Depakine

Depakine to syrop zawierający walproinian sodu – substancję czynną o działaniu przeciwdrgawkowym. Używany jest w terapii różnych form padaczki, zarówno u dorosłych, jak i dzieci, samodzielnie lub w kombinacji z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Działanie Depakine

Depakine, zawierający walproinian sodu, działa jako lek przeciwdrgawkowy. Zmienia równowagę substancji chemicznych w mózgu, które są odpowiedzialne za przekazywanie impulsów nerwowych. Tym samym, stabilizuje nadmierną aktywność elektryczną w mózgu, która powoduje drgawki. Lek jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów napadów padaczkowych, włączając napady uogólnione i częściowe.

Wskazania do stosowania Depakine

Depakine jest lekiem przeciwdrgawkowym stosowanym do leczenia różnych typów padaczki. Oto szczegółowe wskazania do jego stosowania:

Napady uogólnione: Depakine jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów napadów uogólnionych, włączając:

 • Napady kloniczne: Są to napady, w których pacjent doświadcza gwałtownych, rytmicznych skurczy mięśni.
 • Napady toniczne: Są to napady, podczas których ciało pacjenta staje się sztywne z powodu skurczu mięśni.
 • Napady toniczno-kloniczne: Są to napady, które zaczynają się od sztywności ciała (faza toniczna), a następnie przechodzą w rytmiczne skurcze mięśni (faza kloniczna).
 • Napady nieświadomości (absencje): Są to napady, podczas których pacjent na krótko traci świadomość, ale bez wystąpienia drgawek.
 • Napady miokloniczne: Są to napady, w których pacjent doświadcza nagłych, krótkotrwałych skurczy mięśni.
 • Napady atoniczne: Są to napady, podczas których mięśnie nagle tracą napięcie, co może prowadzić do upadków.

Napady częściowe: Depakine jest również skuteczny w leczeniu napadów częściowych, które zaczynają się w jednej części mózgu. Mogą one być wtórnie uogólnione, co oznacza, że aktywność drgawkowa może rozprzestrzeniać się na inne części mózgu.

Depakine może być stosowany samodzielnie (monoterapia) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi. Wskazania do jego stosowania powinny zawsze być określane przez lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Depakine

Depakine jest skutecznym lekiem przeciwdrgawkowym, ale jego stosowanie nie jest zalecane w pewnych sytuacjach. Oto przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące Depakine:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na walproinian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby z alergią na walproinian sodu lub na którykolwiek inny składnik leku nie powinny go stosować.
 • Choroba wątroby lub znaczne zaburzenia funkcji wątroby: Depakine może powodować toksyczne uszkodzenie wątroby, szczególnie u pacjentów z istniejącymi problemami wątroby.
 • Zaburzenia cyklu mocznika: Depakine może powodować zwiększenie poziomu amoniaku we krwi, co jest niebezpieczne dla pacjentów z zaburzeniami cyklu mocznika.
 • Porchia śledziony: W przypadku tej rzadkiej choroby genetycznej, Depakine może zwiększać ryzyko poważnych infekcji i sepsy.

Środki ostrożności:

 • Monitorowanie funkcji wątroby: Przed rozpoczęciem leczenia i regularnie podczas leczenia Depakine, funkcja wątroby powinna być monitorowana.
 • Monitorowanie funkcji krwi: Lek może wpływać na liczbę komórek krwi, dlatego regularne badania krwi są zalecane podczas leczenia Depakine.
 • Ryzyko samobójstwa: Wszystkie osoby leczone na padaczkę powinny być monitorowane pod kątem nasilenia objawów depresji i/lub pojawienia się myśli samobójczych.
 • Ciąża i karmienie piersią: Depakine może powodować poważne wady rozwojowe u nienarodzonego dziecka i dlatego nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że zdecydowanie zaleci to lekarz. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia tym lekiem. Depakine przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny omówić z lekarzem ryzyko i korzyści z jego stosowania.

Jak stosować Depakine?

Lek Depakine stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki. Dawkowanie zależy od wieku pacjenta:

 • Niemowlęta i dzieci: 30 mg/kg mc. na dobę.
 • Młodzież i dorośli: 20 do 30 mg/kg mc. na dobę.

Depakine podaje się podczas posiłków:

 • Dzieci poniżej 1 roku: w 2 podzielonych dawkach.
 • Pacjenci powyżej 1 roku: w 3 podzielonych dawkach.

Leczenie walproinianem sodu wprowadza się stopniowo. U pacjentów otrzymujących inne leki przeciwpadaczkowe, optymalną dawkę Depakine osiąga się w ciągu 2 tygodni, a następnie stopniowo zmniejsza się dawki innych leków. U pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków przeciwpadaczkowych, dawkę zwiększa się co 2-3 dni, aby osiągnąć optymalną dawkę w ciągu tygodnia.

Depakine podaje się za pomocą dołączonej do opakowania strzykawki. Wypełnia się ją przepisaną dawką leku, a następnie podaje pacjentowi. Strzykawkę należy przepłukać 2-3 razy po podaniu leku i przechowywać razem z butelką. Lek po otwarciu można przechowywać przez 1 miesiąc.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą wymagać modyfikacji dawki. W przypadku przedawkowania, leczenie jest objawowe i może wymagać hospitalizacji. Jeśli pacjent opuści jedną dawkę, powinien ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki. Przerwanie stosowania leku lub zmiana dawki bez konsultacji z lekarzem jest niewskazana.

Z czym nie łączyć leku Depakine

Leki Neuroleptyczne i Depakine – Leki neuroleptyczne, takie jak kwetiapina czy olanzapina, używane w leczeniu zaburzeń psychotycznych, mogą oddziaływać na Depakine. Może to prowadzić do zmian w skuteczności obu leków, wymagając dostosowania dawek.

Inhibitory MAO i Depakine – Stosowanie inhibitorów MAO, leków przeciwdepresyjnych, razem z Depakine może prowadzić do wzajemnych interakcji. Należy zachować szczególną ostrożność i monitorować reakcje organizmu.

Benzodiazepiny i Depakine – Leki takie jak benzodiazepiny, stosowane w bezsenności czy zaburzeniach lękowych, mogą wchodzić w interakcje z Depakine, potencjalnie wpływając na ich efektywność.

Leki przeciwpadaczkowe i Depakine – Inne leki przeciwpadaczkowe, jak fenobarbital czy karbamazepina, mogą zmieniać działanie Depakine. Dostosowanie dawek lub zmiana schematu leczenia może być konieczna.

Kanabidiol i Depakine – Kanabidiol, stosowany w leczeniu padaczki, może interagować z Depakine, wpływając na poziom leku w organizmie.

Metotreksat i Depakine – Leki takie jak metotreksat, używane w leczeniu raka czy chorób zapalnych, mogą oddziaływać na Depakine, wymagając uwagi w dostosowywaniu dawek.

Leki antywirusowe i Depakine – Leki takie jak zydowudyna, rytonawir czy lopinawir, stosowane w leczeniu HIV/AIDS, mogą wpływać na działanie Depakine.

Meflochina i Depakine – Meflochina, stosowana w leczeniu malarii, może zmieniać skuteczność Depakine.

Salicylany i Depakine – Kwas acetylosalicylowy i inne salicylany mogą oddziaływać na Depakine, wpływając na jego działanie.

Leki przeciwzakrzepowe i Depakine – Stosowanie leków przeciwzakrzepowych razem z Depakine wymaga ostrożności ze względu na potencjalne interakcje.

Cymetydyna i Depakine – Lek na owrzodzenia żołądka, cymetydyna, może wpływać na metabolizm Depakine.

Antybiotyki i Depakine – Antybiotyki takie jak erytromycyna, ryfampicyna czy karbapenemy mogą interagować z Depakine.

Cholestyramina i Depakine – Cholestyramina, stosowana do obniżania cholesterolu, może wpływać na poziom Depakine w organizmie.

Propofol i Depakine – Propofol, stosowany do znieczulenia ogólnego, może oddziaływać na Depakine.

Leki zawierające estrogen i Depakine – Środki antykoncepcyjne i inne leki zawierające estrogen mogą wpływać na działanie Depakine.

Metamizol i Depakine – Metamizol, stosowany w leczeniu bólu i gorączki, może interagować z Depakine.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Depakine

Skutki uboczne leku Depakine

Skutki uboczne leku Depakine można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich częstości występowania oraz ciężkości:

Ciężkie skutki uboczne (wymagają pilnej pomocy medycznej):

 • Śpiączka, encefalopatia (uszkodzenia mózgu), letarg (stan bezwładu i braku reakcji na bodźce), zmiany w zachowaniu, zwiększona częstość napadów padaczkowych lub ich cięższy przebieg, zwłaszcza w wypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu lub podczas nagłego zwiększenia dawki leku Depakine.
 • Splątanie, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty spowodowane obniżonym stężeniem sodu we krwi lub stanem zwanym „SIADH” (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH).
 • Problemy z równowagą i koordynacją, ospałość lub poczucie zmniejszonej czujności, połączone z wymiotami. Może to być spowodowane zwiększoną ilością amoniaku we krwi (hiperamonemia).
 • Wzrost liczby i nasilenia drgawek.
 • Skrajne zmęczenie, osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty i bóle brzucha, silny ból nadbrzusza, nudności, żółtaczka, obrzęk nóg lub zwiększenie częstości napadów padaczkowych, lub ogólne złe samopoczucie – objawy te mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby lub trzustki.
 • Różne typy reakcji alergicznych, takie jak: pęcherze z odwarstwieniem się skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, czy stan z wysypką skórną, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i możliwym uszkodzeniem innych narządów (DRESS).
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, które mogą powodować samoistne siniaki i krwawienia.
 • Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek lub niewydolność szpiku kostnego (zespół mielodysplastyczny).
 • Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała.
 • Ból stawów, gorączka, zmęczenie, wysypka, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego układowego.
 • Drżenia, zaburzenia chodu, sztywność mięśni, zaburzenie koordynacji ruchów ciała (parkinsonizm, zaburzenia pozapiramidowe, ataksja).
 • Ból i osłabienie mięśni (rabdomioliza – rozpad mięśni prążkowanych).
 • Trudności w oddychaniu i ból z powodu zapalenia otoczki płucnej (wysięk opłucnowy).
 • Choroba nerek (niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek), która może objawiać się zmniejszonym wydalaniem moczu.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Drżenie.
 • Nudności.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Niedokrwistość, trombocytopenia.
 • Osłupienie, senność, drgawki, zaburzenia pamięci, ból głowy, oczopląs, zawroty głowy.
 • Osłabienie słuchu.
 • Wymioty, bóle żołądka, biegunka, zapalenie jamy ustnej.
 • Przemijające wypadanie włosów, zaburzenia paznokci.
 • Zwiększenie masy ciała.
 • Nieregularne cykle miesiączkowe.
 • Stan splątania, omamy, agresja, pobudzenie, zaburzenia uwagi.
 • Nietrzymanie moczu.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • Leukopenia, pancytopenia.
 • Uczucie mrowienia i drętwienia dłoni lub stóp.
 • Wysypka, nieprawidłowości dotyczące włosa.
 • Zmniejszenie gęstości mineralnej kości, osteopenia, osteoporoza i złamania.
 • Hiperandrogenizm (nadmierne owłosienie typu męskiego, wirylizm, trądzik, łysienie typu męskiego i (lub) podwyższone stężenie androgenu) – powoduje nadmierne owłosienie typu męskiego, trądzik, łysienie typu męskiego, a także podwyższone stężenie androgenu. Jest to stan, który występuje niezbyt często, u mniej niż 1 na 100 osób.
 • Zapalenie naczyń – stan zapalny naczyń krwionośnych, które mogą prowadzić do problemów z krążeniem i, w niektórych przypadkach, uszkodzenia narządów. Występuje również niezbyt często.
 • Obniżona temperatura ciała, obrzęki stóp i nóg o umiarkowanym nasileniu – może to być objaw problemów z sercem lub nerkami i powinno być skonsultowane z lekarzem. Te skutki uboczne również występują niezbyt często.
 • Brak miesiączki – zmiana w cyklu miesiączkowym, która może wpływać na zdolność do zajścia w ciążę. Ten skutek uboczny jest niezbyt częsty.

Skutki uboczne, które występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Niedokrwistość makrocytowa (mała liczba czerwonych ciałek we krwi), makrocytemia (nieprawidłowe zwiększenie rozmiaru krwinek czerwonych) – skutki uboczne wpływają na układ krwionośny, powodując mniej czerwonych krwinek lub zwiększając rozmiar tych komórek.
 • Niedobór biotyny/ niedobór biotynidazy – niedobór tych substancji może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak problemy ze skórą, włosami i paznokciami.
 • Oddawanie dużej ilości moczu i uczucie pragnienia (zespół Fanconiego) – to zaburzenie nerkowe, które prowadzi do utraty różnych substancji przez nerki.
 • Mimowolne oddawanie moczu (moczenie nocne), otyłość, niepłodność męska – mogą wystąpić jako skutki uboczne, ale są to rzadkie zdarzenia. Niepłodność męska jest zazwyczaj przemijająca po przerwaniu leczenia i może być przemijająca po zmniejszeniu dawki.
 • Zespół policystycznych jajników – to stan, w którym na jajnikach kobiety rozwijają się liczne małe pęcherzyki. Może to prowadzić do problemów z płodnością oraz innych problemów zdrowotnych, takich jak nieprawidłowe miesiączkowanie i hirsutyzm.
 • Nietypowe zachowanie, nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia uczenia się (obserwowane u dzieci i młodzieży), przemijające otępienie, związane z przemijającą atrofią mózgu, zaburzenia poznawcze, podwójne widzenie – te skutki uboczne dotyczą głównie funkcji mózgu i układu nerwowego.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zaburzenia wrodzone oraz choroby rodzinne i (lub) genetyczne, zmniejszenie stężenia karnityny (widoczne w badaniach krwi i mięśni) – te skutki uboczne są mniej dobrze zrozumiane i wymagają dalszych badań.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci:

Niektóre skutki uboczne Depakine mogą występować częściej lub mają cięższy przebieg u dzieci niż u osób dorosłych. Obejmują one uszkodzenie wątroby, zapalenie trzustki, agresję, pobudzenie, zaburzenia uwagi, nieprawidłowe zachowanie, nadpobudliwość i zaburzenia uczenia się.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Depakine

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się Depakine?

Depakine jest głównie stosowany w leczeniu różnych form epilepsji, zarówno u dorosłych, jak i dzieci, pomagając kontrolować i zapobiegać napadom. Ponadto, lek ten jest również używany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, szczególnie w celu zapobiegania epizodom manii.

Czy Depakine to silny lek?

Tak, Depakine uważany jest za silny lek, przede wszystkim ze względu na swoje szerokie zastosowanie w leczeniu poważnych stanów, takich jak epilepsja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Jego skuteczność jest jednak równoważona przez potencjalne skutki uboczne, dlatego zawsze powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.

Czy Depakine jest na uspokojenie?

Depakine nie jest lekiem typowo uspokajającym, jest to lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i w profilaktyce migreny. Mimo to, jego działanie stabilizujące nastrój może przynosić ulgę niektórym pacjentom z silnymi zaburzeniami nastroju, co może wpływać na odczucie większego spokoju.

Czy Depakine powoduje senność?

Tak, Depakine może powodować senność jako jeden ze swoich potencjalnych skutków ubocznych. Właśnie dlatego pacjenci przyjmujący ten lek powinni zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów.

Po jakim czasie zaczyna działać Depakine?

Depakine zwykle zaczyna działać w ciągu kilku dni do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia, jednak pełny efekt terapeutyczny może być odczuwalny dopiero po 1-2 miesiącach regularnego stosowania leku. Czas, po którym Depakine zaczyna działać, może różnić się w zależności od konkretnego pacjenta i jego indywidualnej reakcji na lek.

Czy można odstawić lek Depakine?

Depakine, podobnie jak inne leki przeciwpadaczkowe i stabilizujące nastrój, nie powinien być nagle odstawiany bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do poważnych skutków, takich jak nagłe nasilenie objawów lub wystąpienie stanu padaczkowego. Decyzję o odstawieniu leku powinien zawsze podejmować lekarz, który będzie mógł dostosować plan odstawienia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czym można zastąpić Depakine?

Możliwością zastąpienia Depakine są inne leki przeciwpadaczkowe lub stabilizatory nastroju, takie jak karbamazepina, lamotrygina czy lit. Decyzję o zastąpieniu leku musi jednak zawsze podejmować lekarz, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta.

Kiedy brać Depakine?

Depakine zazwyczaj jest przyjmowany dwa razy dziennie, chociaż schemat dawkowania może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Może być przyjmowany zarówno na pusty, jak i pełny żołądek, a ważne jest, aby przyjmować go o tych samych porach każdego dnia.

Jak schodzić z Depakiny?

Odstawianie Depakine powinno odbywać się stopniowo pod nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko powrotu objawów lub wystąpienia efektów odstawienia. Zazwyczaj dawka leku jest stopniowo zmniejszana przez pewien okres, zanim zostanie całkowicie wycofana.

Czy można dostać Depakine bez recepty?

Nie, lek Depakine nie jest dostępny bez recepty.

Czy stosując Depakine można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Depakine. Alkohol może nasilać działanie leku na układ nerwowy, prowadząc do zwiększonego uczucia senności i osłabienia, a także obciążać wątrobę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Depakine? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNatrii valproas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSanofi Winthrop Industrie

Zamienniki dla leku Depakine

Absenor.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024