Clindamycin MIP

Clindamycin – MIP jest to lek, który zaliczany jest do antybiotyków zaliczanych do grupy linkozamidów. Stosowany jest w dziedzinach medycyny tkj. dermatologia, wenerologia, ginekologia i położnictwo. Substancją czynną preparatu jest klindamycyna będąca półsyntetyczną pochodną naturalnego antybiotyku linkomycyny. Lek stosowany jest przy ciężkich zakażeniach, które wywołane są przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę.

Działanie Clindamycin MIP

Lek Clindamycin MIP stosowany jest w leczeniu ciężkich zakażeń, które są wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę. Klindamycyna jest to substancja czynna tego leku – zaliczana jest ona do antybiotyków z grupy linkozamidów. Klindamycyna to półsyntetyczna pochodna linkomycyny czyli naturalnego antybiotyku.

Mechanizm działania klindamycyny działa na zasadzie hamowania syntezy białek bakteryjnych poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów. Prowadzi to do zahamowania wzrostu i namnażania się komórek bakteryjnych. Ten antybiotyk wykazuje szerokie działanie bakteriostatyczne, a niekiedy również bakteriobójcze (w pewnych warunkach). Po zastosowaniu doustnym wchłania się dobrze, a także szybko przenika z surowicy do tkanek, a słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Często stosują ją osoby uczulone na penicylinę.

Clindamycin MIP jest dostępny jedynie z przepisu lekarza – na receptę. Występuje w postaci tabletek, a także roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Swoje zastosowanie ma m.in. w dermatologii i ginekologii. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwinfekcyjnie np. przy zakażeniach kości, stawów, nosa, gardła czy ucha.

Wskazania do stosowania leku Clindamycin MIP

Lek Clindamycin – MIP wskazany jest w celu leczenia ciężkich zakażeń, które wywołane są przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę. Do takich zakażeń zaliczają się:

Zakażenia kości oraz stawów:

 • osteomyelitis (zapalenie kości),
 • septic arthritis (zakażenie stawów),
 • zakażenia tkanki miękkiej pochodzenia bakteryjnego.

Zapalenia gardła, nosa, ucha środkowego:

 • angina (zapalenie migdałków),
 • zapalenie zatok przynosowych,
 • zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • zapalenie płuc,
 • ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Zakażenia zębów oraz odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej:

 • zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • zapalenie otrzewnej.

Zakażenia w obrębie miednicy:

 • zapalenie miednicy mniejszej,
 • choroba zapalna miednicy mniejszej.

Zakażenia w obrębie żeńskich narządów płciowych:

 • zapalenie jajowodów i jajników,
 • zapalenie szyjki macicy,
 • rzęsistkowica pochwy.

Zakażenia skóry oraz tkanek miękkich:

 • owrzodzenia,
 • ropnie,
 • cellulitis (zapalenie tkanki podskórnej),
 • liszajec (choroba skóry wywołana przez bakterie z rodzaju Staphylococcus).

Płonica (szkarlatyna) – choroba bakteryjna wywoływana przez Streptococcus pyogenes.

Przeciwwskazania do stosowania leku Clindamycin MIP

Niekiedy stosowanie leku Clindamycin MIP jest przeciwwskazane. Do takich sytuacji zalicza się:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu:

 • Klindamycyna MIP zawiera klindamycynę, która może wywołać reakcje alergiczne u osób z nadwrażliwością na ten lek lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w preparacie.

Nadwrażliwość na linkomycynę:

 • Klindamycyna należy do grupy antybiotyków lincosamidowych, które mają strukturę podobną do antybiotyku linkomycyny. Dlatego osoby, które są uczulone na linkomycynę, mogą również wykazywać reakcję alergiczną na klindamycynę.

Przy stosowaniu klindamycyny MIP należy zachować ostrożność u pacjentów z:

 • chorobą wątroby,
 • chorobami jelit,
 • astmą oskrzelową,
 • alergią,
 • zaburzeniami czynności nerek.

Klindamycyna MIP może również wpływać na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, dlatego należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji podczas leczenia tym lekiem.

Dawkowanie leku Clindamycin MIP

Lek Clindamycin MIP występuje w postaci tabletek powlekanych, przeznaczonych do stosowania doustnego. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zaleconych dawek, ponieważ może to być szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia. W przypadku występowania jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Dawkowanie najczęściej wygląda następująco:

 • osoby dorosłe oraz młodzież, która ukończyła 14. rok życia – najczęściej stosowana dawka to 600-1800 mg na dobę przyjmowane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Jeżeli przebieg choroby jest ciężki lek należy zastosować w postaci dożylnej.
 • dzieci po 5. roku życia – najczęściej stosowana dawka to 8-25 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę przyjmowane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. W przypadku konieczności zastosowania małej dawki należy sięgnąć po preparat klindamycyny, który ma mniejszą zawartość substancji czynnej. U małych dzieci należy stosować inne postacie preparatu z uwagi na potencjalne trudności z połknięciem tabletki,

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku Clindamycin MIP powinny zachować osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W takim przypadku należy monitorować stężenie klindamycyny we krwi z uwagi na wydłużenie się okresu jej biologicznego półtrwania. Jeżeli zaistnieje taka konieczność możliwe jest zmniejszenie dawki lub też wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy dawkami.

Osoby poddawane hemodializie nie muszą przyjmować dodatkowej dawki leku, ponieważ klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy.

Tabletki leku przeznaczone są do stosowania doustnego. Tabletkę należy popić płynem, np. szklanką wody.

Czas trwania leczenia określane jest przez lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Clindamycin MIP

Istnieją sytuacje – podczas stosowania leku Clindamycin MIP – kiedy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Niekiedy konieczna może być modyfikacja dawkowania preparatu lub też wykonywanie badań kontrolnych.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, u których występują:

 • zaburzenia czynności wątroby,
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona),
 • choroby przewodu pokarmowego (przede wszystkim po zapaleniu jelita grubego).

Osoby, które preparat Clindamycin MIP stosują przez okres dłuższy niż 3 tygodnie powinny regularnie wykonywać morfologię krwi oraz kontrolować czynność wątroby i nerek.

Ostrzeżenia:

 1. Stosowanie antybiotyków – zwłaszcza przez długi okres czasu – zwiększa ryzyko nadmiernego rozwoju bakterii i grzybów, które są oporne na leczenie. Natychmiastowego kontaktu z lekarzem wymaga pojawienie się objawów nowych zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych w okresie stosowania leku Clindamycin.
 2. Wystąpienie biegunki – w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu – również wymaga konsultacji lekarskiej, ponieważ może wiązać się z ryzykiem wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit niekiedy może mieć ciężki przebieg, a nawet zagrażać życiu, zwłaszcza u osób starszych lub osłabionych. Objawami tego zapalenia są m.in.:
 • wodniste stolce, które zawierają krew lub śluz,
 • bóle brzucha: tępe, rozlane, kolkowe;
 • gorączka,
 • okresowe parcie na stolec.

Wyżej wymienione objawy spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, której

namnażanie się jest większe przy zaburzeniach prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach.

 1. Stosowanie leku Clindamycin może prowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości (w tym również dotyczy to reakcji zagrażających życiu tkj. reakcje anafilaktyczne czy obrzęk naczynioruchowy, które wymagają natychmiastowej specjalistycznej pomocy medycznej). Sytuacja ta dotyczy w szczególności osób uczulonych na penicylinę, dlatego powinni oni zachować szczególną ostrożność.
 2. Lek Clindamycin nie powinien być stosowany w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ponieważ słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.
 3. Antybiotyków – z uwagi na brak ich skuteczności – nie należy stosować w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, które wywołane są przez wirusy.
 4. Nie istnieją dane, które potwierdzają wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, a także obsługiwania urządzeń oraz maszyn.
 5. W okresie ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarz indywidualnie oceni zagrożenia oraz korzyści dla matki i płodu. Kobiety, które podejrzewają ciążę lub ją planują również powinny o tym poinformować lekarza.
 6. Leku Clindamycin nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ związane jest to z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem klindamycyny u niemowląt karmionych piersią.

Interakcje leku Clindamycin z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich niedawno i obecnie stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty), a w szczególności o:

 • erytromycynie oraz innych antybiotykach z grupy makrolidów – równoległe stosowanie tych leków może powodować wzajemne osłabienie swojego działania, a tym samym zmniejszenie skuteczności działania klindamycyny.
 • linkomycynie – te drobnoustroje, które są oporne na działanie klindamycyny są również oporne na działanie linkomycyny (jest to tzw. oporność krzyżowa),
 • lekach blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe – klindamycyna może nasilać działanie leków blokujących połączenia nerwowo-mięśniowe,
 • lekach zwiotczających: eter, tubokuraryna, halogenki pankuronium – klindamycyna może nasilać działanie leków zwiotczających,
 • doustne preparaty antykoncepcyjne – klindamycyna może obniżać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych.

Z czym nie łączyć leku Clindamycin MIP

Antybiotyki makrolidowe i Clindamycin MIP – Klindamycyna nie powinna być stosowana równocześnie z antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, ze względu na antagonistyczne działanie obserwowane w badaniach in vitro. Współdziałanie tych leków może prowadzić do zmniejszenia skuteczności lub wzajemnego zahamowania działania.

Oporność krzyżowa i Clindamycin MIP – Drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują również oporność na klindamycynę. Jest to istotne w kontekście wyboru odpowiedniego antybiotyku, szczególnie w przypadku infekcji wywołanych przez szczepy oporne na inne antybiotyki.

Środki zwiotczające i Clindamycin MIP – Klindamycyna może wzmacniać działanie środków zwiotczających mięśnie, takich jak eter, tubokuraryna, halogenek pankuroniowy. To może prowadzić do nieoczekiwanych sytuacji zagrożenia życia podczas operacji wykonywanych z użyciem tych środków.

Leki przeciwkrzepliwe i Clindamycin MIP – Pacjenci leczeni jednocześnie klindamycyną i lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (np. warfaryną) mogą wykazywać zwiększoną skłonność do krwawień. Może być konieczne przeprowadzenie regularnych badań krwi w celu monitorowania krzepliwości.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Clindamycin MIP

Skutki uboczne leku Clindamycin MIP

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • obrzęk nóg, kostek lub stóp, duszność lub nudności, co może sugerować zatrzymanie płynów.

Działania niepożądane występujące częściej (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle brzucha, nudności, wymioty lub biegunka o lekkim przebiegu. Wszystkie te objawy zależą od dawki i ustępują w trakcie terapii lub po jej zakończeniu.
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, przełyku lub języka.

Działania niepożądane występujące rzadziej (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • odropodobna wysypka, swędzenie i pokrzywka;
 • zmniejszenie liczby krwinek płytkowych, białych lub zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych;
 • blokada nerwowo-mięśniowa;
 • przemijające niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit;
 • obrzęki (w tym obrzęk Quinckego), gorączka polekowa, rumień wielopostaciowy (np. zespół Stevensa-Johnsona), zespół Lyella oraz wstrząs anafilaktyczny. Powyższe reakcje mogą pojawić się już po pierwszym podaniu leku;
 • przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną;
 • świąd, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry;
 • zapalenie pochwy, zapalenie wielostawowe;
 • zmiany smaku i zapachu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Clindamycin MIP

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Clindamycin MIP?

Clindamycin MIP to antybiotyk z grupy lincosamidów stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę.

Po jakim czasie działa antybiotyk Clindamycin MIP?

Czas, w którym antybiotyk Clindamycin MIP zaczyna działać zależy od rodzaju zakażenia i indywidualnych czynników pacjenta, takich jak wiek, stan zdrowia i funkcjonowanie układu odpornościowego. Zazwyczaj jednak pierwsze objawy poprawy występują po 2-3 dniach od rozpoczęcia terapii, a pełne efekty leczenia można zobaczyć po około 1-2 tygodniach stosowania leku. Ważne jest, aby stosować lek dokładnie tak, jak zalecił lekarz i nie przerywać terapii przedwcześnie, nawet jeśli objawy zakażenia ulegną poprawie.

Jak stosować Clindamycin MIP?

Clindamycin MIP należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle jako tabletki lub kapsułki doustne lub w formie zastrzyków domięśniowych lub dożylnych, w dawkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju zakażenia.

Czy Clindamycin jest bezpieczny?

Jak każdy lek, Clindamycin może powodować działania niepożądane, jednakże stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i pod kontrolą medyczną, jest uważany za bezpieczny i skuteczny w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych.

Czy Clindamycin pomaga na zatoki?

Clindamycin może być stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń zatok, ale nie jest to lek pierwszego wyboru w tej dziedzinie.

Co ile godzin brać antybiotyk Clindamycin?

Zazwyczaj Clindamycin przyjmuje się co 6-8 godzin, ale dokładne dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza i zależy od rodzaju zakażenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak długo można brać klindamycynę?

Czas trwania terapii Clindamycinem zależy od rodzaju zakażenia i indywidualnych potrzeb pacjenta, i zawsze powinien być ustalony przez lekarza. Zazwyczaj terapia trwa od 7 do 14 dni, ale w przypadku cięższych zakażeń czas trwania leczenia może być dłuższy. Ważne jest, aby pacjent stosował lek dokładnie tak, jak zalecił lekarz, nie przerywał terapii przedwcześnie i nie zmieniał dawki bez konsultacji medycznej.

Czy Clindamycin MIP jest na receptę?

Tak, Clindamycin MIP jest lekiem na receptę i wymaga recepty wystawionej przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia. Lekarz przepisuje ten lek, aby leczyć różne infekcje bakteryjne, takie jak zakażenia skóry, zapalenie płuc, zapalenie gardła i zapalenie ucha. Przed użyciem Clindamycin MIP należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy przepiszą odpowiednie dawkowanie i instrukcje dotyczące stosowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Clindamycin MIP ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClindamycini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMIP Pharma Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Clindamycin MIP

Klimicin.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023