Dexaprotect

Dexaprotect to lek z deksametazonem, kortykosteroidem łagodzącym objawy zapalne (ból, obrzęk, zaczerwienienie). Stosowany w leczeniu zapaleń oczu. W przypadku infekcji oka, pacjent otrzyma dodatkowy lek. Dexaprotect to sterylne krople do oczu bez konserwantów.

Działanie Dexaprotect

Dexaprotect działa dzięki swojemu składnikowi aktywnemu – deksametazonowi. Poniżej znajduje się szczegółowy opis działania tego leku:

 • Deksametazon: Jest to potężny syntetyczny kortykosteroid, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Przeciwdziała efektom mediatorów zapalenia takim jak histamina i prostaglandyny. Deksametazon zahamuje również obrzęk i hiperemię (zaczerwienienie) poprzez zmniejszenie przepuszczalności naczyń krwionośnych. Działa poprzez zmniejszenie uwalniania substancji powodujących stan zapalny.
 • Przeciwdziałanie stanom zapalnym: Dexaprotect jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych oczu. Deksametazon w Dexaprotect działa na składowe zapalenia (ból, obrzęk i zaczerwienienie), łagodząc te objawy i pomagając w gojeniu się stanu zapalnego.
 • Równoczesne leczenie: Jeśli pacjent ma zakażenie oka, wtedy będzie on również przyjmować inny lek wraz z Dexaprotect. Deksametazon jest skuteczny w łagodzeniu stanów zapalnych, ale nie działa bezpośrednio na patogeny. Stąd potrzeba równoczesnego przyjmowania antybiotyku lub innego leku przeciwdrobnoustrojowego.
 • Krople do oczu: Dexaprotect jest dostarczany jako sterylny roztwór w formie kropli do oczu, co ułatwia bezpośrednie dostarczanie leku do oka. Fakt, że roztwór nie zawiera konserwantów, minimalizuje ryzyko podrażnienia oka.

Wskazania do stosowania Dexaprotect

Dexaprotect jest lekiem stosowanym w leczeniu różnych stanów zapalnych oczu. Poniżej opisuję szczegółowo wskazania do stosowania tego leku:

 • Zapalenia powiek: Dexaprotect jest często stosowany w leczeniu zapalnych schorzeń powiek, takich jak blefaryt (zapalenie powiek), które może powodować zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie i nieprzyjemne uczucie w oczach.
 • Zapalenie spojówek: Lek ten może być stosowany w leczeniu zapalenia spojówek, czyli błony śluzowej pokrywającej wewnętrzną stronę powiek i przednią powierzchnię gałki ocznej. Objawy obejmują zaczerwienienie i pieczenie oczu.
 • Zapalenie rogówki: Dexaprotect może być stosowany w leczeniu zapalenia rogówki, delikatnej przezroczystej warstwy na przedniej części oka.
 • Zapalenia twardówki i naczyniówki: Dexaprotect jest również używany w leczeniu zapaleń twardówki (białkowej warstwy oka) i naczyniówki (warstwy naczyń krwionośnych oka).
 • Zapalenia gałki ocznej: W pewnych sytuacjach, Dexaprotect może być używany do leczenia różnych stanów zapalnych gałki ocznej.

Zauważ, że w przypadku zakażenia oka, pacjent musi równocześnie przyjmować inny lek, ponieważ deksametazon zawarty w Dexaprotect nie działa bezpośrednio na patogeny. Stosowanie tego leku powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Dexaprotext

Dexaprotect ma liczne przeciwwskazania i wymaga ostrożności podczas stosowania.

Przeciwwskazania:

 • Uczulenie na deksametazon lub inne składniki leku.
 • Infekcja oka bez jednoczesnego stosowania innego leku.
 • Niegojone uszkodzenia powierzchni oka (perforacje, owrzodzenia, urazy).
 • Wysokie ciśnienie w oku spowodowane glikosteroidami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Należy unikać wstrzykiwania lub połykania Dexaprotect.
 • Konieczna jest ścisła kontrola okulistyczna.
 • Pacjentom z zakażeniem oka, owrzodzeniem rogówki, wysokim ciśnieniem w oku czy jaskrą zaleca się ostrożność.
 • Pacjenci z uczuleniowym zapaleniem spojówek powinni stosować lek krótkotrwale.
 • Należy poinformować lekarza o cukrzycy.
 • Nie należy stosować leku, jeśli przyczyna zaczerwienienia oka nie jest zdiagnozowana.
 • Nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych podczas stosowania leku.
 • Pacjenci z nadwrażliwością na srebro nie powinni stosować Dexaprotect.
 • Przy długotrwałym stosowaniu, może dojść do zahamowania czynności nadnerczy i rozwoju zespołu Cushinga.
 • Stosujący rytonawir lub kobicystat powinni poinformować o tym lekarza.
 • W przypadku nieostrego widzenia należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

 • W przypadku stosowania innego leku okulistycznego należy odczekać 15 minut przed podaniem Dexaprotect.
 • Leki steroidowe mogą interakcje z lekami beta-adrenolitycznymi.

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania Dexaprotect w ciąży. Można stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów: Może wystąpić niewyraźne widzenie po użyciu leku. Przed kontynuacją prowadzenia pojazdów należy odczekać do powrotu wyraźnego widzenia.

Jak stosować Dexaprotect?

Lek Dexaprotect to krople do oczu stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis stosowania i dawkowania tego leku:

Dawkowanie: Zalecana dawka to 1 kropla podawana od 4 do 6 razy na dobę do leczonego oka. W przypadku poważniejszego stanu pacjenta, lekarz może zalecić podawanie 1 kropli co godzinę, a następnie, po rozpoczęciu działania leku, zmniejszenie dawki do 1 kropli podawanej co 4 godziny. Ważne jest, aby powoli zmniejszać dawkę, by nie nastąpiło ponowne pogorszenie stanu pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma konieczności zmiany dawki leku dla pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci: Nie stosować tego leku długotrwale bez przerwy w leczeniu u dzieci.

Sposób podawania: Lek ma postać kropli do oczu do podawania do oka. Aby uniknąć skażenia pojemnika, należy:

 • Umyć ręce przed otwarciem butelki.
 • Nie używać leku, jeśli plomba na szyjce butelki była przerwana przed pierwszym użyciem.
 • Przećwiczyć zakraplanie na próbę w powietrzu przed pierwszym użyciem leku.
 • Chwycić butelkę tuż pod zakrętką, odkręcić ją i nie dotykać niczego końcówką butelki.
 • Odchylić głowę do tyłu i trzymać butelkę nad okiem.
 • Odciągnąć dolną powiekę do dołu i patrzeć do góry, a następnie lekko ścisnąć butelkę w środkowej części, umożliwiając zakroplenie kropli do oka.
 • Po podaniu leku, przez kilka minut uciskać palcem wewnętrzny kącik oka (od strony nosa), aby zatrzymać przedostanie się kropli do oczu do pozostałych części ciała.
 • Po użyciu i przed ponownym zakręceniem, butelkę należy wstrząsnąć raz w kierunku do dołu, nie dotykając końcówki zakraplacza.

Częstość stosowania: Od 4 do 6 razy na dobę.

Czas trwania leczenia: Zazwyczaj leczenie będzie obejmować podawanie kropli przez kilka dni, ale nie dłużej niż 14 dni.

Przypadki nadmiernego zastosowania: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki, przepłukać oko wodą sterylną i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki: W przypadku pominięcia dawki, nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania: Nie przerywać nagle stosowania leku. Zawsze należy skonsultować przerwanie leczenia z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Dexaprotect, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Z czym nie łączyć leku Dexaprotect

Dexaprotect a inne leki okulistyczne – Podczas stosowania Dexaprotect, jeśli pacjent używa również innych kropli do oczu, ważne jest zachowanie przynajmniej 15-minutowej przerwy między aplikacjami różnych preparatów. To zapewnia prawidłową absorpcję każdego leku oraz minimalizuje ryzyko niepożądanych interakcji.

Dexaprotect a leki steroidowe i beta-adrenolityczne – Stosowanie kropli zawierających leki steroidowe razem z kroplami zawierającymi leki beta-adrenolityczne (np. w leczeniu wysokiego ciśnienia oka) może prowadzić do osadzania fosforanu wapnia na powierzchni oka. W przypadku konieczności stosowania obu typów leków, powinno to odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dexaprotect a rytonawir lub kobicystat – Jeśli pacjent przyjmuje rytonawir lub kobicystat, konieczne jest poinformowanie lekarza. Te leki mogą znacznie zwiększać stężenie deksametazonu (składnika Dexaprotect) we krwi, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dexaprotect

Skutki uboczne leku Dexaprotect

Lek Dexaprotect, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego pacjenta one wystąpią. Poniżej potencjalne skutki uboczne oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Zaburzenia hormonalne (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Nasilony wzrost owłosienia na ciele (szczególnie u kobiet),
 • Osłabienie mięśni oraz utrata masy mięśniowej,
 • Fioletowe rozstępy na skórze,
 • Zwiększone ciśnienie krwi,
 • Nieregularne miesiączki lub brak miesiączki,
 • Zmiany ilości białka i wapnia w organizmie,
 • Zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • Obrzęk i zwiększenie masy ciała, widoczne szczególnie na tułowiu i twarzy (zespołem Cushinga).

Zaburzenia oka:

 • Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 pacjenta na 10): Wysokie ciśnienie w oku po 2 tygodniach stosowania kropli.
 • Często (mogą wystąpić najwyżej u 1 pacjenta na 10): Dyskomfort, podrażnienie, pieczenie, kłucie, swędzenie i niewyraźne widzenie po zastosowaniu leku. Te działania niepożądane są zwykle łagodne i krótkotrwałe.
 • Niezbyt często (mogą wystąpić najwyżej u 1 pacjenta na 100): Objawy reakcji alergicznej, gojenie trwające dłużej niż przewidywane, zmętnienie soczewki (zaćma), zakażenia, wysokie ciśnienie w oku (jaskra).
 • Bardzo rzadko (mogą wystąpić najwyżej u 1 pacjenta na 10 000): Stan zapalny powierzchni oka powodujący zaczerwienienie, łzawienie i podrażnienie (zapalenie spojówek), rozszerzenie źrenic, obrzęk twarzy, opadanie powiek, stan zapalny oka powodujący ból i zaczerwienienie (zapalenie błony naczyniowej oka), osady wapnia na powierzchni oka (zwapnienie rogówki), stan zapalny powierzchni oka powodujący niewyraźne widzenie, suche oczy, wrażliwość na światło, pieczenie, łzawienie i uczucie piasku w oku (krystaliczna keratopatia), zmiany grubości powierzchni oka (rogówki), obrzęk powierzchni oka (obrzęk rogówki), wrzód na powierzchni oka powodujący ból, łzawienie, zeza i utratę widzenia, małe otwory na powierzchni oka (perforacja rogówki).

Ponadto, u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dexaprotect

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest DexaProtect?

DexaProtect (Dexamethasoni phosphas) to lek w postaci kropli do oczu, stosowany w leczeniu różnych stanów zapalnych i alergicznych oka.

Czy można dostać DexaProtect bez recepty?

DexaProtect to lek na receptę, co oznacza, że nie można go dostać bez odpowiedniego zlecenia od lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dexaprotect? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDexamethasoni natrii phosphas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentS-Lab Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Dexaprotect

Dexafree, Dexaven.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024