Dexaven

Dexaven jest to lek, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, a także immunosupresyjne. Preparat ten jest dostępny jedynie na receptę, nie podlega refundacji i występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań. Substancją czynną leku jest fosforan deksametazonu.

Działanie Dexaven

Lek Dexaven wykazuje działanie przeciwalergiczne, przeciwzapalne, a także immunosupresyjne. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i nie podlega refundacji. Występuje on w postaci roztworu do wstrzykiwań: 10 ampułek po 1 ml lub 10 ampułek po 2 ml. Działanie leku Dexaven jest jedynie objawowe, co znaczy, że przyczyna problemu nie znika, a jedynie objawy są łagodzone (zmniejsza się stan zapalny).

Lek ten zaliczany jest do grupy glikokortykosteroidów. Substancją czynną preparatu jest fosforan deksametazonu, który występuje w postaci soli sodowej. Lek Dexaven charakteryzuje się długotrwałym działaniem przeciwzapalnym. Szybko się wchłania (10-60 min) przy podaniu dożylnym oraz domięśniowym.

Wskazania do stosowania leku Dexaven

Wskazania do stosowania leku Dexaven to:

 1. Stany zagrożenia życia wymagające podania glikokortykosteroidów, takie jak:
 • Wstrząsy anafilaktyczne lub septyczne
 • Ciężkie stany spastyczne oskrzeli
 • Obrzęk mózgu, krtani, strun głosowych
 • Ciężka reakcja alergiczna
 1. Leczenie lub łagodzenie objawów choroby podstawowej lub powikłań z nią związanych, takich jak:
 • Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna
 • Choroby alergiczne, takie jak astma, pokrzywka, zapalenie spojówek
 • Choroby skóry, takie jak egzema, liszajec, łuszczyca
 • Obrzęki, np. w obrębie mózgu lub płuc
 1. Chemioterapia oraz radioterapia – lek zmniejsza odruch wymiotny, nudności i inne powikłania związane ze stosowaniem terapii przeciwnowotworowej.
 2. Leczenie lub zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym, takich jak nudności i wymioty.

Dexaven jest lekiem na receptę i jego stosowanie powinno być zawsze konsultowane z lekarzem. Samodzielne stosowanie leku może prowadzić do poważnych skutków ubocznych i niepożądanych interakcji z innymi lekami.

Przeciwwskazania do stosowania leku Dexaven

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.
 2. Nieleczone zakażenia układowe, ponieważ stosowanie kortykosteroidów może maskować objawy infekcji, co może prowadzić do opóźnienia leczenia.
 3. Samoistna plamica małopłytkowa – dotyczy podania domięśniowego, ponieważ kortykosteroidy mogą pogłębiać skłonność do krwawień.
 4. Zakażenie, które wymaga leczenia obejmującego staw lub bezpośrednie okolice tego stawu, bakteryjnego zapalenia stawów, niestabilności stawów wymagającej leczenia, zwapnienia okołostawowego, pozanaczyniowej martwicy kości, zerwania ścięgna, stawu Charcota, skazy krwotocznej – dotyczy podania dostawowego, ponieważ kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko infekcji, a także zaburzać gojenie się tkanek.
 5. Zakażenia w miejscu aplikacji, gdy leczenie równoległe nie jest prowadzone – dotyczy podania nasiękowego, ponieważ kortykosteroidy mogą zmniejszać odporność miejscową.

Lek można podać niezależnie od przeciwwskazań w sytuacji zagrożenia życia, zwłaszcza jeśli ma być stosowany krótkotrwałe (24-36 godzin). W każdym przypadku przed zastosowaniem leku Dexaven należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny indywidualnych potrzeb pacjenta i określenia ryzyka powikłań związanych z leczeniem kortykosteroidami.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Dexaven

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Dexaven wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • ciąża i okres karmienia piersią,
 • skłonności psychotyczne, chwiejność emocjonalna, depresja, zespół maniakalno-depresyjny itp. występujące obecnie lub w przeszłości u pacjenta lub członków jego najbliższej rodziny,
 • aktywna/przebyta ciężka psychoza maniakalno-depresyjna (zwłaszcza psychoza posteroidowa),
 • padaczka,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • predyspozycja do zakrzepowego zapalenia żył,
 • zastoinowa niewydolność krążenia,
 • uszkodzenie/marskość wątroby,
 • niewydolność nerek,
 • zakażenie ropne,
 • aktywny/utajony wrzód trawienny,
 • owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego,
 • świeża anastomoza jelitowa,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • cukrzyca,
 • uchyłkowatość jelit,
 • osteoporoza (zwłaszcza u kobiet będących po menopauzie),
 • przebyta gruźlica,
 • jaskra (również występująca w najbliższej rodzinie),
 • miastenia,
 • opryszczka oka, która zagraża perforacją rogówki,
 • niedoczynność tarczycy,
 • podeszły wiek,
 1. Lek może wpływać na wynik skórnych testów alergicznych.
 2. Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń i maszyn mechanicznych.
 3. Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaburzenia psychiczne tkj. euforia, zmiany nastroju, zmiany osobowości, objawy psychotyczne, ciężka depresja, bezsenność.
 4. Podczas stosowania leku mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne tkj. obrzęk głośni, pokrzywka, skurcz oskrzeli (związane może być to z zawartością w roztworze siarczanu sodu).
 5. Lek może wpływać na obniżenie odporności organizmu.
 6. Lek, podobnie jak inne glikokortykosteroidy, może wpływać na zamaskowanie objawów zapalenia i utrudniać lokalizację infekcji.
 7. Stosowanie leku Dexaven w zastrzykach dostawowych zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń stawów. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zwiększenia degeneracji stawów (złagodzenie dolegliwości bólowych może spowodować, że pacjent będzie przeciążał osłabiony staw).
 8. W przypadku wystąpienia zaburzeń ostrości widzenia lub też innych dolegliwości związanych z narządem wzorku należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 9. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach obecnie lub ostatnio lub też o lekach, których przyjmowanie jest planowane (w tym także suplementów oraz preparatów dostępnych bez recepty). Niektóre środki farmakologiczne (rytonawir, kobicystat) mogą wpływać na nasilenie działania leku.

Dawkowanie leku Dexaven

Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta tkj. stan pacjenta, wskazania medyczne, a także reakcja na leczenie. Zazwyczaj stosowana dawka to od 4 do 16 mg na dobę w jednorazowej dawce, która wynosi 4-8 mg. W sytuacjach wyjątkowych stosuje się do 32 mg na dobę, a w stanach zagrożenia życia (tkj. wstrząs anafilaktyczny) dawka może być dużo wyższa. Preparat można podać dożylnie, domięśniowo, dostawowo, nasiękowo lub we wlewie kroplowym.

 • w przypadku stanu bezpośredniego zagrożenia życia preparat podaje się bez względu na przeciwwskazania, zwłaszcza jeżeli czas stosowania leku jest krótki (doba do 36 godzin);
 • jeżeli u pacjenta nie występuje ostry stan to leku nie należy podawać osobom z nadwrażliwością/alergią na którykolwiek ze składników preparatu;
 • leku nie należy podawać domięśniowo osobom, które chorują na samoistną plamicę małopłytkową. W tym przypadku można go wstrzyknąć do stawów o ile nie istnieją przeciwwskazania ku temu (m.in. zakażenia w stawie lub jego obrębie, niestabilność stawów wymagająca wdrożenia leczenia, skaza krwotoczna, zapalenie bakteryjne stawu);
 • leku nie należy wstrzykiwać do stawu u osób, które chorują na zwapnienia okołostawowe, martwicę kości pozanaczyniową czy mają zerwanie ścięgien.

Z czym nie łączyć leku Dexaven

Gdy deksametazon stosowany jest długotrwale, może osłabiać lub nasilać działanie innych leków. Istotne interakcje obejmują:

 • Fenobarbital – może przyspieszać metabolizm deksametazonu, zmniejszając jego efektywność.
 • Ryfampicyna i Ryfambutyna – leki przeciwgruźlicze i bakteriobójcze mogą zmniejszać działanie lecznicze deksametazonu.
 • Karbamazepina – lek na padaczkę może obniżać skuteczność deksametazonu.
 • Fenylobutazon i Fenytoina – leki przeciwbólowe i przeciwdrgawkowe mogą zmniejszać efektywność deksametazonu.
 • Prymidon i Aminoglutetimid – leki na padaczkę i przeciwnowotworowe mogą osłabiać działanie deksametazonu.
 • Efedryna – składnik leków na przeziębienie, może zmniejszać efektywność deksametazonu.
 • Estrogeny, Doustne Środki Antykoncepcyjne – mogą zwiększać działanie deksametazonu.
 • Ketokonazol i Itrakonazol – leki przeciwgrzybicze, mogą nasilać działanie deksametazonu.

Deksametazon może także wpływać na inne leki i stany zdrowotne:

 • Zwiększenie Utraty Potasu – przy stosowaniu z acetazolamidem, karbenoksolonem, diuretykami, lekami przeczyszczającymi.
 • Toksyczność Glikozydów Nasercowych – zwiększone ryzyko przy równoczesnym stosowaniu.
 • Ryzyko Obrzęków – wzrasta przy stosowaniu ze steroidami anabolicznymi.
 • Działanie Niepożądane Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych – nasilone, szczególnie na przewód pokarmowy.
 • Klirens Nerkowy Salicylanów – zwiększony.
 • Stężenie Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych w Surowicy – zmniejszone, co obniża ich skuteczność.
 • Reakcje na Szczepionki i Anatoksyny – zmniejszone, przez hamowanie układu immunologicznego.
 • Stężenie Prazykwantelu w Osoczu – obniżone.
 • Działanie Pochodnych Kumaryny – zmniejszone lub nasilone, co wymaga zmiany dawkowania.
 • Poziom TSH po Stosowaniu z Protireliną – może być obniżony.
 • Fluorochinolony – mogą zwiększać ryzyko dolegliwości ze strony ścięgien.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dexaven

Skutki uboczne leku Dexaven

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dexaven

Pytania naszych Pacjentów

Czy Dexaven jest na receptę?

Tak, Dexaven jest lekiem na receptę i nie jest dostępny bez recepty. Dexaven zawiera deksametazon, który jest kortykosteroidem i może powodować poważne skutki uboczne, dlatego wymagana jest recepta od lekarza, aby go przepisać i monitorować pacjenta podczas stosowania leku.

Czy Dexaven to steryd?

Tak, Dexaven to sterydowy lek przeciwzapalny, który zawiera deksametazon jako składnik aktywny. Deksawen należy do grupy kortykosteroidów, która działa poprzez zmniejszenie zapalenia, obrzęku i reakcji immunologicznej organizmu. Kortykosteroidy takie jak deksametazon są syntetycznymi odpowiednikami hormonów naturalnie wytwarzanych przez nadnercza, dlatego też nazywane są czasami steroidami. Deksawen jest stosowany w leczeniu wielu chorób i stanów zapalnych, ale ze względu na potencjalne skutki uboczne, jego stosowanie powinno być ściśle kontrolowane przez lekarza i odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo działa zastrzyk Dexaven?

Czas działania zastrzyku z Dexavenem może się różnić w zależności od dawki, indywidualnych cech pacjenta, jak również od schorzenia, w przypadku którego jest stosowany. W przypadku jednorazowego podania, jego działanie może trwać od 24 do 72 godzin. W niektórych przypadkach dłużej utrzymujące się działanie może być korzystne, szczególnie w przypadku chorób o nasilonym przebiegu.

Czy Dexaven jest bezpieczny?

Dexaven, czyli deksametazon, jest generalnie bezpieczny, gdy stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i we właściwych dawkach. Jest to silny glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym, stosowany w leczeniu wielu stanów zapalnych, alergicznych i autoimmunologicznych.

Jak odstawić Dexaven?

Odstawienie Dexaven (deksametazonu) powinno być dokonane pod ścisłym nadzorem lekarza, zwłaszcza jeśli lek był przyjmowany przez dłuższy czas lub w wysokich dawkach.

Jak długo utrzymuje się Dexaven w organizmie?

Czas utrzymania Dexaven (deksametazonu) w organizmie zależy od kilku czynników, takich jak dawka, droga podania oraz indywidualne cechy organizmu. Deksametazon charakteryzuje się krótkim okresem półtrwania, który wynosi od 3 do 4,5 godziny u zdrowych osób dorosłych. Okres półtrwania to czas, w którym stężenie leku w organizmie zmniejsza się o połowę.

Co ile można podawać Dexaven?

Dawkowanie i częstotliwość podawania Dexaven (deksametazonu) zależą od stanu pacjenta, wskazań do stosowania, drogi podania oraz odpowiedzi na leczenie. Deksametazon może być podawany doustnie (w postaci tabletek), dożylnie, domięśniowo, podskórnie, a także miejscowo w zależności od wskazań leczniczych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dexaven? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDexamethasoni natrii phosphas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Dexaven

Dexafree, Dexaprotect.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023