic, nadmierne uspokojenie, senność, zatrzymanie oddawania moczu, bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego, zwolnienie czynności serca, spowolnienie pracy jelit, ataksja, świąd skóry, wysypka, obrzęk płuc, drgawki, objawy związane z uwalnianiem histaminy tkj. pokrzywka, obrzęk i zaczerwienienie twarzy, zapaść czy zatrzymanie moczu.

Objawami przedawkowania kodeiny u dzieci są: zwężenie źrenic, drgawki, zmniejszona częstość oddechów, a także przerwy w oddychaniu oraz objawy uwalniania histaminy (jak powyżej – obrzęk, zaczerwienienie twarzy, pokrzywka, zapaść, zatrzymanie moczu).

W przypadku przedawkowania pacjent powinien jak najszybciej znaleźć się w szpitalu, a jego oddech powinien być stale kontrolowany. Jeśli zaistnieje taka potrzeba należy wspomagać oddychanie, a także zastosować tlenoterapię, leczenie objawowe, a nawet podać odtrutkę w formie naloksonu.

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku Efferalgan Codeine nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Efferalgan Codeine

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Efferalgan Codeine powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności.

 1. Lek dostępny jest jedynie na receptę i należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 2. W celu uniknięcia przedawkowania leku należy sprawdzić czy inne leki, które zamierzamy stosować równolegle, nie zawierają kodeiny lub paracetamolu, a także leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
 3. Lek należy stosować w jak najmniejszej dawce, a także przez możliwie najkrótszy okres czasu, żeby zmniejszyć ryzyko uzależnienia (zarówno fizycznego, jak i fizjologicznego),
 4. Pacjenci, którzy są uzależnienie od opioidów (lub też takie uzależnienie występowało u nich w przeszłości) lek powinni stosować ostrożnie, a także w takim przypadku należy wziąć pod uwagę alternatywne metody leczenia bólu.
 5. Ból neurogenny jest oporny na działanie kodeiny oraz paracetamolu.
 6. W przypadku dzieci kodeinę można stosować jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Dziecko powinno również być pod stałym nadzorem lekarskim, a także należy sprawdzać jego stan świadomości.
 7. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ związane jest to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiego uszkodzenia wątroby.
 8. W trakcie kuracji należy zrezygnować z picia alkoholu, a także ze stosowania leków, które zawierają alkohol, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby, a także nasilenia działania kodeiny.
 9. Stosowanie leku może wpłynąć na wynik testów antydopingowych – może spowodować pozytywny wynik takich testów.
 10. Lek zawiera benzoesan sodu, który może działać drażniąco na oczy, skórę oraz błony śluzowe, a także może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków, jeśli matka stosowała ten preparat w ciąży.
 11. U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek, a także kontrolujących zawartość sodu w diecie należy stosować lek z zachowaniem ostrożności.
 12. Leku nie należy stosować u osób z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy.
 13. Leku nie należy stosować u osób z fenyloketonurią.
 14. W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może to nasilać depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy.
 15. Pacjenci, u których występują uszkodzenia wewnątrzczaszkowe powinni zachować ostrożność w trakcie stosowania preparatu z uwagi na ryzyko nasilenia się już istniejącego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.
 16. Pacjenci z padaczką powinni zachować ostrożność w trakcie stosowania leku z uwagi na ryzyko obniżenia progu drgawkowego.
 17. Osoby długotrwale stosujące leki przeciwbólowe są bardziej narażone na występowanie bólu głowy, który związany jest z nadużywaniem tych leków.
 18. Stosowanie opioidów i ich oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy może prowadzić do wystąpienia ciężkiej i zagrażającej życiu depresji oddechowej. Ryzyko jej wystąpienia jest większe u osób, które równolegle stosują inne leki. Ryzyko to również zwiększają czynniki o pochodzeniu farmakogenetycznym.
 19. Istnieje ryzyko wystąpienia hiperalgezji (nadmiernej wrażliwości na ból) u osób, które stosują opioidy przewlekle.
 20. Stosowanie opioidów może wpływać na zamaskowanie objawów ciężkich dolegliwości powstających w obrębie jamy brzusznej.
 21. Stosowanie opioidów może wpływać na zmniejszenie napięcia mięśni gładkich pęcherza oraz rozciąganie pęcherza, co może prowadzić do zahamowania odruchu oddawania moczu, a w efekcie do zatrzymania moczu.
 22. Niektóre opioidy mogą wpływać hamująco na działania układu immunologicznego.
 23. Stosowanie opioidów może się przyczyniać do wystąpienia drgawek klonicznych mięśni oraz sztywności mięśni.
 24. Długotrwałe stosowanie opioidów może się wiązać z wystąpieniem tolerancji na lek lub też spadku skuteczności działania przeciwbólowego.
 25. Ostrożność – podczas stosowania kodeiny – powinny zachować osoby:
 • z chorobami dróg żółciowych,
 • z rozrostem gruczołu krokowego,
 • z utrudnionym odpływem moczu,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z niedoczynnością kory nadnerczy,
 • z zaburzeniami hormonalnymi – ryzyko zmniejszenia stężenia hormonów,
 • z oligemią,
 • z hipotensją (obniżeniem ciśnienia tętniczego),
 • odkrztuszające wydzielinę – ryzyko zahamowania odruchu kaszlowego.
 1. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Dotyczy to również kobiet podejrzewających lub planujących ciążę. W przypadku leku Efferalgan Codeine przeciwwskazaniem do jego stosowania jest I trymestr ciąży. W II oraz III trymestrze o stosowaniu leku decyduje lekarz na podstawie stosunku korzyści dla matki do ryzyka dla płodu.
 2. Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem odnośnie stosowania leku. Kodeina oraz morfina przenikają do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się, aby lek stosować w okresie laktacji.
 3. Lek może mieć wpływ na sprawność psychofizyczną, a tym samym zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń oraz maszyn, dlatego w trakcie jego stosowania należy zrezygnować z wykonywania tych czynności.

Równoległe stosowanie leku Efferalgan Codeine z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem stosowania leku Efferalgan Codeine należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty), a także o preparatach, które pacjent ma w planie stosować.

Paracetamolu nie należy stosować równolegle z:

 • z inhibitorami MAO, a także przez okres 14 dni od zakończenia ich stosowania – ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia oraz wysokiej gorączki,
 • alkoholem – ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby,
 • salicylamidem – wydłużenie czasu wydalania paracetamolu,
 • lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy tkj. leki przeciwpadaczkowe, ryfampicyna, barbiturany czy ziele dziurawca – ryzyko uszkodzenia wątroby,
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek,
 • lekami przeciwzakarzepowymi z grupy kumaryny (np. z warfaryną) – ryzyko nieznacznej zmiany wartości współczynnika INR,
 • fenytoiną – ryzyko spadku skuteczności paracetamolu oraz wzrostu ryzyka toksycznego działania na wątrobę,
 • probenecydu – ryzyko dwukrotnego zmniejszenia klirensu paracetamolu,

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu równolegle z:

 • substancjami indukującymi enzymy,
 • izoniazydem oraz zydowudyną.

Kodeiny nie należy stosować równolegle z:

 • innymi preparatami, które wykazują działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy z uwagi na ryzyko nasilenia depresyjnego działania kodeiny na ośrodkowy układ nerwowy. Do takich preparatów zalicza się:
  – leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, inhibitory monoaminooksydazy, benzodiazepiny, leki nasenne)
  – barbiturany,
  – anksjolityki,
 • innymi preparatami, które są metabolizowane przez CYP2D6 lub też wpływają na zahamowanie jego aktywności tkj.:
  – SSRI: paroksetyna, bupropion, fluoksetyna, sertralina,
  – neuroleptyki: haloperydol, tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna,
  – trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: klomipramina, nortryptylina, imipramina, amitryptylina,
  – celekoksyb,
  – chinidyna,
  – ryfampicyna.
 • agosnistami i antagonistami morfiny tkj. butorfanol, buprenorfina, nalbufina, pentazocyna, nalorfina – wzrost ryzyka wystąpienia zespołu odstawiennego i ryzyko ograniczenia działania przeciwbólowego,
 • alkoholem – wzrost sedatywnego działania opioidów,
 • naltreksonem – ryzyko zmniejszenia działania przeciwbólowego.

Z czym nie łączyć leku Efferalgan Codeine

Inhibitory MAO i Efferalgan Codeine – Współużytkowanie z inhibitorami MAO jest niedozwolone. Może wystąpić pobudzenie i wysoka gorączka, szczególnie jeśli inhibitor MAO był używany w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Salicylamid i Efferalgan Codeine – Używanie leku zawierającego salicylamid może wydłużać czas wydalania paracetamolu z Efferalgan Codeine, wpływając na metabolizm paracetamolu.

Leki Zwiększające Metabolizm Wątrobowy i Efferalgan Codeine – Stosowanie leków jak ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, ryfampicyna, może zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet przy zalecanych dawkach paracetamolu.

Izoniazyd i Zydowudyna i Efferalgan Codeine – Wymagana jest ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z Efferalgan Codeine, szczególnie w kontekście zakażenia HIV lub gruźlicy.

NLPZ i Efferalgan Codeine – Równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko zaburzeń funkcji nerek.

Doustne Leki Przeciwzakrzepowe i Efferalgan Codeine – Użytkowanie warfaryny i innych leków z grupy kumaryny może nieznacznie zmieniać wartość współczynnika INR, wymagając częstszego monitorowania.

Fenytoina i Efferalgan Codeine – Stosowanie fenytoiny może zmniejszać skuteczność paracetamolu i zwiększać ryzyko toksyczności dla wątroby.

Probenecyd i Efferalgan Codeine – Probenecyd zmniejsza wydalanie paracetamolu, co może wymagać dostosowania dawki.

Flukloksacylina i Efferalgan Codeine – Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko kwasicy metabolicznej, szczególnie u pacjentów z określonymi czynnikami ryzyka.

Substancje Indukujące Enzymy i Efferalgan Codeine – Ostrożność jest wskazana przy współużytkowaniu ze względu na potencjalne interakcje.

Inne Leki Hamujące OUN i Efferalgan Codeine – Stosowanie z lekami takimi jak barbiturany, anksjolityki, leki przeciwdepresyjne może nasilać depresyjne działanie kodeiny na ośrodkowy układ nerwowy.

Leki Metabolizowane przez Enzym CYP2D6 i Efferalgan Codeine – Leki takie jak SSRI, neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą zmniejszać przeciwbólowe działanie kodeiny.

Agoniści i Antagoniści Morfiny i Efferalgan Codeine – Stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może ograniczać działanie przeciwbólowe i zwiększać ryzyko zespołu odstawiennego.

Nalmefen i Naltrekson i Efferalgan Codeine – Stosowanie z antagonistami receptorów opioidowych może zmniejszać działanie przeciwbólowe.

Inne Leki o Działaniu Uspokajającym i Efferalgan Codeine – Używanie z lekami uspokajającymi zwiększa ryzyko depresji ośrodkowego układu nerwowego.

Kodeina i Leki Cholinolityczne – Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedrożności jelit.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Efferalgan Codeine

Skutki uboczne leku Efferalgan Codeine

Rzadko: u mniej niż 1 na 1 000, ale u ponad 1 na 10 000 leczonych pacjentów

 • złe samopoczucie,
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych.

Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów.

 • reakcje nadwrażliwości,
 • częstoskurcz,
 • biegunka,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty,
 • kolka nerkowa,
 • martwica brodawek nerkowych,
 • ostra niewydolność nerek,
 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek),
 • neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek),
 • spadek lub wzrost wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi).

Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej), duszność, skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (spowodowanego ciężką ogólnoustrojową reakcją alergiczną, jego objawy to: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu) oraz obrzęk, ciężkie reakcje skórne: ostra wysypka krostkowa na całym ciele, pęcherze i nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka i bóle stawowe, pękające olbrzymie pęcherze, rozległe nadżerki na skórze, złuszczanie dużych płatów naskórka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół StevensaJohnsona).

Kodeina stosowana w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy niepożądane podobne do objawów obserwowanych podczas stosowania innych opioidów, ale występują one rzadziej i mają łagodniejszy charakter.

Może wystąpić: sedacja, euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka i wysypka), zaparcia, nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, skurcz oskrzeli, zahamowanie ośrodka oddechowego (patrz punkt 2. Kiedy nie stosować leku Efferalgan Codeine), ostry ból brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, wskazujący na skurcz zwieracza Oddiego; dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego.

Stosowanie kodeiny w dawkach większych niż terapeutyczne wiąże się z ryzykiem uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu podawania leku. Objawy odstawienne mogą wystąpić u osoby leczonej lub u noworodka urodzonego przez matkę uzależnioną od kodeiny.

Inne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Efferalgan Codeine: zapalenie trzustki, osłabienie, złe samopoczucie, kolka żółciowa, zapalenie wątroby, reakcje anafilaktyczne (gwałtownie przebiegające reakcje uczuleniowe), zwiększony poziom fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększony poziom gamma-glutamylotransferazy, rabdomioliza (zespół objawów związanych z uszkodzeniem mięśni poprzecznie prążkowanych), naprzemienne skurcze i rozkurcze mięśni, parestezja (mrowienie, drętwienie), omdlenia, drżenie, stan splątania, nadużywanie leków, lekozależność, halucynacje, rumień, niedociśnienie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Efferalgan Codeine

Pytania naszych Pacjentów

Na co są tabletki Efferalgan Codeine?

Tabletki Efferalgan Codeine są stosowane w łagodzeniu bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym. Są one wskazane do stosowania u młodzieży w wieku 12 lat i starszych w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, który nie ustąpił po leczeniu innymi lekami przeciwbólowymi.

Czy Efferalgan Codeine działa?

Tak, Efferalgan Codeine działa. Jest to lek przeciwbólowy złożony, zawierający paracetamol i kodeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, natomiast kodeina działa przeciwbólowo, zmniejszając odczuwanie bólu przez układ nerwowy. Porównując działanie paracetamolu i fosforanu kodeiny oddzielnie oraz w połączeniu, można stwierdzić, że ich kombinacja powoduje dłuższe i bardziej intensywne działanie przeciwbólowe niż każdy ze składników osobno.

Jak szybko Efferalgan Codeine zaczyna działać?

Efferalgan Codeine zaczyna działać zwykle w ciągu 30 minut po podaniu doustnym. Jednak szybkość działania może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak indywidualne cechy organizmu, stan zdrowia pacjenta, jedzenie czy stosowanie innych leków.

Czy Efferalgan Codeine jest bez recepty?

Nie, Efferalgan Codeine nie jest dostępny bez recepty. Zgodnie z regulacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi środków odurzających i substancji psychotropowych, preparaty zawierające kodeinę, takie jak Efferalgan Codeine, które zawierają więcej niż 50 mg kodeiny w jednej dawce lub stężenie przekraczające 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej, są klasyfikowane jako leki na receptę należące do grupy III-N. Oznacza to, że można je wydawać tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Efferalgan Codeine ma kategorię dostępności Rp, co oznacza, że jest to lek dostępny tylko na receptę, co potwierdzono na platformie Rejestrów Medycznych.

Czy można przedawkować Efferalgan Codeine?

Tak, można przedawkować Efferalgan Codeine, co może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, włączając w to problemy z oddychaniem, uszkodzenie wątroby, a w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do śmierci. Dlatego należy stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty oraz nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Efferalgan Codeine? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParacetamolum + Codeini phosphas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentUPSA SAS

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023